Profi Credit wyroki – czego dotyczyły?

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
profi credit wyroki

Profi Credit wyroki

W 2018 roku prezes UOKiK wskutek rosnącej liczby skarg na pożyczkodawcę przekazał sprawę do prokuratury. Od tej pory wzorce umów oraz informacje przekazywane klientom były sprawdzane pod względem spełniania obowiązujących ustaw o kredycie konsumenckim oraz ustawy antylichwiarskiej. Profi Credit prokuratura dostawała również zgłoszenia od osób prywatnych. Nie rozumiały one, dlaczego muszą zapłacić pożyczkodawcy tak duże sumy związane z ubezpieczeniem zobowiązania oraz odsetkami. Kwoty wpisywane na wekslach w niektórych przypadkach przekraczały kwotę pożyczki nawet dwukrotnie. Budziło to wiele wątpliwości, czy można uznać za prawdziwe twierdzenie Profi Credit lichwa. Jednak co było dalej i czy zapadły Profi Credit wyroki ?

Sprawdź opinie o Profi Credit.

 

 

Profi Credit weksel in blanco

Profi Credit weksel to forma zabezpieczenia zobowiązania finansowego na wypadek pojawienia się problemów ze spłatą. W takiej sytuacji pożyczkodawca ma prawo domagać się natychmiastowego zwrotu należności.  Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie zostanie opłacony, wówczas może nastąpić postępowanie egzekucyjne z majątku pożyczkobiorcy. Weksel in blanco Profi Credit to formularz, który nie musi zawierać informacji o wysokości należnej kwoty, odbiorcy należności czy daty i miejsca płatności. Jak mówią specjaliści, zazwyczaj oprócz podpisu dłużnika na formularzu nie znajdują się żadne inne informacje. Dopiero kiedy pojawią się problemy ze spłatą, dokument wypełni wierzyciel. Z tego też powodu w przeszłości dochodziło do licznych skarg, a także Profi Credit interwencja UOKiK. Jednak pod koniec 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE zakazał prowadzenia postępowania nakazowego na podstawie weksli in blanco. 

Kto wygral z Profi Credit ?

Jeśli jesteś dłużnikiem wekslowym i zastanawiasz się, czy ktoś już składał pozew zbiorowy przeciwko Profi Credit, mamy dla Ciebie odpowiedź. Okazuje się, że większość spraw sądowych to indywidualne sprawy cywilne lub te z powództwa Profi Credit Bielsko Biała. Z informacji dostępnych na stronach internetowych zajmujących się poradami dla osób zadłużonych oraz tematami z branży finansowej wynika, że istnieją przypadki, kiedy to wygrał klient lub firma otrzymała Profi Credit orzeczenia o oddaleniu powództwa. Według prawa pożyczkodawca udzielający zobowiązania długoterminowego nie może żądać od pożyczkobiorcy opłat pozaodsetkowych wyższych niż 100% pożyczonej kwoty. W przypadku jednej z klientek pożyczka wynosiła 4000 zł, a Profi Credit nakaz zapłaty opiewał na kwotę 10 428,70 zł. Jednak warto zaznaczyć, że wcześniej klient spłacił część tej sumy wynosząca 5 166 zł. 

Jeżeli sąd nie wskaże jednoznacznie, po której stronie leży racja, wówczas może nastąpić również ugoda z Profi Credit. Taka sytuacja również miała miejsce i dotyczyła przykładowo rozłożenia zadłużenia na mniejsze raty w taki sposób, by pożyczkobiorca był w stanie temu sprostać. W ten sposób dług nie rośnie, a firma ma szansę na odzyskanie swoich pieniędzy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły