Co mi grozi, gdy nie spłacę kredytu?

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 22 minut
Brak spłaty kredytu? Niestety zdarza się, że osoby które kupują coś na kredyt, przed podjęciem decyzji o obowiązku sukcesywnego spłacania długu, nie zastanawiają się nad konsekwencjami braku regularnego opłacania rat. Następnie, aby "odkuć się" i pozbyć jednej należności, zaciągają chwilówki w kolejnych firmach. Tak nakręca się spirala długów, w którą naprawdę łatwo wpaść. Co mi grozi w takich sytuacjach? Sprawdź, co wiąże się z niespłacaniem kredytu.
brak spłaty kredytu

Spis treści:

Niespłacone chwilówki a negatywne opinie klientów

pożyczkowy portalMoże to, co napiszemy w tej chwili będzie dla niektórych osób bardzo kontrowersyjne, ale mamy nadzieję, że niektórym ten tekst otworzy oczy. Pożyczki i chwilówki, a nawet kredyty bankowe często mają w Internecie i nie tylko tak zwany „czarny PR”. W komentarzach pod różnymi artykułami, we wpisach na Facebooku pojawiają się bluzgi, negatywne opinie na temat brania pożyczek. Skąd bierze się ta fala mowy nienawiści? Pożyczki, chwilówki tak jak inne usługi i produkty, są po prostu dla ludzi, ale trzeba mieć świadomość konsekwencji w przypadku niewypełnienia zawartych umów.

Dlaczego niektóre osoby nazywają firmy finansowe „złodziejami”, gdy te jasno i rzetelnie przedstawiają swoją ofertę, z której klient może skorzystać lub nie? Jeśli nie będziemy płacić w terminie za prąd, w końcu dostawca odetnie nam energię elektryczną, którą dostarcza. Podobnie jest z firmami udzielającymi chwilówek przez Internet. Jeśli nie oddamy pieniędzy w terminie określonym umową, pożyczkodawca ma prawo zgodnie z regulaminami, według których działa, żądać od nas należności.

Niespłacanie kredytu lub chwilówki, czyli maksymalne odsetki za brak spłaty 

Najwyższa pora, aby sprawdzić, co może nam grozić, jeśli nie spłacamy pożyczki lub kredytu na czas. Na początku wedle obowiązującej umowy i stawek podanych przez firmę udzielającą pożyczki zostaną nam naliczone odsetki. Jakiej wielkości są to kwoty? Najważniejsze informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Zgodnie z art. 481, każdy wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie, nawet jeśli nie poniósł przy tym żadnej szkody. Prawo to przysługuje nawet w przypadku opóźnienia z przyczyn niezależnych od dłużnika. 

Jeżeli w umowie nie została określona konkretna wysokość odsetek, wówczas obowiązują stawki ustawowe. Odsetki za opóźnienie ustawowe są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. 

Warto jednak zaznaczyć, że mogą być one wyższe, a ich maksymalna wysokość nie powinna przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Przykład na dzień 06 lipca 2021 roku: stopa referencyjna NBP wynosi 0,10%. Dlatego maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie mogą wynosić 12%. Jeżeli nasz dług wynosi więc 1000 zł, za miesięczne opóźnienie w spłacie można ponieść koszt rzędu ok 120 zł, który może się zwiększać – dlatego trzeba przeczytać umowę o pożyczkę, w której wszystkie informacje na temat ewentualnych odsetek są jasno podane.

Brak spłaty kredytu konsekwencje – co dalej? Windykacja

pożyczkowy portalJeśli pomimo naliczenia odsetek, kontaktu ze strony pożyczkodawcy i wezwań do zapłaty, nadal nie chcemy bądź nie możemy uregulować należności, trzeba liczyć się z faktem, że zostanie rozpoczęte postępowanie windykacyjne. Gdy posiadamy kredyt, bank w przypadku braku kolejnych spłat, może po prostu rozwiązać z nami umowę kredytową  w trybie natychmiastowym i żądać w wyznaczonym czasie spłaty całości zadłużenia. Może to okazać się naprawdę bolesnym doświadczeniem. Instytucje finansowe mogą same rozpocząć windykację lub sprzedać nasz dług firmą, które profesjonalnie zajmują się windykacją. Tak czy owak windykator może skierować sprawę do sądu. A jeśli ten przyzna mu rację, wyda windykatorowi tytuł egzekucyjny, według którego może zacząć działać komornik.

Nie spłacam chwilówek – co mi grozi? Status dłużnika

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy stajemy się dłużnikiem. Można powiedzieć, że już po jednym dniu opóźnienia jesteśmy dłużnikami. Okazuje się jednak, że w świetle obowiązującego prawa dla pozostałych instytucji finansowych nie dzieje się to tak szybko. Dopiero kiedy trafimy na jedną z czarnych list. Biuro Informacji Gospodarczej wymienia takie warunki jak:

1. Nasze zobowiązanie wynosi minimum 200 zł (przedsiębiorcy 500 zł),

2. Spóźniamy się ze spłatą zadłużenia o minimum 30 dni.

3. Upłynęło 30 dni od powiadomienia o zaległości w spłacie i ryzyku wpisania na listę dłużników.

W przypadku bazy BIK klient zostanie wpisany do bazy w przypadku opóźnienia powyżej 60 dni, a jego dane mogą być przetwarzane nawet przez 5 lat.

Moralność finansowa Polaków a brak spłaty kredytu

pożyczkowy portalRaport o Moralności Finansowej Polaków zainicjowany i przeprowadzony przez Konferencję Przedsiębiorców Finansowych w Polsce w 2016 roku i uzupełniany w kolejnych latach pokazuje, jak Polacy podchodzą do usprawiedliwiania np. niepłacenia swoich zobowiązań finansowych. Czy oddawanie długów jest obowiązkiem moralnym?

Zebrane przez KPF wyniki obrazują, jakie zachowania są nieakceptowane społecznie, ale także te na które przymykamy oko. Mowa tutaj o wywiązywaniu się ze spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek itp. Na największe zrozumienie mogą liczyć Ci, których kłopoty finansowe są wynikiem okoliczności losowych, działań nieuczciwych osób, kiedy to dług nie z winy zadłużonego okazuje się niemożliwy do spłaty.

Jakie sposoby na to, jak nie spłacać chwilówki lub kredytu są akceptowane społecznie?

Czy zgadza się Pan/Pani z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym? Indeks Nieetycznych Zachowań Finansowych pokazuje, że 95% zapytanych zgodnie stwierdza, że jest to obowiązek moralny, co jest wynikiem konieczności dotrzymania podpisanej umowy, a także z szacunku do cudzej własności.   

  • Częsta zmiana rachunku bankowego

Co ciekawe, jednocześnie występuje bardzo wysoki poziom przyzwolenia na to, by osoby, które mają kłopoty ze spłatą zadłużenia uciekały się do różnych zabiegów, pozwalających nie ponieść konsekwencji tego rodzaju działań. Jak pokazują statystyki dla blisko 1/5 badanych nie potępia częstych zmian rachunku bankowego, co pozwala uniknąć zajęcia pieniędzy na koncie. Może to być efektem nagłaśniania w mediach spraw, w których postępowanie komorników budziło wiele zastrzeżeń, a sami urzędnicy działali na granicy prawa lub wręcz je łamali. 

  • Przepisywanie majątku na rodzinę

1/3 respondentów akceptuje przepisywanie majątku na rodzinę po to, by majątek pozostał wolny od zajęcia komorniczego. Analitycy wykazują, że może to być efekt nie koniecznie analiz etycznych, a raczej praktyczne zachowanie, dzięki któremu zadłużony i jego rodzina nie stracą np. domu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy brak możliwości spłaty kredytu dotyczy osób wysoko postawionych, urzędników, polityków, przedsiębiorców. 

  • Praca na czarno

Praca na czarno jest najczęściej usprawiedliwianym zachowaniem. Potwierdziły to także badania przeprowadzone przez GUS. Jeśli dzięki temu można sobie pozwolić na niespłacanie kredytu lub chwilówki, to społecznie przymykane jest na to oko. 

Co robi bank, gdy nie spłacasz kredytu? Proces odzyskiwania zadłużenia

Podstawową konsekwencją niewywiązania się z zobowiązania w terminie jest naliczenie odsetek za opóźnienie. Ich maksymalna wartość została określona w powyżej przytoczonym fragmencie ustawy. Data rozpoczęcia ich naliczenia może się różnić w zależności od decyzji danej instytucji, dlatego koniecznie powinniśmy zapoznać się z informacjami podanymi w umowie kredytu. Jednak to nie wszystko. Co grozi za niespłacenie kredytów dodatkowo?

Musimy mieć również świadomość, że bank wysyła swoim dłużnikom ponaglenia. Za każde z nich będziemy zobowiązani wnieść odpowiednią opłatę. Tabelę kosztów znajdziemy na stronie banku lub w umowie. Monity, bo o nich mowa, mogą przybierać różne formy od wiadomości SMS lub e-mail, przez wykonywane telefony, wysyłanie listów poleconych po wizyty windykatorów w miejscu zamieszkania.

Wpis do BIK, czyli długoterminowe konsekwencje niespłacania kredytu

pożyczkowy portalJak zostało wspomniane, bank ma prawo w takiej sytuacji wpisać nasze dane do rejestru BIK. Nastąpi to po 60 dniach opóźnienia i 30 dniach od daty poinformowania o takim zamiarze dłużnika.

Negatywna informacja w Biurze Informacji Kredytowej może kłaść się cieniem na naszej zdolności kredytowej przez długi czas. Dlatego warto pilnować terminów. Jeśli posiadamy negatywny wpis w bazie BIK, nie otrzymamy kredytu ani pożyczki w banku. 
Nasz wniosek zostanie z automatu odrzucony. Taka sytuacja może mieć miejsce nawet do 5 lat od dnia spłaty zadłużenia! Bez wątpienia powinniśmy się pilnować!

Nie spłacam kredytu. Co komornik może zająć?

W pierwszej kolejności komornik zabiera część wynagrodzenia osoby zadłużonej. Wedle obecnych przepisów, jeśli dłużnik pozostaje w stosunku pracy, mając umowy o pracę i nie zarabia pensji minimalnej, komornik ma pełne prawo, aby zająć 50 procent jego dochodów w przypadku każdego zadłużenia niealimentacyjnego. Nie trudno się domyślić, że zazwyczaj z samej pensji nie uda mu się szybko odzyskać długu. Dlatego może chcieć zająć nasz dom, mieszkanie, czy sprzęty użytku domowego – wszystko zależy od wysokości naszego długu.

Czym grozi niespłacanie kredytu - komornik

Niespłacenie chwilówek a negatywny wpis BIK

Jeśli staniemy się dłużnikami względem firmy udzielające pożyczek tradycyjnie lub przez Internet, możemy spodziewać się, że nasze dane zostaną wpisane w Biurze Informacji Kredytowej, a także w Krajowym Rejestrze Długu. Co może powodować taki negatywny wpis w wyżej wymienionych instytucjach? Na pewno będzie bardzo trudno w przyszłości dostać nową pożyczkę, do czasu aż negatywny wpis nie zostanie usunięty. Nie mówiąc już o kredycie bankowym. Co mi grozi jeszcze?

Dodatkowo, nawet jeśli pozbędziemy się wpisu, trzeba liczyć się z faktem, że nasza historia kredytowa nie jest pozytywna. Dla instytucji bankowych jawimy się jako osoba niewiarygodna finansowo. Dlatego możemy nie otrzymać kredytu na lepszych warunkach. Musimy też wiedzieć, że nawet pomysł zakupu stosunkowo taniego sprzętu na raty, powiedzmy kuchenki mikrofalowej, również może spalić na panewce. Pożyczkodawca, który współpracuje z danym sprzedawcą, po sprawdzeniu naszej historii kredytowej, po prostu może odmówić sprzedaży ratalnej.

Warto więc pożyczać odpowiedzialnie, rozważnie planując swoje finanse na dłuższą perspektywę. Są różne metody, dzięki którym możemy uniknąć sytuacji, gdy na horyzoncie pojawiają się problemy i możliwy brak spłaty kredytu. ZOBACZ, NA CZYM POLEGA REFINANSOWANIE POŻYCZKI!

Co grozi za niespłacanie kredytów?

„InfoDług – Ogólnopolski Raport o Zaległym Zadłużeniu i Niesolidnych Dłużnikach” sporządzony przez BIG InfoMonitor wynika, że koniec 2020 roku blisko 2,8 mln Polaków było zadłużonych na prawie 81,4 mld złotych. Mowa w nim o zaleganiu na kwotę minimum 200 zł przeterminowaną co  najmniej 30 dni. Liczba Polaków mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań rośnie, choć sytuacja finansowa w gospodarstwach domowych ulega poprawie. Jakie konsekwencje czekają tych, którzy nie spłacają zaciągniętych kredytów?

pożyczkowy portalWśród konsekwencji pojawia się nie tylko wpis do BIK lub BIG, ale również działania windykacyjne, a następnie komornik. W efekcie nasze zadłużenie się powiększa, a czekanie na jego przedawnienie może być zbyt ryzykowne. Jeżeli dotyczy Cię niespłacanie kredytu hipotecznego, pożyczki lub chwilówki, powinieneś przede wszystkim nawiązać kontakt z wierzycielem. Dzięki temu można złagodzić lub opóźnić konsekwencje wynikające z nieterminowej spłaty zobowiązania.

Kredyty a brak spłaty chwilówki konsekwencje – jakie są różnice?

Pokazaliśmy, jak wyglądają poglądy Polaków na temat niespłacania swoich zadłużeń. Częściowo wynika z nich, jakie konsekwencje mogą Ci grozić. Warto podkreślić jednak, że zajęcie komornicze to ostateczność i nie dzieję się ono od razu. We wspomnianym wyżej raporcie o moralności finansowej Polaków wynika, że ponad 1/4 badanych usprawiedliwia brak znajomości warunków umowy kredytowej jako okoliczności łagodzące przy nie spłacaniu zadłużenia. 

Wiadomym jest, że umowy i regulaminy bankowe są obszerne i pisane niezrozumiałym językiem. Trudno przez nie przebrnąć, a jak podaje GfK Polonia, zaledwie 16% Polaków czyta rzetelnie warunki podpisywanych umów. By uniknąć trudności ze spłatą zobowiązania już na etapie akceptacji dokumentów, zapoznaj się z nimi szczegółowo. Ignorancja w tym względzie oraz złe oszacowanie wydatków w domowym budżecie są najczęstszymi powodami kłopotów finansowych. Rzadsze są utrata pracy itp. Zaciągając kredyt, jesteśmy optymistami. Wierzymy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a my spłacimy zadłużenie bez trudności. Jednak w 2018 roku blisko 40% Polaków miało coraz większe trudności ze spłatą kwoty większej niż 10 000 zł. Z długów można wyjść. Warto się postarać, by spać spokojnie. 

Czym grozi niespłacanie kredytu? Nie tylko materialne konsekwencje

pożyczkowy portalKonsekwencje niespłacania zadłużenia są zarówno materialne jak i emocjonalne. Uchylając się od terminowych wpłat, nasz dług się powiększa, doliczane są do niego karne odsetki oraz dodatkowe koszty. Następnie nie będziemy mogli pożyczyć pieniędzy na inny cel. Może się nawet okazać, że nie kupimy telefonu na abonament czy telewizji cyfrowej. Nasza zdolność kredytowa będzie spadać, zostaniemy wpisani do rejestru dłużników. Nie zapominajmy o stresie, jaki nas to będzie kosztowało. Zdrowie jest tylko jedno, a życie pod presją utraty majątku, na który pracowaliśmy nie nastraja optymistycznie. Pamiętajmy, że problem sam się nie rozwiąże. Działaj.  

Nie jestem w stanie spłacać kredytu – co robić?

Pierwszym etapem w obliczu kłopotów ze spłatą rat, powinna być szczegółowa analiza swoich finansów. Jeśli nie potrafisz poradzić sobie samemu, zgłoś się do profesjonalisty. Pamiętaj, że banki to nie instytucje charytatywne i niezależnie od Twojej sytuacji życiowej będą chciały odzyskać  pożyczone pieniądze. 

pożyczkowy portalKiedy widzisz nadchodzący kryzys, skontaktuj się z bankiem, wtedy najłatwiej znajdziesz dogodne dla obu stron rozwiązanie. A wyjść jest kilka. Możesz postarać się o obniżenie raty, a tym samym wydłużyć okres spłaty. Wiedząc, że problemy są przejściowe możesz także skorzystać z wakacji kredytowych, czyli wstrzymać spłatę zadłużenia nawet na kilak miesięcy. Dobrym wyjściem jest zmiana starego kredytu na inny, ale z lepszymi warunkami lub konsolidacja (w tym konsolidacja pozabankowa) kilku zadłużeń w jedno z obniżoną miesięczną ratą. 

Krok po kroku: co się dzieje gdy nie spłacasz kredytu? 

  • Wezwania do zapłaty i monity

Jeśli zbagatelizujesz sytuację, grożą Ci dalsze konsekwencje. W pierwszej kolejności spodziewaj się telefonów, wiadomości czy maili, w których bank będzie przypominał Ci o zaległości. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego efektu, kolejne upomnienia przyjdą za pośrednictwem poczty. Listy te zawierać będą wezwania do zapłaty. W tym momencie rozpocznie się naliczanie dodatkowych kosztów, którymi obarczy Cię bank. Ich wysokość zależy od wewnętrznych tabeli opłat i prowizji dostępnych na stronach banku. 

  • Wypowiedzenie umowy kredytu

Dalszymi konsekwencjami niespłacania długu jest wypowiedzenie umowy przez instytucję udzielającą kredytu. Oznacza to dla Ciebie tyle, że w trybie natychmiastowym musisz oddać całość lub część zaciągniętego zobowiązania. Okres wypowiedzenia trwa zazwyczaj 30 dni. O ile w tym czasie nie uregulujesz zobowiązania, do 2015 roku mogłeś otrzymać bankowy tytuł egzekucyjny, który uprawniał banki do szybszego wszczynania egzekucji komorniczej wobec klientów zalegających ze spłatą zadłużenia, bez konieczności oddawania sprawy do sądu.

Postępowanie egzekucyjne ustawa

Od 27 listopada 2015 roku, banki muszę wszczynać postępowanie egzekucyjne w postępowaniu sądowym. Dzięki tym zmianom udało się zlikwidować szereg nieprawidłowości w odzyskiwaniu pieniędzy przez banki. Trzeba pamiętać, że one i tak znajdują furtkę, gdyż na mocy art. 485 § 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego mówiącego o tym, że sąd ma możliwość wydania nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg banku wystawionych przez bank, co zdaniem niektórych nie różni się od Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, a tym samym Ty jesteś zobligowany do szybkiej zapłaty należności.  Na stronach Gazety Prawnej przeczytamy jednak, że w 2017 roku do sądów nie wpłynął żaden wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym. Opierają swoje tezy na ministerialnych statystykach. Następnie co robi bank, gdy nie spłacasz kredytu i nie ma z Tobą kontaktu?

Brak spłaty kredytu i porozumienia dłużnika z bankiem i co dalej?

Unikanie kontaktu z bankiem skutkować będzie tym, że sprzeda on Twój dług firmie windykacyjnej, to ona przejmie stery i postara się odzyskać pieniądze. Występują dwa rodzaje windykacji, pierwszy to windykacja na zlecenie, w której określone są narzędzia jakimi ma się posłużyć windykator oraz czas, w którym powinien on odzyskać należność. Drugi rodzaj windykacji to cesja wierzytelności. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem na mocy art. 509 Kodeksu cywilnego. Dłużnik otrzymuje jedynie informację o cesji długu. Nie ma wpływu na zmianę wierzyciela. 

pożyczkowy portalPierwszy etap każdej windykacji jest polubowny. To dobry czas, by uchronić się przed sądem,a ostatecznie komornikiem i dojść do porozumienia. W teorii windykacja to mediacje. Jej nadrzędnym celem jest odzyskanie pieniędzy. Nawet, gdy spłata miałaby wydłużyć się w czasie.  

Proces windykacji polubownej zazwyczaj zamyka się w 3 miesiącach. Jeśli w tym okresie nie uda się dojść do porozumienia kredytobiorca zostanie wpisany na listę dłużników, a sprawa zostanie skierowana do sądu.

Brak spłaty kredytu a proces windykacyjny

proces windykacji

Pozew do sądu o nakaz zapłaty, czyli co grozi za niespłacanie kredytu

Kiedy zadłużony nie współpracuje z firmą windykacyjną, unika kontaktu, nie przyjmuje zmienionych warunków spłaty kredytu, nie pozostaje nic innego, jak skierowanie sprawy o nakaz zapłaty do sądu. Sprawy te rozpatrywane są zazwyczaj bardzo szybko, orzeczenie wydawane jest nawet w ciągu 6 tygodni. Wręcz ekspresowe działanie zapewnia możliwość składania pozwów za pośrednictwem internetu. 

pożyczkowy portalNiezałatwienie sprawy na drodze windykacji polubownej skutkuje tym, że nasze zobowiązanie zostanie powiększone o koszty sądowe i egzekucyjne. A nas czeka spotkanie z komornikiem po uprawomocnieniu się wydanego nakazu. 

Zajęcie komornicze za niespłacany kredyt hipoteczny – konsekwencje

Temat zajęcia komorniczego poruszaliśmy już wcześniej. Z artykułu dowiesz się, jakie prawa i obowiązki ma komornik, co może Ci zabrać, a czego nie. Sprawdź ZAJĘCIA KOMORNICZE. ILE KOMORNIK MOŻE ZABRAĆ Z PENSJI?

O zabiegach, jakie stosują osoby zadłużone, by uniknąć ściągnięcia długi pisaliśmy na początku. Pamiętać trzeba, że obecnie zmiana kont bankowych mająca pomóc w ich zajęciu przez komornika obecnie jest coraz mniej skuteczna, gdyż korzystają oni z usług OGNIVO, pozwalające na szybką komunikację online między bankami a podmiotami posiadającymi uprawnienia do pozyskiwania informacji objętych tajemnicą. Zmiany w ustawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311) , które weszły w życie 8 września 2016 r. sprawiły, że zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez komorników sądowych, ZUS, administracyjne organy egzekucyjne i banki jest znacznie łatwiejsze dzięki szybkiej wymianie elektronicznej dokumentów. 

Niespłacanie kredytu hipotecznego – czym grozi brak spłaty kredytu?

pożyczkowy portalJeżeli sprawa trafi do sądu, konsekwencje niespłacania kredytu hipotecznego mogą być poważne. Komornik ma prawo podjąć działania egzekucyjne nawet bez poinformowania o tym dłużnika. Dzieje się tak w wyniku podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, które każdy kredytobiorca podpisuje podczas zawierania umowy. Jeżeli dłużnik nie nawiąże kontaktu z bankiem i nie podejmie prób porozumienia, dochodzi do poważnych działań mających na celu spieniężenie nieruchomości w celu uregulowania zadłużenia. Istnieje jednak możliwość porozumienia z bankiem i sprzedaży nieruchomości na “wolnym rynku” za wyższą cenę.

Co dzieje się, kiedy współkredytobiorca nie spłaca kredytu?

Gdy jeden z kredytobiorców nie spłaca kredytu, odpowiedzialność spoczywa na obu kredytobiorcach.

Dlatego też komornik podejmie odpowiednie kroki zarówno wobec tego, który wywiązuje się ze swojej części obowiązku, jak i zalegającego z opłatą. Dla banku podział zobowiązania między kredytobiorcami nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, kto jest odpowiedzialny z punktu widzenia umowy kredytowej. Pamiętajmy jednak, że każdy ze współkredytobiorców odpowiada za zobowiązanie własnym majątkiem. 

Pojawia się również pytanie, co dzieje się, kiedy żyrant kredytu umiera a kredytobiorca nie spłaca. W takiej sytuacji podejmuje się standardowe kroki, czyli przychodzi czas na proces windykacyjny, a następnie egzekucje komorniczą.

Brak spłaty kredytu a więzienia

W przypadku, gdy windykator lub komornik straszą Cię więzieniem za długi, taką sytuację możesz zgłosić na policji.

Czy za niezapłacone zobowiązania grozi nam więzienie? W świetle polskiego prawa za długi nie trafimy za kratki. Są jednak przypadki, kiedy zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności. Stanie się tak, gdy zataisz majątek w obliczu egzekucji komorniczej skutkować na mocy art. 300 § 2 Kodeksu Karnego. Twoja wolność stanęłaby pod znakiem zapytanie także wówczas, kiedy wyłudziłeś kredyt poświadczając nieprawdę o zatrudnieniu czy dochodach. 

Aktywny kredyt a więzienie kredytobiorcy

Jeśli kredytobiorca trafi do więzienia, kredyt nadal pozostaje aktywny. Oznacza to, że odsetki rosną, a my nie mamy możliwości spłacać zobowiązania. Istnieje jednak pewne rozwiązanie. Kiedy ubezpieczyliśmy swój kredyt, wówczas można ubiegać się o tymczasowe zawieszenie rat. Czy bank się na to zgodzi? Decyzja zależy od kredytodawcy.

Upadłość konsumencka – ostateczność

Kiedy Twoje długi osiągnęły poziom nierealny do spłaty możesz wystąpić o upadłość konsumencką. Szansa taka pojawiła się w 2009 roku, jednak opcja ta nie cieszyła się zbyt dużą popularnością na przestrzeni lat. Od 2015 roku koszt wniosku to 30 zł. Po jego złożeniu do sądu, dłużnik czeka na decyzję w jakiej kwocie i czy w ogóle jest w stanie spłacić swoje długi oraz jak będzie wyglądał harmonogram spłat, uwzględniający wszystkie zobowiązania. Pierwszeństwo spłaty mają wierzytelności Skarbu Państwa. 

W przypadku, gdy okaże się, że osoba zadłużona mimo wszystko nie jest w stanie oddać pieniędzy, jej majątek jest niewystarczający – zadłużenie zostaje umorzone. Czy to się opłaca? Takie rozwiązanie jest ostatecznością i dowodzi, że osoba zadłużona doszła do muru. Jej niewątpliwym plusem jest to, że spłata ustalana jest na takich zasadach, by dłużnik dysponował środkami do życia. 

Przedawnienie długu

Optymiści mogą liczyć na przedawnienie długu. Dług ten co prawda nie przestaje istnieć, ale dłużnik nie ma obowiązku jego zapłaty. Termin przedawnienia zależy od rodzaju wierzytelności. 

przedawnienie długu

Wpaść w spiralę zadłużenia jest bardzo łatwo, ale droga do tego jest długa i wczesna reakcja pozwoli zaoszczędzić nam wiele stresu i trosk. Zawsze jest wyjście z sytuacji, tylko nie należy lekceważyć pojawiających się kłopotów. Unikanie kontaktu z bankiem czy firmą windykacyjną prowadzi wyłącznie do poważnych konsekwencji. 

Ostatnia aktualizacja artykułu: 16 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły