Faktoring dla firm

Jakub Grzybowski
O aktualność rankingu dba:
podium
1 miejsce w rankingu
1 miejsce w rankingu
2 miejsce w rankingu

Faktoring dla firm – w Polsce dostępny od kilku lat, wciąż budzący mieszane uczucia, a mimo to coraz popularniejszy. Nie trzeba zmieniać księgowej albo brać kolejnego kredytu na koncie firmowym, by poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Ten problem, z którym borykają się szczególnie nowe firmy, można rozwiązać z pomocą faktoringu. Co to jest? Jak z niego korzystać, by było to opłacalne? Sprawdźcie: faktoring dla firm – szansa dla nowej firmy? Zobacz najnowszy Ranking Firm Faktoringowych!

Ranking firm faktoringowych – kwiecień 2024

Ostatnia aktualizacja 18.04.2024
15 minut
Czas wypłaty
80 - 100 %
Wartość faktur
200 000 zł
Kwota
94%
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
Wartość faktur
5 000 000 zł
Kwota
90%
5 minut
Czas wypłaty
100%
Wartość faktur
250 000 zł
Kwota
86%
5 minut
Czas wypłaty
100%
Wartość faktur
100 000 zł
Kwota
86%
5 minut
Czas wypłaty
100%
Wartość faktur
500 000 zł
Kwota
89%
24 godziny
Czas wypłaty
100%
Wartość faktur
250 000 zł
Kwota
86%
60 minut
Czas wypłaty
95%
Wartość faktur
70 000 zł
Kwota
83%

Co to jest faktoring dla firm? Definicja

Co to jest faktoring? Odpowiedź na to pytanie będzie istotna dla osób prowadzących własne firmy. Teraz dla wielu brzmi tajemniczo. Poniższy artykuł pomoże zrozumieć, jak działa faktoring i czym się charakteryzuje. Zacznijmy od podstaw. Faktoring definicja: Słowo to oznacza wykupienie przez podmiot (faktora) nieprzeterminowanych, udokumentowanych fakturami VAT, wierzytelności firmy (faktoranta) należnych jej od kontrahentów z tytułu usług i dostaw. Można go określić jako pewną formę kredytu kupieckiego.

Faktoring obejmuje między innymi: doradztwo i czynności administracyjne. Faktoring firmy sam w sobie jest usługą dla osób, które prowadzą własny biznes. Dzięki niej nie musimy martwić się, czy klient zapłaci swoje zobowiązanie w terminie. Jako właściciele firmy otrzymujemy pieniądze od firmy faktoringowej. To, czy klient zapłaci w terminie, pozostaje w gestii podmiotu świadczącego usługi faktoringowe. Korzystanie z tej możliwości zaleca się przedsiębiorstwom, które podczas sprzedaży swoich produktów ustalają odroczony termin płatności. Dlaczego?

Faktoring dla firm – dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem?

Jak zostało wspomniane, faktoring dla firm będzie idealnym rozwiązaniem w przypadku stosowania odroczonego terminu płatności. Można to wyjaśnić w prosty sposób. Wyobraźmy sobie, że firma sprzedała produkt, ale klient ma 90 dni na zapłatę za niego. Niewykluczone, że wpłynie to, mniej lub bardziej, na płynność finansową przedsiębiorstwa. Faktoring dla firm sprawi, że należność zostanie uregulowana niemal natychmiast w całości lub częściowo. 

Faktor wypłaca nam pieniądze za fakturę i bierze na siebie ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością kontrahenta. Faktoring dla firm jest więc jednym ze sposobów, jak zapewnić przedsiębiorstwu regularny przepływ gotówki. Czy istnieje również faktoring dla nowych firm? Tak, na rynku możemy znaleźć propozycje skierowane do firm bez historii kredytowej. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku trudnych początków nowo powstałych przedsiębiorstw.

Zalety faktoringu dla firm

Dlaczego faktoring dla firm jest korzystną propozycją? Oto kilka najważniejszych zalet tej usługi:

 • szybki sposób na poprawę płynności finansowej,
 • umowa faktoringowa na czas nieokreślony z limitem faktur lub kwoty,
 • brak procedur bankowych charakterystycznych dla kredytów,
 • faktoring nie wymaga zabezpieczeń w postaci cesji wierzytelności i weksli,
 • szybka decyzja w sprawie usług faktoringowych,
 • informacja o korzystaniu z faktoringu poprawia terminowość opłacania faktur przez kontrahentów

Najczęściej zadawane pytania o faktoring dla firm

1. Jak działa faktoring?

Usługa faktoringowa umożliwi Ci zachowanie płynności finansowej, nawet jeśli klient spóźni się z płatnością. Może się zdarzyć, że skorzysta on z odroczonego terminu. Kiedy zdecydujemy się na faktoring dla firm, nie wpłynie to na naszą sytuację finansową. Otrzymamy pieniądze od firmy faktoringowej. Następnie kontrahent musi uregulować płatność faktorowi.

Jeżeli chcesz skorzystać z faktoringu, sprawdź powyższy ranking firm faktoringowych.

2. Ile kosztuje faktoring?

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z faktoringu, musimy liczyć się z pewnymi opłatami. Koszty usługi faktoringowej ponosi faktorant, czyli nasze przedsiębiorstwo. W zależności od oferty możemy spotkać się z takimi kosztami jak: 

 • opłata aranżacyjna (administracyjna, przygotowawcza), 
 • prowizja dla faktora, 
 • odsetki za udzielone finansowanie, 
 • opłata za monity i przypomnienia.

Ostateczny koszt zależy od stawek wprowadzonych w danej firmie.

3. Czy usługi faktoringowe to dobre rozwiązanie?

Usługi faktoringowe pozwolą Ci uniknąć sytuacji, kiedy środki finansowe firmy zostaną po prostu zamrożone. Jest to szczególnie ważne dla nowych przedsiębiorstw, które dopiero pozyskują klientów. Stosowanie odroczonych płatności w takim przypadku może być ryzykowne. Faktoring natomiast przyda się również, kiedy mamy pewne wątpliwości dotyczące wypłacalności kontrahenta.

Umowa faktoringu – na czym polega?

Czym charakteryzuje się umowa faktoringu? To trójstronna (faktor, faktorant i kontrahent) umowa, która wszystkim może przynieść korzyści. Warto pamiętać, że rządzi się trochę innymi prawami niż kredyt firmowy czy leasing. Umowa faktoringowa została uregulowana przez przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. W Polsce zajmują się nimi głównie banki oraz spółki, które pod nie podlegają. 

Szczegółowe zasady i odpowiedź na pytanie: umowa faktoringowa – na czym polega, uzyskamy dopiero po omówieniu różnych rodzajów faktoringu. Przejdźmy więc do produktów, z jakich możemy skorzystać w ramach usług faktoringowych.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring, podobnie jak inne produkty bankowe, ma kilka rodzajów. Dzięki nim możemy dopasować ofertę do swoich potrzeb i możliwości.

Zacznijmy od mniej popularnych rozwiązań. Podczas szukania odpowiedniej oferty możemy się też natknąć na usługę faktoringu mieszanego. Wtedy ryzyko związane z wierzytelnościami przyjmują na siebie obie strony, ustala się jedynie jego limit. A jeżeli będziemy jeszcze głębiej drążyć temat, dowiemy się o istnieniu faktoringu dyskontowego i odsetkowego – ich wybór zależy od  formy płatności, jaką ustalają między sobą strony. 

W przypadku faktoringu dyskontowego kwota, jaka widnieje na fakturze, jest pomniejszana o dyskonto, a więc o wszelkie opłaty (np. prowizje), które z góry pobiera faktor za okres od dnia wykupu danej faktury do dnia jej terminu płatności. Faktoring odsetkowy z kolei, polega na wypłacaniu firmie (faktorantowi) zaliczki, stanowiącej 80% wartości faktury. Rozlicza się ją albo gdy zostanie zapłacona, albo gdy nadejdzie termin jej spłaty. Odsetki nalicza się za rzeczywisty czas korzystania z usługi finansowania – najczęściej raz w miesiącu.

Faktoring pełny i niepełny 

Faktoring pełny i niepełny to dwa podstawowe rozwiązania, które możemy spotkać najczęściej. Usługa faktoringowa pełna jest nazywana często właściwym lub bez regresu. Podobnie sytuacja wygląda z usługami faktoringowymi niepełnymi. W tym przypadku stosuje się również nazwy: niewłaściwy, z regresem. Jaka jest różnica między nimi?

Faktoring bez regresu definicja: dotyczy umów, na mocy których faktor całkowicie przejmuje odpowiedzialność za kontrahenta i terminowe regulowanie przez niego spłat.

Faktoring z regresem definicja: nie ma zapisu o odpowiedzialności po stronie faktora. Oznacza to, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta nadal ciąży na przedsiębiorcy.

Faktoring odwrotny i faktoring cichy – co to takiego?

Zbierając informacje o faktoringu, prędzej czy później trafimy na usługę, którą jest faktoring odwrotny. Co to takiego? Oprócz możliwości, jakie niesie za sobą faktoring klasyczny, ten odwrotny zakłada 100% finansowania przez faktora należności kontrahentów. Bank bierze więc na siebie całe ryzyko z tym związane. Równocześnie umożliwia pozyskanie dla klientów dodatkowych 90 dni na spłatę zobowiązań, spłacanie ich nawet po upływie terminu oraz opłacanie ich dostawców. 

Natomiast cichy faktoring oferowany jest przedsiębiorcom, którzy nie chcą lub nie mogą poinformować kontrahenta o cesji. W takiej sytuacji przeniesienie wierzytelności jest możliwe, ale na innych warunkach. Jak działa więc faktoring online cichy? Klient przelewa nam pieniądze za faktury. Następnie do naszych obowiązków należy przekazanie ich na konto faktora.

Cichy faktoring dla małych firm może być trudno dostępny. Firma faktoringowa podejmuje wysokie ryzyko, podpisując taką umowę. Nie ma możliwości sprawdzenia kontrahenta czy skontrolowania wierzytelności. Faktoring cichy może być również nieosiągalny dla firm z niejasną historią kredytową czy też zaległościami w ZUS / US.

Na czym polega faktoring eksportowy i importowy?

Warto posłużyć się przykładem. Spójrzmy na ofertę ING faktoring w zakresie wsparcia handlu zagranicznego. Uwaga! Jeśli sprzedajemy produkty poza granicami kraju, sprawdźmy, czy takiej możliwości nie dają również inne banki.

 • Faktoring importowy definicja: odbywa się z udziałem faktora zagranicznego wspiera krajowych importerów. Bank udziela zagranicznym dostawcom gwarancji, że są oni wypłacalni i wiarygodni.
 • Faktoring eksportowy definicja: to z kolei propozycja włączenia w działania faktorów zagranicznych, którzy znajdują się w kraju odbiorcy towarów. Faktor w Polsce ma wtedy za zadanie chronić należności firmy oraz wziąć na siebie proces ich rozliczania.

Faktoring a forfaiting – różnice

Podczas poszukiwania odpowiedniej oferty faktoringu można się natknąć również na inne łudząco podobne usługi. Jedną z nich może być forfaiting. Na pierwszy rzut oka możemy dostrzec różnice w nazwach podmiotów w umowie. Okazuje się jednak, że faktoring i forfaiting to dwie odmienne usługi. Zacznijmy od definicji.

Co to jest forfaiting? Polega on na przejęciu terminowych wierzytelności wynikających z transakcji zagranicznych. Stronami umowy jest forfaiter, czyli instytucja finansowa lub bank. Z kolei fortfaitystą jest eksporter, który w efekcie nie musi czekać na spłatę należności od kontrahenta, a dzięki temu może utrzymać płynność finansową. 

Różnicą między faktoringiem, a forfaitingiem jest charakter umowy. W przypadku forfaitingu będzie ona tajna, jednorazowa, obejmująca wyłącznie jedną wierzytelność. Z kolei umowa faktoringowa może być ciągła lub okresowa bez ograniczeń dotyczących liczby wierzytelności. 

Na czym polega różnica faktoring a kredyt?

Zacznijmy od tego, że faktoring przyniesie korzyści firmom produkcyjnym lub handlowym, które obracają dużą gotówką oraz tym, które swoim klientom umożliwiają odraczanie terminu płatności. Nie są to jednak sztywne reguły, ponieważ to usługa zapewniająca elastyczne finansowanie, możemy więc dopasować je do rzeczywistych obrotów firmy. Faktoring online ma zalety, jakich nie posiada kredyt dla firm. Przede wszystkim umowa faktoringu nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Usługa faktoringowa nie zamyka też drogi firmowym inwestycjom. Mało tego – osiągnięta dzięki niemu płynność finansowa może pomóc w staraniu się o kredyt inwestycyjny.

Aby korzystać z faktoringu, wcale nie musimy wykazywać zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Bank nie będzie również od nas wymagał żadnego zabezpieczenia. Wskaże nam za to kolejne korzyści, płynące z umowy faktoringu. Wśród nich znajdziemy zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez wydłużenie kontrahentom terminów płatności, wzrost efektywności sprzedaży oraz korzystanie z rabatów u dostawców. Klienci są dokładnie weryfikowani przez faktora, a dłużnikom zostaje narzucona dyscyplina płatnicza. Bezpośrednio wpływa to na zwiększenie rotacji płatności w przedsiębiorstwie.

Faktoring koszty – dlaczego tak wysokie? 

Ile kosztuje faktoring? Koszt faktoringu zazwyczaj jest ustalany indywidualnie i zależy w dużej mierze od rodzaju oraz ilości usług dodatkowych z których chcemy skorzystać. Wpływ na cenę będzie miała:

 • ilość osób i faktur zgłoszonych do faktoringu,
 • wysokość transakcji,
 • wielkość obrotu,
 • zakres współpracy,
 • wybór usług dodatkowych.

Jeśli firma lub bank oferująca usługę faktoringu bierze na siebie ryzyko niewypłacalności płatnika faktur, w takim przypadku naliczana będzie dodatkowa marża.

Ile kosztuje faktoring dla firm? Rzeczywiste koszty faktoringu 

Każdego interesują konkrety, czyli ile zostanie pieniędzy na koncie. Znaleźć możemy takie wyliczenia.

 • Potrącenia w przypadku korporacji mogą wynieść około  0,5–0,8%.
 • Średnie firmy muszą liczyć się z opłatami na poziomie 0,8–2%,
 • a mikro i małe przedsiębiorstwa zmniejszą swoje przychody o 2–5%.
 • Inni specjaliści podają natomiast, że koszt faktoringu dla faktury jednomiesięcznej to od 0,7 do 2% wartości faktury.

Konsekwencje faktoringu

Trzeba przyznać, że umowa faktoringowa, mimo swoim niezaprzeczalnych korzyści, nie należy do najtańszych usług. Cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo naszych finansów, jest dosyć wysoka – każda faktura będzie przecież pomniejszana o wartość kilku procent, które inkasuje dla siebie faktor. Wiele przedsiębiorstw, aby utrzymać poziom przychodów, będzie więc zmuszona podnieść ceny swoich towarów i usług, a to zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Firma może już nie być tak atrakcyjna na tle konkurencji jak do tej pory. Z drugiej strony wizja płynności finansowej jest bardzo kusząca, szczególnie, jeśli plan rozwoju firmy zakłada również inwestowanie. Decyzję o tym, czy waszej działalności gospodarczej bardziej przysłuży się usługa faktoringu czy kredyt, musicie już podjąć sami.

Faktoring Idea Bank, czyli szybki faktoring online

Idea Money oferuje swoim klientom szybki faktoring online. Dzięki tej ofercie przedsiębiorca może zachować płynność finansową oraz nie martwić się odroczonymi terminami płatności. Jest to dobre rozwiązanie dla firm z różnych branży. Mogą z niej skorzystać zarówno freelancerzy, mikroprzedsiębiorcy, inwestorzy, osoby rozpoczynające swoją działalność, jak i osób realizujących zlecenia w ramach oferowanych usług.Idea Faktoring dla małych firm gwarantuje szybkie zawarcie umowy, możliwość wystawiania faktur online, skorzystanie z aplikacji mobilnej oraz sprawdzenie kontrahenta. 

Oferta Idea faktoring online dotyczy faktur od 10 000 do 600 000 zł. Faktoring online Idea Money umożliwia wprowadzenie terminu do 90 dni.Jeżeli chcesz skorzystać z tej oferty, sprawdź powyższy ranking faktoringu!

Jak prezentuje się faktoring Millennium?

W przypadku Millennium Faktoring możemy skorzystać z:

 • faktoringu niepełnego,
 • pełnego z ubezpieczeniem lub
 • samorządowego.

Tak więc, każdy znajdzie coś dla siebie zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i firmy współpracujące z kontrahentami krajowymi lub zagranicznymi. Szczegółowy cennik oraz warunki są udostępnione na stronie Faktoring Millennium. Dzięki tej ofercie zyskamy, między innymi finansowanie nabytych wierzytelności, zabezpieczenie przed brakiem spłaty należności przez kontrahentów, system raportujący stan rozliczeń faktoringowych. 

Jak działa mBank faktoring dla firm?

Faktoring mBank oferuje swoim klientom:

 • gwarancję importową,
 • faktoring z regresem oraz
 • z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Dzięki tym produktom można uniknąć zatorów płatniczych, z którymi coraz częściej borykają się polscy przedsiębiorcy. Oferta mBank faktoring będzie doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którym zależy na płynności finansowej oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na stronie mBanku możesz również wyliczyć potencjalny limit faktoringowy.

Oferty Pekao i PKO faktoring

Pekao Faktoring gwarantuje możliwość skorzystania z:

 • faktoringu krajowego pełnego,
 • krajowego niepełnego,
 • eksportowego,
 • importowego,
 • Inkaso należności oraz transakcji niestandardowych.

W zależności od wybranej oferty faktorant otrzymuje nawet do 100% wartości faktury!

Warto również zwrócić uwagę na ofertę PKO Faktoring. Znajdziemy w niej dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to faktoring pełny z przejęciem ryzyka niewypłacalności lub niepełny bez przejęcia ryzyka. Jeżeli zdecydujemy się na pierwszy z nich, w razie problemów bank otrzyma odszkodowanie. W innym przypadku faktorant będzie zobowiązany uregulować rachunek.

SMEO faktoring dla firm online

SMEO to jedna z firm oferujących szybki faktoring online. Firma udostępnia swoim klientom wirtualny kalkulator, dzięki któremu poznamy szczegóły oferty. Wierzytelność może mieć wartość od 300 nawet do 500 000 zł. Z kolei finansowanie obejmuje okres od 7 do 90 dni

Jeżeli założymy konto na platformie SMEO, otrzymamy możliwość skorzystania z faktoringu online. Oznacza to, że wystarczy przesłać zdjęcie lub skan faktury. Po zaakceptowaniu dokumentu otrzymasz przelew gotówki na konto. Pieniądze trafią na Twój rachunek bankowy nawet w 5 minut od zaakceptowania faktury.

Faktoring dla firm online – pozostałe firmy faktoringowe

Na rynku znajdziemy również inne firmy faktoringowe. Kolejną ofertą, na którą warto zwrócić uwagę, jest Pragma Faktoring. W tej ofercie znajdziemy finansowanie wyższych wierzytelności od 50 000 zł do miliona złotych. Podpisując umowę faktoringową, zobowiązujemy się do stałej opłaty miesięcznej. Dokumenty przywiezie kurier, a dzięki przejściu przez proces wnioskowania online można uzyskać ubezpieczenie gratis. 

Z kolei Fandla faktoring jawny to oferta dla przedsiębiorców, których wierzytelności wynoszą od 500 do 100 000 zł. Okres finansowania może wynosić od 14 do 90 dni. Jak prezentują się koszty? W przypadku faktury 5000 zł brutto oraz ustaleniu finansowania na 30 dni będziemy musieli zapłacić prowizję wynoszącą 174,39 zł + VAT. Po odliczeniu podatków na konto trafi 4 785,50 zł.  Według informacji podanych na stronie koszt finansowania faktury za każde 30 dni wynosi 2,83% . 

Warto również zwrócić uwagę na AOW Faktoring. Firma oferuje swoją pomoc:

 • mikroprzedsiębiorcom z limitem 100 000 zł,
 • małym firmom z limitem faktoringowym od 100 000 zł do miliona złotych,
 • średnim przedsiębiorstwom, dla których limit wynosi powyżej miliona złotych.

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej firmy. Sprawdź również zestawienie stworzone przez naszych ekspertów: Faktoring ranking najlepszych ofert!