Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.
Kredyt kupiecki – kto może niego skorzystać…?

Nawet prowadzenie małej lub średniej firmy to duże wyzwanie. W końcu na głowie właściciela pozostają nie tylko pracownicy i ich potrzeby, ale też konieczność rozwoju przedsiębiorstwa, dzięki czemu utrzyma się na rynku i będzie przynosić zyski. Szczególnie na początku tej drogi mogą pojawić się problemy z płynnością finansową, ale to nie powód, by załamywać ręce i zawieszać działalność. Istnieje bardzo wiele narzędzi, dzięki którym możemy usprawnić funkcjonowanie naszej firmy – dziś parę słów o jednym z nich.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest kredyt kupiecki?
  • Jakie ma wady i zalety?
  • Jakie istnieją rodzaje kredytu handlowego?

Kredyt kupiecki – co to jest?

Kredyt kupiecki nazywa się też inaczej kredytem towarowym lub handlowym. Jego idea to odraczanie terminu zapłaty za towar. Podmiotem, który go udziela jest sprzedawca i to on bierze na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością firmy, będącej w tym modelu kredytobiorcą. Pisaliśmy niedawno o faktoringu dla firm (tutaj możecie przypomnieć sobie ten tekst), produkcie, poprawiającym płynność finansową przedsiębiorstwa, jednak to kredyt kupiecki pozostaje popularniejszym rozwiązaniem tego problemu, zwłaszcza wśród polskich firm.

Spora rzesza przedsiębiorców nie jest w stanie płacić z góry za zamawiane towary, ponieważ bardzo mocno odbiłoby się to na sytuacji finansowej firmy. Niewykluczone, że jej właściciel stanąłby też w pewnym momencie przed dylematem, czy opłacić dostawcę, czy wypłacić pracownikom wynagrodzenie. Aby uniknąć takiej sytuacji, decydując się na współpracę biznesową z jakimś sprzedawcą lub dostawcą, wybiera się takiego, który może zaproponować uregulowanie należności dopiero po umówionym czasie od odebrania towaru. Kredyt handlowy to równocześnie doskonała forma finansowania działalności gospodarczej z pominięciem skomplikowanych bankowych procedur. Nie musimy mieć żadnego kapitału początkowego, udowadniać, jakie mamy miesięczne obroty i ile lat już działamy na rynku. Wystarczy umowa na kredyt towarowy.

Kredyt towarowy od strony prawnej

Żeby żadne z nas nie pomyślało, że kredyt kupiecki to taka umowa dżentelmeńska, powiedzmy jasno, że jest ona regulowana przez przepisy prawne, a kredytodawca i tak (dla własnego bezpieczeństwa) powinien sprawdzić wiarygodność swojego przyszłego kontrahenta. Może to zrobić w bazie jednoosobowych działalności gospodarczych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Takie informacje pozyskamy także z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z bazy Krajowego Rejestru Dłużników. Kiedy firma jest zainteresowana zakupem towarów o naprawdę dużej wartości, warto również zlecić wywiadowni gospodarczej pozyskanie danych o jej sytuacji finansowej. Tak powinniśmy postępować w przypadku nowych kontrahentów, jeżeli jednak naprawdę chcemy chronić własne interesy, zawiązujmy współpracę wyłącznie ze swoimi stałymi klientami lub z przedsiębiorstwami, które zostały nam polecone przez kogoś z branży.

Kredyt handlowy – rodzaje

Kredyt handlowy może przybierać dwie formy: kredytu odbiorcy, będącego zaliczką, lub kredytu dostawcy. Aby otrzymać takie wsparcie, stosuje się dwa rodzaje metod. Podejście indywidualne opiera się na opisanej wyżej wiarygodności finansowej kontrahenta, natomiast systemowe – na grupowaniu kredytobiorców według kryteriów dotyczących przyznawania kredytu towarowego.

Napisaliśmy już, że funkcjonowanie kredytu kupieckiego jest regulowane przez przepisy prawne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że ani słowem nie wspominają one o długości kredytowania. To kwestia bardzo indywidualna – najczęściej strony dogadują się między sobą i dochodzą do jakiegoś kompromisu. Standardowy okres odroczenia płatności to wprawdzie 30 dni, ale (w zależności od rodzaju i ceny towaru) można go wydłużyć lub skrócić. Co ciekawe, nie zostało również w żaden sposób określone, jak, od strony prawnej, ma wyglądać umowa między kredytodawcą a kredytobiorcą, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się po prostu na wystawienie faktury z odroczoną płatnością.

Pożyczka ratalna do 15000 zł z Super Grosz

Jeżeli wybieramy opcję z kredytem kupieckim, musimy się liczyć z tym, że dostawca może narzucić nam warunki odbioru towaru – w grę wchodzi np. wpłacenie zaliczki lub poręczenie albo zastaw. Pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla kredytodawcy będzie także umieszczenie w umowie zapisu o rozpoczęciu naliczania karnych odsetek, w sytuacji, gdy kontrahent nie dotrzyma terminu zapłaty za towar. Niektórzy z nich mogą z kolei próbować zachęcić przedsiębiorców do szybszej spłaty zobowiązania. Robią to, proponując im skonto tj. rabat w nagrodę za wcześniejszą wpłatę pieniędzy.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Nawet dobrze prosperujące firmy miewają okresy, kiedy doświadczają problemów z płynnością finansową. Wszystko zależy nie tylko od sposobów zarządzania, ale też od specyfiki branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Nawet najbardziej zaufany i terminowy kontrahent może któregoś dnia poinformować (lub nie) swojego dostawcę, że nie będzie w stanie dotrzymać warunków umowy na kredyt kupiecki, którą podpisali. W tym właśnie celu kredytodawcy mogą ubezpieczać swoje transakcje za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych (np. PZU i Allianz) lub firm, specjalizujących się w takich działaniach (np. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Coface). Podjęcie współpracy z takimi instytucjami powoduje, że, przez cały czas ważności polisy, monitorują one sytuację finansową kredytobiorcy oraz rozpoczynają z nim negocjacje, jeśli zacznie wzrastać ryzyko niewypłacalności. Do ich zadań należy także wspieranie swoich klientów w procesie windykowania ich dłużników oraz wypłata odszkodowania, jeżeli zostanie prawnie potwierdzone, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić należności.

Ważna informacja: ubezpieczenie kredytu kupieckiego dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych z odroczonym terminem płatności. Jego koszt uzależnia się zwykle od branży, w jakiej funkcjonują firmy, od wielkości ich obrotów, a także od oceny ryzyka, dokonywanej przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe. Uogólniając, możemy przyjąć, że średni koszt takiej polisy to 20% od kwoty, na jaką została wystawiona faktura i na którą opiewa umowa o kredyt kupiecki.

Wady i zalety kredytu kupieckiego

Nie ma ideałów wśród produktów finansowych, kredyt kupiecki również do nich nie należy. Najwięcej stracić mogą sprzedawcy, narażeni na niewypłacalność kontrahentów. Z tego właśnie powodu za sprzedawanie towarów z odroczonym terminem płatności powinny się brać wyłącznie te przedsiębiorstwa, które mają ugruntowaną pozycję na rynku oraz wykazują wysoką płynność finansową. Poza tymi zastrzeżeniami, kredyt handlowy to tańsze i mniej sformalizowane narzędzie niż standardowe produkty bankowe. To szansa dla firm, które dopiero zaczynają się rozwijać i nie spełniają bankowych wymagań, by otrzymać kredyt na prowadzenie działalności gospodarczej. Zyskać mogą także dostawcy, ponieważ automatycznie stają się bardziej atrakcyjni i konkurencyjni na rynku, mają więc szansę poszerzyć swoje kontakty biznesowe i zdobyć nowych klientów. Jeżeli z faktoringiem nam nie po drodze i nie chcemy brać pożyczki w banku, działanie w oparciu o kredyt kupiecki może być receptą na płynne funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa.

Kredyt kupiecki – kto może niego skorzystać…?
5 (100%) 1 vote

Zobacz także