Windykacja krok po kroku – jak wygląda w praktyce?


Windykacja krok po kroku – jak wygląda w praktyce? O tym, że dużo łatwiej pożyczyć pieniądze, niż je potem oddawać, nie trzeba nikogo przekonywać. Świetnie, jeżeli nasz miesięczny budżet umożliwia terminową spłatę wszelkich zobowiązań. Schody zaczynają się jednak nawet dzień po ustalonej przez pożyczkodawcę dacie uregulowania długu. Jeśli jej nie dotrzymamy, pojawia się najgorsza wizja - windykacja. Skoro jedyna metoda uniknięcia takich konsekwencji, a więc terminowa zapłata, nie wchodzi w rachubę, przeczytajcie o windykacji krok po kroku – jak wygląda taki proces i co się dzieje, jeżeli firma także i w ten sposób nie jest w stanie wyegzekwować od nas spłaty pożyczki.


Spis treści:

Pożyczka na trudną sytuację finansową

Jeśli masz problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej, spróbuj złożyć wniosek w jednej z poniższych firm. Więcej szczegółów na temat ofert znajdziesz, klikając “Złóż wniosek”.

Pożyczkodawca Maksymalna kwota pierwszej pożyczki Maksymalny okres spłaty pierwszej pożyczki
20 000 zł 48 miesięcy
25 000 zł 48 miesięcy
wonga 20 000 zł 60 miesięcy

 

Windykacja co to?

Windykacja nie jest niczym nowym. Była obecna w życiu człowieka już od Starożytności. Jednak jak można się domyślić zmienił się jej charakter oraz sposób postępowania windykatorów. Obecnie proces windykacji polega na dochodzeniu własności, jednak wszystkie działania regulowane są przepisami prawnymi. Dlatego też jest to proces legalny i z reguły powinien obejmować wyłącznie działania zawarte w regulacjach. W naszym kraju można wyszczególnić windykację polubowną, sądową, komorniczą, pokomorniczą oraz karną. Każda z nich zostanie przedstawiona w kolejnych etapach działania windykacyjne krok po kroku. Większość firm posiada Dział Biura Obsługi Klienta plus Dział Windykacji. W początkowych etapach to właśnie on zajmuje się dochodzeniem własności. Jak to wygląda?

Windykacja chwilówki

Jeśli z jakichś powodów nie udało nam się dotrzymać terminu spłaty, musimy się liczyć z tym, że firma pożyczkowa rozpocznie wobec nas postępowanie windykacyjne, by odzyskać dane wam pieniądze. Windykacja chwilówki rozpoczyna się w momencie, kiedy pożyczkodawca jest zmuszony przypomnieć klientowi o zwrocie zadłużenia. Stara się wywrzeć na nim presję – wylicza konsekwencje oraz koszty, które, z powodu uchylania się od spłaty długu, zaczynają stopniowo narastać. Jeżeli tylko mamy taką możliwość, spróbujmy wykorzystać wcześniej inne metody wywiązania się z umowy pożyczki, ponieważ koszty windykacyjne są naprawdę bardzo wysokie.

Warto mieć tego świadomość już w momencie decydowania się na taką formę pożyczki – to najszybszy i najmniej problematyczny sposób pozyskania gotówki, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeśli mamy pewność jej terminowego zwrotu. Na nic zda się opowiadanie znajomym o „złodziejskich chwilówkach” i pomstowanie na procedury, które stosują firmy. Zgadzamy się na nie w chwili nawiązania z nimi współpracy, ewentualne pretensje możemy więc mieć tylko do siebie.

Chwilówka, chociaż nie jest klasyczną, bankową pożyczką, nie różni się od niej obowiązkiem spłaty. Dowiedzmy się, jakie są kolejne etapy prób wymuszenia na nas zwrotu pieniędzy, dopóki do naszych drzwi nie zapuka komornik.

Krok po kroku – windykacja

Zanim spełni się ten czarny scenariusz, musi minąć sporo czasu, mamy więc jeszcze szansę, aby tego uniknąć. Najczęściej wiemy z wyprzedzeniem, że nie będziemy w stanie spłacić danej raty w terminie. Dzięki temu możemy próbować renegocjować z firmą warunki umowy, ubiegać się o refinansowanie pożyczki lub o wydłużenie czasu spłaty kredytu. Oczywiście nie są to usługi bezpłatne, bo ich sfinansowanie może przekraczać wartością nawet połowę naszego zadłużenia i wtedy bardziej kalkulować się będzie spłata raty. Stanowią jednocześnie pewnego rodzaju rozwiązanie dla tych pożyczkobiorców, którzy wiedzą, że chociaż teraz nie dysponują potrzebną gotówką, to będą ją mieli w późniejszym terminie.

Przy okazji dodajmy, że wybawieniem dla grupy klientów z największymi kwotami niespłaconego zadłużenia, było wprowadzenie ustawy „antylichwiarskiej”. Jej zadaniem jest regulowanie przepisów, dotyczących pożyczek zaciąganych w firmach pozabankowych. Część z nich ograniczyła naliczanie kosztów za nieterminowo spłacane pożyczki, a więc, za koszty windykacji. Obecnie nie mogą one być wyższe niż 15% w skali całego roku.

Firmy pozabankowe reagują na brak spłaty zadłużenia w ciągu kilku dni – nie łudźmy się, że o nas zapomną. Windykacja chwilówki zaczyna się od wysyłania powiadomień o upłynięciu terminu, najczęściej w formie e-maila lub sms-a. Jeżeli nie uda im się w ten sposób przekonać klienta do zwrotu pieniędzy, ponaglenia przybierają zdecydowanie bardziej oficjalny charakter. Niewykluczone, że skontaktuje się z nami telefonicznie przedstawiciel wierzyciela albo że firma wyśle do nas list polecony. Ważna informacja – jeśli dwukrotnie nie potwierdzimy odbioru, będzie on traktowany jako odebrany. Każde z tych upomnień zwiększa wysokość naszego zadłużenia.

Wykonanie telefonu, wysłanie listu czy sms-a będzie nas kosztowało od kilku do kilkudziesięciu złotych i nie są to koszty jednorazowe. Ten etap to jeszcze pewnego rodzaju bezpośrednie negocjacje między firmą o dłużnikiem, co nie znaczy, że nie odnotowuje się ich w Biurze Informacji Kredytowej. Weźmy pod uwagę, że to ostatni dzwonek na prośbę o wydłużenie terminu spłaty lub o rozłożenie zadłużenia na raty – potem nie będzie to już możliwe. To także graniczny moment przed wpisaniem nas do Krajowego Rejestru Dłużników.

Sprawa dla firmy windykacyjnej

Jeśli ponaglenia, wysyłane przez pożyczkodawcę, nie odnoszą pożądanego skutku, może on przekazać sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej. Ma dużo mniejsze uprawnienia niż komornik, cel pracy pozostaje natomiast ten sam – wyegzekwowanie należności od dłużnika. Czego nie może firma windykacyjna? Przede wszystkim grozić klientowi oraz udostępniać jego danych osobowych i informacji o wysokości jego zadłużenia. Taki podmiot nie powinien także działać w żaden sposób na szkodę dłużnika – na przykład poprzez naruszanie jego dóbr osobistych, ruchomych, jego swobody i zdrowia. Przedstawiciel firmy windykacyjnej nie może więc wejść do domu pożyczkobiorcy bez jego wyraźnego przyzwolenia. Nie wolno mu też zabezpieczać i zabierać niczego, co wchodzi w skład jego majątku. Wszelkie wykroczenia na tym tle pożyczkobiorca może zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także na policję lub do prokuratury.

Najlepsze oferty wybierane przez pożyczkobiorców

Poniżej przedstawiamy oferty, które cieszą się zarówno powodzeniem wśród klientów, jak i dobrą opinią klientów. Jeśli zainteresuje Cię jedna z nich, kliknij “Złóż wniosek”.

Pożyczkodawca Maksymalna kwota pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki
2 000 zł 30 dni Złóż wniosek
vivus 7 500 zł 61 dni Złóż wniosek
  20 000 zł 60 miesięcy Złóż wniosek

 

Na scenę wkracza komornik

Wierzyciel, który mimo przekazania sprawy do firmy windykacyjnej, nie otrzymał zwrotu długu, kieruje ją do sądu. Tym samym, osobą odpowiedzialną za odzyskanie pieniędzy, staje się komornik. Nie można jednoznacznie wskazać po jakim czasie do tego dochodzi – procedura, w zależności od firmy, może trwać nawet kilka miesięcy. Dłużnik informowany jest o tych działaniach poprzez oficjalną korespondencję. Wierzyciel ma prawo określić, jakimi środkami można egzekwować należność od dłużnika, pozostałe czynności wykonuje komornik. Lista jego praw jest dużo dłuższa niż firmy windykacyjnej. Może, między innymi, rekwirować majątek dłużnika lub pobierać z jego konta bankowego część wynagrodzenia. W tym momencie nie ma już miejsca na negocjacje.

windykacja

Windykacja w praktyce

Mechanizmy działania windykacji chwilówki najlepiej poznać na konkretnych przykładach, sprawdźmy więc, jak to wygląda w trzech wybranych przez nas firmach: Filarum, Vivusie oraz Ferratum Bank.

W firmie Filarum windykacja zaczyna się od wysłania do dłużnika czterech ponaglających sms-ów ( płatnych po 5zł za każdego z nich) oraz jednego pisma, które kosztuje klienta 10zł. Za windykację w Filarum zapłacimy więc stosunkowo niewiele, bo 30zł miesięcznie. Tak naprawdę to od pożyczkobiorcy zależy, jak szybko firma przekaże sprawę dalej – warto więc wykazywać choć minimalną chęć współpracy i spłaty pożyczki. Próbujmy, na przykład, rozmawiać o rozłożeniu zadłużenia na raty.

Pożyczki online na trudne sytuacje

Czy wiesz, że zanim sprawa trafi do komornika nadal masz szansę na otrzymanie pożyczki online? Musisz wybrać jedynie odpowiednią firmę i gotowe. Poniżej prezentujemy kilku pożyczkodawców, którzy zgadzają się na udzielenie pożyczki, kiedy w bazie widnieje informacja o opóźnieniu w spłacie. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie pożyczkodawcy lub w opinii!

Pożyczkodawca Maksymalna kwota pierwszej pożyczki Maksymalny okres spłaty pierwszej pożyczki
2 500 zł 30 dni Złóż wniosek
6 000 zł 65 dni Złóż wniosek
3 100 zł 30 dni Złóż wniosek
20 000 zł 48 miesięcy Złóż wniosek
3 000 zł 45 dni Złóż wniosek
10 000 zł 24 miesiące Złóż wniosek

 

Windykacja terenowa i doświadczenia internautów

Przeszukując fora internetowe dotyczące windykacji, znajdziemy wpisy publikowane zarówno przez dłużników, jak i wierzycieli. Mimo ciągłych zmian w regulacjach prawnych dotyczących działań mających na celu odzyskanie długów wciąż pojawiają się sytuacje, które odbiegają od normy. Jednym z problemów, którymi dzielą się internauci, jest uporczywe nękanie w formie telefonów lub wizyt. Zdarza się, że windykatorzy nie godzą się na zwrot należności w ratach lub po zawarciu ugody przekazują dług do kolejnych firm. Jak internauci radzą sobie w takich sytuacjach?

 

Najczęściej poruszane problemy wśród internautów:

  • Brak porozumienia z windykatorem,
  • Ciągłe telefony wykonywane nie tylko do dłużnika, ale również sąsiadów, współmałżonka oraz miejsca pracy,
  • Ciągłe wizyty windykatora w miejscu zamieszkania,
  • Sprzedaż starych lub należących do osoby zmarłej długów,
  • Brak możliwości rozłożenia spłaty na raty,
  • Zawarcie ugody i sprzedaż zadłużenia innej firmie, która podnosi wartość przeterminowanego zobowiązania.

 

Niekoniecznie dobre rady internautów

Często decydują się na przeczekanie sprawy i decyzję sądu. W wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem okazuje się współpraca z komornikiem niż firmą windykacyjną. Dzięki temu szanse na rozłożenie długu na rozsądne raty wzrasta Natomiast zewnętrzne firmy windykacyjne nie chcą godzić się na takie rozwiązania. Taki sam problem dłużnicy napotykają w kwestii wniosków o rozłożenie długu na raty złożonych u pożyczkodawcy.

Należy jednak zaznaczyć, że jedną z najgorszych i najczęstszych rad jest również zaniechanie kontaktu z wierzycielem lub firmą windykacyjną. Podstawowa zasada to przynajmniej podjęcie próby zawarcia porozumienia. Do czego może doprowadzić brak kontaktu z dłużnikiem?

Blokowanie numerów i brak kontaktu z dłużnikiem, co dalej?

Konsekwencją postępowania zgodnie z zasadą proponowaną przez internautów  “Nie rozmawiaj” mogą być częstsze wizyty windykatora w miejscu zamieszkania lub próby nawiązania kontaktu inną drogą. Jedna z internautek przyznaje, że jedna z firm windykacyjnych podejmowała próby nawiązania kontaktu przez telefony do sąsiadów czy męża. Nierzadko o przekazanie numeru telefonu może zostać poproszony zakład pracy. Jednak zadajmy sobie pytanie, czy gdybyśmy podjęli rozmowę z windykatorem, doszłoby do takich sytuacji? Z całą pewnością nie. W jakim celu miałby on dzwonić do  innych osób, kiedy bez problemu może skontaktować się z nami?

Sprzedaż długów

Jednym z problemów podnoszonych na forach internetowych jest również sprzedaż długu innej firmie windykacyjnej lub oddanie zadłużenia osoby już zmarłej. Internauci często decydują się na zaniechanie kontaktu z windykatorem z powodu ciągłych zmian właściciela długu. Zdarza się, że dłużnik regularnie wpłaca na konto windykacji ustalone raty, a w pewnym momencie dług mimo wszystko ląduje u kolejnego windykatora i zamiast maleć, rośnie. W takich sytuacjach, kiedy kontrola zadłużenia okazuje się niemożliwa, dłużnicy uciekają od problemów, co wcale nie jest dobrym rozwiązaniem.

Warto również znać swoje prawa, ponieważ dzięki temu możemy uniknąć poważnych problemów. Wśród nich znajdziemy, między innymi możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak to działa? Przeczytaj artykuł UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO NOWELIZACJI. JAKIE ZMIANY WPROWADZIŁ RZĄD?

 

Vivus windykacja 2019

Równie przyjazna klientom jest firma Vivus. Windykacja terenowa Vivus, o którą często pytają dłużnicy, zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Klient tej firmy, który spóźni się o 30 dni ze spłatą raty, otrzyma jedno wezwanie do zapłaty – zapłaci za nie 35zł. Dłuższe opóźnienia mogą za sobą nieść konsekwencje w postaci windykacji telefonicznej lub terenowej. Co robić, by ich uniknąć? Na przykład złożyć wniosek o refinansowanie pożyczki. Jak wygląda windykacja Vivus 2018? Sprawdziliśmy przykłady osób zmagające się z problemem spłaty zobowiązania finansowego. W przypadku Vivus osoba zalegała na kwotę 3200 zł i po długim okresie czasu bez spłaty, najpierw otrzymała wiadomość email od firmy, która przeanalizowała dotychczasową historię wpłat pożyczkobiorcy i dopiero na tej podstawie postanowiła przekazać sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Ten przykład obrazuje działania firmy, która w przypadku nieterminowej spłaty pożyczki nie kieruje od razu sprawy do windykatora terenowego.

Windykacja Ferratum

W Ferratum Bank windykacja nie przebiega już tak mało kosztownie. Firma oferuje pożyczki na czas od 6 do 24 miesięcy, dlatego zanim podpiszemy umowę, zastanówmy się, czy nie lepiej dla nas będzie zdecydować się na dłuższy czas spłaty, ale niższą kwotę raty – takie posunięcie zdecydowanie mniej obciąży nasz domowy budżet i zwiększy szansę terminowych spłat zadłużenia. Ferratum Bank wezwanie do zapłaty wysyła po 7, 14, 25 oraz po 35 dniach. To ostatnie niesie za sobą konsekwencje finansowe rzędu 180 zł wraz z odsetkami karnymi. W przypadku tej firmy, zdecydowanie nie opłaca się opóźniać spłaty chwilówki. Jeśli nie spłacimy wymaganej kwoty i nie odpowiemy na monity, zostanie uruchomiona procedura procesu windykacyjnego.

4.14
168 głosów
Pożyczasz 2000 zł Oddajesz 2000 zł Koszt 0 zł Złóż wniosek Opinie o Ferratum Money

Windykacja terenowa po jakim czasie

Czas po upływie którego firma pożyczkowa wysyła windykatora terenowego jest różny i zależy przede wszystkim od wewnętrznych ustaleń danej firmy. Zazwyczaj czynności windykacji terenowej zaczynają się od jednego lub dwóch tygodni, gdy firma pożyczkowa zgłosi zapotrzebowanie. Na różnych forach internetowych można spotkać się z wypowiedziami dłużników, którzy twierdzą, że windykacja terenowa Vivus lub windykacja Ferratum Bank nie nastąpiła mimo dwutygodniowego przekroczenia terminu spłaty. Niemniej pojawiają się głosy, że w tym czasie firmy firmy pożyczkowe wysyłają odpowiednią, negatywną informację o nas do BIK. Wiele osób obawia się wizyty windykatora terenowego, myśląc, że konsekwencją tego typu spotkania będzie utrata pieniędzy lub środków materialnych. Pamiętajmy, że windykator nie ma uprawnień komornika. Spotyka się z dłużnikiem w celu polubownego zakończenia sprawy o zadłużenie.

Wielu klientów, decydując się na wzięcie pożyczki w firmach pozabankowych, nie bierze pod uwagę konsekwencji związanych z opóźnieniami w spłacie kolejnych rat. Są one jednak na tyle poważne, że warto o nie dopytać już w momencie wybierania pożyczkodawcy. Jak to mówią – lepiej dmuchać na zimne.

Jak uniknąć procesu windykacji?

Jednak warto dojść do porozumienia bezpośrednio z firmą pożyczkową i oszczędzić sobie nerwów. Jak to zrobić? Jeśli termin pożyczki dobiega końca, a my już wiemy, że nie będziemy w stanie jej spłacić, należy odszukać zapisy w umowie lub regulaminie, które mówią o ewentualnych wyjściach. Może się zdarzyć, że będzie to jedynie informacja na temat konieczności nawiązania kontaktu z firmą. Jednak niektórzy pożyczkodawcy dają możliwość skorzystania z refinansowania. Polega na zaciągnięciu pożyczki w firmie współpracującej z pożyczkodawcą na spłatę poprzedniego zobowiązania. Pieniądze zostają przelane bezpośrednio do naszego wierzyciela, a my musimy spłacić w ustalonym harmonogramie pożyczkę w nowej firmie. Rozwiązanie to jest zazwyczaj dodatkowo płatne.

Można sobie również zadać pytanie, przykładowo czy vivus rozkłada na raty? Jeśli nasz pożyczkodawca daje taką możliwość, wówczas zostaje stworzony nowy harmonogram spłat pożyczki dostosowany do naszych dochodów. Przykładowo firma Ferratum umożliwia rozłożenie długu na 12 rat. Jego aktywacja następuje w ciągu 7 dni od braku terminowej spłaty zadłużenia. O kosztach mówi regulamin:

Opłata za Nowy Harmonogram spłat jest opłatą jednorazową, którą Klient pokrywa w ratach. Dla uniknięcia wątpliwości, w czasie dokonywania przez Klienta spłat zgodnie z Nowym Harmonogramem spłat odsetki kapitałowe będą nadal Strona 7 z 10 narastały do czasu całkowitej spłaty należnych kwot.

Jak spłacić długi komornicze?

Podsumowując, podstawową zasadą, jak wielokrotnie już powtarzaliśmy, jest rozmowa z komornikiem. Nie można unikać konfrontacji, ponieważ nie prowadzi to do niczego dobrego, a może jedynie spiętrzyć nasze problemy. Jednak przed nawiązaniem dialogu należy przeanalizować swoją obecną sytuację finansową. Na podstawie budżetu domowego ustalmy kwotę, którą jesteśmy wpłacać na konto długu raz w miesiącu. Jeśli wszystko już wiemy, możemy skontaktować się z firmą windykacyjną i przedstawić mu swoje możliwości. Wszystko zależy od niego.

Pamiętajmy również, że warto sprawdzać swoją aktualną sytuację poprzez cykliczne pobieranie Raportu BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Mamy wówczas pewność, że nasza lista długów nie wydłuża się o kolejne wpisy.

Oferty pożyczki online wybierane również przez innych pożyczkobiorców

Pożyczkodawca Maksymalna kwota pierwszej pożyczki Maksymalny okres spłaty pierwszej pożyczki
3 100 zł 30 dni Złóż wniosek
2 500 zł 30 dni Złóż wniosek
  1 500 zł 30 dni Złóż wniosek

 

Komentarze

Jedna odpowiedź do “Windykacja krok po kroku – jak wygląda w praktyce?”

  1. clinberg pisze:

    MOim zdaniem najlepiej spłacać od razu albo chociaż dogadać się o jakiekolwiek raty. U mnie z Eos ksi udało się rozłożyć na raty i telefony ustały od razu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.