Związek Banków Polskich – jak usunąć z niego wpis?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 8 minut
Nie ulega wątpliwości, że sektor finansowy wymaga specjalnego nadzoru oraz wsparcia w wymianie danych na temat nierzetelnych klientów. Dzięki temu możliwe jest ograniczenia ryzyka udzielenia pożyczki nieodpowiedniej osobie. Tego typu realizacją w przypadku banków zajmuje się Związek Banków Polskich. Sprawdź, za co dokładnie odpowiada ZBP i jaki ma wpływ na Twoje finanse oraz czy możesz usunąć negatywny wpis?
związek banków polskich - jak usunąć wpis

Spis treści:

Co to jest Bankowy Rejestr Dłużników?

pożyczkowy portal

Bankowy Rejestr ZBP, czyli popularna czarna lista banków w Polsce, to baza niesolidnych klientów, którzy mieli poważny problem ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Inaczej zwanym Bankowym Rejestrem Niesolidnych Klientów, Bankowy Rejestr Dłużników prowadzony jest przez ZBP. Na mocy porozumienia banki dzielą się między sobą informacjami na temat niewypłacalnych klientów. Obrazowa “czarna lista” jest więc w istocie skutecznym narzędziem do selekcji klientów. Wnioski o kredyt klientów, którzy znaleźli się w Bankowym Rejestrze Dłużników, są z reguły od razu odrzucane.

Związek Banków Polskich – jak usunąć wpis? Kiedy trafimy do bazy?

Staramy się o kredyt, niestety kłopotliwy dla nas wpis widnieje w Bankowym Rejestrze. Czy mamy szansę, aby usunąć niewygodny wpis? Nie zawsze jest to możliwe. BR działa podobnie jak BIK, czyli opiera się na art. 5 ust. 4 Prawa bankowego (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939). Jeśli więc całkowita wartość naszego zadłużenia przekroczyła 200 zł jako osób prywatnych lub 500 zł jako przedsiębiorców i upłynęło już 60 dni od daty obowiązku uiszczenia zobowiązania, a my nie odpowiadamy na zawiadomienia wierzyciela, bank ma prawo wpisać konsumenta na “czarną listę”. Wcześniej jednak ma obowiązek powiadomić nas o takiej możliwości odpowiednim zawiadomieniem. Po odebraniu takiego dokumentu otrzymujemy dodatkowe 30 dni na spłacenie naszego zobowiązania.

Jeśli nie uregulujemy długu w określonym, dodatkowym terminie, należy spodziewać się, że bank wpisze nas do Rejestru Długów. Kiedy nie wywiążemy się z zapłaty zobowiązania, wpis pozostanie aktywny w BR przez 5 lat.

Bankowy Rejestr wykreślenie – wyjątek!

pożyczkowy portal

Wpis ZBP może zostać usunięty jedynie, gdy kredytodawca postąpił niewłaściwie, czyli wpisał dłużnika na listę, zanim np. upłynęło 60 dni od daty wymagalności zobowiązania finansowego lub nie zostało wysłane powiadomienie o zagrożeniu wpisem do Związku Banków Polskich Rejestr.

Czy możliwe jest przedterminowe usunięcie wpisu ZBP?

Baza, którą sprawdza każdy bank podczas wnioskowania o kredyt, to Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów. Jak się wypisać i odzyskać szansę na kredyt? Okazuje się, że istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, jak wyczyścić Rejestr Banków Polskich, jednak nie jest ono zależne od Związku Banków Polskich, a od naszego pożyczkodawcy, kredytodawcy. Przedterminowe usunięcia naszych danych z “czarnej listy” może nastąpić we współpracy klienta z bankiem. Należy w tym celu przede wszystkim uregulować swoje zadłużenie względem banku, a następnie złożyć wniosek  o wykreślenie z ZBP pdf lub listownie do placówki, która udzieliła nam wsparcia finansowego o wcześniejsze wykreślenie z Bankowego Rejestru.

Pamiętajmy! Wniosek o usunięcie danych z systemu Bankowy Rejestr jest możliwe dopiero po zwróceniu całej należności wierzycielowi.

Jakie dane gromadzi Rejestr niesolidnych klientów Związku Banków Polskich?

Jeżeli spóźnimy się ze spłatą kredytu, nasze dane zostaną pobrane między innymi przez Rejestr Bankowy. Związek Banków Polskich ma prawo przetwarzać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • adres zamieszkania lub siedziby firmy,
 • PESEL,
 • NIP oraz REGON.

W bazie znajdzie się również informacja o rodzaju zadłużenia, jego wysokości oraz długości opóźnienia. Decydując się na podpisanie umowy o kredyt w banku, zgadzamy się na przetwarzanie danych w bazach dłużników. Wśród nich jest nie tylko Bankowy Rejestr Niesolidnych Dłużników, ale także BIK oraz BIG. 

Kto weryfikuje klientów przez Bankowy rejestr dłużników Związku Banków Polskich?

pożyczkowy portal

Jak zostało wspomniane, baza powstała wskutek porozumienia między bankami zrzeszonymi przez ZBP. Dlatego też dane znajdujące się w rejestrze są przeznaczone do weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnych klientów sektora bankowego. Wśród podmiotów, które mogą z niego korzystać, znajdują się:

 • banki komercyjne,
 • banki spółdzielcze oraz
 • ich spółki zależne

Oprócz tego istnieje jeszcze jedna grupa osób, które będą mogły skorzystać z informacji zgromadzonych przez Zrzeszenie Banków Polskich. Wśród nich wymienia się małych przedsiębiorców za pośrednictwem systemu BIG InfoMonitor. Oznacza to, że wpisy w rejestrze ZBP mogą nie tylko przeszkodzić w otrzymaniu kredytu w banku, ale również nawiązaniu współpracy z potencjalnymi kontrahentami czy też znalezieniu zleceniobiorców.

Związek Banków Polskich raport – kiedy zostanie pobrany?

pożyczkowy portal

Jedną z pierwszych baz, które banki sprawdzają podczas weryfikacji klienta wnioskującego o kredyt, jest właśnie Bankowy Rejestr. Jeżeli w nim widniejemy, nasz wniosek zostanie odrzucony ze względu na gromadzenie wyłącznie negatywnych informacji. Możemy być również pewni, że bank zweryfikuje nas w bazie podczas wnioskowania o produkty przy gwarancji de minimis BGK. Kiedy jesteśmy pewni, że nasze dane znajdują się w systemie, ale pilnie potrzebujemy pożyczki, wówczas rozwiązaniem może być skorzystanie z oferty instytucji niewysyłających informacji do ZBP. Wśród nich znajdują się między innymi firmy pożyczkowe, które oferują chwilówki oraz pożyczki pozabankowe.

Bankowy rejestr niesolidnych klientów – jak sprawdzić?

Jak sprawdzić Związek Banków Polski raport o sobie? Wystarczy, że odwiedzimy stronę internetową ZBP i wybierzemy zakładkę “Dla klientów”, a następnie przejdziemy do podstrony Obsługa Konsumentów. Tam znajdziemy najważniejsze wskazówki, jak otrzymać ZBP raport o sobie. Musimy wspomnieć o tym, że niestety ZBP nie udziela informacji telefonicznie oraz nie odpowiada na pytania, które petent złoży drogą elektroniczną.

By otrzymać informację na temat przetwarzanych danych w systemie Bankowy Rejestr, zainteresowany musi złożyć pisemny wniosek osobiście lub przesłać go listem poleconym do Biura Obsługi Klienta ZBP na adres ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. Biuro Obsługi Klienta czynne jest w godzinach od 8:00 do 16:00 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, natomiast w środę BOK działa od godz. 9:00 do 17:00. Odpowiedni wniosek o Związek Banków Polskich raport pobierzemy z serwisu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Nie ulega wątpliwości, że cała procedura wprowadzona przez Bankowy Rejestr dłużników, jak sprawdzić swoje dane, jest złożona. Należy jednak pamiętać, że takie informacje mogą okazać się niezwykle przydatne.

Ile kosztuje sprawdzenie swoich danych w bazie Bankowy Rejestr Długów?

pożyczkowy portal

Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku o kredyt w banku, warto sprawdzić, czy nie figurujemy w Bankowym Rejestrze Długów, zwłaszcza gdy mieliśmy wcześniej kłopoty ze spłatą zobowiązań. Wgląd do BR jest darmowy, możemy jednak zostać poproszeni o opłatę 10 zł lub 18 zł, jeśli w przeciągu pół roku już weryfikowaliśmy informacje zawarte w Związek Banków Polskich Rejestr.

Co to jest Związek Banków Polskich?

Związek Banków Polskich został powołany do życia w styczniu 1991 roku. Praca członków ZBP trwa nieprzerwanie aż do dziś. Prezesem ZBP jest Krzysztof Pietraszkiewicz, natomiast wiceprezesem Jerzy Bańka oraz Włodzimierz Kiciński. Przy ZBP działa Rada Związku, które przewodniczącym jest Michał H. Mrożek. Oprócz przewodniczącego Rada Związku składa się z dwunastu członków. Struktura organizacyjna biura ZBP jest bardzo rozbudowana, składa się z wielu zespołów, rad i komitetów. W uproszczeniu struktura Związku Banków Polskich zawiera zespoły problemowe i inne komórki organizacyjne, jednostki działające przy ZBP takie jak Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej, a także Rady i Komitety np. Komitet Doradczy ds. Regulacji Nadzorczych, Komitet ds. Kadr Bankowych i Szkolenia, Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Jakie są zadania ZBP?

Co należy do głównych zadań Związku Banków Polskich? Na oficjalnej stronie znajdziemy informacje, że jest to:

 • reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków ZBP w zakresie ustawodawstwa bankowego
 • wydawanie opinii i ekspertyz
 • prace doradcze dotyczące działania banków
 • uczestnictwo w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu
 • współpraca z Narodowym Bankiem Polskim
 • współpraca z odpowiednimi ministerstwami w zakresie przepisów polskiego prawa bankowego
 • organizacja przepływu wymiany informacji między bankami
 • promocja sektora bankowego
 • standaryzacja produktów i usług bankowych

ZBP organizuje działania wspólne banków, które w istocie mają przełożyć się na rozwój sektora bankowego i infrastruktury bankowej. Do tego typu zadań zalicza się między innymi standaryzację instrumentów rynków finansowych, zbieranie, przetwarzanie i wymiana informacji bankowej oraz gospodarczej i wiele innych działań, które w rezultacie wpływają na kształt polskiego sektora bankowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły