Kim jest żyrant i na czym polega pożyczka z żyrantem?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Pożyczki czy kredyty z żyrantem to element oferty w bankach i firmach pozabankowych. Kim jest wspomniany żyrant i co oznacza bycie nim? Na jakich zasadach są udzielane pożyczki i kredyty w takiej sytuacji?

Kim jest żyrant?

Żyrant nazywany jest również poręczycielem i według przepisów Kodeksu cywilnego to osoba, która zobowiązuje się względem wierzyciela do wykonania zobowiązania na wypadek, gdyby nie zrobił tego sam dłużnik.

Przy kredycie czy pożyczce odpowiada on za dane zobowiązanie całym swoim majątkiem. Jeśli dłużnik nie spłaci go i z różnych powodów nie będzie w stanie uregulować, np. płatności kolejnej raty kredytu, to żyrant powinien tego dokonać. Prawem wierzyciela jest także dochodzenie od poręczyciela spłaty długu na drodze postępowania egzekucyjnego, czyli poprzez egzekucję komorniczą.

Kto może zostać żyrantem?

Nie każdy może być żyrantem. W takiej roli może występować osoba:

  • pełnoletnia,
  • mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • mająca odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

Banki przed ustanowieniem zabezpieczenia spłaty długu w formie poręczyciela sprawdzą, czy dana osoba ma odpowiednio wysoką zdolność do uregulowania zobowiązania. Czy mając kredyt, można być żyrantem? Nie jest to absolutnie wykluczone, ale banki sprawdzą, czy wnioskujący ma odpowiednio wysokie dochody, by w razie braku spłaty długu przez dłużnika był w stanie regulować istniejące zobowiązanie i żyrowane.

Instytucje te, tak samo jak firmy pożyczkowe sprawdzają też, czy taka osoba nie znajduje się w bazie dłużników, jak KRD czy BIG InfoMonitor. Weryfikują również historię kredytową w BIK, ale to robią głównie banki i wybrane podmioty pozabankowe. Jeśli wnioskujący jest nierzetelnym dłużnikiem, na pewno nie będzie mógł zostać żyrantem.

Kredyt lub pożyczka z żyrantem – część oferty kredytowej

Z perspektywy klienta pożyczka z żyrantem lub gwarantem czy poręczenie do zobowiązania bankowego to szansa na skorzystanie z oferty kredytowania bez konieczności posiadania wysokiej zdolności kredytowej. Dla banku żyrant jest dodatkowym zabezpieczeniem spłaty długu. Wówczas więcej niż jedna osoba jest odpowiedzialna za uregulowanie rozwiązania.

Jednak z punktu widzenia samego żyranta takie zobowiązanie jest dla niego ryzykowne. Nigdy nie wiadomo bowiem, czy dłużnik będzie się terminowo wywiązywać z płatności rat kredytu czy pożyczki. Poręczenie może więc wpędzić żyranta w kłopoty finansowe.

Częstym przykładem kredytu z poręczycielem jest kredyt studencki, choć obecnie nie tylko osoby bliskie studentowi mogą być żyrantami, ale również można zastosować poręczenie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jakie są prawa żyranta?

Konieczność spłaty poręczanego zobowiązania to obowiązek, na jaki godzi się żyrant, jeśli występuje w takiej roli. Ma on jednak swoje prawa. Co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu?

W pierwszej kolejności terminowo, na żądanie banku lub firmy udzielającej pożyczki z żyrantem, powinien on spłacić zobowiązanie. Jednak ma szansę na zwrot poniesionych kosztów. Wszystko dlatego, że żyrantowi przysługuje prawo do roszczenia regresowego względem pierwotnego dłużnika, któremu poręczył kredyt. Jeśli kredytobiorca nie spłaca zadłużenia, musi zrobić to żyrant, który odpowiada za nie całym swoim majątkiem.

Może on odzyskać swoje pieniądze, jeśli wystąpi do dłużnika o zwrot środków. W pierwszej kolejności żyrant powinien wystosować do kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy przedsądowe wezwanie do zapłaty, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych skutków, może wnieść sprawę do sądu i walczyć o swoje prawa.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły