Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika? Aktualne przepisy.

Avatar photo Bartłomiej Węglewski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Posiadasz wiele kredytów na głowie i masz problem z ich terminową płatnością? Trudna sytuacja życiowa doprowadziła, że długi przerodziły się w prawdziwy problem spędzający sen z powiek? Wszelkiego rodzaju egzekucje komornicze to ostatni etap działań, jaki jest podejmowany w celu odzyskania długu przez wierzyciela. Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika? Jak wygląda egzekucja komornicza w praktyce? Zastanawiasz się, czy komornik może zająć rzeczy rodziny? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

kawa

Egzekucja komornicza – na czym polega?

Osoby, które posiadają spore długi wobec wierzycieli i nie są w stanie ich terminowo spłacać, najczęściej są upominane z prośbą o uregulowanie zadłużenia. Co jednak w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości spłaty długu, a wierzyciel wciąż upomina się o swoje pieniądze? W takich sytuacjach sprawy w swoje ręce bierze najczęściej komornik sądowy.

Windykacja długu odbywa się jednak w kilku etapach. Pierwszym z nich jest tzw. windykacja miękka, czyli działania umożliwiające ugodowe rozwiązanie sprawy i zmotywowanie dłużnika do zwrotu środków bez udziału sądu. Kiedy jednak telefony, e-maile oraz oficjalne wezwania nie przynoszą skutku, wierzyciel może zdecydować się na wpisanie takiej osoby do rejestru dłużników (czyt. BIG) oraz wystąpienie na drogę sądową celem odzyskania długu.

Kiedy wierzyciel zdecyduje się na podjęcie działań mających na celu stworzenie wpisu w Biurze Informacji Gospodarczej, warto wiedzieć, jakie są skutki wpisu dłużnika do BIG.

Egzekucja komornicza według podstawowej definicji to zbiór działań, które realizuje osoba na stanowisku komornika pozwalających na przymusowe zaspokojenie roszczeń na rzecz wierzyciela. Kiedy komornik rozpoczyna egzekucję, ma prawo zająć:

 • środki na kontach bankowych dłużnika;
 • wszelkie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i innych (sprawdź skąd komornik dowie się gdzie pracujesz);
 • rentę, emeryturę i świadczenia socjalne;
 • ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika np. samochody i mieszkania.

Aby nieco zgłębić wiedzę o odzyskiwaniu długów przez wierzycieli na drodze sądowej z udziałem komornika, warto przeczytać coś więcej na temat tego, czym są zajęcia komornicze. Mogą one dotyczyć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, a więc praktycznie wszystkiego, co posiada dłużnik.

Kiedy najczęściej dochodzi do zajęć komorniczych?

Krótko mówiąc, komornik bierze sprawy w swoje ręce kiedy wierzyciel zdecyduje się na skierowanie sprawy długu do sądu celem jego odzyskania. Najczęściej dotyczy to zobowiązań takich, jak:

 • kredyty hipoteczne (choć tu zabezpieczeniem jest sama nieruchomość);
 • kredyty gotówkowe;
 • chwilówki;
 • zaległości w opłatach za czynsz itp.

Czy komornik może zająć rzeczy rodziny?

Czy komornik może zająć rzeczy rodziny w przypadku kiedy dług posiada tylko jeden z jej członków? Na ogół przyjmuje się, że komornik nie ma prawa zająć rzeczy nienależących do dłużnika, ale w praktyce występują sytuacje, gdzie zajmowane są rzeczy niebędące własnością winnego.

Warto wiedzieć, że dłużnik będący najemcą mieszkania musi liczyć się z możliwością zajęcia przez komornika wszelkich ruchomości znajdujących się w jego lokalu. Oznacza to, że nawet jeśli konkretne rzeczy nie należą do osoby, na której ciążą długi to komornik i tak może je zająć w prowadzonym postępowaniu. Prawną przesłanką do zajęcia ruchomości jest faktyczne władztwo konkretnej osoby nad taką rzeczą. Oznacza to, że komornik może zająć:

 • samochód;
 • rower;
 • motocykl;
 • telewizor;
 • sprzęt RTV;
 • i wiele innych rzeczy…

To warto wiedzieć! Kiedy dłużnik oddał osobie trzeciej swoją własność do użytkowania np. samochód, to komornik może go zająć, pod warunkiem, że osoba trzecia wyraża na to zgodę i przyzna, że ruchomość należy do dłużnika.

Warto też wiedzieć, że właściciele przedmiotów zajętych przez komornika mogą dochodzić swoich praw. W tym celu wystarczy wezwać wierzyciela do zwolnienia zajętych ruchomości oraz wnieść powództwo interwencyjne do sądu powszechnego wraz z dowodami potwierdzającymi prawa własności.

Współwłasność majątkowa a zajęcia komornicze – jak to wygląda w praktyce?

Zgodnie z Art. 846 Kodeksu postępowania cywilnego komornik w czasie wykonywania czynności egzekucyjnych ma prawo zająć rzecz będącą przedmiotem współwłasności i wystawić ją na licytację. W tym przypadku potencjalny nabywca kupuje jedynie część udziałów należnych do dłużnika, a nie cały zajmowany przedmiot np. samochód. Czy komornik może zająć rzeczy rodziny? W praktyce tak, ale tylko wtedy, kiedy sąd wykaże, że dług jednego z małżonków powstał za zgodą obydwojga. W przeciwnym razie możliwe jest tylko zajęcie rzeczy, a nie przeprowadzenie kompletnych czynności egzekucyjnych np. licytacji.

Podsumowując i odpowiadając na pytania:

 1. Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika?
 2. Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna?
 3. Co może zając komornik w mieszkaniu moich rodziców?

Można jasno powiedzieć, że komornik w trakcie postępowania może zająć rzeczy niebędące własnością dłużnika, ale tylko w szczególnych sytuacjach wymienionych w powyższym artykule. Kiedy osoba winna pieniądze wierzycielowi nie zamieszkuje z rodzicami oraz jest zameldowana zupełnie w innym miejscu, komornik nie ma prawa zajmować żadnych przedmiotów znajdujących się w nieruchomości rodziców. Trzeba jednak pamiętać, że powoływanie się na okoliczności, że właściciel mieszkania nie zamieszkuje go lub jest zameldowany w innym miejscu, nie odbiera komornikowi prawa do zajęcia rzeczy ruchomych znajdujących się w danym lokalu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły