Nie takie parabanki straszne jak je malują

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut
Ostatnimi czasy w telewizji, prasie, czy Internecie możemy bardzo często spotkać się z nazwą "parabanki". Niestety w opinii publicznej słowo parabank kojarzy się dosyć pejoratywnie za sprawą afer finansowych. Na szczęście w Polsce działa wiele parabanków, które prowadzą uczciwą działalność, prężnie się rozwijają, a ich oferta niejednokrotnie jest zdecydowanie konkurencyjna względem banków tradycyjnych.
parabanki
do 250 000 zł
Kwota
24 miesiące
Okres spłaty
93%
1000 - 3000 zł
Kwota
4 - 36 miesięcy
Okres spłaty
95%
100 - 60 000 zł
Kwota
3 - 36 miesięcy
Okres spłaty
93%
500 - 20 000 zł
Kwota
2 - 48 miesięcy
Okres spłaty
84%
1 000 - 80 000 zł
Kwota
12 - 120 miesięcy
Okres spłaty
98%
100 - 10 000 zł
Kwota
61 - 90 dni
Okres spłaty
92%
100 - 10 000 zł
Kwota
15 - 60 dni
Okres spłaty
90%
500 - 20 000 zł
Kwota
5 - 48 miesięcy
Okres spłaty
98%
600 - 50 000 zł
Kwota
2 - 36 miesięcy
Okres spłaty
88%
1 000 - 12 500 zł
Kwota
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
89%
100 - 5000 zł
Kwota
360 dni
Okres spłaty
93%
1 000 - 30 000 zł
Kwota
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
83%
1 000 - 15 000 zł
Kwota
36 miesięcy
Okres spłaty
76%
200 - 20 000 zł
Kwota
3 - 48 miesięcy
Okres spłaty
89%
1 000 - 150 000 zł
Kwota
6 - 120 miesięcy
Okres spłaty
92%
1000 - 15000 zł
Kwota
42 - 48 miesięcy
Okres spłaty
90%
100 - 5000 zł
Kwota
15 - 60 dni
Okres spłaty
83%
100 - 5000 zł
Kwota
365 dni
Okres spłaty
88%
100 - 5 000 zł
Kwota
5 - 50 dni
Okres spłaty
83%
100 - 5000 zł
Kwota
91 - 120 dni
Okres spłaty
87%
do 3000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
90%
500 - 150 000 zł
Kwota
1 - 120 miesięcy
Okres spłaty
92%
500 - 3 000 zł
Kwota
od 25 do 52 tygodni
Okres spłaty
94%
500 - 2000 zł
Kwota
8 - 12 miesięcy
Okres spłaty
91%
1000 - 10 000 zł
Kwota
6 - 36 miesięcy
Okres spłaty
96%

Czym są parabanki?

Z definicji parabank to podmiot, który prowadzi działalność finansową adekwatną dla działalności banków, jednak w myśl innych przepisów niż to, co stanowi Prawo bankowe. Parabanki zatem prowadzą bardzo podobną działalność jak tradycyjne banki, lecz nie są objęte restrykcyjnymi regulacjami prawnymi, nadzorem finansowym oraz gwarancjami depozytów. Można więc wyróżnić dwa systemy bankowe – do głównego należeć będą banki, banki komercyjne oraz spółdzielcze, które podlegają specjalnym regulacjom prawnym oraz – tak zwany “shadow banking”, czyli parabanki świadczące usługi podobne do banków, ale nie podlegające tak restrykcyjnym regulacjom prawnym, jakie ustawowo nałożone są na banki. Jednak warto zaznaczyć, że pożyczki pozabankowe traktowane są jako kredyt konsumencki. Dlatego też podlega ustawie antylichwiarskiej, której nowelizacji wprowadziła ograniczenia zarówno pod względem kosztów, jak i sposobu działania firm pożyczkowych. 

Należy zdawać sobie również sprawę, że w polskim prawie nie ma definicji parabanków.

Parabanki to instytucje świadczące usługi podobne do banków, ale nie podlegające tak restrykcyjnym regulacjom prawnym, jakie ustawowo nałożone są na banki.
  Próby sprecyzowania pojęcia instytucji parabankowej pojawiają się w różnych opracowaniach, a do codziennego użycia weszły już na dobre i oznaczają również towarzystwa ubezpieczeniowe, niebankowych wydawców kart płatniczych, czy też przedsiębiorstwa oferujące pożyczki ratalne lub krótkoterminowe tzw. chwilówki. A więc pojęcia parabanku nie znajdziemy w przepisach aktów prawnych lub w Polskiej Klasyfikacji Działalności lub w nazewnictwie stosowanym w sprawozdawczości Narodowego Banku Polskiego.

parabanki

Banki a parabanki – różnice

Spójrzmy na podstawowe różnice między tradycyjnymi bankami a omawianymi parabankami. Zestawiając zdolność do danych czynności przez banki i parabanki, trzeba wiedzieć, że wiele z nich wzajemnie się nie wyklucza. Zanim przejdziemy do porównania, warto zaznaczyć, że niektóre czynności wypisane pod pojęciem “Parabanki” zostały wyznaczone na podstawie działalności firm pożyczkowych. Pozostałe charakteryzują funkcjonowanie wszystkich parabanków.

Banki:

 • działalność nadzorowana przez Prawo bankowe
 • sprawdzana przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • klientów, którzy przekazali pieniądze w depozyt chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia zwrot pieniędzy w sytuacji, gdy bank jest niewypłacalny
 • przyjmują i realizują transakcja pieniężne w trybie natychmiastowym za dodatkową opłatą lub w wyznaczonym terminie zgodnie z sesjami Elixir
 • prowadzą rachunki bankowe
 • udzielają kredytów
 • emitują bankowe papiery wartościowe
 • udzielają gwarancji oraz potwierdzają i otwierają akredytywy
 • przeprowadzają bankowe rozliczenia pieniężne

Parabanki:

 • każda instytucja udzielająca produktów kredytowych musi posiadać zezwolenie na działalność Komisji Nadzoru Finansowego
 • Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi również listę ostrzeżeń publicznych przed niewłaściwymi instytucjami, wzbudzającymi wątpliwości
 • instytucje udzielające produktów kredytowych udzielają pożyczek podstawie ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715)
 • nie mogą przyjmować środków depozytowych
 • udzielają pożyczek, w tym pożyczek online
 • nie pożyczają bardzo wysokich kwot osobom prywatnym – kredyt konsumencki, do którego należą również pożyczki pozabankowe, zakłada maksymalny limit wsparcia finansowego 255 550 zł. Warto jednak zaznaczyć, że w rzeczywistości firmy pożyczkowe dostępne w naszej bazie proponują swoim klientom nie więcej niż 30 000 zł.
 • mogą realizować operacje czekowe oraz terminowe operacje finansowe
 • świadczą usługi płatnicze
 • świadczą usługi płatności elektronicznych
 • mogą nabywać i zbywać wierzytelności pieniężne
 • przechowują przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępniają skrytki sejfowe
 • prowadzą skup i sprzedaż wartości dewizowych
 • udzielają poręczeń
 • pośredniczą w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

Jak można zauważyć, istnieje wiele podobieństw w funkcjonowaniu banków i parabanków. Warto także dodać, że np. banki mogą wykonywać wiele innych czynności, które z definicji nie są związane stricte z ich działalnością, np. doradztwo finansowe, usługi certyfikowane podpisem elektronicznym, oraz obrót papierami wartościowymi czy też nabywanie akcji i udziałów.

Co naprawdę myśleć o parabankach?

Warto uświadomić sobie, że większość firm udzielających pożyczek online zalicza się do parabanków. Trudnią się one głównie udzielaniem pożyczek zarówno krótkoterminowych tzw. chwilówek, jak i pożyczek ratalnych, o dłuższym terminie spłaty.

Jedne firmy cieszą się większym zaufaniem klientów, inne mniejszym – takie są prawa rynku. Wiele osób negatywnie odnosi się do parabanków, kierując się brakiem poczucia bezpieczeństwa, którego według nich nie zapewniają instytucje pozabankowe. Należy jednak pamiętać, że korzystając z różnorodnych usług firm tego typu, zabezpieczamy się umową, która jasno powinna określać nasze prawa i obowiązki.

Argument mówiący, że firmy udzielające pożyczek tak naprawdę chcą tylko zarobić i wyciągnąć od klienta jak najwięcej pieniędzy, jest nietrafiony, ponieważ wystarczy przeanalizować oferty pożyczkowe tradycyjnych banków i zestawić je z podmiotami z sektora pozabankowego. Koszty udzielonej pożyczki wielokrotnie w przypadku firm pozabankowych będą korzystniejsze, choćby w przypadku promocji darmowej chwilówki.

Poniżej przedstawiamy listę pożyczek ratalnych oferowanych przez firmy z ugruntowaną pozycją na rynku polskim. Te firmy pożyczkowe posiadają bogate doświadczenie w sektorze finansowym oraz cieszą się zaufaniem klientów. Warto sprawdzić opinie na temat danego pożyczkodawcy w sekcji “Opinie o pożyczkach”

Na co zwrócić uwagę przy umowie pożyczki z parabankiem?

Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że podczas korzystania z usług parabanków niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu, zwanego umową pożyczki. W przypadku każdego pisma, które podpisujemy, do naszych obowiązków należy jego przeczytanie. Warto również przypomnieć, że jeżeli składamy wniosek w firmie pożyczkowej, wówczas powinniśmy mieć dostęp również do wzorca dokumentu, który będziemy podpisywać. Każda umowa musi zawierać szczegółowe dane każdej ze stron. Jeśli chodzi o pożyczkodawcę należy uwzględnić: pełną nazwę firmy, numer NIP, KRS, REGON, a także adres. Kolejnym elementem niezbędnym do uznania umowy za właściwą jest dokładne określenie rodzaju pożyczki oraz ewentualnego zabezpieczenia (w większości firm nie będzie ono wymagane).

Pamiętajmy, że w przypadku firm pożyczkowych koszty pozaodsetkowe nie mogą przekraczać: 25% pożyczonej kwoty oraz 30% sumy tej w stosunku rocznym. Zwróćmy uwagę na to, czy zostały uwzględnione w umowie konsekwencje nieterminowego wywiązania się z obowiązku spłaty i czy są one zgodne z prawem. Maksymalne odsetki za opóźnienie zgodnie z art. 481§ 2 Kodeksu Cywilnego mogą wynosić dwukrotność wartości referencyjnej stopy NBP oraz 5,5 punktów procentowych.

Zwróćmy uwagę, czy w umowie została uwzględniona kwota pożyczki i czy jest ona taka sama, jak ta uwzględniona we wniosku. Nie zapominajmy również o konieczności wprowadzenia do umowy wysokości RRSO, czyli całkowitego kosztu kredytu wyrażonego w wartości procentowej. Następnie spójrzmy, czy wszystkie opłaty zostały poprawnie uwzględnione, a ich wysokości się zgadzają. Mowa tu o:

 • oprocentowaniu stałym lub zmiennym i ewentualnych sytuacjach, kiedy może dojść do zmiany jego wysokości,
 • prowizji oraz formie jej wypłaty,
 • opłacie przygotowawczej,
 • ewentualnym ubezpieczeniu.

Jeżeli decydujemy się na pożyczkę ratalną, konieczne jest uwzględnienie ich wysokości oraz formy wpłaty. Warto wspomnieć, że zazwyczaj dołączony zostanie również harmonogram spłaty. Nie zapominajmy o swoich prawach, które gwarantuje nam ustawa o kredycie konsumenckim, czyli możliwości odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu dwóch tygodni. Pamiętajmy również o konieczności opatrzenia dokumentu datą zawarcia umowy oraz realizacji zlecenia. Dokument powinien zawierać również wyjaśnienie sytuacji, w których mogą nastąpić zmiany w zapisach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły