Po jakim czasie komornik przychodzi do domu?

Stanisław  • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut

Pod koniec 2021 rok według danych Krajowego Rejestru Długów łączne zadłużenie Polaków widniejących na liście dłużników wynosiło aż 453,9 mln złotych. To ponad 3-krotny wzrost w porównaniu z 2013 rokiem, gdzie łączne zobowiązania dłużników wynosiły 42,39 mln zł.

zamek

Na koniec 2021 roku było aż 2,4 mln nierzetelnych dłużników. Co ciekawe liczba nieterminowych kredytobiorców między 2019 a 2021 rokiem w przedziale wiekowym 65+ wzrosła o 10%  (z 231 229 do 255 409) a ich łączne zadłużenie wzrosło o 12% (z 3,88 mld do 4,35 mln).

Jak można zauważyć, coraz więcej osób ma problem ze spłatą zadłużenia. Jednakże nieterminowa spłata zobowiązania z góry nie oznacza, że od razu czeka Cię postępowanie komornicze. Tutaj dowiesz się, kiedy komornik przychodzi do domu. 

Co przed przyjściem komornika? Nie ignoruj sygnałów ostrzegawczych i uchroń się przed najgorszym 

Nie musisz się obawiać, że jeśli kilka dni spóźnisz się ze spłatą zobowiązania według ustalonego harmonogramu, komornik wejdzie do Twojego mieszkania. Do tego jeszcze daleka droga. Zanim o spłatę zobowiązania upomni się ta instytucja, masz możliwość skorzystania z łagodniejszych rozwiązań mających na celu egzekucję należności.

Najpierw zwróci się do Ciebie wierzyciel, wysyłać Ci monit, czyli przypomnienie, że powinieneś wywiązać się ze zobowiązania. Zwykle dzieje się to w ciągu 14 dni od dnia, w którym konieczne było uiszczenie opłaty. Na tym etapie postępowania Twój majątek będzie jeszcze bezpieczny. Dodatkowo wierzyciel może zaproponować Ci rozwiązania mające na celu spłatę zadłużenia np. karencja w spłacie kredytu, odroczenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych. Dopiero wówczas, gdy propozycja polubownej formy załatwiania sprawy zawiedzie, kredytodawca może skierować sprawę do windykatora. W tym wypadku także nie musisz martwić się o swój majątek. Z reguły windykator kontaktuje się z dłużnikiem, aby zaproponować mu podzielenie długu na mniejsze raty.

Dopiero gdy windykator nie widzi szans na wyegzekwowanie należności lub dłużnik go konsekwentnie unika, sprawa trafia do sądu. Obawiając się zajęcia komorniczego, warto sprawdzić, ile komornik może zabrać z pensji w 2022 roku.

Kiedy komornik może wejść do domu?

Czy komornik ma prawo wejść do domu? Cała przedstawiona procedura dochodzenia spłaty zobowiązania od wierzycieli nie ma ściśle określonych ram czasowych. Kluczowe jest pozytywne nastawienie do wierzyciela i odpowiednia postawa wobec organów, który zostały zobligowane do egzekucji zadłużenia. Jeśli dogadasz się z wierzycielem lub z windykatorem na etapie postępowania windykacyjnego to spotkania z komornikiem w ogóle nie dojdzie. Trzeba jedynie zadeklarować chęć spłaty zaciągniętego zobowiązania i faktycznie zacząć je spłacać według nowych zasad. 

Warto wiedzieć, że komornik może złożyć wizytę w Twoim domu, jedynie gdy zapadnie prawomocny wyrok sądowy o egzekucji zobowiązania. Od tego momentu możesz spodziewać się go w każdej chwili – nawet w ciągu kilku dni od dnia ogłoszenia wyroku w sprawie. W przeciwieństwie do windykatora oraz wierzyciela, komornik nie będzie już tak pobłażliwy i po prostu zajmie Twój majątek na poczet spłaty długu.

A więc, kiedy komornik przychodzi do domu? To, po jakim czasie komornik przychodzi do domu, będzie się różniło w zależności od indywidualnej sprawy dłużnika. Jednakże można go wstępnie oszacować. Z reguły po 30 dniach opóźnienia w spłacie pożyczki następuje wypowiedzenie umowy ze strony wierzyciela. Wtedy sprawa trafia do firmy windykacyjnej, a informacja o nieterminowej spłacie jest przekazywana do baz dłużników (BIK, KRD, BIG). Jeśli windykator w ciągu około 2 miesięcy nie zdoła wyegzekwować należności, to wtedy wszczynane jest postępowanie sądowe. Wtedy wyrok sądowy zapada bardzo szybko – zazwyczaj w ciągu kilku dni od przekazania sprawy.  Prawomocny wyrok będzie się wiązał z tym, że w najbliższych dniach czeka Cię wizyta komornika. Warto dowiedzieć się, czego komornik nie może zająć z majątku.

Kiedy komornik nie może wejść do domu?

W pierwszej kolejności po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu komornik zajmuje konto bankowe dłużnika. Środki finansowe zawarte na rachunku, czy też w postaci gotówki są najłatwiejszym sposobem na odzyskanie pieniędzy. Komornik będzie zajmował konto tak długo, jak odzyska całe zobowiązanie wraz z wszystkimi kosztami. Jednak minimalny limit środków, jakie komornik musi zostawić na koncie – przepisy określają to jako 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięczne. Więcej w tym temacie znajdziesz tutaj: Najniższa krajowa a komornik – sprawdź, ile może zabrać.

Dopiero po bezskutecznej egzekucji pieniędzy z konta lub gdy dług sięga niebotycznej kwoty, komornik ma prawo wejść do domu. Wizytę w jego imieniu może również złożyć upoważniony asesor lub aplikant. 

W praktyce komornicy rzadko składają wizytę w domu. Jest to ostateczność, gdy inne środki egzekucji długu zawiodły lub dłużnik odmawia współpracy. Najczęściej kancelaria komornicza kontaktuje się z zadłużonym na piśmie i żąda udzielenia wyjaśnień związanych z posiadanym majątkiem. 

A co jeśli komornik nie ma czego zająć, a perspektywa spłaty zadłużenia okazuje się niemożliwa z osiąganych dochodów? Wtedy musisz liczyć się z tym, że komornik Cię odwiedzi. Prawo gwarantuje komornikom sądowym dużą swobodę w działaniu. W zasadzie trudno znaleźć sytuację, w której komornik nie ma prawa wejść do mieszkania i zająć mienia. Co istotne, nie ma tutaj większego znaczenia pora dnia – komornika może również złożyć wizytę w środku nocy. Zazwyczaj taka praktyka jest stosowana, gdy dłużnik konsekwentnie uchyla się przed konfrontacją i jest to w zasadzie jedyny sposób, by “złapać na gorącym uczynku” nierzetelnego dłużnika. 

Co w przypadku wizyty komornika – czy da się tego uniknąć?

Jeśli komornik złoży Ci wizytę nie warto stwarzać problemów i poddać się jego czynnościom. Ten podmiot jest wyposażony w wiele uprawnień, w tym możliwość zajęcia sporej części majątku, jeśli egzekucja ze środków pieniężnych okazała się bezskuteczna. 

W przypadku nie poddania się czynnościom komorniczym, komornik może wezwać policję, a koszt tej interwencji będzie musiał pokryć dłużnik. A co, w sytuacji nagminnego unikania spotkania z komornikiem? W tym wypadku komornik może wezwać ślusarza, aby ten otworzył drzwi. 

Oczywiście tutaj zostały wymienione skrajne przypadki. Jednakże zastosowanie tych procedur jest możliwe, jeżeli dłużnik konsekwentnie odmawia współpracy z organami.

Warto zapoznać się naszymi innymi artykułami, które dadzą Ci gruntowną wiedzę o postępowaniu komorniczym, np. “Skąd komornik wie gdzie pracuję? 5 sposobów komorników”. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły