Zajęcia komornicze 2021. Ile komornik może zabrać z pensji?

7 lipca 2021

Idealną sytuacją dla osoby, która pożycza pieniądze, czy to w banku tradycyjnym, czy też w parabanku poprzez Internet, jest moment, gdy całość zobowiązania finansowego zostaje spłacona w terminie. Niestety często zdarzają się sytuacje, gdy z powodu zrządzenia losu albo braku odpowiedzialności i rozsądku w działaniu, ludzie tracą własne majątki. Z poniższego artykułu dowiesz się jak wyglądają zajęcia komornicze. Zobacz, ile komornik może zabrać z pensji!


 

Spis treści:

Zajęcia komornicze wynagrodzenia w 2021 roku

pożyczkowy portalNa wstępie trzeba powiedzieć, że zajęcia komornicze mogą dotyczyć kilku obszarów. Zazwyczaj komornicy działający na zlecenie wierzyciela i na podstawie wydanego przez sąd odpowiedniego nakazu egzekucyjnego, zajmują wynagrodzenie dłużnika. Potocznie wiele osób mówi, że komornik “siadł” na ich konto. O co dokładnie chodzi? Ile tak naprawdę komornik może zabrać z pensji 2021? Niemniej musimy przytoczyć w tym miejscu zasadę, co do której sprowadza się działanie komornika w przypadku, gdy próbuje egzekwować dług poprzez zajęcie komornicze wynagrodzenia, osoby która jest zadłużona. Trzeba powiedzieć precyzyjnie – części wynagrodzenia, ponieważ komornik nie ma prawa pozbawić nas środków do życia. Tym samym nie może zabrać całej, miesięcznej pensji, ponieważ wtedy pozostalibyśmy bez środków do życia.

Polecamy zapoznać się z naszym poprzednim CZEGO KOMORNIK NIE MOŻE ZABRAĆ?, z którego dowiedzą się Państwo, czego komornik nie może zabrać i jakie są kwoty wolne od zajęcia komorniczego.

 

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Groźba egzekucji komorniczej jest na tyle przykrą sprawą, że marnym pocieszeniem będzie fakt, iż komornik nie może zająć najniższej krajowej. Mimo wszystko jednak warto o tym wiedzieć. Co to dokładnie oznacza minimalne wynagrodzenie wolne od zajęć komorniczych? Mówimy o przypadku, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w postaci pensji minimalnej, która w 2021 roku kształtuje się w kwocie 2 800 zł brutto, czyli około 2062 zł netto. Z tym zastrzeżeniem, że opisywania sprawa na temat przepisów płacy minimalnej obowiązuje wyłącznie co do osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

pożyczkowy portalPowtórzymy jeszcze raz – jeżeli osoba otrzymująca wynagrodzenie w postaci pensji minimalnej, posiada długi, komornik i tak nie ma prawa zająć pełnej wypłaty. Zasada ta dotyczy potrąceń na rzecz należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

 

Jeżeli więc zadajemy sobie pytanie, ile komornik może zabrać z najniższej krajowej 2021, w przypadku należności innych niż świadczenia alimentacyjne odpowiedź brzmi nic. Dotyczy to między innymi: chwilówek, kredytów czy pożyczek pozabankowych. Każdy dłużnik, którego dochód nie przekracza tej kwoty nie musi obawiać się, że zostanie ono zablokowane na rzecz obciążenia komorniczego.

Kiedy i ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

Okazuje się jednak, że nie zawsze kwota wolna od potrąceń jest równa płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie nie pozostaje wolne od obciążeń komorniczych w dwóch przypadkach. 

  • Pierwszy z nich dotyczy potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. W tej sytuacji komornik może zabrać 25% kwoty wynagrodzenia minimalnego
  • Drugi przypadek występuje w przypadku potrącenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy. Kwota, jaką może zająć komornik, wynosi w takiej sytuacji 10% minimalnego wynagrodzenia

Ile komornik musi zostawić na koncie w przypadku płacy minimalnej?

Kwota wolna od zajęć komorniczych 2020 różni się w zależności od kwoty wynagrodzenia.

  • Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i otrzymujemy wynagrodzenie minimalne, wówczas mamy prawo do zatrzymania całej wypłaty w przypadku innych należności niż świadczenia alimentacyjne.
  • 75% wynagrodzenia minimalnego zostanie na naszym koncie w przypadku potrącenia zaliczek pieniężnych dla pracownika,
  • 90% płacy minimalnej w przypadku kar pieniężnych.

Ile komornik może zabrać z wypłaty 2021, gdy zarabiam więcej?

Inaczej kształtuje się sytuacja, gdy zadłużony pracuje na podstawie umowy o pracę i zarabia więcej niż ustawowa pensja minimalna.

  • W takim przypadku komornik ma pełne prawo, aby zająć 50% jego dochodów miesięcznych. Dotyczy to jednak osób, które mają zaległości inne niż alimenty.
  • Natomiast dłużnicy alimentacyjny są traktowani surowiej i komornik może im zająć nawet 60% miesięcznej wypłaty.

W gwoli ścisłości dodajmy, że jeśli pracownik czerpie dochody z dwóch różnych źródeł lub uzyskuje dochody z pracy według zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasowym, to kwotę wolną od zajęcia komorniczego oblicza się proporcjonalnie do etatu osoby zadłużonej.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2021

pożyczkowy portalIle komornik musi zostawić na koncie dłużnika? Jeśli dłużnik jest zatrudniony na pełen etat i otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż płaca minimalna, to kwotą wolną od zajęcia komorniczego, która powinna zostać na koncie dłużnika każdego miesiąca, będzie 50% wynagrodzenia za pracę. Z wyjątkiem działań komorniczych z tytułu zaległości alimentacyjnych. W takiej sytuacji kwota ta będzie równa 40% pensji.

W 2021 roku wynosi ona 2 800 zł brutto, czyli około 2061,67 zł netto.  Dlatego też zarobki osób otrzymujących najniższą krajową nie podlegają zajęciom komorniczym. Warto wiedzieć, że ten limit dotyczy wszystkich produktów rozliczeniowych i oszczędnościowych jednej osoby. Nie ma na to wpływu również liczba zawartych umów.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2021 za zgodą dłużnika

pożyczkowy portalKodeks pracy wyróżnia również sytuacje, kiedy dłużnik wyraził pisemną zgodę na potrącenia komornicze. W tym przypadku ograniczenia są inne. Jeżeli zadłużyliśmy się względem pracodawcy, nadal kwota wolna od potrąceń jest równa płacy minimalnej. Z kolei inne należności zobowiązują komornika do pozostawienia na koncie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Komornik umowa zlecenie 2021

Jak wygląda zależność umowa zlecenie a komornik? Okazuje się, że charakter umowy ma tutaj decydujące znaczenie, jeśli chodzi o kwoty wolne od zajęcia. W przypadku umów zlecenie stosuje się zapisy zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).  Niestety sytuacja dłużników, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, jest gorsza niż osób zatrudnionych na etat. W przypadku freelancerów lub innych osób wykonujących swoją pracę na podstawie zleceniówek lub umów o dzieło może dojść do zajęcia całego dochodu.

Jednocześnie zajęcie komornicze z umowy zlecenie 2020 może zostać zmniejszone do połowy wynagrodzenia. Dotyczy to świadczeń, które są cykliczne i mają na celu dostarczyć środki finansowe na utrzymanie. W tym przypadku stosuje się zasady zawarte w Kodeksie pracy. Oznacza to, że w przypadku wynagrodzenia wyższego niż minimalne wynagrodzenie na koncie może pozostać nawet 50% pensji.  W zależności od rodzaju zadłużenia. 

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zajęcia całego wynagrodzenia z umowy zlecenie lub o dzieło mamy prawo do złożenia skargi oraz zażądania ograniczenia zajęcia komorniczego.

 

Emerytura a zajęcie komornicze

pożyczkowy portalEmerytury to temat na osobny artykuł. Szara rzeczywistość polskiego, przeciętnego emeryta nie nastraja optymistycznie. Bardzo niskie świadczenia, drogie leki i często nikła pomoc ze strony państwa. Co ma począć emeryt, którego okoliczności zmusiły do spotkania z komornikiem? Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaproponowała poprawkę do ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887). Ile komornik może zabrać z emerytury? Oto limity!

  • 25% emerytury w przypadku należności niealimentacyjnych, dotyczy to pożyczek, chwilówek, kredytów, rachunków za media,
  • 60% emerytury, kiedy zajęcie komornicze będzie przeznaczone na rzecz świadczeń alimentacyjnych,
  • 50% emerytury, kiedy obciążenia komornicze dotyczą zaległości za opłaty z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych.

 

13 emerytura a zajęcia komornicze

Pojawia się również pytanie, czy komornik może zająć 13 emeryturę? Okazuje się, że są to środki traktowane inaczej niż standardowe wypłaty świadczeń emerytalnych. Dodatkowe środki przekazywane na konto emeryta są chronione i komornik nie ma prawa ich zająć! Jeżeli pojawią się problemy, należy złożyć skargę i dopominać się zwrotu pieniędzy. 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.