Kalkulator pensji – Wylicz swoją pensję

Brutto
Netto
w roku 2021
w roku 2020
w roku 2019
w roku 2018
w roku 2017
w roku 2016
w roku 2015
w roku 2014
w roku 2013
w roku 2012
w roku 2011
w roku 2010
%

Wysokość pensji, którą regularnie otrzymuje pracownik jest uzależniona od szeregu czynników. Nie zawsze jest to efekt negocjacji na linii pracownik-pracodawca. Do wskazanej kwoty doliczyć należy szereg podatków i składek, które wpływają na finalną kwotę otrzymanej wypłaty. Warto więc sprawdzić, co wpływa na wysokość pensji.

Co wpływa na pensję?

Każdy, kto otrzymuje regularne wynagrodzenie jest w stanie wskazać, co wlicza się w jego pensję. Do najczęściej pojawiających się obciążeń finansowych zaliczyć należy przede wszystkim:

  • składki ZUS;
  • podatki i ulgi podatkowe;
  • inne składki i regularne opłaty wskazane w umowie.

Każdy z tych czynników ma wpływ na to, jaka kwota wynagrodzenia wpłynie ostatecznie na konto pracownika. Negocjując więc wynagrodzenie warto ustalić, czy wskazana kwota to wartość brutto czy netto. Jeśli bowiem ustali się kwotę brutto, należy mieć świadomość, że jest to wynagrodzenie uwzględniające zarówno podatek, jak i składki ZUS. Zatem ostateczna kwota, którą otrzyma pracownik, będzie pomniejszona o te świadczenia. W większości miejsc pracy stawki negocjowane są w kwocie brutto, co dla wielu pracowników (zwłaszcza początkujących) jest mylące. Zapominają oni bowiem o potrąceniach. Z pomocą przychodzi kalkulator wynagrodzeń.

Kalkulator wynagrodzeń, czyli co?

Kalkulator wynagrodzeń daje możliwość wyliczenia ogólnej wartości wszystkich obciążeń podatkowych, które są opłacane za pracownika i odliczane od jego pensji. To również narzędzie pozwalające na wyliczenie składki ZUS, którą należy uiścić za zatrudnioną osobę. Na tej podstawie można wyliczyć wynagrodzenie netto, czyli kwotę przeznaczoną do wypłaty dla pracownika oraz wskazać ogólne koszty, jakie ponosi pracodawca wynikające z zatrudnienia wybranej osoby.

Kalkulator wynagrodzeń pozwala na wyliczenie wartości pensji dla jednej umowy. Aby otrzymać poprawne wyniki, konieczne jest wpisanie szczegółowych parametrów, należy wybrać sposób zatrudnienia pracownika (umowę o dzieło, zlecenie lub o pracę). Dzięki kalkulatorowi można oszacować ogólne wartości, a tym samym zweryfikować, czy otrzymywane wynagrodzenie będzie (lub jest) adekwatne do potrzeb. To również doskonałe narzędzie dla pracownika, który chce ubiegać się o podwyżkę lub dopiero zaczyna funkcjonować na rynku pracy. Dzięki kalkulatorowi może sprawdzić, na jakie wynagrodzenie może liczyć i z jakimi kosztami dla pracodawcy wskazana kwota będzie się wiązać. Ułatwi to proces negocjacji, a przede wszystkim uświadomi pracownikowi, że na finalną wartość wypłacanego wynagrodzenia ma wpływ szereg zróżnicowanych czynników. Nie jest to jedynie wola pracodawcy.

Zanim skorzystasz

Jako, że każdy kalkulator wynagrodzeń funkcjonuje na nieco innych zasadach, a tym samym prezentuje odmienne możliwości, warto przed jego uruchomieniem zapoznać się z instrukcją.  Konieczne jest zapoznanie się z mechanizmem, w oparciu o który działa kalkulator, z jakich danych korzysta i jakie założenia w nim uwzględniono. Ważne jest, aby kalkulator wynagrodzeń pozwalał wprowadzać indywidualne ustawienia i dopasowywał ogólną strukturę prowadzonych wyliczeń do faktycznej sytuacji danego pracownika, dlatego chcąc otrzymać najbardziej wiarygodne wartości, warto wybrać opcje zaawansowane i podać jak najwięcej informacji szczegółowych na temat czynników warunkujących poziom wynagrodzenia. Im są one lepiej dobrane, tym bardziej precyzyjne wyniki się otrzyma.

Wybierając kalkulator wynagrodzeń należy więc sprawdzić, czy uwzględnia on zróżnicowane kryteria oraz czy daje możliwość samodzielnego definiowania najważniejszych parametrów.

Działanie kalkulatora

Aby wyliczyć wartość wynagrodzenia netto, użytkownik musi posiadać między innymi informację, jaka jest kwota brutto jego wynagrodzenia, a następnie wskazać, w oparciu o jaką umowę jest zatrudniony. Dodatkowo, może zostać poproszony o swój wiek oraz o określenie roku podatkowego, dla którego wyliczana jest wartość. Wyliczenie może też uwzględniać: kwotę wolną od podatku, pracę w miejscu zamieszkania (lub poza nim), PPK, autorskie koszty uzyskania przychodu, składki na Fundusz Pracy, FGŚP czy składki wypadkowe. Poszczególne kryteria pracownik może wskazać samodzielnie. Im dokładniejsze parametry ustawi, tym wynik który otrzyma będzie dokładniejszy, dlatego warto szczegółowo uzupełnić poszczególne pola.

Po wpisaniu potrzebnych danych użytkownik otrzyma zestawienie uwzględniające takie dane, jak: wynagrodzenie netto i brutto, całkowity koszt wynagrodzenia, podatki, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz ubezpieczenia na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulator wskazuje też, która spośród powyższych kwot jest regulowana przez pracodawcę, a która została scedowana na pracownika. W ten sposób zyskuje się czytelny obraz elementów składowych miesięcznego wynagrodzenia.

Mimo, że obsługa kalkulatora wynagrodzeń wydaje się trudna, w rzeczywistości proces ten nie jest skomplikowany. Wymaga jednak wiedzy na temat otrzymywanej pensji. Oczywiście, pojawiają się też rozwiązania, w których wystarczy wpisać rok podatkowy, formę zatrudnienia i kwotę, jednak uzyskane wyliczenia nie będą tak precyzyjne, jak wtedy, gdy wpisze się więcej informacji, dlatego warto poświęcić chwilę na zapoznanie się ze wszystkimi pozycjami, które są ujęte w kalkulatorze. W ten sposób uzyska się wynik odzwierciedlający stan faktyczny (lub taki, który jest najbardziej do niego zbliżony).

Decydując się na skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń warto wybrać to rozwiązanie, które uwzględnia wytyczne za dany rok. Nie warto zatem korzystać z nieaktualnych kalkulatorów, ponieważ mogą one nie uwzględniać wszystkich parametrów wpływających na wynagrodzenie. Należy również mieć świadomość, że końcowe wyliczenie może się różnić od kwot uzyskanych w kalkulatorze, dlatego decydując się na rozpoczęcie negocjacji warto wykorzystać kalkulator wynagrodzeń do ustalenia przybliżonych kwot. W ten sposób zyskuje się obraz tego, co można otrzymać i jakie są realne koszty ustalonych wartości. Można więc powiedzieć, że dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń pracownik zyskuje większą świadomość tego, co ma wpływ na jego pensję i w jaki sposób prowadzić negocjacje finansowe, by uzyskać najbardziej optymalny wynik.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Wybierz rodzaj informacji, której szukasz: