Pożyczki z zakładów pracy – na czym to polega?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 16 minut
Życie dostarcza nam wielu niespodzianek, czasem też niemiłych. Zalane mieszkanie i konieczność zrobienia kosztownego remontu to sytuacja, z którą spotkał się niemal każdy z nas. Powstaje wtedy pytanie: skąd wziąć pieniądze na remont? Lepiej udać się do banku i narażać się na wysokie oprocentowanie, czy może znaleźć inne wyjście na zdobycie potrzebnej nam kwoty? Dziś bliżej przyjrzymy się pożyczkom, które udzielają zakłady pracy. Zobacz, czym jest pożyczka zakładowa.
Pożyczki z zakładów pracy – na czym to polega?
do 250 000 zł
Kwota
24 miesiące
Okres spłaty
93%
1000 - 3000 zł
Kwota
4 - 36 miesięcy
Okres spłaty
95%
100 - 60 000 zł
Kwota
3 - 36 miesięcy
Okres spłaty
93%
500 - 20 000 zł
Kwota
2 - 48 miesięcy
Okres spłaty
84%
1 000 - 80 000 zł
Kwota
12 - 120 miesięcy
Okres spłaty
98%
100 - 10 000 zł
Kwota
61 - 90 dni
Okres spłaty
92%
100 - 10 000 zł
Kwota
15 - 60 dni
Okres spłaty
90%
500 - 20 000 zł
Kwota
5 - 48 miesięcy
Okres spłaty
98%
600 - 50 000 zł
Kwota
2 - 36 miesięcy
Okres spłaty
88%
1 000 - 12 500 zł
Kwota
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
89%
100 - 5000 zł
Kwota
360 dni
Okres spłaty
93%
1 000 - 30 000 zł
Kwota
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
83%
1 000 - 15 000 zł
Kwota
36 miesięcy
Okres spłaty
76%
500 - 20 000 zł
Kwota
2 - 48 miesięcy
Okres spłaty
91%
1 000 - 150 000 zł
Kwota
6 - 120 miesięcy
Okres spłaty
92%
1000 - 15000 zł
Kwota
42 - 48 miesięcy
Okres spłaty
90%
100 - 5000 zł
Kwota
15 - 60 dni
Okres spłaty
83%
100 - 5000 zł
Kwota
365 dni
Okres spłaty
88%
100 - 5 000 zł
Kwota
5 - 50 dni
Okres spłaty
83%
100 - 5000 zł
Kwota
91 - 120 dni
Okres spłaty
87%
do 3000 zł
Kwota
30 dni
Okres spłaty
90%
500 - 150 000 zł
Kwota
1 - 120 miesięcy
Okres spłaty
92%
500 - 3 000 zł
Kwota
od 25 do 52 tygodni
Okres spłaty
94%
500 - 2000 zł
Kwota
8 - 12 miesięcy
Okres spłaty
91%
1000 - 10 000 zł
Kwota
6 - 36 miesięcy
Okres spłaty
96%

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – co to jest?

pożyczkowy portal

W każdej sytuacji, kiedy potrzebujemy pieniędzy na cele mieszkaniowe, możemy zwrócić się z prośbą o pożyczkę do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – określa to ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163). Jeśli nasze wydatki nie będą w żaden sposób dotyczyły mieszkania, mimo trudnej sytuacji finansowej, pożyczka zakładowa z tego funduszu może nie zostać nam udzielona – rodzaj działalności socjalnej, która jest realizowana w ramach funduszu, jest określana przez pracodawcę. Musimy pamiętać o tym, że częste pożyczki na duże kwoty mogą nadszarpnąć budżet firmy, dlatego w praktyce kredyt udzielany jest na zakup lub remont mieszkania.

Pożyczka mieszkaniowa z pracy może być oprocentowana lub nieoprocentowana oraz zwrotna lub bezzwrotna (wszystko zależy od zapisów w regulaminie).

Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego a Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

 • Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe mają na celu świadczenie pomocy materialnej osobom zatrudnionym w danej firmie. Warto zaznaczyć, że w ramach ich działalności mieści się nie tylko pożyczka w pracy, ale również inne formy pomocy. Jeżeli jednak firma udziela takiego wsparcia finansowego, jest ono nieoprocentowane, czyli po prostu darmowe. Pula środków dostępnych w funduszu jest tworzona przez składki odciągane regularnie z wynagrodzenia pracowników. Taki system tworzony jest zazwyczaj z inicjatywy pracowników lub zakładowego związku zawodowego. Jeżeli zależy nam na taniej pożyczce pracowniczej, będzie to możliwe w przypadku Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych to drugie z rozwiązań wprowadzanych w niektórych firmach. Polega ono na stworzeniu dodatkowego rachunku bankowego, który co miesiąc jest zasilany określoną kwotą środków pieniężnych. Należy również podkreślić, że pożyczka firmowa dla pracownika z Funduszu może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby mieszkaniowe. Oczywiście chodzi tu nie tylko o zakup lokalu, ale również remont. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku pożyczka w pracy może być bezzwrotna, kiedy pomoc dotyczy osób w trudnej sytuacji materialnej.

Na co udzielana jest pomoc mieszkaniowa i pożyczka zakładowa?

Środki z funduszu możemy wykorzystać na niemal wszystko, co związane jest z lokalem mieszkalnym. Kredyt pracowniczy może być przeznaczony między innymi na:

 • budowę, zakup lub wykup lokalu mieszkalnego.
 • Dotyczy to także remontu mieszkania, adaptacji pomieszczenia na cele mieszkalne oraz przystosowania lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • Kiedy potrzebujemy pieniędzy na uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, również możemy się starać o kredyt pracowniczy.

Pieniądze z funduszu muszą być po prostu przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych. Dlatego może zostać z nich sfinansowana nie tylko pożyczka remontowa w zakładzie pracy, ale również zakładowe żłobki, kluby dziecięce, przedszkola itd.

Pożyczka mieszkaniowa z zakładu pracy – zasady

zasady udzielania pożyczki z zakładu pracy

Co powinien zawierać regulamin funduszu mieszkaniowego w zakładzie pracy?

pożyczkowy portal

Każdy pracownik starający się o pożyczkę z zakładu pracy powinien mieć dostęp do warunków takiego wsparcia finansowego. Przed podpisaniem umowy o kredyt w pracy powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu, który określa rodzaj pomocy realizowanej w ramach ZFŚS oraz ogólne warunki udzielania pożyczek. Regulamin ustala pracodawca wraz z zakładową organizacją związkową, a gdy takiej nie ma, z przedstawicielem wybranym przez pracowników. Wymienimy, jakie informacje powinny być zawarte w takim dokumencie:

 • maksymalny okres spłaty i warunki ewentualnego wydłużenia tego okresu (np. w przypadku trudnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy)
 • ewentualne oprocentowanie
 • maksymalna kwota pożyczki
 • warunki umorzenia zadłużenia
 • sposób udokumentowania wydatków (pomoc z ZFŚS ma charakter celowy, a pracodawca jako administrator funduszu musi mieć dowody co do prawidłowego wykorzystania jego środków)
 • poręczenie pożyczki
 • pożyczka od pracodawcy a postępowanie w przypadku rozwiązania stosunku pracy
 • termin oraz tryb rozpatrywania wniosków o pożyczkę
 • zasady udzielania pożyczki
 • sposób postępowania przypadku niespłacalności kredytu
 • wymagania w zakresie dokumentacji

Załącznikiem do regulaminu powinien być wzór umowy pożyczki z zakładu pracy.

Pożyczka zakładowa a zdolność kredytowa

Jeżeli w najbliższym czasie mamy zamiar złożyć wniosek o kredyt hipoteczny lub inne wsparcie finansowe, powinniśmy dobrze przemyśleć, czy pożyczka zakładowa będzie odpowiednim rozwiązaniem. Może ona znacznie obniżyć naszą zdolność kredytową, ponieważ będzie traktowana jako standardowe zobowiązanie kredytowe. Jednocześnie pożyczka w zakładzie pracy może być doskonałym rozwiązaniem, kiedy nasz scoring pozostawia wiele do życzenia. Gdy pilnie potrzebujemy wsparcia finansowego na remont mieszkania lub zakup nowego, warto udać się po pomoc do swojego pracodawcy. Wszystkie zasady przyznawania środków pieniężnych są określone w regulaminie. Nasz zwierzchnik dysponuje wszystkimi informacjami na temat naszych dochodów. Dlatego wszelkie formalności zostaną ograniczone do koniecznego minimum.

Nie ulega wątpliwości, że pożyczka w firmie może pomóc nam w sfinansowaniu inwestycji związanych z lokalem mieszkalnym.

Na czym polega pożyczka bezzwrotna z zakładu pracy?

pożyczkowy portal

Bezzwrotna pożyczka dla nauczycieli lub z zakładu pracy umożliwia otrzymanie potrzebnych pieniędzy bez obowiązku spłaty zadłużenia. Jest to bezpieczna oferta, zwłaszcza gdy pracodawca zdecyduje się na zwolnienie pracownika. W takiej sytuacji nadal nie mamy obowiązku oddawać otrzymanych pieniędzy. Jednak wiele zależy od zapisów w regulaminie.  Zapomoga bezzwrotna zagwarantuje nam otrzymanie potrzebnego wsparcia finansowego bez konieczności zwrotu, ale nałoży na nas obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Taka pożyczka traktowana jest jako przychód.

Zapomoga może być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z  mieszkaniem, czyli:

 • czynsz,
 • opłaty za media,
 • zakup opału itd.

Należy podkreślić, że pomoc bezzwrotna opiewa na niższe kwoty niż pożyczka w standardowej formule.

Pożyczka na zakup mieszkania dla nauczycieli

Do grup zawodowych, dla których dostępna jest pożyczka u pracodawcy, należą również nauczyciele. Dzięki gwarancji stabilnego zatrudnienia oraz regularnych dochodów nauczyciele mogą liczyć nie tylko na pożyczki w pracy, ale również specjalne oferty w bankach. Dlatego zanim zdecydujemy się na jedno z dostępnych rozwiązań, warto zapoznać się z warunkami każdego. W ten sposób uda nam się wybrać najatrakcyjniejszą ofertę.

 • Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na kredyt dla nauczycieli w banku. Produktów dedykowanych nauczycielom jest coraz mniej. Gdy się jednak pojawiają, zakładają przede wszystkim niższe oprocentowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że mogą być kierowane tylko do nauczycieli akademickich oraz wprowadzać dodatkowy minimalny próg dochodów, na przykład 4500 zł netto.
 • Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że niektóre banki wprowadzają obniżone kryteria dla nauczycieli w standardowych ofertach. Dotyczy to przede wszystkim stażu pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że warunki spłaty oraz koszty nie zmieniają się zazwyczaj w takich sytuacjach.
 • Nie zapominajmy, że pożyczka w firmie lub banku to nie jedyne rozwiązanie. Możemy skorzystać także z oferty pozabankowej. W tym przypadku mamy szansę na szybkie otrzymanie pieniędzy, nawet w dniu złożenia wniosku!

Pożyczka zakładowa a zwolnienie z pracy

pożyczkowy portal

Jeżeli zdecydujemy się złożyć wypowiedzenie z pracy, pożyczka będzie nadal obowiązywała. W takiej sytuacji pracownik jest zobowiązany do oddania pożyczonych pieniędzy. Wyjątkiem są zapomogi bezzwrotne, których nie trzeba zwracać. Kiedy pracodawca rozwiązał z nami umowę, również musimy zwrócić pieniądze pożyczone od zakładu pracy. Jednocześnie warto pamiętać, że niektórzy gwarantują możliwość odroczenia spłaty długu lub rozłożenia na raty. Jednak to zależy przede wszystkim od pracodawcy.

W nielicznych sytuacjach pracodawca decyduje się na umieszczenie w regulaminie informacji o możliwości umorzenia zadłużenia.

Wniosek o pożyczkę w firmie, czyli jak napisać podanie o pożyczkę w zakładzie pracy?

Wniosek o pożyczkę z zakładu pracy możemy napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowych wzorów. Jeżeli nasz pracodawca udostępnia gotowe formularze, powinniśmy je wypełnić i oddać pracodawcy. W innym wypadku należy pamiętać o uwzględnieniu kilku najważniejszych informacji. Podanie o pożyczkę w zakładzie pracy powinno zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie pracodawcy,
 • określenie rodzaju pożyczki i jej kwoty,
 • forma i termin spłaty,
 • data rozpoczęcia spłaty i sposób pobierania rat,
 • krótkie oświadczenie o średnich miesięcznych zarobkach w ostatnich 3 miesiącach,
 • dane poręczycieli wraz z ich podpisami,
 • numer konta bankowego.

Dodatkowo do wniosku dołącza się zazwyczaj klauzulę informacyjną, a także zaświadczenie o decyzji udzielenia pożyczki.

Co powinna zawierać umowa pożyczki z pracownikiem?

Nie ma jednego szablonu, który mógłby posłużyć nam jako pożyczka z zakładu pracy wzór umowy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, jakie ma ona pełnić funkcję. Na tej podstawie wyróżnimy kilka niezbędnych elementów. Zadaniem umowy jest sprecyzowanie ogólnych zasad pożyczki, które zawarte są w regulaminie ZFŚS. W umowie powinny więc być wskazane takie informacje jak kwota udzielanej pożyczki, okres spłaty, ilość rat oraz cel, na jaki muszą być wykorzystane pożyczone pieniądze. Bardzo często do umowy dołącza się także klauzulę określającą warunki zwolnienia pracownika od spłaty zadłużenia. W umowie nie może także zabraknąć informacji na temat sposobu przekazania środków pożyczkobiorcy (zazwyczaj jest to numer konta bankowego, na który pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę). Dokument powinien także zawierać informacje o terminie dostarczenia przez pracownika zaświadczeń lub pokwitowań potwierdzających cel wykorzystania środków z funduszu.

Pamiętajmy, że im bardziej szczegółowy jest dokument, tym mniejsze jest ryzyko na pojawienie się nieporozumień między pracodawcą a pracownikiem.

Jakie są odsetki pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

W treści tego artykułu wielokrotnie padało stwierdzenie “zerowe oprocentowanie”. Należy jednak podkreślić, że kredyt w zakładzie pracy nie zawsze gwarantuje nam brak odsetek. Pożyczki pracownicze nie są traktowane jako usługi finansowe,  pracodawca otrzymuje pewną dowolność w ustalaniu warunków spłaty. Jak można przeczytać w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wszelkie zasady i warunki korzystania z kredytu w zakładzie pracy powinny być zawarte w regulaminie, który ustala pracodawca. Należy jednocześnie podkreślić, że swoboda ta jest ograniczona przez dodatkowe konsultacje z zakładową organizacją związkową lub reprezentantem pracowników. 

Biorąc pod uwagę cel zysków z oprocentowania pożyczki, można powiedzieć, że w interesie pracowników jest to, by były one pobierane. Mianowicie odsetki zwiększają pulę środków Funduszu. Dzięki temu wzrasta możliwość udzielania wyższego wsparcia finansowego lub większej liczby pożyczek jednocześnie.

pożyczkowy portalWarto podkreślić, że pracodawca ma możliwość obniżenia oprocentowania ustalonego w regulaminie, na przykład ze względu na bardzo trudną sytuację rodziny pracownika. Jednak zasady dotyczące stosowanych ulg również powinny znaleźć się w regulaminie.

Dlaczego warto sięgać po pożyczki z zakładu pracy?

Aktualny rynek firm udzielających pożyczek podsuwa nam wiele rozwiązań w sytuacji, kiedy chcemy zaciągnąć kredyt. Co jednak sprawia, że zamiast udać się do placówki bankowej, powinniśmy się zwrócić z prośbą o pożyczkę do swojego pracodawcy? Zdecydowanie bardziej korzystne warunki umowy.

Pożyczając pieniądze, w pierwszej kolejności interesuje nas oprocentowanie. W przypadku pożyczki z zakładu pracy odsetki mogą być zerowe lub bardzo niskie (niższe niż w bankach lub parabankach), co tym samym nie naraża nas na dodatkowe, niepotrzebne koszty.

Kolejnym plusem tego typu pożyczki jest także dogodny termin spłaty zadłużenia. Umowa może być długoterminowa, co pozwala nam spłacić dług w mniejszych i częstszych ratach. Co więcej, w przypadku trudnej sytuacji finansowej pracownika istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty.

Należy także pamiętać, że pożyczka, która jest udzielana na cele mieszkaniowe jako pomoc zwrotna, nie jest doliczana do dochodu i opodatkowana. Jeśli część pożyczki zostanie nam umorzona, wtedy będzie ona podlegać opodatkowaniu.

Pożyczka zakładowa – co może nas zniechęcić?

pożyczkowy portal

Każda umowa kredytowa ma swoje plusy i minusy. Mimo możliwości zerowego oprocentowania, na niekorzyść tej pożyczki przemawia fakt, że musimy znaleźć poręczyciela. I nie może to być osoba niezwiązana z firmą, w której pracujemy. Poręczycielem może być tylko jej pracownik. Skąd taka zasada? Kiedy pożyczkobiorca zwolni się z zakładu pracy, nie spłaca zadłużenia i nie jest znane jego miejsce przebywania, pracodawca może ściągnąć dług od poręczyciela.

Zdarza się, że wystarczy jeden poręczyciel. Jednak najczęściej będzie ich kilku. Kiedy pracodawca musi odzyskać dług pożyczkobiorcy od poręczyciela, można podzielić się spłatą z innymi żyrantami lub samodzielnie podjąć się uregulowania zadłużenia.

Żyrant a pożyczka z zakładu pracy

Często może dojść też do sytuacji, w której w danej instytucji funkcjonują pożyczki zakładowe, natomiast nikt ze współpracowników nie chce podżyrować naszej pożyczki. Często do takich sytuacji dochodzi w placówkach publicznych np. w instytucjach kultury, w których pracownicy zarabiają niskie pensje. Pożyczka zakładowa jest dla nich bardzo pomocna np. gdy planują remont mieszkania (pożyczka remontowa w zakładzie pracy), przygotowanie ślubu syna lub córki lub w wielu innych sytuacjach. Jednak w wąskim gronie osób, czasami może być naprawdę trudno o znalezienie żyranta. Jeśli natomiast w określonym miejscu pracy panuje przyjemna atmosfera, a pracowni są ze sobą solidarni, znalezienie poręczyciela nie powinno przysporzyć nam problemów. Zwłaszcza gdy w danej firmie pożyczka pracownicza funkcjonuje na porządku dziennym. Osoby od lat pracujące razem znajdą się dobrze, często utrzymują znajomość również po godzinach pracy zawodowej, więc pożyczka z pracy będzie dla nich czymś całkowicie normalnym.

Warto postawić się również w miejscu nowego pracownika, który nie zna tak naprawdę osoby, która prosi go o zostanie żyrantem. Co więcej, możemy mieć pełne zaufanie do pożyczkobiorcy, ale nigdy nie mamy pewności, czy nie spotka jej szereg nieszczęśliwych zdarzeń, które uniemożliwią jej spłacenie zobowiązania finansowego. Dlatego żyrowanie pożyczki z zakładu pracy jest jej największym minusem.

Czy pożyczka u pracodawcy jest opodatkowana?

Pożyczka z firmy dla pracownika jest z reguły zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dzieje się tak ze względu na zapis w art. 43 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) o zwolnieniu z podatku VAT usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Natomiast ustawa z dnia 9 września 2000 roku o PCC (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959) wskazuje, że pożyczki zwolnione z podatku VAT nie podlegają również opodatkowaniu PCC. 

Wyjątkiem jest umorzenie pożyczki! W takiej sytuacji należy liczyć się z opodatkowaniem, ponieważ nie mam do czynienia ze świadczeniem pieniężnym.

Pożyczka zakładowa a pożyczka online – czy to dobra alternatywa?

Zdecydowaliśmy się, że pożyczka mieszkaniowa w zakładzie pracy będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem? Szukanie poręczyciela naszej pożyczki nie jest najmilszą wizją. Zmusza nas to do kłopotliwych rozmów i krępujących pytań, a to może nas skutecznie zniechęcić do wzięcia kredytu w naszym zakładzie pracy. Jeśli więc wolimy uniknąć poszukiwań żyranta, bardzo dobrym posunięciem będzie wzięcie pożyczki online. W sieci możemy znaleźć wiele firm, które oferują szybkie pożyczki na korzystnych warunkach.Firmy, które udzielają pożyczek przez Internet, oferują szybkie pożyczki krótkoterminowe oraz długoterminowe. Możemy wziąć kredyt nawet na kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Spełni to oczekiwania zarówno tych osób, które potrzebują pieniędzy na niewielki remont, ale także tych, które potrzebują większą kwotę na przebudowę lokalu mieszkalnego.

 • Czas rozpatrywania wniosków online jest bardzo krótki, w związku z czym, po pozytywnej decyzji firmy, szybko będziemy mogli cieszyć się pożyczonymi pieniędzmi.
 • Plusem jest także fakt, że niektóre firmy oferują zerowe oprocentowanie, co na pewno ucieszy osoby, które nie lubią przepłacać.
 • Minusem tego typu pożyczek jest krótki okres spłaty zadłużenia w przypadku chwilówki z RRSO 0%. Jeśli szybko potrzebujemy gotówki, a wiemy, że będziemy w stanie to szybko spłacić, warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem.
 • Różnorodność firm oferujących pożyczki online sprawia, że trudno wybrać odpowiednią ofertę, dlatego warto sprawdzić rankingi pożyczek – najnowsze zestawienie firm, które posiadają najlepsze oferty kredytów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły