Faktoring dla firm – szansa dla przedsiębiorcy?


Faktoring dla firm – w Polsce dostępny od kilku lat, wciąż budzący mieszane uczucia, a mimo to coraz popularniejszy. Nie trzeba zmieniać księgowej albo brać kolejnego kredytu na koncie firmowym, by poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Ten problem, z którym borykają się szczególnie nowe firmy, można rozwiązać z pomocą faktoringu. Co to jest? Jak z niego korzystać, by było to opłacalne? Sprawdźcie: faktoring dla firm – szansa dla nowej firmy?


Spis treści:

Faktoring co to jest?

Faktoring co to? Odpowiedź na pytanie będzie istotna dla osób prowadzących własne firmy. Teraz dla wielu brzmi tajemniczo. Jednak po przeczytaniu tego artykułu wszystko się wyjaśni. Faktoring definicja: Słowo to oznacza wykupienie przez podmiot (faktora) nieprzeterminowanych, udokumentowanych fakturami VAT, wierzytelności firmy (faktoranta) należnych jej od kontrahentów z tytułu usług i dostaw. W grę wchodzi więc, między innymi, doradztwo czy czynności administracyjne. Faktoring firmy sam w sobie jest usługą, ale korzystanie z niej zaleca się przedsiębiorstwom, które podczas sprzedaży swoich produktów ustalają odroczony termin płatności. Dlaczego?

Faktoring dla firm

Jeśli chcesz skorzystać z faktoringu online, mamy dla Ciebie kilka propozycji. Szczegóły ofert sprawdzisz, klikając “Złóż wniosek”. 

Instytucja Maksymalna kwota Maksymalny okres finansowania
smeo 150 000 zł 90 dni
aforti factor 5 000 000 zł 90 dni
monevia 250 000 zł 90 dni
 faktoria 30 000 zł 90 dni
nfg 25 000 zł 90 dni

 

Faktoring w Polsce 2019

Polski Związek Faktorów opublikował najnowsze informacje na temat rynku faktoringu w Polsce za ostatnie 3 kwartały 2019 roku. Wynika z nich, że popularność tej usługi wciąż wzrasta. Łączna kwota wierzytelności nabytych przez zrzeszone firmy faktoringowe wyniosła 205,7 mld zł.  Jest to o 21% więcej niż w ubiegłym roku. Aż 16,7 tys. firm zdecydowało się na skorzystanie z faktoringu.  Większość z nich wybiera faktoring pełny, czyli bez regresu. Przewaga tej usługi nad faktoringiem niepełnym to charakterystyczne zjawisko dla krajów wysokorozwiniętych. Usługa ta ma na celu pomóc przedsiębiorcy uniknąć problemów finansowych spowodowaną opóźnieniami w opłaceniu zobowiązań przez kontrahentów. W przypadku ich niewypłacalności to nabywca wierzytelności odpowiada za należności. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu przejętych należności. Kto może skorzystać z tej usługi w Polsce?

Faktoring w Polsce – dla kogo?

Można to wyjaśnić w prosty sposób: jeżeli firma sprzedała produkt, ale klient ma 90 dni na zapłatę za niego, niewykluczone, że wpłynie to, mniej lub bardziej, na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Decydując się na faktoring firmy, niemal natychmiast ta należność zostanie uregulowana – jeśli nie w całości, to chociaż częściowo. To rodzaj zaliczki, którą faktor bierze na siebie, podejmując jednocześnie ryzyko związane z ewentualną  niewypłacalnością kontrahenta. Faktoring jest więc jednym ze sposobów, jak zapewnić firmie regularny przepływ gotówki. To trójstronna (faktor, faktorant i kontrahent) umowa, która wszystkim może przynieść korzyści. Warto pamiętać, że rządzi się trochę innymi prawami niż kredyt firmowy czy leasing. Umowa faktoringowa została uregulowana przez przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. W Polsce zajmują się nimi głównie banki oraz spółki, które pod nie podlegają. Skoro znamy już odpowiedź na pytanie, co to jest faktoring, możemy przejść do jego rodzajów.

Forfaiting – co to takiego? 

Podczas poszukiwania odpowiedniej oferty faktoringu można się natknąć również na inne usługi, które go przypominają. Jedną z nich jest forfaiting. Polega on na przejęciu terminowych wierzytelności, wynikających z transakcji zagranicznych. Stronami umowy jest forfaiter, czyli instytucja finansowa lub bank. Z kolei fortfaitystą jest eksporter, który w efekcie nie musi czekać na spłatę należności od kontrahenta, a dzięki temu może utrzymać płynność finansową. Różnicą między faktoringiem, a forfaitingiem jest charakter umowy. W przypadku forfaitingu będzie ona tajna, jednorazowa, obejmująca wyłącznie jedną wierzytelność. Z kolei umowa faktoringowa może być ciągła lub okresowa bez ograniczeń dotyczących liczby wierzytelności. 

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring, podobnie jak inne produkty bankowe, ma kilka rodzajów. Dzięki nim możemy dopasować ofertę do swoich potrzeb i możliwości. Mamy więc do dyspozycji faktoring pełny (właściwy, bez regresu) oraz niepełny (niewłaściwy, z regresem). Różnica między nimi jest niewielka – faktoring bez regresu dotyczy umów, na mocy których faktor całkowicie przejmuje odpowiedzialność za kontrahenta i terminowe regulowanie przez niego spłat. Jeśli takiego zapisu nie ma w umowie faktoringowej, oznacza to, że mamy do czynienia z faktoringiem z regresem.

Podczas szukania odpowiedniej oferty możemy się też natknąć na usługę faktoringu mieszanego. Wtedy ryzyko związane z wierzytelnościami przyjmują na siebie obie strony, ustala się jedynie jego limit. A jeżeli będziemy jeszcze głębiej drążyć temat, dowiemy się o istnieniu faktoringu dyskontowego i odsetkowego – ich wybór zależy od  formy płatności, jaką ustalają między sobą strony. W przypadku faktoringu dyskontowego kwota, jaka widnieje na fakturze, jest pomniejszana o dyskonto, a więc o wszelkie opłaty (np. prowizje), które z góry pobiera faktor za okres od dnia wykupu danej faktury do dnia jej terminu płatności. Faktoring odsetkowy z kolei, polega na wypłacaniu firmie (faktorantowi) zaliczki, stanowiącej 80% wartości faktury. Rozlicza się ją albo gdy zostanie zapłacona, albo gdy nadejdzie termin jej spłaty. Odsetki nalicza się za rzeczywisty czas korzystania z usługi finansowania – najczęściej raz w miesiącu.

Faktoring odwrotny i faktoring cichy – co to takiego?

Zbierając informacje o faktoringu, prędzej czy później trafimy na usługę, którą jest faktoring odwrotny. Co to takiego? Oprócz możliwości, jakie niesie za sobą faktoring klasyczny, ten odwrotny zakłada 100% finansowania przez faktora należności kontrahentów. Bank bierze więc na siebie całe ryzyko z tym związane. Równocześnie umożliwia pozyskanie dla klientów dodatkowych 90 dni na spłatę zobowiązań, spłacanie ich nawet po upływie terminu oraz opłacanie ich dostawców. 

Natomiast cichy faktoring oferowany jest przedsiębiorcom, którzy w umowie z kontrahentem mają zakaz cesji. W takim przypadku można zawrzeć umowę faktoringową, jednak cała odpowiedzialność leży po stronie przedsiębiorcy. Zasady są podobne jak te obowiązujące w faktoringu niepełnym. 

Na czym polega Faktoring importowy?

To najczęściej używane pojęcia, ale nie zdziwmy się, jeśli w ofercie jakiegoś banku znajdziemy zupełnie inne nazwy. Dobrym przykładem będzie tutaj faktoring ING, który swoim klientom proponuje faktoring klasyczny, obsługowy oraz wymagalnościowy. Klasyczny odnosi się do częściowego finansowania należności w formie zaliczki, obsługowy wiąże się z ich spłatą po otrzymaniu pieniędzy od kontrahenta, a wymagalnościowy dotyczy regulowania zobowiązań klientów zaliczkami, których wysokość ustala się indywidualnie z firmą. Co ciekawe, oferuje także ING faktoring w zakresie wsparcia handlu zagranicznego – jeśli sprzedajemy produkty poza granicami kraju, sprawdźmy, czy takiej możliwości nie dają również inne banki.

O co chodzi w tej usłudze? Faktoring importowy  z udziałem faktora zagranicznego wspiera krajowych importerów. Bank udziela zagranicznym dostawcom gwarancji, że są oni wypłacalni i wiarygodni. Faktoring eksportowy, oferowany przez ING Bank Śląski, to z kolei propozycja włączenia w działania faktorów zagranicznych, którzy znajdują się w kraju odbiorcy. ING ma wtedy za zadanie chronić należności firmy oraz wziąć na siebie proces ich rozliczania.

Jakie korzyści niesie ze sobą faktoring?

Zacznijmy od tego, że faktoring przyniesie korzyści firmom produkcyjnym lub handlowym, które obracają dużą gotówką oraz tym, o czym już mówiliśmy, które swoim klientom umożliwiają odraczanie terminu płatności. Nie są to jednak sztywne reguły, ponieważ to usługa zapewniająca elastyczne finansowanie, możemy więc dopasować je do rzeczywistych obrotów firmy. Faktoring online ma zalety, jakich nie posiada, na przykład, kredyt dla firm. Przede wszystkim umowa faktoringu nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa, więc w razie finansowych komplikacji, możemy korzystać z innych produktów bankowych, by z nich wybrnąć. Tym samym, taka usługa nie zamyka też drogi firmowym inwestycjom. Mało tego – osiągnięta dzięki niemu płynność finansowa może pomóc w staraniu się o kredyt inwestycyjny.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule KREDYT DLA FIRM – CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

 

Dodajmy przy okazji, że aby korzystać z faktoringu, wcale nie musimy wykazywać zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Bank nie będzie również od nas wymagał żadnego zabezpieczenia, np. w postaci hipoteki. Wskaże nam za to kolejne korzyści, płynące z umowy faktoringu. Dla przykładu, BZ WBK oferuje swoim klientom nie tylko poprawę płynności finansowej ich firm, ale też zwiększenie jej konkurencyjności na rynku poprzez wydłużenie kontrahentom terminów płatności, zwiększenie sprzedaży oraz korzystanie z rabatów u dostawców. Taka usługa sprawia też, że nasz biznes staje się bezpieczniejszy, ponieważ klienci są dokładnie weryfikowani przez faktora, a dłużnikom zostaje narzucona dyscyplina płatnicza. Bezpośrednio wpływa to na zwiększenie rotacji płatności w przedsiębiorstwie.

 

ratkomat dla firm

 

Faktoring koszty – dlaczego tak wysokie? 

 

Ile kosztuje faktoring? Koszt faktoringu zazwyczaj jest ustalany indywidualnie i zależy w dużej mierze od rodzaju oraz ilości usług dodatkowych z których chcemy skorzystać. Wpływ na cenę będzie miała:

 • ilość osób i faktur zgłoszonych do faktoringu,
 • wysokość transakcji,
 • wielkość obrotu,
 • zakres współpracy,
 • wybór usług dodatkowych.

Jeśli firma lub bank oferująca usługę faktoringu bierze na siebie ryzyko niewypłacalności płatnika faktur, w takim przypadku naliczana będzie dodatkowa marża.

 

Konsekwencje faktoringu

Trzeba przyznać, że umowa faktoringowa, mimo swoim niezaprzeczalnych korzyści, nie należy do najtańszych usług. Cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo naszych finansów, jest dosyć wysoka – każda faktura będzie przecież pomniejszana o wartość kilku procent, które inkasuje dla siebie faktor. Wiele przedsiębiorstw, aby utrzymać poziom przychodów, będzie więc zmuszona podnieść ceny swoich towarów i usług, a to zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Firma może już nie być tak atrakcyjna na tle konkurencji jak do tej pory. Z drugiej strony wizja płynności finansowej jest bardzo kusząca, szczególnie, jeśli plan rozwoju firmy zakłada również inwestowanie. Decyzję o tym, czy waszej działalności gospodarczej bardziej przysłuży się usługa faktoringu czy kredyt, musicie już podjąć sami.

faktoring monevia

Ile kosztuje faktoring? Przykładowe wyliczenia

 

Każdego interesują konkrety, czyli ile zostanie pieniędzy na koncie. Znaleźć możemy takie wyliczenia.

 • Potrącenia w przypadku korporacji mogą wynieść około  0,5–0,8%.
 • Średnie firmy muszą liczyć się z opłatami na poziomie 0,8–2%,
 • a mikro i małe przedsiębiorstwa zmniejszą swoje przychody o 2–5%.
 • Inni specjaliści podają natomiast, że koszt faktoringu dla faktury jednomiesięcznej to od 0,7 do 2% wartości faktury.

Problematyczne są w przypadku faktoringu kwestie podatkowe, ale jeśli ten temat Was interesuje bardziej, dajcie znać w komentarzach. Napiszemy o tym więcej.

 

Faktoring Idea Bank – na czym polega ta oferta?

Idea Money oferuje swoim klientom nowoczesną, szybką i łatwą usługę faktoringu. Dzięki niej przedsiębiorca może zachować płynność finansową oraz nie martwić się odroczonymi terminami płatności. Oferta skierowana jest do firm z różnych branży. Mogą z niej skorzystać zarówno freelancerzy, mikroprzedsiębiorcy, inwestorzy, osoby rozpoczynające swoją działalność, jak i osób realizujących zlecenia w ramach oferowanych usług. Idea Faktoring gwarantuje zawarcie umowy już w ciągu 15 minut, możliwość wystawiania faktur online, skorzystanie z aplikacji mobilnej oraz sprawdzenie kontrahenta. 

Wszystko to można otrzymać w idea money sa jednorazowo z prowizją 0,078% dziennie, czyli przykładowo 117 zł za finansowanie faktury o wartości 5 000 zł przez 30 dni. Oferta Idea faktoring online dotyczy faktur od 100 do 10 000 zł. Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na korzystanie z abonamentu, wówczas limit wynosi 300 000 zł, a opłata jest miesięczna i przez cały okres trwania umowy wynosi tyle samo.

 

Instytucja Maksymalna kwota Maksymalny okres finansowania
smeo 150 000 zł 90 dni
aforti factor 5 000 000 zł 90 dni

 

Jak wygląda oferta faktoringu w innych bankach?

Zacznijmy od oferty Millennium Faktoring. W tym przypadku możemy skorzystać z faktoringu niepełnego, pełnego z ubezpieczeniem lub samorządowego. Tak więc, każdy znajdzie coś dla siebie zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i firmy współpracujące z kontrahentami krajowymi lub zagranicznymi. Szczegółowy cennik oraz warunki są udostępnione na stronie Faktoring Millennium. Dzięki tej ofercie zyskamy, między innymi finansowanie nabytych wierzytelności, zabezpieczenie przed brakiem spłaty należności przez kontrahentów, system raportujący stan rozliczeń faktoringowych. 

Natomiast Faktoring mBank oferuje swoim klientom gwarancję importową, faktoring z regresem oraz z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Dzięki tym produktom można uniknąć zatorów płatniczych, z którymi coraz częściej borykają się polscy przedsiębiorcy. Z kolei Pekao Faktoring gwarantuje możliwość skorzystania z faktoringu krajowego pełnego, krajowego niepełnego, eksportowego, importowego, Inkaso należności oraz transakcji niestandardowych. W zależności od wybranej oferty faktorant otrzymuje nawet do 100% wartości faktury! Warto również zwrócić uwagę na ofertę PKO Faktoring. Znajdziemy w niej dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to faktoring pełny z przejęciem ryzyka niewypłacalności lub niepełny bez przejęcia ryzyka. Jeżeli zdecydujemy się na pierwszy z nich, w razie problemów bank otrzyma odszkodowanie. W innym przypadku faktorant będzie zobowiązany uregulować rachunek.

Finces faktoring dla firm!

Finces oferuje faktoring dla firm na bardzo dobrych warunkach. Wyróżnia się na tle pozostałych ofert możliwością wnioskowania o okres finansowania sięgający nawet 120 dni! Ponadto w przypadku problemów z odzyskaniem należności od kontrahenta można przedłużyć ten termin nawet o 14 dni za darmo. Maksymalna wartość akceptowanych przez firmę faktur to 50 000 zł.  Z kolei najniższa wynosi 500 zł. Dodatkowo Finces gwarantuje swoim nowym klientom promocję sfinansowania dwóch pierwszych faktur zupełnie za darmo! Należy jednak pamiętać, że oferta ta dotyczy faktur o maksymalnej wysokości 5 000 zł  z terminem finansowania wynoszącym 30 dni. Warto również wspomnieć o pozostałych usługach proponowanych przez Finces. Pierwsza z nich to darmowa windykacja umożliwiająca wyegzekwowanie zobowiązania od zadłużonego kontrahenta. Natomiast druga to pożyczka biznesowa dla firm, która zostanie już wkrótce wprowadzona.

SMEO faktoring online 

SMEO to jedna z firm oferujących faktoring online. Firma udostępnia swoim klientom promocje na finansowanie pierwszej faktury. Jeżeli zdecydujemy się z niej skorzystać koszt wyniesie jedynie 1% wierzytelności. W innej sytuacji warto skorzystać z wirtualnego kalkulatora na stronie, dzięki któremu poznamy szczegóły oferty. Wierzytelność może mieć wartość od 500 do 250 000 zł. Z kolei finansowanie obejmuje od 5 do 90 dni. W przypadku standardowej oferty koszt za 30 dni finansowania faktury o wartości 5 000 zł wynosi 145,60 zł. Tak więc, kolejna faktura to prowizja 0,12% za każdy dzień i 10% odsetek w skali roku. 

smeo

Faktoring online – pozostałe oferty

Kolejną ofertą, na którą warto zwrócić uwagę, jest Pragma Faktoring. W tej ofercie znajdziemy finansowanie wyższych wierzytelności od 250 000 zł do miliona złotych. Podpisując umowę faktoringową, zobowiązujemy się do stałej opłaty miesięcznej. Dokumenty przywiezie kurier, a dzięki przejściu przez proces wnioskowania online można uzyskać ubezpieczenie gratis. Z kolei Fandla faktoring jawny to oferta dla przedsiębiorców, których wierzytelności wynoszą od 500 do 30 000 zł. Okres finansowania może wynosić od 30 do 60 dni. Jak prezentują się koszty? W przypadku faktury 5000 zł brutto oraz ustaleniu finansowania na 30 dni będziemy musieli zapłacić prowizję wynoszącą 149,59 zł + VAT. Po odliczeniu podatków na konto trafi 4 816 zł.  Według informacji podanych na stronie koszt finansowania faktury za każde 30 dni wynosi 2,99% netto. 

Warto również zwrócić uwagę na AOW Faktoring. Firma oferuje swoją pomoc:

 • mikroprzedsiębiorcom z limitem 100 000 zł,
 • małym firmom z limitem faktoringowym od 100 000 zł do miliona złotych,
 • średnim przedsiębiorstwom, dla których limit wynosi powyżej miliona złotych.

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej firmy. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.