Kredyt konsumpcyjny a konsumencki – poznaj różnice między nimi

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut
Kredyt konsumpcyjny a konsumencki, czy są między nimi jakieś różnice? Przeglądając oferty produktów finansowych zarówno w banku, jak i firmach pożyczkowych, w ich opisach można zauważyć oba te pojęcia. Wielu konsumentów stosuje je zamiennie, jednak mimo podobnego brzmienia mają różne znaczenia. Jakie? Sprawdźmy.
kredyt konsumpcyjny a konsumencki

Spis treści:

Kredyt konsumpcyjny definicja

Kredyt konsumpcyjny to wsparcie finansowe udzielane przez przeznaczone do tego instytucje. Odbiorcą pieniędzy jest konsument, co w świetle obowiązujących dyrektyw oznacza osobę fizyczną. Dodatkowo pieniądze otrzymane w ramach tego typu finansowania mogą zostać przeznaczone jedynie na cele prywatne. Nie możemy nimi zasilić budżetu swojej działalności gospodarczej czy też realizować inwestycji związanych z wykonywanym zawodem. Usługę udostępnia kredytodawca w formie płatności z odroczonym terminem lub innej znajdującej się w założeniach działalności prowadzonej instytucji. Warto również wspomnieć, że jak sama nazwa wskazuje takie wsparcie, ma na celu poprawienie zdolności finansowania indywidualnych potrzeb konsumenta. Umożliwia bezproblemową realizację zakupów.

Kredyt konsumpcyjny oprocentowanie

W ramach wyżej podanej definicji kredytu konsumpcyjnego znajdują się różnego typu finansowania. Można je podzielić ze względu na sposób dostarczenia:

 • kredyty gotówkowe dostarczane są osobiście do rąk wnioskodawcy lub na rachunek bankowy,
 • kredyty bezgotówkowe otrzymuje określony sprzedawca za zakupione przez konsumenta towary.

Możemy podzielić produkty na spłacane jednorazowo – po określonym czasie oddajemy pożyczone pieniądze w formie jednej wpłaty  lub w systemie ratalnym – raty wpłacane na konto pożyczkodawcy według harmonogramu spłat dołączonego do umowy. Dodatkowo istnieje również podział ze względu na obowiązujące zabezpieczenia. Jeśli są one opcjonalne, wówczas mamy do czynienia z pożyczką gotówkową. Może to być weksel, blokada środków na lokacie lub zastaw w postaci cesji polisy ubezpieczeniowej. Kiedy  zabezpieczenie istnieje określona kwota obrotów na koncie osobistym zarejestrowanych w trakcie obowiązywania umowy.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny

Podstawową różnicą między tymi sposobami finansowania jest fakt, że definicja kredytu konsumenckiego została ściśle określona w odpowiedniej ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715).  Ponadto znajdziemy tam zasady i tryb zawierania umów, obowiązki należące do kredytodawcy lub pośrednika oraz konsekwencje niewywiązania się z ustanowionych założeń. Zacznijmy od tego, jaka wartość wsparcia finansowego uprawnia nas do stosowania pojęcia kredytu konsumenckiego. Z regulacji prawnych wynika, że będzie to wartość mniejsza lub równa 255 550 zł.

Aby mówić o kredycie konsumenckim, potrzebny jest również odpowiedni usługodawca. Odpowiedni status przedsiębiorstwa posiadają banki, firmy pożyczkowe lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Trzecim warunkiem jest cel, na jaki przeznaczymy otrzymane fundusze, niezwiązany z działalnością zawodową lub firmą kredytobiorcy.

Kredyt konsumpcyjny a konsumencki – ochrona konsumenta

Dodatkowo konsument zostaje objęty specjalną ochroną zakładającą:

 • dostęp do najważniejszych danych na temat zobowiązania w postaci formularza informacyjnego. Kredytodawca ma obowiązek przedstawić nam swoje dane oraz pośrednika, typ finansowania, termin spłaty, harmonogram rad, informacje o kosztach, stopy oprocentowania czy też konsekwencje niedotrzymania terminu,
 • umowę zgodną z założeniami ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715),
 • dostęp do reprezentatywnego przykładu zobowiązania zakładającego rzeczywiste koszty kredytowania,
 • brak kosztów za odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu, pomijając odsetki za okres trwania umowy oraz opłat przygotowawczych, niepodlegających zwrotowi,
 • przekazanie informacji o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni,
 • brak prowizji za przedterminową spłatę.

Art. 50. 1. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.

Kredyt konsumpcyjny a konsumencki – maksymalne koszty

Jeśli spłacimy zobowiązanie w terminie, standardowe koszty spłaty znajdziemy w przykładzie reprezentatywnym. Jednak kiedy uda nam się tego dokonać przedterminowo, powinniśmy zostać zwolnieni ze spłaty odsetek oraz pozostałych kosztów za późniejszy okres kredytowania. W przypadku wysokości prowizji za spłatę przed terminem są dwa rozwiązania:

 • spłata zobowiązania więcej niż 12 miesięcy przed terminem – nie może wynosić więcej niż 1% spłacanej części kredytu,
 • spłata zobowiązania została spłacona wcześniej, jednak okres ten nie przekracza roku od ustanowionego w umowie terminu – prowizja nie może przekroczyć 0.5%.

Dodatkowo zaznacza się, że kwota ta nie może przekraczać wysokości odsetek za pozostały okres kredytowania oraz koszty kredytodawcy związane z przedterminową spłatą. Czas na rozliczenie wynosi 14 dni.

Natomiast oprocentowanie obowiązujące w bankach jest zależne od stóp NBP, a konkretnie stawka referencyjna WIBOR. Zostaje ona ustalana codziennie, jednak oprocentowanie kredytów bankowych zmienia się dużo rzadziej. Jeśli nasze zobowiązanie podlega przykładowo stawce WIBOR 6M, możemy być pewni, że 6 kolejnych rat miesięcznych będzie opierało się na tej samej stawce. Po tym czasie oprocentowanie może zostać zaktualizowane. Częstotliwość zmian może być różna. Dlatego musimy dobrze zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kredytowania. Istnieje również WIBOR 3M, WIBOR 12M i wiele innych. Na koszty spłaty kredytu duży wpływ ma również marża, czyli zysk banku, jednak ta wartość jest stała i zależy od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego, naszego źródła dochodu oraz celu finansowania.

Maksymalne odsetki ustawowe mogą być równe dwukrotności wartości stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktom procentowym. Aktualnie jest to 10%. Jeśli chodzi natomiast o maksymalną wartość pozaodsetkowych kosztów kredytu za cały okres kredytowania, nie może być ona wyższa od całkowitej kwoty kredytu. Dodatkowo nie może być wyższa niż suma:

 • 25% całkowitej kwoty zobowiązania – wartość stała
 • oraz 30% kwoty w stosunku rocznym – wartość zmienna.

Wzór na obliczenie Maksymalnej wartości pozaodsetkowych kosztów kredytu

≤ ( × 25%) + ( × × 30%)

Kredyt konsumpcyjny a konsumencki – podsumowanie

Jak możemy zauważyć, ograniczenia kosztów zawarte w ustawie dotyczą również pożyczek pozabankowych. Spełniają one wszystkie warunki narzucone przez regulacje prawne, dlatego również należą do grupy kredytów konsumenckich. Jeśli więc nasz wniosek został odrzucony przez instytucję bankową, warto skorzystać z usług firmy pożyczkowej. Mamy szansę zarówno na zobowiązania krótkoterminowe spłacane jednorazowo, jak i pożyczki ratalne zwracane w formie comiesięcznych wpłat na konto pożyczkodawcy.

Warto zaznaczyć, że firmy pozabankowe umożliwiają klientom zaciągnięcie pożyczki na mniej rygorystycznych warunkach niż banki. Mimo to pamiętajmy, że nasza historia zobowiązań oraz zdolność kredytowa nadal podlega ocenie. Wszystkie formalności zostały ograniczone do minimum. Nie będą nam potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy posiadać dowód osobisty, aktywny numer telefonu, adres e-mail, stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz mieć ukończone co najmniej 18 lat.  

Ostatnia aktualizacja artykułu: 3 lutego 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły