getSCORE – sposób na badanie zdolności kredytowej

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut
Wielu klientów banków narzeka na wymogi, które są przed nimi stawiane. Wśród warunków, jakie należy spełnić, by otrzymać kredyt lub pożyczkę, znajduje się przede wszystkim osiągnięcie odpowiedniej zdolności kredytowej. Teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że to niepotrzebne piętrzenie formalności, bo przecież dla banku najważniejsze powinno być to, że w terminie spłacimy zobowiązanie, a nie to, skąd weźmiemy fundusze na ten cel. Praktyka pokazuje, że działa to trochę inaczej. Każdy nowy klient jest na wagę złota, jednak żaden nie da kredytodawcy 100% gwarancji, że terminowo spłaci zadłużenie. O tę gwarancję właśnie musi zatroszczyć się bank. Przeczytajcie o GetScore – jednym ze sposobów na badanie zdolności kredytowej klientów banków.
getscore

Spis treści:

Czym jest ryzyko kredytowe?

Chętnie przekazujemy sobie zasłyszane lub przeczytane gdzieś historie o tym, jak bank lub firma pożyczkowa przyczyniły się do znacznego uszczuplenia konta swojego klienta. Rzeczywiście, takich przykładów nie brakuje, zastanówmy się jednak: czy jesteśmy pewni, że w każdym z tych przypadków wina leżała wyłącznie po stronie kredytodawcy? Co z tymi klientami, którzy nie radzą sobie z wysokością swoich zobowiązań i przestają spłacać swoje pożyczki?

Jak się okazuje, część zadłużenia Polaków wynika właśnie z nieodpowiedzialnego korzystania z produktów bankowych i pozabankowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule REKORDOWE ZADŁUŻENIA POLAKÓW.

 

Musimy mieć świadomość, że nawet kilkudniowe opóźnienie spłaty zobowiązania to dla instytucji strata i zagrożenie płynności finansowej, nie wspominając już o niebezpieczeństwie związanym z całkowitym zaprzestaniem spłacania rat. Takie sytuacje to nic innego, jak ryzyko kredytowe, z którym bank musi się liczyć, podpisując umowę z klientem. Niektóre z instytucji radzą sobie z nim narzucając swoim klientom bardziej restrykcyjne warunki współpracy (wyższe kary finansowe w razie opóźnień, windykacja etc.), inne wolą od razu podwyższyć koszty kredytu, by zyski z oprocentowania zrównoważyły ewentualne straty. Nie istnieje jedna najlepsza metoda na ochronę swoich interesów.

Ocena ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe nie jest pojęciem do końca jednoznacznym i posiada swoje dwa wymiary. Pierwszy z nich dotyczy ryzyka związanego ze stratą finansową oraz  wypłacalnością klienta. Oznacza to niepewność w związku z sytuacją materialną kredytobiorcy w przyszłości i zagrożenie, że warunki umowy nie zostaną dotrzymane w terminie. Tego typu ryzyko obejmuje niebezpieczeństwo w kwestii nieuregulowania umowy kredytowej zarówno w całości, jak i w jej części. Drugi rodzaj to ryzyko zabezpieczenia. To dość skomplikowane zjawisko, ale występuje równie często: taki rodzaj zabezpieczenia wynika z zagrożenia, że jego przedmiot, który nie został ubezpieczony, ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Najprościej wytłumaczyć to na przykładzie samochodu. Jeżeli stanowi poręczenie kredytu, a w wyniku wypadku, zostanie zniszczony do tego stopnia, że naprawa nie będzie miała sensu, bank traci gwarancję, że wynagrodzi sobie w jakiś sposób niewypłacalność klienta.

Należy równocześnie pamiętać, że te dwa rodzaje ryzyka kredytowego mogą wchodzić w interakcje również z ryzykiem stopy procentowej oraz zmianami w kursach walut. Aby uniknąć strat, konieczne jest wielotorowe działanie, na które składa się przede wszystkim identyfikacja ryzyka i ocena jego skali. Kolejne elementy to jego stałe monitorowanie, a także próby przewidzenia, jakie mogą być konsekwencje wystąpienia. To, jak będzie wyglądało zarządzanie tymi elementami, zależy od banku, ponieważ każdy prowadzi własną politykę.

Zdolność kredytowa a akceptacja wniosku

Obliczanie zdolności kredytowej to kluczowa czynność w procesie weryfikacji wniosku potencjalnego pożyczkobiorcy. Banki nie podejmą z nami współpracy, dopóki nie upewnią się, że będziemy w stanie (chociaż w teorii) spłacić swoje zobowiązanie. To jest właśnie ta słynna zdolność kredytowa, czyli możliwość uregulowania zaciągniętego długu wraz z odsetkami w terminie, który określa umowa.

Jak to wygląda w praktyce? Bank sprawdza naszą zdolność na dwa sposoby, wykonując analizę ilościową i jakościową. Analiza ilościowa polega na dokładnym prześledzeniu naszej aktualnej sytuacji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem źródła i wysokości osiąganych dochodów, miesięcznych kosztów utrzymania oraz obecnych zadłużeń (raty, debety itp.). Im więcej nadwyżek stwierdzi, tym większa szansa, że uzna nas za zdolnych do spłacenia kredytu, o który wnioskujemy.

Podczas analizy jakościowej kredytodawca zwraca uwagę na zupełnie inne czynniki, takie jak: wiek, stan cywilny, wykształcenie, staż pracy czy zajmowane stanowisko. Tak samo ważna jest również informacja o dotychczasowej historii kredytowej. Bank sprawdza, czy potencjalny kredytobiorca sumiennie spłacał wcześniejsze zobowiązania. Chcąc korzystać z produktów bankowych, bez zdolności kredytowej daleko nie zajdziemy. W każdym razie nie dalej niż do etapu wypełnienia wniosku. Jeżeli nie mamy pewności, czy wynik oceny naszej historii kredytowej będzie pozytywny, możemy sprawdzić to samodzielnie poprzez pobranie raportu BIK. Każdy konsument za niewielką opłatą wynoszącą 39 zł może otrzymać szczegółowe zestawienie zobowiązań.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule  JAK SPRAWDZIĆ SCORING BIK? – PORADNIK

 

GetScore – co to jest?

GetScore to system wymiany informacji o zobowiązaniach kredytobiorców. Kiedy więc firma pożyczkowa chce sprawdzić wiarygodność swojego klienta, wcale nie musi wysyłać zapytania do Biura Informacji Kredytowej. Pożyczkodawca może skorzystać również z GetScore, funkcjonującego na zasadzie kompletowania danych o klientach z sektora pożyczek konsumenckich oraz informacji gospodarczych z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.. Bez wątpienia może to brzmieć co najmniej jak wirtualne narzędzie do inwigilacji, tymczasem GetScore to platforma, z której korzyści mogą czerpać nie tylko pożyczkodawcy, ale również  ich klienci. Im więcej firm pożyczkowych i informacji o nich, tym wzrasta również bezpieczeństwo dla pożyczkobiorcy. 

Jak zapewnia getSCORE, klienci korzystający z ich systemu zyskują dostęp do znacznie większej bazy informacji niż w przypadku tych oferowanych przez Biura Informacji Gospodarczej. Oprócz 7 mln informacji o zobowiązaniach w KRD BIG zyskujemy informacje przesyłane do systemu bezpośrednio od wierzycieli. Aktualnie zostało pobrane aż 91 mln raportów.

Co możemy zyskać dzięki GetScore?

System GetScore pozwala też gromadzić informacje na temat naszych działań finansowych.  W związku z tym będzie nam łatwiej przedstawić w firmie czy banku dowody na swoją wiarygodność. Wszelkie formalności odbywają się szybciej, w tym także określenie ryzyka kredytowego. W przypadku banków czekanie na decyzję o przyznaniu kredytu wymaga od klienta cierpliwości, ponieważ może zająć nawet do kilku dni. Czy jest więc szansa, że i dla tego sektora pojawi się kiedyś platforma w stylu GetScore? W tym miejscu pozostajemy dosyć sceptyczni, ponieważ takie instytucje podchodzą bardziej restrykcyjnie do kwestii udostępniania danych o swoich klientach. Z drugiej strony… może to i lepiej?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły