Sprawdź, co powinna zawierać umowa pożyczki

 • 
Przeczytasz w ciągu 8 minut
natalia
Umowa pożyczki to jeden z najważniejszych dokumentów, z którymi każdy pożyczkobiorca powinien się zapoznać przed zaciągnięciem pożyczki. Według definicji jest to pismo zawierające zapis zobowiązujący jeden z podmiotów do udzielenia określonej kwoty pieniędzy na określony czas drugiej ze stron. Ponadto musi zawierać zapisy zabezpieczające obu interesantów przed działaniami niepożądanymi. W praktyce jednak bywa różnie i nie zawsze skonstruowanych z korzyścią dla klienta. Sprawdź najważniejsze elementy, jakie powinna zawierać umowa pożyczki.
umowa pożyczki

Z artykułu dowiesz się:

Co powinna zawierać umowa pożyczki online?

Każda umowa o pożyczki powinna zawierać pewne elementy, które gwarantują zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy bezpieczeństwo transakcji. Zwróćmy uwagę, czy dany dokument oprócz standardowych elementów, takich jak strony umowy, czyli dane pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy, dokładnego opisu przedmiotu umowy, okresu trwania czy podpisów zawiera również

  • Koszty pożyczki, które zostają uregulowane przez ustawę antylichwiarską.
  • Zasady, formę i termin zwrotu pożyczki,
  • Zapisy dotyczące wcześniejszej spłaty zobowiązania – czy istnieje możliwość  odzyskania kosztów za dalszy okres kredytowania,
  • Informacje o ewentualnym przedłużeniu pożyczki lub refinansowaniu,
  • Konsekwencje nieterminowej spłaty – pożyczkobiorca może zostać obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z próby odzyskania własności przez wierzyciela. Należą do nich również odsetki za zwłokę, które nie mogą przekroczyć dwukrotności maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie.
  • Warunki odstąpienia od umowy – zgodnie z zapisami w ustawie o kredycie konsumenckim Art. 53 mamy możliwość dokonania tego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Konsekwencją tego jest niezwłoczny zwrot pożyczki do 30 dnia od dopełnienia odpowiednich formalności. Umowa powinna zawierać również odpowiedni wzór.
  • Warunki reklamacji oraz możliwość wypowiedzenia umowy.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat kilku z powyżej podanych elementów oraz wskazówki, na co zwrócić uwagę podczas podpisywania dokumentu.

Jeśli chcesz upewnić się, że Twoja umowa pożyczki jest w pełni przejrzysta i zgodna z prawem, przeczytaj również artykuł NA JAKIE KRUCZKI PRAWNE TRZEBA UWAŻAĆ PRZY UMOWACH POŻYCZKOWYCH

Pożyczka online a prawo

Powinniśmy pamiętać, że każde wsparcie finansowe udzielane przez firmy pożyczkowe podlega przepisom zawarty w ustawie o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). To w niej znajdziemy informacje między innymi na temat obowiązujących maksymalnych kosztów pozaodsetkowych czy konsekwencji nieterminowej spłaty. Jeśli dana instytucja nie przestrzega przedstawionych w wyżej wymienionym dokumencie zapisów, powinniśmy zrezygnować z jej usług. Pozwoli nam to zaoszczędzić nie tylko czas, ale prawdopodobnie również pieniądze. Warto również sprawdzić, czy pożyczkodawca znajduje się na liście firm pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli tak, możemy być spokojni. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pozabankowe instytucje finansowe obowiązek uwzględnienia na swoich stronach nie tylko informacji o całkowitym koszcie zobowiązania, reprezentatywnego przykładu, ale również dokumentu umowa ramowa, czyli wzór umowy pożyczki. Dzięki temu przed podpisaniem ostatecznego dokumentu możemy zapoznać się z jego spodziewaną treścią.

Przede wszystkim strony umowy pożyczki

W umowie pożyczki muszą znaleźć się dwie strony umowy, czyli klient określany jako pożyczkobiorca oraz podmiot finansowy – firma pożyczkowa, bank lub inna osoba fizyczna – zwany pożyczkodawcą. Dokument powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby można było jednoznacznie określić, kto pełni daną funkcję. Oznacza to, że w treści umowy konieczne będzie zawarcie pełnej nazwy oraz inne szczegółowe dane firmy udzielającej pożyczki. Zwróćmy szczególną uwagę na adres siedziby pożyczkodawcy, kapitał zakładowy oraz sprawdźmy poprawność numerów Krajowego Rejestru Sądowego, REGON i NIP.

W wielu przypadkach buforem bezpieczeństwa staje się nasza skrupulatność. Dlatego poświęćmy czas na przeanalizowanie wiarygodności pożyczkodawcy.
W większości przypadków nie będziemy mieć problemu ze zweryfikowaniem informacji podanych w treści umowy, ponieważ z reguły są powszechnie dostępne. Dlatego dokładne sprawdzenie wyżej wymienionych danych dotyczy szczególnie sytuacji, gdy staramy się o otrzymanie wsparcia finansowego w mało znanej firmie, do której nie mamy zbyt dużego zaufania. Szukając danych na temat pożyczkodawcy, warto pamiętać, że niektóre podmioty pozostają częścią większej grupy finansowej. Nie powinniśmy więc wpadać w panikę, gdy zobaczymy inną nazwę firmy niż ta, której się spodziewaliśmy. Dokonajmy po prostu dodatkowego researchu. Jeśli efektem będzie znalezienie informacji potwierdzających te założenia, nie ma powodów do zmartwień. W innym przypadku należy zrezygnować ze współpracy z danym pożyczkodawcą lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu rozwiania wątpliwości.

Czego dotyczy umowa pożyczki?

Najprościej rzecz ujmując, umowa pożyczki dotyczy udzielenia pożyczkobiorcy określonej sumy pieniędzy na ustalony czas przez inny podmiot. Zgadza się, jednak oprócz danych na temat stron podpisujących dokument powinien on zawierać kilka innych równie ważnych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by w dokumentach zawarta została informacja o dokładnej kwocie, jaką otrzyma pożyczkobiorca. Pozwoli nam to uniknąć dodatkowych kłopotów czy niedomówień. Dodatkowo istotne jest uwzględnienie czasu spłaty pieniędzy oraz formy zwrotu należności. Jeżeli ma on nastąpić w formie rat, umowa powinna zawierać załącznik w postaci harmonogramu wpłat. W przypadku ubiegania się o pożyczki pozabankowe zazwyczaj obowiązują następujące rozróżnienia terminów udzielanych zobowiązań finansowych:

a) chwilówki online – zasady i termin zwrotu

Zgodnie z definicją powinny być udzielane na okres maksymalnie 30 dni. Jednak niektóre firmy w odpowiedzi na potrzeby konsumentów oferują elastyczne warunki spłaty, wydłużając możliwy czas spłaty nawet do 60 dni. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych powinniśmy zwrócić uwagę, aby w treści umowy znalazł się zapis o ostatecznym terminie, w jakim należy spłacić zobowiązanie finansowe. Jeśli wybraliśmy okres kredytowania wynoszący 45 dni, nie wystarczy uwzględnienie tej informacji. Musi zostać podana konkretna data.

Pożyczkodawca jest również zobligowany do przedstawienia klientowi kosztu chwilówki uzależnionego od czasu spłaty. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z wyjątkowych warunków RRSO 0%, w dokumencie powinien znaleźć się odpowiedni zapis na ten temat. Kiedy wnioskujemy o wsparcie finansowe po raz kolejny lub pożyczkodawca nie przewiduje promocji, konieczne jest uwzględnienie tego w dokumencie. Oznacza to, że ubiegając się o 500 zł na 15 dni, będziemy musieli oddać kwotę 600 zł, czyli pożyczkę wraz z prowizją, odsetkami oraz pozostałymi opłatami.

b) pożyczki ratalne przez internet – zasady i termin zwrotu pożyczki

Pożyczki ratalne charakteryzują się dłuższym terminem spłaty od 3 nawet do 48 miesięcy oraz wyższymi kwotami niż te oferowane w ramach chwilówek. Jak sama nazwa wskazuje, zwrotu należności dokonujemy w ratach. Jeśli zdecydujemy się na okres kredytowania wynoszący 24 miesiące, będzie to wiązało się z koniecznością dokonania 24 równych regularnych wpłat na konto pożyczkodawcy. Przy tego typu zobowiązaniach udzielanych na kilka lub kilkanaście miesięcy firma zostaje zobowiązana  do określenia terminów spłaty poszczególnych rat z uwzględnieniem ich wysokości. Bez względu na to, czy kolejne wpłaty opiewają na taką samą kwotę, czy też inną.

Dobrym zwyczajem firm finansowych jest dodawanie do umowy załącznika harmonogramu spłat pożyczki. Taki dokument zawiera wysokość każdej wpłaty, której musi dokonać konsument oraz dokładny termin wymagalności. Aby nie zapomnieć o spłacie pożyczki oraz nie pomylić wysokości opłat, można również skorzystać z opcji ustawienia automatycznych przelewów w naszym koncie bankowym lub panelu klienta. Mamy wtedy gwarancję, że nie zapomnimy opłacić zobowiązania i tym samym unikniemy konsekwencji nieterminowych spłat pożyczki.

Umowa pożyczki przez internet i jej wzór

Wzorowa umowa pożyczki powinna określać także drogę przekazania środków pieniężnych przez pożyczkodawcę. Klient wypełniając wniosek online, określa sposób otrzymania pieniędzy, który powinien zgadzać się z tym, co zawiera umowa. Jeśli wybierzemy opcję wypłaty za pomocą czeku GIRO, pożyczkodawca nie może w umowie wpisać, że pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem przelewu bankowego. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ firmom zależy na nienagannej reputacji. Dokładają więc wszelkich starań, aby proces udzielania pożyczki odbywał się sprawnie i bez zarzutów.

Warto zwrócić uwagę również na czas dokonania przelewu. Zazwyczaj wnioskując o pożyczki online, oczekujemy szybkiej reakcji pożyczkodawcy. Jednak zdarza się, że na stronie internetowej znajdziemy zapewnienia o dostarczeniu pieniędzy w ciągu 15 minut od wydania decyzji, czego nie potwierdza umowa. Jeśli w dokumencie pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wykonania transakcji w ciągu 24 godzin, powinniśmy zareagować. Oczywiście, jest to  praktyka jak najbardziej dozwolona i często spotykane. Jednak podpisując taką umowę, nie możemy mieć później pretensji do firmy o czas oczekiwania na przelew.

Pobierz wzór wniosku w wersji DOCPobierz wzór wniosku w wersji PDF
Ostatnia aktualizacja artykułu: 17 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły