Czy komornik może zająć całą twoją rentę lub emeryturę?

12 lipca 2021

2017 rok przyniósł duże zmiany w zakresie zajęć komorniczych. Ustanowiono nowe limity potrąceń i kwoty wolne od egzekucji komorniczej. Modyfikacje te dotyczą również emerytów oraz rencistów. Co na temat najnowszych przepisów powinni wiedzieć ci, którzy przestali już być aktywni zawodowo? Sprawdź, ile komornik może zabrać z emerytury lub renty!


Z artykułu dowiesz się:

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Problemy finansowe nie oszczędzają również osób starszych. Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy komornik może zająć całą twoją rentę lub świadczenie emerytalne? W Polsce na emeryturę kobiety przechodzą w wieku 60 lat, a mężczyźni mając 65. Istnieje także możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, ale należy mieć udokumentowany odpowiedni staż pracy, który w przypadku kobiet wynosi 20 lat, od mężczyzn wymagane jest 5 lat więcej. Do tych wyliczeń brane są pod uwagę lata składkowe, czyli takie, kiedy od Twojej pensji pracodawca odprowadzał składki do ZUS oraz lata nieskładkowe – studia, czas na chorobowym itp. Jednak okres nieskładkowy nie może być zbyt duży. Poza wiekiem emerytalnym, ustawodawca wprowadził także inne zmiany. Osoby starsze otrzymujące bardzo niskie świadczenie nie muszą obawiać się o wysokość środków, które przelewane są na ich konta każdego miesiąca. Według zapisów, które znalazły się w nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, ich sytuacja znacząco zmieni się na lepsze.  Tak więc, czy komornik może zająć całą twoją rentę lub emeryturę? Posłowie uchwalili, iż emerytury i renty przyznawane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą niemal w całości wolne od jakiejkolwiek ingerencji komornika.

Aż 75 procent najniższych emerytur i rent ma być prawnie uchronione przed wszelkimi zajęciami. Uzgodnienia te są wynikiem kompromisu, który osiągnięto w procesie konsultacji prowadzonych przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Na samym początku zakładano bowiem, że tymi ulgami objęci będą wszyscy świadczeniobiorcy, niezależnie od tego, ile pieniędzy dostają. Szybko jednak okazało się, że sprawiłoby to, iż duża część społeczeństwa okazałaby się niewiarygodna dla firm pożyczkowych i innych instytucji z branży finansowej. Osoby te postrzegane byłyby wówczas jako niewypłacalne. Dlatego zapis ten dotyczy tylko tych, którzy otrzymują najniższe świadczenia.

Więcej informacji na temat wsparcia finansowego dla seniorów znajdziesz w artykule: CHWILÓWKA DLA EMERYTA – GDZIE ZNAJDZIESZ POŻYCZKI DLA EMERYTÓW? To zbiór wielu ciekawych informacji.

 

Czy komornik może zająć rentę?

Jeśli już wiesz, czy komornik może zająć całą twoją rentę lub emeryturę, warto znać szczegółowe zasady zajęcia komorniczego. Należy zaznaczyć, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększyły się też emerytury i renty. Stało się tak dlatego, że zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej minimalna płaca wyniesie w 2021 r.  2800 złotych brutto. Wraz z tą wartością wzrosły również świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dzieje się tak na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2016 roku.

W myśl zawartych w niej ustaleń, emerytury i renty pochodzące z FUS są w 75% wolne od zajęć komorniczych.

Konieczne jest jednak uszczegółowienie, że przepisy, o których mowa, weszły w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. . Ta większa o 25 procent zaczęła obowiązywać, jak wspomnieliśmy, wraz z dniem 1 lipca 2017 roku i trwa do dzisiaj.

Ile komornik może zabrać z renty

Przez długi czas renciści narzekali, że obowiązuje ich bardzo niska kwota wolna od zajęcia komorniczego. Nie jest zatem niczym dziwnym, że posłowie interweniowali w tej sprawie. Ostatecznie udało się dokonać pewnych zmian. W 2016 r. sejm przyjął ustawę podwyższającą  tę część emerytur i rent, która wolna jest od zajęcia komorniczego. W późniejszym czasie ustalenia te trafiły do Senatu. Ustalono zatem, że ci, którzy co miesiąc otrzymują wpływ na konto w wysokości 1250,88 złotych brutto, mogą być spokojni. Z przyznawanej im kwoty zajęciu może podlegać tylko jej niewielka część. 75 procent jest na szczęście prawnie chronione przed pobraniem na rzecz spłaty długów.

Warto jeszcze przyjrzeć się problemowi renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jej kwota to 916,07 złotych. Do 1 lipca 2017 komornik miał prawo zająć połowę tego świadczenia. Ustalenia te bardzo doskwierały rencistom. W 2021 roku osobom częściowo niezdolnym do pracy pozostanie na przeżycie kwota w wysokości blisko 732,86 złotych. Co z kolei z osobami całkowicie niezdolnymi do pracy? Od 1 marca 2021 roku otrzymują one 1250,88 złotych. Do tej pory wolna od zajęć była połowa tych świadczeń. Po nowelizacji przepisów wzrosła ona do aż 75 procent. 

Egzekucja z emerytury, czy komornik może zająć całą twoją rentę lub emeryturę

Osoby, które przestały być aktywne zawodowo, mogą być spokojne o swoje finanse. Według najnowszych przepisów polskiego prawa najniższa emerytura jest o wiele lepiej chroniona przed zajęciami komorniczymi niż wcześniej.

Aż ¾ comiesięcznego świadczenia  zabezpieczone są przed działaniami komornika sądowego. Zatem na poczet wierzycieli może on zarekwirować jedynie 25 procent kwoty otrzymywanej co miesiąc przez dłużnika.

Wszystko to stało się możliwe, dzięki zapowiedziom podwyższenia minimalnych kwot rent i emerytur. Okazuje się zatem, że podwyżki te mają znaczący wpływ na kondycję budżetu domowego osób zadłużonych. Polski ustawodawca tak stworzył przepisy, że emeryci i renciści nie mogą zostać pozbawieni środków do życia. Muszą zachować tyle pieniędzy, by zapewnić sobie minimum egzystencjalne. To dobra wiadomość dla borykających się z jakimkolwiek zadłużeniem.

Waloryzacja rent i emerytur

Co roku, podobnie jak wysokość najniższej krajowej, zmienia się także i wysokość najniższej emerytury i renty. Minimalna emerytura i renta w 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto. Takiej kwoty mogą się spodziewać świadczeniobiorcy od 2021 r. Celem waloryzacji jest przystosowanie wysokości rent i emerytur do zmieniających się cen, wzrostu kosztów życia. Zabieg taki przeprowadzany jest co roku. Dzięki niemu, emeryci i renciści mogą spać spokojnie, że za kwotę otrzymywaną co miesiąc ostatecznie nie będą mogli nabyć zbyt wiele. Na wskaźnik waloryzacji ma wpływ sytuacja gospodarcza kraju, jak w ciągu roku wyglądały średnie ceny towarów i usług.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.