Ile aktualnie wynoszą koszty komornicze?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Spłacasz kredyt hipoteczny w banku, ale masz problem z płynnością finansową? A może doskwiera Ci zbyt duża ilość zobowiązań finansowych w jednym czasie? Jeśli tak – istnieje pewne ryzyko, że spotkasz się z komornikiem. Możesz tego uniknąć jeśli uregulujesz wszystkie swoje dotychczasowe długi. Ile zapłacisz, kiedy kwestie długów przejmie komornik? Sprawdź!

koszty

Koszty komornicze – co to takiego?

Koszty komornicze to nic innego, jak opłaty związane z działaniem urzędu komornika. Jeśli już naraziłeś się wierzycielom i dług został przekazany do komornika (np. w konsekwencji braku spłaty kredytu), pamiętaj, że będziesz też zobowiązany(a) do poniesienia kosztów pracy osoby pełniącej tę funkcję. Kiedy realizowane jest zajęcie komornicze, może okazać się, że na poczet długu zostanie zablokowane np. Twoje konto bankowe. To jednak nie wszystko.

Wszelkie działania tego typu związane są z opłatami egzekucyjnymi. Chcesz wiedzieć, ile bierze komornik za ściągnięcie długu? Egzekutor wykonuje szereg czynności, aby odzyskać dla wierzyciela należne mu środki. Pamiętaj jednak, że osoba ta nie realizuje tej pracy za darmo. Od każdej kwoty wyegzekwowanej od dłużnika są naliczane odpowiednie koszty komornicze. Według prawa komornik ma prawo do potrącenia z każdej ściągniętej kwoty kosztów pokrywających jego nakład pracy.

Ważne! Przepisy stanowiące o kosztach egzekucyjnych są jasno opisane w Ustawie o kosztach komorniczych oraz Ustawie o komornikach sądowych.

Co obejmują koszty komornicze?

Ogólnie rzecz biorąc wynagrodzenie dla komornika, jest naliczane ze ściągniętego długu. Opłata egzekucyjna naliczana jest przede wszystkim podczas:

  • przeprowadzania postępowania egzekucyjnego;
  • licytacji komorniczej;
  • przyjmowania wpłat od dłużnika;
  • i wielu innych czynności.

Pamiętaj, że naliczanie kosztów komorniczych rozpoczyna się wraz ze wszczęciem postępowania wobec dłużnika. Musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami, które tylko w tym przypadku powiększą Twój dług. Co ciekawe, jako dłużnik będziesz w 100% obciążony kosztami komorniczymi. Sprawdź też czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika?

Ile wynoszą koszty komornicze?

W kwestii tego, ile wynoszą koszty komornicze Ustawa o kosztach komorniczych oraz o komornikach sądowych jasno reguluje te kwestie. W poniższej tabeli znajdziesz jednak podstawowe stawki pracy urzędu komorniczego.

Wartość roszczeniaSytuacja
3% całkowitej wartości długugdy całość lub część długu zostanie spłacona w ciągu miesiąca od rozpoczęcia egzekucji
5% całkowitej wartości długuw przypadku umorzenia egzekucji
10% wyegzekwowanej części roszczeniaw przypadku wyegzekwowania danej kwoty od dłużnika

Jak widać, zawsze kiedy komornik rozpocznie proces egzekucji długu, naliczane są procentowe odsetki za jego pracę. Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji nie są duże, bo wynoszą zaledwie 5% wartości zadłużenia. Kiedy jednak kwota długu jest znacząca, może okazać się, że praca komornika wygeneruje dodatkowe koszty spłaty zobowiązania.

Najniższe stawki kosztów komorniczych są naliczane dość rzadko, gdyż komornik najczęściej ściąga, chociażby część długu na rzecz wierzyciela. Wszelkie koszty komornicze, które przewidziane są w ustawie, znajdują się w poniższej tabeli.

Rodzaj czynnościWysokość opłaty
bezpodstawna egzekucja10% wartości długu
wcześniejsza spłata długuzwrot 50% kosztów
doręczenie pisma przez komornika40 złotych
poszukiwanie majątku100 złotych
wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej400 złotych
wprowadzenie zarządcy w posiadanie majątku400 złotych
sporządzenie protokołu faktycznego400 złotych
wniosek o zabezpieczenie spadku400 złotych
utrudnianie czynności komorniczych1000 złotych
przeprowadzenie licytacji1000 złotych

Oczywiście to nie wszystkie czynności, jakie podlegają dodatkowej opłacie po stronie dłużnika. Jeśli chcesz poznać dokładne koszty wszystkich działań komornika, skorzystaj z Internetowego kalkulatora kosztów komorniczych.

Koszty komornicze a alimenty

Koszty komornicze w przypadku alimentów są również pokrywane ze środków ściągniętych np. z konta dłużnika. Co ciekawe, w pierwszej kolejności komornik może pokryć swoje potrzeby, a dopiero następnie przelać wolne środki na poczet osoby uprawnionej do otrzymania alimentów. W praktyce najczęściej wygląda to w ten sposób, że egzekutor przelewa wyegzekwowane środki w uznanych przez siebie proporcjach.

Czy można uniknąć kosztów komorniczych?

W pewnych sytuacjach unikniesz konieczności poniesienia kosztów komorniczych. Kiedy komornik bez uzasadnienia zajmie Twój majątek, możesz ubiegać się o jego zwrot wraz z naliczonymi kosztami. W takiej sytuacji pokrywa je wierzyciel, który bezpodstawnie ubiega się o ściągnięcie długu.

Ciekawostka! Należności z tytułu opłat egzekucyjnych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od czasu ich wystąpienia.

Warto też nadmienić, iż kosztów komorniczych można uniknąć najczęściej wtedy, kiedy Twoja sytuacja finansowa nie pozwoli na ich bezpieczne pokrycie. Jeśli Twoje dochody będą niewystarczające na zapłatę kosztów pracy komornika bez narażenia domowego budżetu – wtedy nie masz obowiązku ich ponosić. W takich sytuacjach musisz jednak złożyć stosowne oświadczenie w terminie 7 dni od czasu doręczenia postanowienia o rozpoczęciu windykacji.

Podsumowując, koszty komornicze na 2022 rok są spore, dlatego warto regularnie spłacać swoje zobowiązania finansowe i dbać o to, aby wierzyciele nie mieli podstaw do skorzystania z usług komornika sądowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły