Słownik

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że pożyczki wiążą się z wieloma terminami finansowymi. Terminologia finansowa przysparza nam niejednokrotnie wiele problemów, ponieważ nie każdy z nas musi być ekspertem w branży związanej z pieniędzmi. Dlatego chcieliśmy Państwu ułatwić poruszanie się w gąszczu nie zawsze jasnych i łatwych pojęć z zakresu pożyczek, kredytu, spłaty itp. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas słowniczek pomoże Państwu pozbyć się wszelkich wątpliwości co do niektórych terminów i pozwoli lepiej zrozumieć niektóre aspekty związane z pieniędzmi i instytucjami finansowymi. Polecamy również lekturę naszych wpisów blogowych, w których na bieżąco poruszamy ważne tematy finansowe, które bezpośrednio dotyczą wszystkich klientów firm pożyczkowych, banków i innych instytucji.

Aneks do umowy o pożyczkę – dokument, który umożliwia dokonanie zmian. Zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorcą są w stanie zmodyfikować treść zawartej umowy.

Alerty BIK – są to powiadomienia dotyczące prób wyłudzenia danych osobowych klientów.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej S. A. Spółka tworzona przez banki w celu gromadzenia i wymiany informacji o kredytobiorcach. Do bazy BIK mają dostęp banki, kasy SKOK, policja, prokuratura i sądy.

Biuro doradztwa kredytowego – Jeśli brakuje nam wiedzy na temat kredytów lub czasu na właściwe zbadanie tematu, skorzystamy z pomocy biura. Możemy też dzięki temu uzyskać lepsze warunki kredytu.

Blue Media – dostarcza swoich klientom możliwość wykonania ekspresowego przelewu online. Wykonywany przelew dochodzi do klienta poza wyznaczonymi godzinami sesji Elixir.

Całkowity koszt pożyczki – to całkowite koszty, jakie ponowimy przy zaciągnięciu pożyczki. Zaliczają się do nich odsetki, prowizja, opłata administracyjna, opłata za dostarczenie pieniędzy, ubezpieczenie.

Chwilówki – Inaczej pożyczki terminowe udzielane na małe kwoty i krótki okres spłaty. Pieniądze w przypadku chwilówek otrzymujemy w zasadzie „od ręki”, a formalności są sprowadzone do minimum.

Credit Check – system weryfikacji klienta. Credit Check pozwala sprawdzić, czy dany pożyczkobiorca jest zadłużony w innych firmach pożyczkowych. Na podstawie uzyskanych informacji firma pozabankowa decyduje, czy klient otrzyma pożyczkę, o którą złożył wniosek.

Czek GIRO – jest to sposób na szybką wypłatę pieniędzy bez konieczności posiadania konta bankowego. Czek GIRO można odebrać na poczcie Polskiej.

Darmowa pożyczka – większość firm oferujących pieniądze proponuje pierwszą pożyczkę „za darmo”, to znaczy bez dodatkowych kosztów. Celem pożyczkodawcy jest pozyskanie klienta, dlatego wzięcie pierwszej pożyczki jest naprawdę korzystne.

Debet – to saldo ujemne na rachunku bankowym.

Decyzja kredytowa – jest to informacja czy otrzymamy pożyczkę, chwilówkę, kredyt bądź nie.

Dług – powinność dłużnika, która opiera się na obowiązku spełnienia świadczenia względem wierzyciela.

Doradca finansowy – osoba reprezentująca różne instytucje finansowe, która pomaga w realizacji zobowiązań finansowych, podpisywania umów etc. – może zaproponować dla nas specjalne warunki, ale też pobierać za swoje doradztwo stosowną opłatę.

ERIF – polskie biuro informacji gospodarczej. Prowadzi system wymiany informacji finansowej zawierający dane o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych.

EURIBOR – Euro Interbank Offered Rate, czyli stopa procentowa kredytów na rynku europejskim.

Europejski Arkusz Informacyjny – jest to dokument, który zawiera wszystkie dane dotyczące zobowiązań finansowych m.in. pożyczki, czy kredytu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej firmy pozabankowej.

Faktoring – jeden ze sposobów finansowania bieżących wydatków przedsiębiorstwa. Firma świadcząca usługi faktoringu wypłaca zaliczkę z wystawionej kontrahentowi faktury.

Firma pożyczkowa – instytucja finansowa udzielająca pożyczek ratalnych lub chwilówek, zazwyczaj pozabankowych.

Formularz online – odpowiedni formularz w wersji cyfrowej wypełniany przez klienta, który chce otrzymać pożyczkę.

Frankowicze – Osoby spłacające kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Kredyt został udzielony na korzystnych warunkach, ale wiązał się ze znacznym ryzykiem. Niestety kurs franka wzrósł.

GetScore – jeden ze sposobów kontroli klienta. System GetScore gromadzi dane na temat pożyczkodawców.

GroszConnect – aplikacja służąca do weryfikacji danych pożyczkobiorców. Klienci korzystający z GroszConnect nie muszą wykonywać przelewu weryfikacyjnego zaciągania pożyczki w firmie pozabankowej.

Gwarancja bankowa – regulacja zapisana w ustawie o Prawie bankowych, wg której rolę gwaranta przyjmuje bank.

Harmonogram spłat – dokument przedstawiający informację dotyczące terminu spłaty zaciągniętej pożyczki.

Hipoteka – to zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na nieruchomości wpisane w księgi wieczyste.

Historia kredytowa – Informacja o wszelkich zobowiązaniach: pożyczkach, kredytach, kartach kredytowych, debetach, również tych spłaconych.

ICO – nowoczesna metoda finansowania społecznego. Startupy zbierają kapitał za pomocą kryptowalut.

Kalkulatory finansowe – dostępne za darmo w Internecie programy umożliwiające wyliczenie kosztów kredytu.

Karencja – określony przepisami okres, podczas którego nie musimy spłacać raty kredytu lub odsetek.

Karta kredytowa – posługujemy się nią na podobnej zasadzie co kartą płatniczą, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez wydawcę karty – bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozlicza się w ramach przyznanego limitu.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Komornik – funkcjonariusz publiczny zajmujący się egzekwowaniem przymusowym rozstrzygnięć sądowych

Konsolidacja kredytu – To połączenie kilku zaciągniętych pożyczek w jedną. Powodem konsolidacji jest obniżenie kosztów, wydłuża się również okres spłaty.

KontoConnect – system weryfikujący tożsamość i zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Klient nie musi wykonywać przelewu weryfikacyjnego podczas wypełniania wniosku o pożyczkę.

Kontomatik – opcja zweryfikowania tożsamości klientów firm pozabankowych bez konieczności przelewania 1 grosza. System pobiera informację o użytkowniku oraz jego transakcjach.

KPF – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zajmuje się m.in. budowaniem kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce.

KRD – Kajowy Rejestr Długów, pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej, zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych – są to zarówno dane o zadłużeniu, jak i terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań przez firmy i konsumentów.

Kredyt – instrument finansowy oferujący pożyczenie środków pieniężnych przez określoną instytucję finansową. Zgodnie z prawem kredytów mogą udzielać banki oraz SKOK-i. Słowa kredyt często używamy synonimicznie na określenie pożyczki. Trzeba jednak wiedzieć, że pomiędzy kredytem a pożyczką są znaczące różnice.

Kredyt hipoteczny – forma kredytu, w którym zabezpieczeniem jest nieruchomość (mieszkanie, dom).

Kredyt konsumencki – objęty ustawą o kredycie konsumenckim. Udzielany osobie fizycznej do kwoty 255 550 złotych.

Kredyt kupiecki – kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę, który czyni to w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jest to kredyt na cele prywatne, tj. nie związane z działalnością gospodarczą.

Kredyt obrotowy – kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa tj. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp.

Kredyt odnawialny – to dodatkowe pieniądze, które udzielane są klientowi w ramach posiadania konta bankowego w konkretnej instytucji finansowej. Środki można przeznaczyć na dowolny cel.

Kredyt samochodowy – Kredyt przeznaczony na zakup samochodu. Samochód stanowi zabezpieczenie kredytu.

Kryptowaluty – wirtualna moneta, która wydawana jest w sposób elektroniczny, bez udziału systemowego banków.

Księga wieczysta – urzędowy rejestr określający ogół praw rzeczowych na nieruchomość.

Kupowanie na raty – Sklepy oferują nam możliwość zakupienia produktu i rozdzielenia płatności na miesięczne raty. Zazwyczaj oferta nie uwzględnia dodatkowych opłat.

Leasing – forma dzierżawy maszyn, rzeczy, głównie środków transportu – samochodów, ciężarówek itp., polegająca na ich odpłatnym użytkowaniu z prawem wykupu po upływie określonego terminu.

Leasing finansowy – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe.

Leasing operacyjny – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego.

LIBOR – czyli London Interbank Offered Rate, referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY.

Linia Pożyczkowa – produkt finansowy oferowany przez firmy pozabankowe. Pożyczkobiorca sam ustala, kiedy i ile środków pieniężnych wybiera i kiedy je zwraca. Jednak pożyczkodawca ustala miesięczny limit, jaki dostępny jest dla klienta.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF – aktualna lista podmiotów publikowana przez KNF, co do których złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy Prawo bankowe.

LTV – Loan to value, używany przy ocenie ryzyka kredytowego współczynnik pomiędzy wysokością kredytu, a wartością zabezpieczenia tego kredytu. Zwykle dotyczy kredytu hipotecznego.

Marża – kwota, którą bank zarabia na kredycie. Jej wysokość zależy od poziomu ryzyka, które podejmuje bank, pożyczając pieniądze.

Mikropożyczka – zwyczajowa nazwa na określenie pożyczki na niską kwotę do 3000 zł. Bardziej popularna nazwa to chwilówka.

Misselling – sprzedawanie usług lub produktów, które nie odpowiadają wymaganiom i potrzebom klienta.

Monit – wezwanie do spłaty pożyczki lub raty kredytu, wysyłany listownie lub za pomocą SMS-a. Monit wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wezwanie.

Należności – środki pieniężnie, które musimy oddać firmie za udzieloną pożyczkę.

Nowelizacja – wprowadzenie zmian w obowiązujących ustawach.

NBP – Narodowy Bank Polski. Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie

Odsetki – wyrażone kwotowo oprocentowanie pożyczki, które musimy ponieść przy zaciągnięciu pożyczki.

Odsetki ustawowe – najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od 2016 wysokość odsetek ustawowych ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia.

Odstąpienie od umowy – Jeśli zaciągnęliśmy kredyt w banku, mamy możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy bez podawania powodów.

Opłata administracyjna – opłata naliczana przez firmy pożyczkowe przy przyznawaniu pożyczki, zawiera opłatę za obsługę.

Opłata interchange – należność pobierana przez bank, który wydaje kartę płatniczą od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty.

Oprocentowanie – jest to część pożyczki dodawana do kwoty pożyczki, jaką musimy spłacić.

Parabanki – Instytucje prowadzące działalność podobną do banków, ale działające w oparciu o przepisy inne niż prawo bankowe.

Pętla kredytowa – W momencie, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić kolejnej raty kredytu, szukamy rozwiązań i najczęstszym rozwiązaniem okazuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu. To grozi wpadnięciem w pętlę kredytową, czyli zaciąganie kolejnych zobowiązań w celu spłacenia poprzednich.

Phishing – wyłudzanie danych w celu zdobycia informacji np. numerów kart kredytowych, czy haseł.

Płynność finansowa – parametr, który określa ocenę jakości działalności przedsiębiorstwa. Wpływa na ocenę sytuacji finansowej firmy.

Poręczyciel – osoba, która poręcza nasz dług, a w przypadku jego nie spłacenia, będzie obowiązana spłacić go za nas.

pozyczkowy-portal.pl – portal, na którym znajdziemy opinie na temat firm pożyczkowych, rankingi, porównania, wyszukiwarkę najlepszych ofert.

Pożyczka – kwota pieniężna udzielona klientowi przez instytucję finansową, zwykle wyższa niż chwilówka.

Pożyczka pod zastaw – pożyczka pod zastaw danej rzeczy.

Pożyczka SMS – pożyczka, którą możemy otrzymać, wysyłając wniosek SMS-em. Głównie zarezerwowana dla stałych klientów danej firmy.

Pożyczka w domu – usługa polegająca na dostarczeniu przez agenta pieniędzy do domu klienta, po wcześniejszym przyznaniu pożyczki.

Pożyczki społecznościowe – inaczej social landing, polegają na zawieraniu transakcji pożyczek bezpośrednio pomiędzy osobami fizycznymi poprzez serwisy internetowe, bez pośrednictwa tradycyjnych instytucji finansowych.

Pożyczkobiorca – osoba biorąca pożyczkę.

Promesa – deklaracja współpracy między podmiotami gospodarczymi.

Prowizja – koszt kredytu, pożyczki doliczany do raty.

Przedłużenie – przełożenie spłaty pożyczki o kolejny okres, może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Przewalutowanie – zmiana waluty kredytu.

Ranking pożyczek – zestawienie najlepszych pożyczek, zazwyczaj tworzony na podstawie miesiąca.

Rata – to określonej wysokości kwota, którą jesteśmy zobowiązani regularnie wpłacać na konto pożyczkodawcy w ramach uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Rata annuitetowa – sposób spłacenia zobowiązania, w którym każda rata ma taką samą wysokość. Opcja spłaty równych rat jest najczęściej wybierana przez klientów firm pozabankowych.

Rata malejąca – Spłacamy w każdej racie tyle samo kapitału i coraz mniej odsetek, pierwsza rata jest najwyższa i z każdą kolejną maleje.

Refinansowanie pożyczki – kontynuowanie pożyczki, na ten sam lub dłuższy okres, wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Rejestracja – założenie swojego profilu na stronie internetowej pożyczkodawcy w celu wnioskowania o pożyczkę.

RODO – rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych. Firmy mają obowiązek stosować reguły zbierania i przetwarzania danych klientów.

Rolowanie długu – spłata jednego zobowiązania inną zaciągniętą pożyczką.

ROR – Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy inaczej konto w w banku, do którego mamy kartę.

RPP – Rada Polityki Pieniężne, organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa.

RRSO – Rzeczywista roczna stopa procentowa.

Ryzyko kursowe – Ryzyko na jakie jesteśmy narażeni biorąc kredyt w walucie obcej, jeśli kurs złotówki spadnie, będziemy musieli płacić wyższe raty.

Scoring – wewnętrzna punktacja instytucji finansowych udzielających kredytów, pożyczek, nadawana klientom w celu weryfikacji zdolności kredytowej. Uwzględnia wiele czynników takich jak np. wiek, stan cywilny, rodzaj zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia itp. Scoring zależy od danej instytucji.

Scoring BIK – ocena punktowa używana przez BIK w celu obliczenia zdolności kredytowej pożyczkobiorcy – korzysta z niej wiele instytucji finansowych. Do wyliczenia oceny punktowej stosowana jest starannie opracowana formuła matematyczna. Wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty.

Sesja Elixir – tabela sesji przychodzących i przychodzących w polskich bankach.

Spirala zadłużenia – zjawisko, którego należy się wystrzegać, czyli zaciąganie kolejnych kredytów, aby spłacić poprzednie, a w rzeczywistości powiększanie swojego długu. .

Spread – jest to różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna aktywów (np. walut, papierów wartościowych, towarów).

Stałe zlecenie – usługa bankowa, dzięki której możemy ustalić stałe przelewy, które w określonym czasie będą dokonywane automatycznie.

Termin spłaty – czas określony na spłatę pożyczki lub chwilówki.

Transakcja bezgotówkowa – transakcja dokonywana kartą płatniczą.

Transza kredytu – jest częściowa kwota kredytu wypłacanego przez bank. W przypadku kredytu na budowę domu, transze wypłaca się po kolejnym etapie budowy.

Ubezpieczenie – szerokie pojęcie dotyczące zarówno ubezpieczenia zdrowotnego, jak i ubezpieczenia na życie, które w przypadku choroby, śmierci, pozwala naszym bliskim na otrzymanie pieniędzy w ramach rekompensaty.

Ubezpieczenie OC – obowiązkowe ubezpieczenie kierowcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, daje ochronę osobie poszkodowanej. W przypadku spowodowania przez nas wypadku i uszkodzenia pojazdu drugiej osoby, szkody zostaną pokryte z naszego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pomostowe – stosowane głównie przy kredytach hipotecznych, jest ubezpieczenie po wypłacie kredytu, a przed wpisem banku do księgi wieczystej naszej nieruchomości.

Ubezpieczenie pożyczki – Jest to forma zabezpieczenia kredytu. Klient banku może wykorzystać ubezpieczenie zamiast wskazywać poręczyciela czy żyranta. Pamiętajmy, żeby uważnie przeczytać warunki ubezpieczenia – wielu pożyczkobiorców wychodzi z błędnego założenia, że ubezpieczyciel będzie spłacał kredyt za nas w każdym przypadku, kiedy my nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

Ukryte koszty pożyczki – To wszelkie dodatkowe opłaty, zwiększające koszt kredytu, które nie są w jasny sposób przedstawione w umowie (np. koszt windykacji należności). Żeby uniknąć przykrej niespodzianki, dokładnie przeczytajmy umowę, łącznie z tabelami opłat i prowizji, a także zapytajmy konsultanta o całkowity koszt kredytu.

Umorzenie – rezygnacja firmy pożyczkowej z zaległości w spłacie przez klienta.

Umowa pożyczki – bardzo ważny dokument, który sankcjonuje wszystkie prawa i obowiązki zarówno klienta względem firmy pożyczkowej, jak i pożyczkodawcy w stosunku do klienta.

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,.

Weksel – papier wartościowy, który zobowiązuje wystawiającego do spłaty zobowiązania ujętego na wekslu.

WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate, stopa procentowa według której oprocentowane są kredyt hipoteczne wyrażone w złotym polskim.

Wierzyciel – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby, czyli dłużnika.

Windykacja – dochodzenie własności za pomocą środków dostępnych określonymi przepisami prawnymi.

Windykacja polubowna – monitowanie dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności.

Windykacja sądowa – sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Wkład własny – określona suma pieniędzy na zakup rzeczy wpłacana z własnych środków.

Zabezpieczenie – zastaw, poręczenie lub weksel gwarantujące zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Zaświadczenie o zarobkach – zaświadczenie o zarobkach, które wystawia nasz pracodawca – może nam ułatwić otrzymanie pożyczki.

ZBP – Związek Banków Polskich to organizacja zrzeszająca banki. Instytucje finansowe mogą przekazywać sobie informację dotyczące kondycji finansowej klientów.

Zdolność kredytowa – Czyli nasza zdolność do spłaty kredytu. Badając naszą zdolność, bank analizuje nasze dochody i wydatki. Zdolność kredytowa wpływa bezpośrednio na wysokość kredytu i rat oraz okres kredytowania.

ZFP – Związek Firm Pożyczkowych. To instytucja, która reprezentuje firmy pożyczkowe, należą do niej m. in.: Vivus, Kredito24, VIA SMS, NetCredit, InCredit, Pandamoney, SMS365, LendOn, Pożyczkomat. Domeną firm zrzeszonych w Związku jest udzielanie szybkich, krótkoterminowych pożyczek pozabankowych przez internet.