Pożyczki z zakładów pracy – na czym to polega?


Życie dostarcza nam wielu niespodzianek, czasem też niemiłych. Zalane mieszkanie i konieczność zrobienia kosztownego remontu to sytuacja, z którą spotkał się niemal każdy z nas. Powstaje wtedy pytanie: skąd wziąć pieniądze na remont? Lepiej udać się do banku i narażać się na wysokie oprocentowanie, czy może znaleźć inne wyjście na zdobycie potrzebnej nam kwoty? Dziś bliżej przyjrzymy się pożyczkom, które udzielają zakłady pracy. Zobacz, czym jest pożyczka zakładowa.


Spis treści:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – co to jest?

W każdej sytuacji, kiedy potrzebujemy pieniędzy na cele mieszkaniowe, możemy zwrócić się z prośbą o pożyczkę do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – określa to ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163). Jeśli nasze wydatki nie będą w żaden sposób dotyczyły mieszkania, mimo trudnej sytuacji finansowej, pożyczka zakładowa z tego funduszu może nie zostać nam udzielona – rodzaj działalności socjalnej, która jest realizowana w ramach funduszu, jest określana przez pracodawcę. Musimy pamiętać o tym, że częste pożyczki na duże kwoty mogą nadszarpnąć budżet firmy, dlatego w praktyce kredyt udzielany jest na zakup lub remont mieszkania.

Pożyczka mieszkaniowa z pracy może być oprocentowana lub nieoprocentowana oraz zwrotna lub bezzwrotna (wszystko zależy od zapisów w regulaminie).

 

Na co udzielana jest pomoc mieszkaniowa i pożyczka zakładowa?

Środki z funduszu możemy wykorzystać na niemal wszystko, co związane jest z lokalem mieszkalnym. Pożyczka mieszkaniowa z pracy może być przeznaczona między innymi na: budowę, zakup lub wykup lokalu mieszkalnego. Dotyczy to także remontu mieszkania, adaptacji pomieszczenia na cele mieszkalne oraz przystosowania lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Kiedy potrzebujemy pieniędzy na uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, możemy się starać o taki kredyt.

Pieniądze z funduszu muszą być po prostu przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych. Dlatego może zostać z nich sfinansowana nie tylko pożyczka remontowa w zakładzie pracy, ale również zakładowe żłobki, kluby dziecięce, przedszkola itd.

Pożyczka mieszkaniowa z zakładu pracy – zasady

pożyczka zakładowa

 Co powinien zawierać regulamin fundusz mieszkaniowy w zakładzie pracy?

Każdy pracownik starający się o pożyczkę z zakładu pracy powinien mieć dostęp do warunków takiego wsparcia finansowego. Przed podpisaniem umowy o kredyt w pracy powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu, który określa rodzaj pomocy realizowanej w ramach ZFŚS oraz ogólne warunki udzielania pożyczek. Regulamin ustala pracodawca wraz z zakładową organizacją związkową, a gdy takiej nie ma, z przedstawicielem wybranym przez pracowników. Wymienimy, jakie informacje powinny być zawarte w takim dokumencie:

 • maksymalny okres spłaty i warunki ewentualnego wydłużenia tego okresu (np. w przypadku trudnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy)
 • ewentualne oprocentowanie
 • maksymalna kwota pożyczki
 • warunki umorzenia zadłużenia
 • sposób udokumentowania wydatków (pomoc z ZFŚS ma charakter celowy, a pracodawca jako administrator funduszu musi mieć dowody co do prawidłowego wykorzystania jego środków)
 • poręczenie pożyczki
 • pożyczka od pracodawcy a postępowanie w przypadku rozwiązania stosunku pracy
 • termin oraz tryb rozpatrywania wniosków o pożyczkę
 • zasady udzielania pożyczki
 • sposób postępowania w przypadku niespłacalności kredytu
 • wymagania w zakresie dokumentacji

Załącznikiem do regulaminu powinien być wzór umowy.

Pożyczka zakładowa a zdolność kredytowa

Jeżeli w najbliższym czasie mamy zamiar złożyć wniosek o kredyt hipoteczny lub inne wsparcie finansowe, powinniśmy dobrze przemyśleć, czy pożyczka zakładowa będzie odpowiednim rozwiązaniem. Może ona znacznie obniżyć naszą zdolność kredytową, ponieważ będzie traktowana jako standardowe zobowiązanie kredytowe. Jednocześnie pożyczka firmowa może być doskonałym rozwiązaniem, kiedy nasz scoring pozostawia wiele do życzenia. Gdy pilnie potrzebujemy wsparcia finansowego na remont mieszkania lub zakup nowego, warto udać się po pomoc do swojego pracodawcy. Wszystkie zasady przyznawania środków pieniężnych są określone w regulaminie. Nasz zwierzchnik dysponuje wszystkimi informacjami na temat naszych dochodów. Dlatego wszelkie formalności zostaną ograniczone do koniecznego minimum.

Nie ulega wątpliwości, że pożyczka firmowa może pomóc nam w sfinansowaniu inwestycji związanych z lokalem mieszkalnym.

 

Na czym polega pożyczka bezzwrotna z zakładu pracy?

Bezzwrotna pożyczka dla nauczycieli lub z zakładu pracy umożliwia otrzymanie potrzebnych pieniędzy bez obowiązku spłaty zadłużenia. Jest to bezpieczna oferta, zwłaszcza gdy pracodawca zdecyduje się na zwolnienie pracownika. W takiej sytuacji nadal nie mamy obowiązku oddawać otrzymanych pieniędzy. Jednak wiele zależy od zapisów w regulaminie.  Zapomoga bezzwrotna zagwarantuje nam otrzymanie potrzebnego wsparcia finansowego bez konieczności zwrotu, ale nałoży na nas obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Taka pożyczka traktowana jest jako przychód.

Zapomoga może być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z  mieszkaniem, czyli:

 • czynsz,
 • opłaty za media,
 • zakup opału itd.

Należy podkreślić, że pomoc bezzwrotna opiewa na niższe kwoty niż pożyczka w standardowej formule.

Pożyczka zakładowa a zwolnienie z pracy

Jeżeli zdecydujemy się złożyć wypowiedzenie z pracy, pożyczka będzie nadal obowiązywała. W takiej sytuacji pracownik jest zobowiązany do oddania pożyczonych pieniędzy. Wyjątkiem są zapomogi bezzwrotne, których nie trzeba zwracać. Kiedy pracodawca rozwiązał z nami umowę, również musimy zwrócić pieniądze pożyczone od zakładu pracy. Jednocześnie warto pamiętać, że niektórzy gwarantują możliwość odroczenia spłaty długu lub rozłożenia na raty. Jednak to zależy przede wszystkim od pracodawcy.

W nielicznych sytuacjach pracodawca decyduje się na umieszczenie w regulaminie informacji o możliwości umorzenia zadłużenia.

Wniosek o pożyczkę w firmie

Wniosek o pożyczkę z zakładu pracy możemy napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowych wzorów. Jeżeli nasz pracodawca udostępnia gotowe formularze, powinniśmy je wypełnić i oddać pracodawcy. W innym wypadku należy pamiętać o uwzględnieniu kilku najważniejszych informacji. Podanie o pożyczkę w zakładzie pracy powinno zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie pracodawcy,
 • określenie rodzaju pożyczki i jej kwoty,
 • forma i termin spłaty,
 • data rozpoczęcia spłaty i sposób pobierania rat,
 • krótkie oświadczenie o średnich miesięcznych zarobkach w ostatnich 3 miesiącach,
 • dane poręczycieli wraz z ich podpisami,
 • numer konta bankowego.

Dodatkowo do wniosku dołącza się zazwyczaj klauzulę informacyjną, a także zaświadczenie o decyzji udzielenia pożyczki.

Umowa a pożyczka zakładowa

Zadaniem umowy jest sprecyzowanie ogólnych zasad pożyczki, które zawarte są w regulaminie ZFŚS. W umowie powinny więc być wskazane takie informacje jak kwota udzielanej pożyczki, okres spłaty, ilość rat oraz cel, na jaki muszą być wykorzystane pożyczone pieniądze. Bardzo często do umowy dołącza się także klauzulę określającą warunki zwolnienia pracownika od spłaty zadłużenia. W umowie nie może także zabraknąć informacji na temat sposobu przekazania środków pożyczkobiorcy (zazwyczaj jest to numer konta bankowego, na który pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę). Dokument powinien także zawierać informacje o terminie dostarczenia przez pracownika zaświadczeń lub pokwitowań potwierdzających cel wykorzystania środków z funduszu.

Pamiętajmy, że im bardziej szczegółowy jest dokument, tym mniejsze jest ryzyko na pojawienie się nieporozumień między pracodawcą a pracownikiem.

 

Dlaczego warto sięgać po pożyczki z zakładu pracy?

Aktualny rynek firm udzielających pożyczek podsuwa nam wiele rozwiązań w sytuacji, kiedy chcemy zaciągnąć kredyt. Co jednak sprawia, że zamiast udać się do placówki bankowej, powinniśmy się zwrócić z prośbą o pożyczkę do swojego pracodawcy? Zdecydowanie bardziej korzystne warunki umowy.

Pożyczając pieniądze, w pierwszej kolejności interesuje nas oprocentowanie. W przypadku pożyczki z zakładu pracy odsetki mogą być zerowe lub bardzo niskie (niższe niż w bankach lub parabankach), co tym samym nie naraża nas na dodatkowe, niepotrzebne koszty.

Kolejnym plusem tego typu pożyczki jest także dogodny termin spłaty zadłużenia. Umowa może być długoterminowa, co pozwala nam spłacić dług w mniejszych i częstszych ratach. Co więcej, w przypadku trudnej sytuacji finansowej pracownika istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty.

Należy także pamiętać, że pożyczka, która jest udzielana na cele mieszkaniowe jako pomoc zwrotna, nie jest doliczana do dochodu i opodatkowana. Jeśli część pożyczki zostanie nam umorzona, wtedy będzie ona podlegać opodatkowaniu.

 

Pożyczka zakładowa – co może nas zniechęcić?

Każda umowa kredytowa ma swoje plusy i minusy. Mimo możliwości zerowego oprocentowania, na niekorzyść tej pożyczki przemawia fakt, że musimy znaleźć poręczyciela. I nie może to być osoba niezwiązana z firmą, w której pracujemy. Poręczycielem może być tylko jej pracownik. Skąd taka zasada? Kiedy pożyczkobiorca zwolni się z zakładu pracy, nie spłaca zadłużenia i nie jest znane jego miejsce przebywania, pracodawca może ściągnąć dług od poręczyciela.

Zdarza się, że wystarczy jeden poręczyciel. Jednak najczęściej będzie ich kilku. Kiedy pracodawca musi odzyskać dług pożyczkobiorcy od poręczyciela, można podzielić się spłatą z innymi żyrantami lub samodzielnie podjąć się uregulowania zadłużenia.

Żyrant a pożyczka z zakładu pracy

Często może dojść też do sytuacji, w której w danej instytucji funkcjonują pożyczki zakładowe, natomiast nikt ze współpracowników nie chce podżyrować naszej pożyczki. Często do takich sytuacji dochodzi w placówkach publicznych np. w instytucjach kultury, w których pracownicy zarabiają niskie pensje. Pożyczka zakładowa jest dla nich bardzo pomocna np. gdy planują remont mieszkania (pożyczka remontowa w zakładzie pracy), przygotowanie ślubu syna lub córki lub w wielu innych sytuacjach. Jednak w wąskim gronie osób, czasami może być naprawdę trudno o znalezienie żyranta. Jeśli natomiast w określonym miejscu pracy panuje przyjemna atmosfera, a pracowni są ze sobą solidarni, znalezienie poręczyciela nie powinno przysporzyć nam problemów. Zwłaszcza gdy w danej firmie pożyczka z zakładu pracy funkcjonuje na porządku dziennym. Osoby od lat pracujące razem znajdą się dobrze, często utrzymują znajomość również po godzinach pracy zawodowej, więc pożyczka z pracy będzie dla nich czymś całkowicie normalnym.

Warto postawić się również w miejscu nowego pracownika, który nie zna tak naprawdę osoby, która prosi go o zostanie żyrantem. Co więcej, możemy mieć pełne zaufanie do pożyczkobiorcy, ale nigdy nie mamy pewności, czy nie spotka jej szereg nieszczęśliwych zdarzeń, które uniemożliwią jej spłacenie zobowiązania finansowego. Dlatego żyrowanie pożyczki z zakładu pracy jest jej największym minusem.

Pożyczka zakładowa a pożyczka online – czy to dobra alternatywa?

Zdecydowaliśmy się, że pożyczka mieszkaniowa w zakładzie pracy będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem?Szukanie poręczyciela naszej pożyczki nie jest najmilszą wizją. Zmusza nas to do kłopotliwych rozmów i krępujących pytań, a to może nas skutecznie zniechęcić do wzięcia kredytu w naszym zakładzie pracy. Jeśli więc wolimy uniknąć poszukiwań żyranta, bardzo dobrym posunięciem będzie wzięcie pożyczki online. W sieci możemy znaleźć wiele firm, które oferują szybkie pożyczki na korzystnych warunkach.Firmy, które udzielają pożyczek przez Internet, oferują szybkie pożyczki krótkoterminowe oraz długoterminowe. Możemy wziąć kredyt nawet na kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Spełni to oczekiwania zarówno tych osób, które potrzebują pieniędzy na niewielki remont, ale także tych, które potrzebują większą kwotę na przebudowę lokalu mieszkalnego.

 • Czas rozpatrywania wniosków online jest bardzo krótki, w związku z czym, po pozytywnej decyzji firmy, szybko będziemy mogli cieszyć się pożyczonymi pieniędzmi.
 • Plusem jest także fakt, że niektóre firmy oferują zerowe oprocentowanie, co na pewno ucieszy osoby, które nie lubią przepłacać.
 • Minusem tego typu pożyczek jest krótki okres spłaty zadłużenia. Jeśli szybko potrzebujemy gotówki, a wiemy, że będziemy w stanie to szybko spłacić, warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem.
 • Różnorodność firm oferujących pożyczki online sprawia, że trudno wybrać odpowiednią ofertę, dlatego warto sprawdzić rankingi pożyczek – najnowsze zestawienie firm, które posiadają najlepsze oferty kredytów.

A może pożyczka ratalna…

Nie zapominajmy, że jako konsumenci mamy prawo do wyboru. Jeżeli nie chcemy skorzystać z pożyczki z zakładów pracy, zawsze możemy złożyć wniosek również o pożyczki pozabankowe. Poniżej znajdziemy kilka równie atrakcyjnych propozycji. 

Pożyczkodawca Maksymalna kwota pierwszej pożyczki Maksymalny okres spłaty pierwszej pożyczki
20 000 zł 48 miesięcy
25 000 zł 48 miesięcy
wonga 20 000 zł 60 miesięcy

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.