Jakie oprocentowanie do kredytu jest bezpieczniejsze – stałe czy zmienne?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Banki udzielając kredytu hipotecznego lub gotówkowego proponują klientom oprocentowanie stałe lub zmienne. Przy długoterminowych zobowiązaniach na wysoką kwotę, rodzaj stosowanego oprocentowania może robić diametralną różnicę w całkowitych kosztach kredytu. Szczególnie teraz ta kwestia nabiera szczególnego znaczenia.

procenty w balonach

Coraz więcej Polaków obawia się zaciągnięcia kredytów hipotecznych

Obecna sytuacja gospodarcza i odgórne zwiększenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej skutecznie zniechęca do korzystania z finansowania w bankach. Coraz więcej Polaków rezygnuje w ogóle z sięgnięcia po kredyt mieszkaniowy, decydując się na wynajem nieruchomości, gdyż boją się kolejnych podwyżek stóp, a w następstwie braku wystarczających środków na spłatę miesięcznych rat. 

Jednakże i sam wynajem poszedł w górę, dlatego też lepszym rozwiązaniem może okazać się kredyt hipoteczny lub gotówkowy na sfinansowanie części zakupu mieszkania. Nasuwa się pytanie, czy wybrać oprocentowanie stałe, czy zmienne w 2022 roku?

Oprocentowanie stałe a zmienne – jakie są różnice?

Zacznijmy od czego co to jest oprocentowanie i jakie są jego składniki. Jak powszechnie wiadomo to koszt główny kredytu, na podstawie którego naliczane są odsetki. Oprocentowanie składa się z marży banku i stawki referencyjnej WIBOR. 

Marża jest ustalana indywidualnie przez każdy bank, dlatego kredytobiorca może negocjować o obniżenie tego wskaźnika podczas zawierania umowy kredytowej. Z kolei stawka WIBOR jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej ze stóp procentowych wskazanych przez banki. Oprocentowanie kredytu jest ustalane z uwzględnieniem WIBOR-u funkcjonującego w danym terminie, najczęściej jest to WIBOR 6M lub WIBOR 3M – to zależy od polityki danego banku. WIBOR ustalają największe banki, codziennie do godziny 11.00.

Na wysokość stawki WIBOR pośredni wpływ ma wysokość ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP. Znaczenie ma też sytuacja na rynku bankowym, która zależy m.in. od sytuacji ekonomicznej w kraju. 

Przy oprocentowaniu stałym, wysokość oprocentowania jest taka sama w każdym okresie spłacania zobowiązania – z góry wiemy jaki jest całkowity koszt kredytu. Natomiast kredyt ze zmiennym oprocentowaniem uwzględnia aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Oznacza to, że jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się podnieść lub obniżyć stawki, to zmieni się także wysokość raty kredytu. W przypadku zwiększenia stopy procentowej, będziemy musieli zapłacić więcej niż dotychczas. Może to być bardzo niekorzystne dla kredytobiorców w przypadku dużej podwyżki, tak jak to ma miejsce w 2022 roku. 

Podniesienie stóp procentowych przez NBP a sytuacja kredytobiorców

W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej wielu Polaków. Niestety te czasy odeszły w zapomnienie.

W 2022 roku rząd zdecydował się na zupełnie inną taktykę. Zdecydowano o podniesieniu stóp procentowych w celu powstrzymania galopującej już inflacji na poziomie 15%. Według opinii wielu ekonomistów obecna podwyżka stóp to stanowczo za mało, aby uratować upadającą gospodarkę. 

W 2022 roku stopy procentowe były podnoszone już pięciokrotnie. Ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie miejsce 8 czerwca 2022 roku i spowodowała, że od 7 czerwca 2022 roku stopy procentowe NBP są wyższe o 0,75 punktu procentowego. W tabeli przedstawimy, jak diametralnie zmieniła się stóp procentowych na przestrzeni ostatnich okresów. 

Okres Wysokość stopy procentowej
Poziom sprzed pandemii (do 18 marca 2020 r.)1,5%
Poziom do 6 października 2021 r.0,10%
Poziom od 8 grudnia 2021 r.5,25%
Poziom od 8 czerwca 2022 r.6%

Oprocentowanie stałe czy zmienne w 2022 roku?

Jakie jest więc lepsze oprocentowanie – stałe czy zmienne? Obecnie najbezpieczniejszym wyjściem jest korzystanie ze stałego oprocentowania. Nie wiadomo, czy Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na kolejną podwyżkę. Na przestrzeni dwóch lat koszty obsługi kredytu znacznie wzrosły, przez co wielu kredytobiorców ma problem ze zbyt wysokimi ratami zobowiązania, które są nieproporcjonalne do osiąganych dochodów. 

Kredyt gotówkowy a wybór oprocentowania

Kredyt gotówkowy to zobowiązanie z krótszym okresem kredytowania, dlatego też w większości przypadków można spotkać oprocentowanie stałe. Jednakże jeżeli zapożyczamy się na większe sumy, to czas zawarcia umowy może trwać nawet 10 lat. W tym wypadku banki mogą stosować oprocentowanie zmienne, aby zabezpieczyć się przed zwiększeniem stawki WIBOR i ewentualną utratą dochodu wynikającej z udzielenia finansowania.

Aktualnie w ofertach bankowych można znaleźć kredyt z oprocentowaniem stałym. W zależności od polityki instytucji czas obowiązywania stałego oprocentowania może wynosić od 5 do 10 lat.

Kredyt hipoteczny – czy tak naprawdę jest możliwość wyboru rodzaju oprocentowania?

Przy kredycie hipotecznym zazwyczaj obowiązuje zmienne oprocentowanie, chyba że jest to zobowiązanie zawarte jedynie na kilka lat. 

Często pojawiają się oferty kredytów hipotecznych, w których przez kilka lat kredytobiorca spłaca ratę kredytu z uwzględnieniem stałego oprocentowania. Następnie w pozostałym okresie spłacania zobowiązania stosowane jest zmienne oprocentowanie. 

Dla większości kredytobiorców kredyt mieszkaniowy to zobowiązanie na wiele długich lat – z reguły 15-20 lat. Z tego względu tak naprawdę jedynie przez kilka lat możemy korzystać ze stałego oprocentowania. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły