Profi Credit zadłużenie – z czym się wiąże?

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
profi credit zadłużenie

Profi Credit zadłużenie

Jak wygląda sytuacja, kiedy posiadamy Profi Credit zadłużenie? Jak można przeczytać na stronie internetowej Profi Credit, opóźnienie w spłacie zobowiązania wiąże się z naliczeniem odsetek. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy korzystamy z usługi “Twój Pakiet” umożliwiającej odroczenie terminu spłaty lub obniżenie raty nawet o 50%. Jeżeli jednak nie aktywowaliśmy pakietu, dług w Profi Credit rośnie, ponieważ za każdy dzień zostaną nam naliczone odsetki za opóźnienie. Według zapisów w Kodeksie cywilnym art. 481 (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93) mogą one wynosić maksymalnie równowartość dwukrotności sumy wartości aktualnej stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. Aktualnie jest to wartość równa 14% w stosunku rocznym. 

Sprawdź opinie o Profi Credit.

Oprócz tego powinniśmy być świadomi, że nieterminowa spłata zobowiązania wiąże się z ponagleniami w postaci monitów, a także wszczęciem postępowania windykacyjnego. W przypadku Profi Credit zajmują się tym wewnętrzni pracownicy nazywani windykatorami terenowymi. Możemy więc spodziewać się ich wizyt w miejscu zamieszkania. Jeżeli to nie poskutkuje, sprawa zostanie oddana do sądu, a co za tym idzie do gry wejdzie komornik. 

Profi Credit zwrot ubezpieczenia i odsetek

Przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy antylichwiarskiej (Dz.U. poz. 1357 z dn. 5 sierpnia 2015 r) pożyczkodawcy korzystali z nieograniczonych możliwości czerpania zysków z pozaodsetkowych kosztów pożyczki. W efekcie firma Bielsko Biała Profi Credit nie cieszyła się zbyt dobrą opinią, kiedy jej klienci odkrywali kolejne niespodzianki, które zagwarantował im pożyczkodawca. Pierwsza z nich to wysokość ubezpieczenia pożyczki. Według doświadczeń jednej z klientek okazało się, że opłata ta przekroczyła wartość pożyczki. Bez wątpienia taka sytuacja wzbudza wiele wątpliwości co do wiarygodności firmy. Zwłaszcza że według ustaleń Profi Credit ubezpieczenie w dużej mierze było jedynie zyskiem dla samej firmy.  Aktualnie taka praktyka jest niemożliwa, a oferta Profi Credit odpowiada obowiązującym regulacjom prawnym. Warto również zaznaczyć, że w przypadku wniesienia sprawy i wszczęcia postępowania cywilnego zdarzało się, że Profi Credit zwracało ubezpieczenie. Tak wynika z wypowiedzi pożyczkobiorców na forach internetowych.

W 2017 roku pożyczkodawca aktywował również specjalną ofertę profi credit zwrot odsetek. Jeżeli klient spłacał swoje zobowiązanie w terminie, mógł otrzymać z powrotem równowartość naliczonych odsetek z tytułu RSO, czyli oprocentowania. Aktualnie RSO wynosi 0% i jesteśmy od razu zwolnieni z opłat związanych z odsetkami. Jednak taka możliwość jest dostępna wyłącznie dla osób, które składają wniosek online.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 29 października 2021

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły