Wniosek o rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty [Wzór wniosku]

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 12 minut
Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jedną z nich są problemy finansowe. Nigdy nie wiadomo, czy będziemy mieli wystarczającą ilość gotówki na spłatę zadłużenia. Co zrobić, kiedy obawy staną się rzeczywistością? Pożyczkodawcy przewidzieli takie sytuacje i znaleźli rozwiązanie, umożliwiając rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty. Kto może skorzystać z takiej usługi i w jakich sytuacjach?
rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty

Spis treści:

Wniosek o rozłożenie na raty

pożyczkowy portal

Jeśli masz problem ze spłatą zobowiązania, koniecznie sprawdź, czy Twój pożyczkodawca oferuje swoim klientom rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty. Takie rozwiązanie pojawia się zazwyczaj w przypadku chwilówek. Ich cechą charakterystyczną jest krótki termin spłaty zobowiązania oraz zwrot należności w postaci jednorazowego przelewu. Dlatego może się zdarzyć, że w wyniku problemów w życiu zawodowym lub nieprzemyślanej decyzji o zaciągnięciu pożyczki, nie będziemy w stanie zgromadzić potrzebnej sumy w określonym czasie. W takiej sytuacji warto przed upływem terminu płatności złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty.

Czy chwilówki można rozłożyć na raty?

Zarówno w przypadku chwilówek, jak i pożyczek długoterminowych istnieje możliwość refinansowania lub zrobienia sobie wakacji od rat. Jednak kiedy do ostatniej chwili będziemy się łudzić, że uda nam się zgromadzić potrzebne pieniądze, wówczas taka szansa przepada. Dlaczego nie korzystamy z takiej pomocy? Najczęstszym problemem jest uciekanie przed kontaktem z pożyczkodawcą. Boimy się jego reakcji. Czasami chowamy się za maską wstydu i udajemy, że nic się nie stało. W tym miejscu należy zaznaczyć, że brak wystarczającej kwoty do uregulowania zobowiązania nie jest powodem do takich zachowań. Jeżeli nasz pożyczkodawca uwzględnia w swojej ofercie rozłożenie długu na raty, to znaczy, że jest przygotowany na każdą ewentualność.

pożyczkowy portal

Może się zdarzyć, że na stronie pożyczkodawcy nie znajdziemy informacji na temat spłaty chwilówki w ratach. W takiej sytuacji warto skontaktować się z doradcą klienta przez infolinię i zapytać, jak rozłożyć chwilówki na raty i czy istnieje taka możliwość. W wielu przypadkach odpowiedź brzmi tak, a kontakt z pożyczkodawcą pozwoli nam uniknąć większych problemów.

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór?

1. W prawym górnym rogu zapiszmy miejscowość i datę.

2. W lewym górnym rogu powinniśmy zapisać swoje dane. Kolejno: Imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz numer pożyczki.

3. Poniżej, na środku umieszczamy tytuł “Wniosek o rozłożenie na raty pożyczki”.

4. Następnie w treści wniosku powinna znaleźć się informacja o kwocie zobowiązania, numer umowy oraz sugerowana kwota miesięcznej raty.
Przykładowo: Zwracam się z prośbą o rozłożenie mojego zobowiązania w kwocie…. z tytułu umowy nr….,  na dogodne dla mnie miesięczne raty. Ze względu na swoją sytuację finansową nie jestem w stanie spłacić zobowiązania w całości. Oświadczam, że spłacę całą należność w ratach nie wyższych niż …. zł miesięcznie.

5. W dalszej części, od nowego akapitu uzasadniamy swoje stanowisko.

6. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

7. Na końcu pod tekstem właściwym zapisujemy zwrot grzecznościowym “Z poważaniem” i składamy swój podpis.

Wniosek o rozłożenie długu na raty uzasadnienie!

pożyczkowy portal

Jak zostało wspomniane, prośba o rozłożenie zadłużenia na raty powinna zawierać również właściwe uzasadnienie. Jest to ważna część każdego formularza i pozwoli zweryfikować pożyczkodawcy, co tak naprawdę leżało u podstaw problemów finansowych klienta. Dlatego należy uwzględnić w nim wszelkie okoliczności powstania problemów ze spłatą zadłużenia. Przykładem może być:

  • utrata pracy
  • pojawienie się choroby, która generuje wysokie koszty leczenia czy też 
  • zdarzenia losowe, którym nie mogliśmy zapobiec.

W uzasadnieniu można uwzględnić również wysokość aktualnych dochodów, wydatków oraz liczbę osób, które znajdują się na utrzymaniu

Rozłożenie chwilówki na raty oraz zadłużenia  – krok po kroku

Pierwszym krokiem w takich sytuacjach powinno być sprawdzenie strony internetowej pożyczkodawcy. Jeżeli istnieje opcja rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty, wówczas taką informację znajdziemy w regulaminie, umowie ramowej lub sekcji Pytania i odpowiedzi. Nie ulega jednak wątpliwości, że taką wiedzę należy posiąść jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze firmy pożyczkowej. Jeżeli nie znajdziemy takiej informacji, mimo wszystko warto skontaktować się z pożyczkodawcą i upewnić, czy nie istnieje taka możliwość.

Drugim krokiem, jaki powinniśmy wykonać przy problemach z terminowym zwrotem należności, jest nawiązanie kontaktu z przedstawicielem pożyczkodawcy. Każda firma podaje na swojej stronie internetowej dane kontaktowe. Jeżeli dostępny jest numer telefonu na infolinię, powinniśmy z niego skorzystać, aby jak najszybciej dowiedzieć się, co dalej robić. W przypadku gdy taki  numer nie jest dostępny, możemy skorzystać z poczty elektronicznej. Jednak wówczas należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania na odpowiedź.

Jak dostarczyć wniosek o rozłożenie chwilówki na raty lub zadłużenia?

pożyczkowy portal

Przekroczenie terminu spłaty zobowiązania wiążę się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Są nimi między innymi: odsetki za zwłokę, monitami, wezwaniami ponaglającymi do spłaty zobowiązania czy też rozpoczęcie działań windykacyjnych. Wraz z odkładaniem decyzji o stawieniu czoła problemom zwiększamy swoje zadłużenie wobec pożyczkodawcy. Zasady rozłożenia długu na raty różnią się w zależności od firmy, w jakiej posiadamy przeterminowane zobowiązanie. Jednak w każdym przypadku potrzebne będzie podanie o rozłożenie na raty chwilówki czy też długu. Informacje na temat formy, jaką powinien on przybrać znajdziemy również w umowie lub sekcji Pytania i Odpowiedzi. Jakie są możliwości?

1. Wysłanie odpowiednio napisanego wniosku o rozłożenie długu na raty pocztą tradycyjną

2. Dostarczenie prośby o rozłożenie zadłużenia na raty drogą elektroniczną – wiadomość e-mail.

3. Zgłoszenie chęci rozłożenia długu na raty poprzez Panel Klienta.

Ile kosztuje rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty?

Jeśli dostarczymy wniosek o rozłożenie na raty chwilówki we właściwy sposób dla danego pożyczkodawcy, wówczas zostaniemy zobowiązani do podpisania nowej umowy oraz wymaganych aneksów.

Następnie będziemy musieli dokonać dodatkowych opłat, takich jak: prowizja za skorzystanie z usługi lub procent kapitału pożyczki oraz zapłacić pierwszą ratę w wyznaczonym terminie.

Ponadto niektóre firmy regulują termin dostępności opcji rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty. Niektóre każą odczekać określoną liczbę dni, inne zaś podają również maksymalny czas aktywności usługi.

Prośba o rozłożenie długu na raty ratunkiem przed pętlą zadłużenia

W akcie desperacji wiele osób decyduje się na zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej – to prosta droga do wpadnięcia w pętle zadłużenia. Co to jest? Nazywamy w ten sposób sytuację, kiedy wysokość zaciągniętych przez nas zobowiązań oraz ich raty przekraczają wysokość naszych dochodów. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, warto pomyśleć o rozłożeniu zobowiązania na raty lub konsolidacji zobowiązań. Konsolidację można przeprowadzić w banku lub skorzystać z konsolidacji w instytucjach pozabankowych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule 5 PORAD JAK WYJŚĆ Z PĘTLI ZADŁUŻENIA?

Jeśli chodzi o połączenie spłaty kilku chwilówek w jedną, z pewnością nie dostaniemy na ten cel kredytu w banku. Jednak możemy sami zorganizować sobie takie rozwiązanie, zaciągając odpowiednią pożyczkę na raty. Aby nie pogorszyć tym sposobem swojej sytuacji, należy zwrócić uwagę na:

  • wysokość pożyczki – powinna pokrywać nasze wszystkie obecne zobowiązania i nic ponadto,
  • ilość rat – kwota jednorazowej miesięcznej raty powinna być dostosowana do naszego budżetu domowego.

Decyzje związane z pożyczaniem pieniędzy powinny być zawsze przemyślane i dobrze zaplanowane.

Jakie firmy oferują rozłożenie zadłużenia na raty?

Wśród pożyczkodawców oferujących rozłożenie zadłużenia na raty można znaleźć firmę Ferratum. Podaje ona informacje o tym, że kiedy opóźnienie przekroczy 7 dni, zostanie nam wyznaczony nowy harmonogram spłat. Zwrot należności będzie odbywał się w formie 12 miesięcznych rat. Natomiast opłata za aktywację usługi jest jednorazowa spłacana w ratach. Pożyczkobiorca będzie również zobowiązany do pokrycia odsetek kapitałowych.  Według konsumentów taką możliwość udostępnia również Vivus oraz Filarum, choć nie znajdziemy takiej informacji w umowie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule ROZŁOŻENIE DŁUGU NA RATY  – GDZIE?

Rozłożenie chwilówki na raty w wybranych firmach pożyczkowych

Wybraliśmy kilka firm pożyczkowych, o które najczęściej pytają pożyczkodawcy, aby zorientować się, jak wygląda w ich przypadku kwestia rozłożenia zadłużenia na raty. Oto wyniki:

  • Smart Pożyczka rozłożenie na raty – firma oferuje swoim klientom taką możliwość. Co więcej informuje, że w razie pojawienia się problemów z nieterminową płatnością skontaktuje się z pożyczkobiorcą i zaproponuje jedną z następujących rozwiązań: rozłożenie spłaty pożyczki na raty, przedłużenie terminu spłaty lub refinansowanie pożyczki. Mimo to zalecamy samodzielne nawiązanie kontaktu z pożyczkodawcą. Zapytajmy również o to, jak powinno wyglądać pismo o rozłożenie na raty.
  • LendOn rozłożenie na raty – LendOn posiada własny Dział Windykacji, z którym należy skontaktować się w razie problemów z terminową spłatą zobowiązania. Na stronie pożyczkodawcy znajdziemy informację, że w szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty oraz ustalenia indywidualnego planu spłat. Oprócz tego pożyczkobiorcy mają do dyspozycji refinansowanie pożyczki o 5, 10, 15, 20, 25 lub nawet 30 dni. Informacje na ten temat można znaleźć w “Strefie klienta”. 
  • Filarum rozłożenie na raty – w przypadku tego pożyczkodawcy nie znajdziemy na stronie internetowej szczegółowych informacji. Należy jednak podkreślić, że na forach kredytowych pojawiają się głosy o możliwości rozłożeniu chwilówki na raty po uprzednim wysłaniu wniosku listem poleconym. Natomiast harmonogram spłat obejmuje 6 miesięcy.

Vivus – czy można spłacać w ratach?

pożyczkowy portal

Wśród klientów firm pożyczkowych pojawia się często pytanie, czy Vivus rozkłada na raty. Na stronie pożyczkodawcy nie ma informacji na ten temat. Nie znajdziemy również żadnego dokumentu typu Vivus na raty wniosek. Jeżeli pojawi się problem z uregulowaniem zadłużenia w terminie, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą. Z pewnością przedstawi nam on dostępne rozwiązania. Wśród nich znajduje się między innymi możliwość przesunięcia terminu spłaty o 7, 14 lub nawet 30 dni. Każdy pożyczkobiorca ma szansę skorzystać z tego rozwiązania maksymalnie dwa razy. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Jak informują klienci firmy pożyczkowej, Vivus rozłożenie na raty jest niemożliwe.

Podanie o rozłożenie na raty – podsumowanie

Obecnie firmy coraz rzadziej zgadzają się na rozłożenie chwilówki czy zadłużenia na raty po niedotrzymaniu terminu. W takich sytuacjach warto zastanowić się nad wyżej wspomnianą konsolidacją zobowiązań. Umożliwi nam to spłatę zobowiązania w odpowiednich dla nas ratach. W przypadku posiadania tylko jednej chwilówki jednak ze stale rosnącym saldem, również warto rozważyć takie wyjście z sytuacji, jeżeli wszystkie inne zawiodły. Pamiętajmy również o podstawowej zasadzie: Nie unikaj kontaktu z pożyczkodawcą!

W pierwszej kolejności należy poszukać wzoru podania rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty  na stronie internetowej pożyczkodawcy. Może on znajdować się w sekcji dokumenty, w stopce, regulaminie lub panelu klienta. Jednak kiedy firma wymaga od pożyczkobiorcy samodzielnego napisania wniosku, wielu z nas ma problem. Nie wiemy, w jaki sposób pisać oficjalne pisma, boimy się, że popełnimy błąd. Jak napisać pismo o rozłożenie na raty?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 30 listopada 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły