Pożyczka z gwarantem – co to jest i na czym polega?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 9 minut

Co robić, gdy potrzebujemy pieniędzy, a żaden bank nie chce nam ich przyznać? Rozwiązanie tych problemów stanowi pożyczka z gwarantem. Na czym polega i czego można się spodziewać przy zaciąganiu takiej pożyczki? Zobacz też listę firm udzielających takiego wsparcia!

pożyczka z gwarantem

Ranking pożyczek z gwarantem – kwiecień 2024

do 250 000 zł
Kwota
24 miesiące
Okres spłaty
93%
1000 - 3000 zł
Kwota
4 - 36 miesięcy
Okres spłaty
95%
100 - 60 000 zł
Kwota
3 - 36 miesięcy
Okres spłaty
93%
500 - 20 000 zł
Kwota
2 - 48 miesięcy
Okres spłaty
84%
1 000 - 80 000 zł
Kwota
12 - 120 miesięcy
Okres spłaty
98%
100 - 10 000 zł
Kwota
61 - 90 dni
Okres spłaty
92%
100 - 10 000 zł
Kwota
15 - 60 dni
Okres spłaty
90%
500 - 20 000 zł
Kwota
5 - 48 miesięcy
Okres spłaty
98%
600 - 50 000 zł
Kwota
2 - 36 miesięcy
Okres spłaty
88%
1 000 - 12 500 zł
Kwota
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
89%
100 - 5000 zł
Kwota
360 dni
Okres spłaty
93%
1 000 - 30 000 zł
Kwota
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
83%
1 000 - 15 000 zł
Kwota
36 miesięcy
Okres spłaty
76%
200 - 20 000 zł
Kwota
3 - 48 miesięcy
Okres spłaty
89%
1 000 - 60 000 zł
Kwota
6 - 96 miesięcy
Okres spłaty
92%
1000 - 15000 zł
Kwota
42 - 48 miesięcy
Okres spłaty
90%
100 - 5000 zł
Kwota
15 - 60 dni
Okres spłaty
83%
100 - 5000 zł
Kwota
365 dni
Okres spłaty
88%
100 - 5 000 zł
Kwota
5 - 50 dni
Okres spłaty
83%
100 - 5000 zł
Kwota
91 - 120 dni
Okres spłaty
87%
do 3000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
90%
500 - 150 000 zł
Kwota
1 - 120 miesięcy
Okres spłaty
92%
500 - 3 000 zł
Kwota
od 25 do 52 tygodni
Okres spłaty
94%
500 - 2000 zł
Kwota
8 - 12 miesięcy
Okres spłaty
91%
1000 - 10 000 zł
Kwota
6 - 36 miesięcy
Okres spłaty
96%

Pożyczka z gwarantem – na czym polega?

pożyczkowy portal

Kiedy słyszymy o pożyczce z gwarantem, niewielu z nas wie, kim jest gwarant. Dlatego warto rozpocząć od wyjaśnienia podstawowych definicji, aby zrozumieć sens tego rozwiązania. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czym jest pożyczka? Pożyczka jest to przekazanie pieniędzy jednej stronie przez drugą, gdzie pożyczkodawca zobowiązuje się pożyczyć np. pieniądze na konkretny czas i na określonych warunkach, a pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać pożyczoną kwotę zgodnie z umową, której kształt i brzmienie reguluje kodeks cywilny.

Pożyczki udziela bank lub osoby fizyczne, które prowadzą działalność w tym zakresie. Przy jej zaciąganiu nie musisz podawać celu, na jaki są Ci potrzebne dane środki, pożyczkodawca nie kontroluje na co wydane będą pieniądze.

Gwarant spłaty pożyczki

pożyczkowy portal

To pewnego rodzaju zabezpieczenie dla pożyczkodawca. Co to oznacza? Pożyczka może być zabezpieczona poręczeniem, czyli gwarantem, który w razie naszej niewypłacalności, przejmie na siebie zobowiązanie. To ryzykowne rozwiązanie, ponieważ żadna ze stron nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, jaka będzie ich kondycja finansowa w przyszłości. Jest to jednak ostatnia deska ratunku dla osób, które figurują w tzw. bazach dłużników i mają negatywną historię kredytową.

Oczywiście, pozostaje jeszcze opcja zaciągnięcia chwilówki, jednak w sytuacji, gdy klient posiada już jakieś zobowiązania lub firma ma wątpliwości co do jego wiarygodności, prawdopodobnie nie zostanie mu przyznane więcej niż kilkaset złotych.

Kim jest gwarant do pożyczki?

pożyczkowy portalGWARANT CHWILÓWKI LUB POŻYCZKI  = PORĘCZYCIEL = ŻYRANT osoba, potwierdzająca możliwość uregulowania zobowiązania zaciągniętego przez osobę trzecią. W przypadku, gdy np. pożyczkobiorca nie będzie spłacał zadłużenia w terminie, gwarant odpowiada za jego spłatę całym swoim majątkiem. Żyrantem może zostać każda osoba fizyczna, o ile spełnia wymogi danego pożyczkodawcy. Nie ulega wątpliwości, że powinien być to ktoś, o dobrej historii kredytowej, stabilnej sytuacji finansowej, w odpowiednim wieku.

Chwilówki a długoterminowe pożyczki z gwarantem

Firmy pożyczkowe, w przypadku chwilówek, nie wymagają zabezpieczeń w postaci żyrantów czy nieruchomości. To raczej praktyka stosowana przez banki, choć stosuje się ją również w przestrzeni parabankowej.

pożyczkowy portal

Jeżeli posiadamy zadłużenie, negatywne wpisy w bazach, a kwoty dostępne w ofercie chwilówek są niewystarczające, wówczas pozostaje szukać alternatywnych rozwiązań, a właściwie tego jednego: pożyczki z gwarantem.

Długoterminowa pożyczka z gwarantem stanowi dużo poważniejsze zobowiązanie niż chwilówka, ponieważ angażuje więcej niż jedną osobę i dotyczy większych kwot. Z drugiej strony instytucja finansowa ponosi mniejsze ryzyko w porównaniu do firm oferujących chwilówki. Dlatego może się okazać, że ogólny koszt pożyczki  online z gwarantem będzie niższy. Warto wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki, zanim złożymy wniosek u wybranego pożyczkodawcy. 

Umowa pożyczki z gwarantem online

Gwarant pożyczka umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego osobom nieposiadającym idealnej historii kredytowej, jeśli tylko znajdą wiarygodnego poręczyciela. Wystarczy, że gwarant pożyczki wykaże się finansową wiarygodnością i solidnością, a firma przymknie oko na obecność głównego pożyczkobiorcy na listach BIK czy KRD. Nie interesują ją bowiem relacje między takimi dwoma klientami – priorytetem jest terminowa spłata zobowiązania, co ma szansę się wydarzyć co najmniej dzięki jednemu z nich.

pożyczkowy portal

Umowa o pożyczki dla zadłużonych z gwarantem może być podpisana przez internet tak jak w przypadku chwilówek. Zostanie jednak wysłana do dwóch osób, ponieważ na obowiązujące warunki musi zgodzić się również gwarant pożyczki.  Jednocześnie należy podkreślić, że poręczyciel podpisuje dodatkową umową, w której godzi się na przystąpienie do długu.

Formalności w przypadku pożyczki z gwarantem

Chcąc skorzystać z pożyczki z gwarantem online, trzeba przygotować się, że formalności nie będą takie proste jak w przypadku chwilówek, ponieważ należy przedstawić większą ilość dokumentów, ale cała procedura nie jest skomplikowana.

1. Pierwszy krok to wypełnienie elektronicznego wniosku, w którym wskazuje się poręczyciela (gwaranta).

2. Kiedy wniosek zostanie zweryfikowany (co trwa do 2 dni), firma kontaktuje się zarówno z gwarantem, jak i z wnioskującym, którzy ponownie powinni potwierdzić chęć skorzystania z pożyczki z gwarantem online oraz wybór jej kwoty i czasu spłaty.

3. Jeśli nie pojawią się komplikacje lub jedna ze stron się nie wycofa, podjęta zostanie decyzja o wypłaceniu pieniędzy.

4. Przelew powinien pojawić się na koncie w ciągu kolejnych 48 godzin.

Szybkość reakcji można więc porównać do chwilówek, trafiających na konto klientów co najmniej tak samo sprawnie. Podobieństwo dotyczy również kanałów, za pomocą których dopełnia się formalności – korzystanie z Internetu i telefonu znacznie przyspiesza wszelkie finansowe operacje.

Poręczenie pożyczki – cechy gwaranta

pożyczkowy portal

Aby zostać gwarantem pożyczki, należy spełnić kilka warunków. Od poręczyciela wymaga się,

  • by byli obywatelami Polski,
  • którzy nie ukończył jeszcze 75 roku życia, ale są już pełnoletni,
  • posiadali dowód osobisty,
  • i mieli odpowiednią zdolność kredytową, czyli sami nie byli osobami zadłużonymi.

Takich obostrzeń nie spotkamy w przypadku chwilówek.

Jeśli gwarant spłaty kredytu pozabankowego ma już na swoim koncie jakieś zobowiązania, powinien poinformować o tym pożyczkodawcę. Dlaczego? Może być to powodem problemów z terminową spłatą pożyczki. Nie ulega wątpliwości, że pożyczka przez internet z gwarantem umożliwia nam uregulowanie dotychczasowych zobowiązań i poprawę sytuacji finansowej, ale należy tego narzędzia używać ostrożnie i rozsądnie.

Produkt finansowy, jakim jest pożyczka z gwarantem, jak żaden inny wymaga od korzystających z niego osób uczciwości i solidności. Aby uniknąć problemów już podczas obowiązywania umowy z firmą pożyczkową, dłużnik musi o wszystkim, szczególnie o możliwych problemach ze spłatą, informować swojego poręczyciela.

Dlaczego pożyczka z gwarantem przez internet trafia najpierw do poręczyciela?

pożyczkowy portal

O pożyczki pozabankowe z gwarantem wnioskują zazwyczaj osoby, które mają zaległości w spłacie poprzednich zobowiązań, nie mają wystarczających dochodów czy nawet podlegają zajęciom komorniczym. Nic więc dziwnego, że firma pożyczkowa pozostaje dość sceptyczna i podchodzi do klienta z ograniczonym zaufaniem, czego dowodem jest wypłacanie całej kwoty pożyczki nie dłużnikowi, a jego poręczycielowi. Dopiero gwarant kredytu dokonuje przelewu na rachunek rzeczywistego pożyczkobiorcy. Jeśli więc gwarant pożyczki chwilówki nie wyraziłby zgody na poręczenie, dłużnik wcale by jej nie otrzymał.

Nie jest to jednak jedyny powód, dlaczego pozabankowe kredyty z gwarantem nie są wypłacane na konto pożyczkobiorcy. Jeżeli klient podlegałby zajęciu komorniczemu, wówczas pieniądze, które trafiłyby na konto pożyczkobiorcy, od razu zostałyby zablokowane. W przypadku wypłaty pieniędzy poręczycielowi obniża się ryzyko. Pieniądze mogą być również przekazane w dowolnej formie, nawet gotówce.

Szybkie chwilówki – gwarant jest potrzebny?

pożyczkowy portal

Jeżeli decydujemy się na skorzystanie z chwilówki, nie musimy martwić się poszukiwaniami gwaranta. Większość firm pożyczkowych udzielających krótkoterminowego wsparcia finansowego nie wymaga od swoich klientów żadnych poręczeń. Jednocześnie oferuje niższe kwoty pożyczki. Pamiętajmy również, że w przypadku chwilówki bez gwaranta będą obowiązywały wyższe wymagania niż w przypadku zobowiązań z takim zabezpieczeniem. Mimo to chwilówki wiążą się z mniej surowymi kryteriami wobec klientów niż standardowe pożyczki ratalne. Dlatego wiele osób szuka w nich pomocy. Mogą ją otrzymać nawet osoby z pojedynczymi wpisami w BIK. Wszystko zależy od zasad wprowadzonych przez pożyczkodawcę. Chwilówka z gwarantem jest jednak rzadkością.

Pożyczka z gwarantem to gwarancja sukcesu?

W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować rosnące zainteresowanie Polaków takimi produktami finansowymi jak chwilówki, pożyczki społecznościowe czy pożyczki z gwarantem.

Nie tylko banki starają się dopasować swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów – to taktyka znana także instytucjom pozabankowym. Sukcesywnie pracują one nad wzrostem zaufania potencjalnych pożyczkobiorców w stosunku do swoich ofert, na bieżąco reagując na trendy w świecie finansów. Tym sposobem możemy wybierać spośród pożyczek sezonowych (na wakacje czy na święta), czerpać korzyści z programów lojalnościowych oraz otrzymywać rabaty na kolejne produkty.

Opcji jest tak wiele, że niemal każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak pole manewru zdecydowanie się zawęża, gdy pieniędzy potrzebują osoby zadłużone. Wtedy właśnie warto rozważyć pożyczkę z gwarantem. Dotyczy ona zdecydowanie wyższych kwot niż popularne chwilówki, a więc pomoże szybciej uporać się z problemem finansowym. Ważne, by wnioskować jedynie o taką kwotę, jaka naprawdę jest potrzebna. Dzięki temu nie przysporzymy trudności sobie i swojemu poręczycielowi, współodpowiedzialnemu przecież za spłatę zobowiązania.

1 komentarz

Ewelina

Te pożyczki to jakieś nieporozumienie nie dość że pożyczkobiorca ma dochody i ma zabezpieczenie to jeszcze gwarant musi posiadać nieruchomość, konto osobiste i kartę za dużo wymagań dla kwoty 25000

00 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły