Ile komornik może zabrać z pensji? Zajęcia komornicze 2023

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 9 minut
Idealną sytuacją dla osoby, która pożycza pieniądze, czy to w banku tradycyjnym, czy też w parabanku poprzez Internet, jest moment, gdy całość zobowiązania finansowego zostaje spłacona w terminie. Niestety często zdarzają się sytuacje, gdy z powodu zrządzenia losu albo braku odpowiedzialności i rozsądku w działaniu, ludzie tracą własne majątki. Z poniższego artykułu dowiesz się jak wyglądają zajęcia komornicze. Zobacz, ile komornik może zabrać z pensji!
ile wynoszą zajęcia komornicze 2020

Zajęcia komornicze wynagrodzenia w 2023 roku

Na wstępie trzeba powiedzieć, że zajęcia komornicze mogą dotyczyć kilku obszarów. Zazwyczaj komornicy działający na zlecenie wierzyciela i na podstawie wydanego przez sąd odpowiedniego nakazu egzekucyjnego, zajmują wynagrodzenie dłużnika. Potocznie wiele osób mówi, że komornik “siadł” na ich konto. O co dokładnie chodzi? Ile tak naprawdę komornik może zabrać z pensji w 2023 roku? Niemniej musimy przytoczyć w tym miejscu zasadę, co do której sprowadza się działanie komornika w przypadku, gdy próbuje egzekwować dług poprzez zajęcie komornicze wynagrodzenia, osoby która jest zadłużona. Trzeba powiedzieć precyzyjnie – części wynagrodzenia, ponieważ komornik nie ma prawa pozbawić nas środków do życia. Tym samym nie może zabrać całej, miesięcznej pensji, ponieważ wtedy pozostalibyśmy bez środków do życia. Zobacz również jakich przedmiotów i źródeł pieniędzy komornik nie może zabrać.

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Groźba egzekucji komorniczej jest na tyle przykrą sprawą, że marnym pocieszeniem będzie fakt, iż komornik nie może zająć najniższej krajowej. Mimo wszystko jednak warto o tym wiedzieć. Co to dokładnie oznacza minimalne wynagrodzenie wolne od zajęć komorniczych? Mówimy o przypadku, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w postaci pensji minimalnej, która w 2023 roku kształtuje się w kwocie 3490 zł brutto, czyli około 2695 zł netto (przy zatrudnieniu na umowę o pracę), w drugiej połowie roku kwota wzrasta do 3600 zł brutto. Z tym zastrzeżeniem, że opisywania sprawa na temat przepisów płacy minimalnej obowiązuje wyłącznie co do osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Więcej na temat zajęcia najniższej krajowej przeczytasz tutaj.

Jeżeli więc zadajemy sobie pytanie, ile komornik może zabrać z najniższej krajowej 2023, w przypadku należności innych niż świadczenia alimentacyjne odpowiedź brzmi nic. Dotyczy to między innymi: chwilówek, kredytów czy pożyczek pozabankowych. Każdy dłużnik, którego dochód nie przekracza tej kwoty nie musi obawiać się, że zostanie ono zablokowane na rzecz obciążenia komorniczego.

Kiedy i ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

Okazuje się jednak, że nie zawsze kwota wolna od potrąceń jest równa płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie nie pozostaje wolne od obciążeń komorniczych w dwóch przypadkach. 

 • Pierwszy z nich dotyczy potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. W tej sytuacji komornik może zabrać 25% kwoty wynagrodzenia minimalnego
 • Drugi przypadek występuje w przypadku potrącenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy. Kwota, jaką może zająć komornik, wynosi w takiej sytuacji 10% minimalnego wynagrodzenia

Ile komornik musi zostawić na koncie w przypadku płacy minimalnej?

Kwota wolna od zajęć komorniczych 2023 różni się w zależności od kwoty wynagrodzenia.

 • Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i otrzymujemy wynagrodzenie minimalne, wówczas mamy prawo do zatrzymania całej wypłaty w przypadku innych należności niż świadczenia alimentacyjne.
 • 75% wynagrodzenia minimalnego zostanie na naszym koncie w przypadku potrącenia zaliczek pieniężnych dla pracownika,
 • 90% płacy minimalnej w przypadku kar pieniężnych.

Ile komornik może zabrać z wypłaty 2023, gdy zarabiam więcej?

Inaczej kształtuje się sytuacja, gdy zadłużony pracuje na podstawie umowy o pracę i zarabia więcej niż ustawowa pensja minimalna.

 • W takim przypadku komornik ma pełne prawo, aby zająć 50% jego dochodów miesięcznych. Dotyczy to jednak osób, które mają zaległości inne niż alimenty.
 • Natomiast dłużnicy alimentacyjny są traktowani surowiej i komornik może im zająć nawet 60% miesięcznej wypłaty.

W gwoli ścisłości dodajmy, że jeśli pracownik czerpie dochody z dwóch różnych źródeł lub uzyskuje dochody z pracy według zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasowym, to kwotę wolną od zajęcia komorniczego oblicza się proporcjonalnie do etatu osoby zadłużonej.

ile pieniędzy może zabrać komornik

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023

Ile komornik musi zostawić na koncie dłużnika? Jeśli dłużnik jest zatrudniony na pełen etat i otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż płaca minimalna, to kwotą wolną od zajęcia komorniczego, która powinna zostać na koncie dłużnika każdego miesiąca, będzie 50% wynagrodzenia za pracę. Z wyjątkiem działań komorniczych z tytułu zaległości alimentacyjnych. W takiej sytuacji kwota ta będzie równa 40% pensji.

W 2023 roku wynosi ona 3 490 zł brutto, czyli około 2695 zł netto (przy zatrudnieniu na umowę o pracę). Dlatego też zarobki osób otrzymujących najniższą krajową nie podlegają zajęciom komorniczym. Warto wiedzieć, że ten limit dotyczy wszystkich produktów rozliczeniowych i oszczędnościowych jednej osoby. Nie ma na to wpływu również liczba zawartych umów.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023 za zgodą dłużnika

Kodeks pracy wyróżnia również sytuacje, kiedy dłużnik wyraził pisemną zgodę na potrącenia komornicze. W tym przypadku ograniczenia są inne. Jeżeli zadłużyliśmy się względem pracodawcy, nadal kwota wolna od potrąceń jest równa płacy minimalnej. Z kolei inne należności zobowiązują komornika do pozostawienia na koncie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Komornik umowa zlecenie 2023

Jak wygląda zależność umowa zlecenie a komornik? Okazuje się, że charakter umowy ma tutaj decydujące znaczenie, jeśli chodzi o kwoty wolne od zajęcia. W przypadku umów zlecenie stosuje się zapisy zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).  Niestety sytuacja dłużników, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, jest gorsza niż osób zatrudnionych na etat. W przypadku freelancerów lub innych osób wykonujących swoją pracę na podstawie zleceniówek lub umów o dzieło może dojść do zajęcia całego dochodu.

Jednocześnie zajęcie komornicze z umowy zlecenie 2023 może zostać zmniejszone do połowy wynagrodzenia. Dotyczy to świadczeń, które są cykliczne i mają na celu dostarczyć środki finansowe na utrzymanie. W tym przypadku stosuje się zasady zawarte w Kodeksie pracy. Oznacza to, że w przypadku wynagrodzenia wyższego niż minimalne wynagrodzenie na koncie może pozostać nawet 50% pensji.  W zależności od rodzaju zadłużenia. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zajęcia całego wynagrodzenia z umowy zlecenie lub o dzieło mamy prawo do złożenia skargi oraz zażądania ograniczenia zajęcia komorniczego.

Emerytura a zajęcie komornicze

Emerytury to temat na osobny artykuł. Szara rzeczywistość polskiego, przeciętnego emeryta nie nastraja optymistycznie. Bardzo niskie świadczenia, drogie leki i często nikła pomoc ze strony państwa. Co ma począć emeryt, którego okoliczności zmusiły do spotkania z komornikiem? Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaproponowała poprawkę do ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887). Ile komornik może zabrać z emerytury? Oto limity!

 • 25% emerytury w przypadku należności niealimentacyjnych, dotyczy to pożyczek, chwilówek, kredytów, rachunków za media,
 • 60% emerytury, kiedy zajęcie komornicze będzie przeznaczone na rzecz świadczeń alimentacyjnych,
 • 50% emerytury, kiedy obciążenia komornicze dotyczą zaległości za opłaty z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych.

13 emerytura a zajęcia komornicze

Pojawia się również pytanie, czy komornik może zająć 13 emeryturę? Okazuje się, że są to środki traktowane inaczej niż standardowe wypłaty świadczeń emerytalnych. Dodatkowe środki przekazywane na konto emeryta są chronione i komornik nie ma prawa ich zająć! Jeżeli pojawią się problemy, należy złożyć skargę i dopominać się zwrotu pieniędzy. 

Pytania i odpowiedzi

Co to jest zajęcie komornicze?

Jest to uprawnienie komornika do przejmowania własności komornika. W przypadku komorniczego zajęcia konta oznacza to zablokowanie odpowiedniej kwoty na spłatę długu albo zajęcie konta wraz z zajęciem wpływającego na nie wynagrodzenia. W przypadku zajęcia wypłaty obowiązuje kwota wolna od zajęcia, czyli minimalna kwota pieniędzy, którą komornik musi pozostawić na koncie.

Czy komornik może zająć konto bez wyroku sądu?

Nie. Każda egzekucja musi być poprzedzona wyrokiem sądu wraz z tytułem wykonawczym.

Co oznacza uchylenie zajęcia?

Uchylenie oznacza odstąpienie od egzekucji z danej rzeczy. Wraz z uchyleniem zajęcie przestaje obowiązywać i rzecz wraca do dłużnika.

Czy z komornikiem można porozumiewać się przez e-mail?

Większość kancelarii komorniczych nie ma problemu z komunikacją przez e-mail. Komornicy nie mają jednak obowiązku stosować takiej formy komunikacji, więc nie musi to dotyczyć wszystkich kancelarii w Polsce.

Co się dzieje po umorzeniu sprawy przez komornika?

Jeżeli wierzyciel wciąż posiada prawo do sądowej egzekucji długu, to może ponownie złożyć sprawę o odzyskanie długu i wznowić czynności komornika. Natomiast jeżeli dług jest już przedawniony, to sąd automatycznie nie podejmie się rozpatrzenia takiej sprawy.

Jak sprawdzić czy ktoś ma zajęcie komornicze?

Zwykły obywatel nie ma żadnej możliwości by sprawdzić czy ktoś ma problemy z długami. Taka możliwość istnieje jedynie wobec firm na wyspecjalizowanych platformach informacji gospodarczych.

Pożyczki z zajęciem komorniczym- ranking

100 - 5000 zł
Kwota
360 dni
Okres spłaty
93%
1 000 - 12 500 zł
Kwota
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
89%
1000 - 3000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
94%
500 - 20 000 zł
Kwota
5 - 48 miesięcy
Okres spłaty
98%
200 - 15 000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
87%
300 - 3 000 zł
Kwota
1 - 6 miesięcy
Okres spłaty
63%
500 - 20 000 zł
Kwota
2 - 48 miesięcy
Okres spłaty
91%
500 - 5000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
93%
500 - 6000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
92%
500 - 6 000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
77%
100 - 5 000 zł
Kwota
5 - 50 dni
Okres spłaty
83%
1 000 - 7 500 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
92%
500 - 5 000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
81%
600 - 50 000 zł
Kwota
2 - 36 miesięcy
Okres spłaty
88%

5 komentarzy

Piotr

Minimalne wynagrodzenie netto jest wyższe niż kwota wolna od zajęcia na koncie bankowym. Trochę to absurdalne.

20 Odpowiedz
  Stanisław

  Zgadza się – komornik może zając większą kwotę bezpośrednio z pensji, niż z konta bankowego.

  00 Odpowiedz
  Marta

  Witam. Pracuje na umowę o pracę. Dostaje wyplate na konto w calosci 5570 zl , ale mam blokade na koncie przez komornika ktory nie wycofal zajecia z konta a z firmy pracodawcy Tak.
  Mam pytanie jak to jest mozliwe ze zostawia mi na koncie 1872 zl z wyplaty i ja nic z tym nie moge zrobic oprocz przelewow , bo nawt karta nie moge zaplacic. Pozdrawiam.

  00 Odpowiedz
   Stanisław

   Prawdopodobnie Pani bank automatycznie i błędnie zablokował konto bankowe. Wystarczy skontaktować się ze swoją instytucją finansową i wyjaśnić sprawę.

   00 Odpowiedz
Magda

Witam. Pracuje na umowę o pracę. Dostaje najniższa krajowa. Mam pytanie jak to jest gdy otrzymuje najniższa krajowa oraz 13 pensje. Czy możliwe jest. Aby dostać 500zl 13 pensji. Gdy zadłużenia są tylko bankowe. Pozdrawiam.

00 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły