Czy komornik może zająć całą twoją rentę lub emeryturę?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut

W 2017 roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie zajęć komorniczych. Ustanowiono nowe limity potrąceń i kwoty wolne od egzekucji komorniczej. Modyfikacje te dotyczą również emerytów oraz rencistów. Co na temat najnowszych przepisów powinni wiedzieć ci, którzy przestali już być aktywni zawodowo? Sprawdź, ile komornik może zabrać z emerytury lub renty!

czy komornik może zająć całą twoją rentę

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Problemy finansowe nie oszczędzają również osób starszych. Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy komornik może zająć całą twoją rentę lub świadczenie emerytalne? W Polsce na emeryturę kobiety przechodzą w wieku 60 lat, a mężczyźni mając 65. Istnieje także możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, ale należy mieć udokumentowany odpowiedni staż pracy, który w przypadku kobiet wynosi 20 lat, od mężczyzn wymagane jest 5 lat więcej. Do tych wyliczeń brane są pod uwagę lata składkowe, czyli takie, kiedy od Twojej pensji pracodawca odprowadzał składki do ZUS oraz lata nieskładkowe – studia, czas na chorobowym itp. Jednak okres nieskładkowy nie może być zbyt duży. Poza wiekiem emerytalnym, ustawodawca wprowadził także inne zmiany. Osoby starsze otrzymujące bardzo niskie świadczenie nie muszą obawiać się o wysokość środków, które przelewane są na ich konta każdego miesiąca. Według zapisów, które znalazły się w nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, ich sytuacja znacząco zmieni się na lepsze.  Tak więc, czy komornik może zająć całą twoją rentę lub emeryturę? Posłowie uchwalili, iż emerytury i renty przyznawane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą niemal w całości wolne od jakiejkolwiek ingerencji komornika. Dotyczy to również tzw. emerytury po mężu.

Aż 75 procent najniższych emerytur i rent ma być prawnie uchronione przed wszelkimi zajęciami. Uzgodnienia te są wynikiem kompromisu, który osiągnięto w procesie konsultacji prowadzonych przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Na samym początku zakładano bowiem, że tymi ulgami objęci będą wszyscy świadczeniobiorcy, niezależnie od tego, ile pieniędzy dostają. Szybko jednak okazało się, że sprawiłoby to, iż duża część społeczeństwa okazałaby się niewiarygodna dla firm pożyczkowych i innych instytucji z branży finansowej. Osoby te postrzegane byłyby wówczas jako niewypłacalne. Dlatego zapis ten dotyczy tylko tych, którzy otrzymują najniższe świadczenia. Między innymi z tego powodu emerytom jest ciężej o pożyczkę. Dlatego polecane są specjalne chwilówki dla emerytów.

Czy komornik może zająć rentę?

Jeśli już wiesz, czy komornik może zająć całą twoją rentę lub emeryturę, warto znać szczegółowe zasady zajęcia komorniczego. Należy zaznaczyć, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększyły się też emerytury i renty. Stało się tak dlatego, że zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej minimalna płaca wyniesie w 2022 r.  3010 złotych brutto. Wraz z tą wartością wzrosły również świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dzieje się tak na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2016 roku.

W myśl zawartych w niej ustaleń, emerytury i renty pochodzące z FUS są w 75% wolne od zajęć komorniczych.

Ile komornik może zabrać z renty

Przez długi czas renciści narzekali, że obowiązuje ich bardzo niska kwota wolna od zajęcia komorniczego. Nie jest zatem niczym dziwnym, że posłowie interweniowali w tej sprawie. Ostatecznie udało się dokonać pewnych zmian. W 2016 r. sejm przyjął ustawę podwyższającą  tę część emerytur i rent, która wolna jest od zajęcia komorniczego. W późniejszym czasie ustalenia te trafiły do Senatu. Ustalono zatem, że ci, którzy co miesiąc otrzymują wpływ na konto w wysokości 1338,44 z złotych brutto, mogą być spokojni. Z przyznawanej im kwoty zajęciu może podlegać tylko jej niewielka część. 75 procent jest na szczęście prawnie chronione przed pobraniem na rzecz spłaty długów.

Warto jeszcze przyjrzeć się problemowi renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jej kwota to 1003,83 zł złotych. Do 1 lipca 2017 komornik miał prawo zająć połowę tego świadczenia. Ustalenia te bardzo doskwierały rencistom. W 2022 roku osobom częściowo niezdolnym do pracy pozostanie na przeżycie kwota w wysokości blisko 752,87 złotych. Co z kolei z osobami całkowicie niezdolnymi do pracy? Od 1 marca 2022 roku otrzymują one 1338,44 z złotych. Do tej pory wolna od zajęć była połowa tych świadczeń. Po nowelizacji przepisów wzrosła ona do aż 75 procent. 

Egzekucja z emerytury, czy komornik może zająć całą twoją rentę lub emeryturę

Osoby, które przestały być aktywne zawodowo, mogą być spokojne o swoje finanse. Według najnowszych przepisów polskiego prawa najniższa emerytura jest o wiele lepiej chroniona przed zajęciami komorniczymi niż wcześniej.

Aż ¾ comiesięcznego świadczenia  zabezpieczone są przed działaniami komornika sądowego. Zatem na poczet wierzycieli może on zarekwirować jedynie 25 procent kwoty otrzymywanej co miesiąc przez dłużnika.

Wszystko to stało się możliwe, dzięki zapowiedziom podwyższenia minimalnych kwot rent i emerytur. Okazuje się zatem, że podwyżki te mają znaczący wpływ na kondycję budżetu domowego osób zadłużonych. Polski ustawodawca tak stworzył przepisy, że emeryci i renciści nie mogą zostać pozbawieni środków do życia. Muszą zachować tyle pieniędzy, by zapewnić sobie minimum egzystencjalne. To dobra wiadomość dla borykających się z jakimkolwiek zadłużeniem.

13 i 14 emerytura a komornik

Krótko mówiąc komornik nie ma prawa zająć 'trzynastki’ ani 'czternastki’. W 2022 roku jej wysokość wyniesie 1338,44 z zł brutto, czyli tyle, ile minimalna kwota emerytury. W razie gdyby komornik dokonał egzekucji z tego świadczenia, to stanowi to należy się z nim bezzwłocznie skontaktować. Przelewy z dodatkową emeryturą są specjalnie oznaczone, więc komornik nie powinien mieć żadnego problemu ze zwrotem zajęcia tego świadczenia. Kwestie zajęcia komorniczego 13 i 14 emerytury reguluje ustawa o rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, gdzie jest wyraźnie napisane, że takie świadczenia nie podlegają zajęciu.

W przypadku gdyby pismo do komornika nie przyniosło skutku, to należy złożyć na niego skargę do właściwego sądu rejonowego.

Waloryzacja rent i emerytur

Co roku, podobnie jak wysokość najniższej krajowej, zmienia się także i wysokość najniższej emerytury i renty. Minimalna emerytura i renta w 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto. Takiej kwoty mogą się spodziewać świadczeniobiorcy od 2023 r. Celem waloryzacji jest przystosowanie wysokości rent i emerytur do zmieniających się cen, wzrostu kosztów życia. Zabieg taki przeprowadzany jest co roku. Dzięki niemu, emeryci i renciści mogą spać spokojnie, że za kwotę otrzymywaną co miesiąc ostatecznie nie będą mogli nabyć zbyt wiele. Na wskaźnik waloryzacji ma wpływ sytuacja gospodarcza kraju, jak w ciągu roku wyglądały średnie ceny towarów i usług.

Czy komornik może zająć całą emeryturę z konta bankowego?

Nie, komornik musi zostawić na koncie kwotę wolną od zajęcia, która jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto . W 2022 roku minimalne wynagrodzenie w pełnym wymiarze godzin wynosi 3,490 zł, czyli komornik musi pozostawić dłużnikowi co najmniej 2617,50 zł.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Komornik może zająć do 25% emerytury, czyli potrącać jedną czwartą świadczenia przy każdej wypłacie emerytury z ZUS.

Istnieją przypadki, kiedy komornik może zająć większą część emerytury:

– 60% – długi alimentacyjne
– aż do pozostawienia 20% najniższej emerytury – należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno opiekuńczych 

Czy komornik może zająć najniższą emeryturę?

Tak, komornik może zająć do 25% najniższej emerytury, czyli do 397,11 zł miesięcznie.

Czy komornik może zająć 13 i 14 emeryturę?

Świadczenia 13 emerytury i 14 emerytury nie podlegają zajęciu komorniczemu w żadnej wysokości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły