Pożyczki online a RODO – najnowsze przepisy

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut

RODO – wiele osób używa tego skrótu, nie mając świadomości co tak naprawdę się za nim kryje. 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe unijne przepisy związane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z przyjętymi normami polski prawodawca musi dostosować krajowe akty prawne do wspólnotowych uregulowań. Obowiązek wdrożenia postanowień RODO dotyczy wszystkich polskich przedsiębiorców oraz instytucji z sektora publicznego, które w ramach działalności przetwarzają dane osobowe. Nie ominie to także firm z branży pożyczkowej.

rodo

Spis treści:

Rewolucja RODO

RODO 2018 zapoczątkowało ogólnoeuropejską rewolucję w kwestii ochrony i przetwarzania danych osobowych. Mimo że o wprowadzeniu nowego prawa wiadomo było od dawna, przepisy te dla wielu konsumentów nadal pozostają czymś niezrozumiałym. W dzisiejszym tekście skupimy się na kwestiach dotyczących zastosowania RODO przy pożyczkach online i szeroko rozumianej działalności firm pożyczkowych.

Pożyczki online RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/ – to oficjalna nazwa aktu, który zyskał już popularniejsze określenie: RODO.

W naszym kraju funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt instytucji pozabankowych udzielających zarówno pożyczek ratalnych, jak i chwilówek. Naturalnie każdy z tych podmiotów gromadzi, zabezpiecza, przekazuje i przetwarza wiele danych osobowych pozostawionych w formularzach wniosku przez klientów. Liczebność pożyczkobiorców można śmiało oszacować na kilkanaście milionów osób. Warto dodać, że w niemal każdym przypadku konsument sięga po zobowiązanie drogą elektroniczną.

Czym są dane osobowe?

RODO przynosi zmiany m.in. w postrzeganiu definicji samych danych osobowych, które określała ustawa o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO danymi osobowymi są „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej”. W grupie tej mieszczą się więc przede wszystkim imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy czy też jeden lub kilka szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych określających tożsamość danej osoby fizycznej. Ponadto o danych osobowych można mówić w przypadku adresów IP, informacji zawartych na profilach w mediach społecznościowych i bardzo często adresach mailowych wykorzystywanych przy różnego rodzaju zamówieniach czy w życiu zawodowym.

Ochrona danych osobowych

Firmy pożyczkowe są administratorem danych osobowych swoich klientów. Nabywają je poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, osobisty pracownika instytucji z konsumentem, a przede wszystkim na skutek podpisania umowy pożyczkowej. RODO narzuca na podmioty z sektora finansowego dodatkowe obowiązki i diametralnie zmienia politykę prywatności stosowaną przez te firmy. Pierwszą zasadniczą zmianą jest konieczność wprowadzenia nowych wytycznych związanych z informowaniem klientów o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Jedna ogólna zgoda wyrażona przez pożyczkobiorcę w umowie,  formularzu kontaktowym lub przy składaniu wniosku nie wystarczy. Instytucje pozabankowe będą zobligowane przygotować osobną zgodę dla każdej czynności dotyczącej danych osobowych z precyzyjnym określeniem, gdzie dane zostaną wykorzystane i w jakim celu.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Unijny prawodawca dużą wagę przyłożył do tego, aby stworzyć przepisy, w myśl których dane osobowe będą wykorzystywane w sposób przejrzysty, rzetelny, prawidłowy i tylko wtedy, gdy naprawdę zachodzi taka potrzeba. Jednym z kluczowych pojęć jest bowiem ograniczenie koniecznego celu. Do tej pory bywało bowiem tak, że jedna zgoda marketingowa wyrażana przy podpisaniu umowy skutkowała tym, że firmy pożyczkowe mogły przesyłać dane klientów do swoich biznesowych partnerów. Zapewne większość z nas otrzymała kiedyś ofertę lub zapytanie od któregoś z podmiotów, mimo że nigdy nie podawaliśmy adresu mailowego, numeru telefonu, a już na pewno adresu zamieszkania. Teraz przepisy mają zmienić się na korzyść konsumentów. RODO sprowadza tę kwestię do prostej zasady: jeden cel – jedna zgoda i informacja!

RODO – zgoda i jej wycofanie

Każda zgoda musi być wyrażona dobrowolnie, świadomie, po przedstawieniu wszystkich niezbędnych informacji przez firmę pożyczkową. Co ważne, RODO nie dotyczy wyłącznie danych osobowych klientów instytucji, ale także jej pracowników! To jeden z tych aspektów, o których zapomina wielu przedsiębiorców. Ważnym unormowaniem jest także możliwość bycia zapomnianym. W praktyce oznacza to prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody. Można to zrobić w każdej chwili, bez konkretnego powodu i uzasadnienia swojej decyzji.

Pożyczki chwilówki a GIODO

Do tej pory przedsiębiorstwa, w tym firmy pożyczkowe, rejestrowały bazy danych w GIODO, czyli Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych. RODO zastępuje go inną instytucją – Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Znika więc obowiązek zgłaszania zbiorów danych. W jego miejsce pojawia się jednak nowy wymóg. Od momentu wejścia w życie unijnych przepisów firmy będą zmuszone prowadzić tzw. rejestr czynności przetwarzania. Musi on zawierać m.in. nazwę i dane kontaktowe administratora, cele przetwarzania, opis grupy osób, którym zostaną przekazane lub udostępnione do wglądu.

Jakie kary za niestosowanie RODO?

Rozporządzenie w znacznym stopniu nowelizuje obowiązujące zgodnie z UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) przepisy, które określały sankcje za naruszenie prawa o ochronie danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem w grę będą wchodzić kary natury administracyjnej oraz administracyjne kary pieniężne. W ramach pierwszej grupy przewidziano m.in. udzielanie administratorowi ostrzeżeń, upomnień, nakazów, wprowadzenie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania danych, w tym nawet zakazu dokonywania tej czynności.

Kary finansowe za nieprzestrzeganie RODO

Wśród sankcji finansowych warto wyróżnić kary pieniężne w wysokości nawet do 10 mln euro albo 2% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok. Poważniejsze kłopoty czekają firmy, które nie będą przestrzegać nakazu wydanego przez organ nadzorczy. W tym przypadku kary mogą sięgnąć nawet 20 mln euro lub 4% całkowitego, rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Kary ściśle administracyjne oraz pieniężne w myśl RODO można bez problemu łączyć. Sankcja ma, jak zaznaczono w akcie prawnym, być proporcjonalna do wagi naruszenia przepisów, a także zniechęcać przedsiębiorców do dalszych naruszeń.

Najnowsze chwilówki online a RODO

Analizując rynek pożyczek online, trzeba przyznać, że nowe firmy pożyczkowe stawiają coraz większy nacisk na wysoki poziom obsługi klienta związany z bezpieczeństwem jego danych. Dostosowując się do reguł rynkowych i ustawowych obwarowań, najnowsze firmy pożyczkowe nie powinny mieć problemów z RODO. Oczywiście wszystko zależy też od tego, w jaki sposób będą one promować własne kredyty online. Zdarza się, że marketing stosowany przez firmy pożyczkowe jest agresywny, co widać po otrzymywanych wiadomościach e-mail. Mimo to jeśli nasze dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z nowymi przepisami, same firmy pożyczkowe nie powinny mieć problemów na tym polu.

RODO – czy mamy się czego obawiać?

Jak więc widzimy, pod tajemniczo brzmiącym i zapowiadanym z niechęcią RODO kryją się przepisy, które na wiele najbliższych lat określą nowe postrzeganie ochrony danych osobowych. Przedsiębiorcy powinni dostosować się do nowego prawa, wprowadzając zmiany w:

  • ogólnej działalności swoich firm,
  • umowach,
  • stronach internetowych,
  • oferowanych produktach,
  • stosowanych rozwiązaniach technicznych.   

Ma to szczególne znaczenie w przypadku udzielania pożyczek online. Życie pokaże, czy zmiany przyniosą pozytywne efekty i jak w nowej rzeczywistości odnajdą się rodzime firmy.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 19 sierpnia 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły