Jak rozłożyć dług na raty? Wniosek o rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty [Wzór wniosku]

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 13 minut

Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jedną z nich są problemy finansowe. W wyniku zdarzeń losowych może się okazać, ze nie będziemy mieli środków na spłatę zadłużenia. Co zrobić, kiedy nie będziemy w stanie spłacić pożyczki w terminie? Pożyczkodawcy przewidzieli takie sytuacje i znaleźli rozwiązanie, umożliwiając rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty. Kto może skorzystać z takiej możliwości i w jakich sytuacjach?

rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty

Rozłożenie długu na raty – czy to w ogóle możliwe?

Jeśli posiadasz nieuregulowane długi, nie możesz ignorować problemu. Musisz stawić czoła problemowi. Jedną z możliwości jego rozwiązania jest rozłożenie długu na raty. Odpowiednio napisaną prośbę warto wysłać listem poleconym na adres firmy. Dodatkowo można także napisać wiadomość e-mail. Jeśli pożyczkodawca próbuje nawiązać z nami kontakt telefoniczny, powinniśmy odebrać. Może się zdarzyć, że zamiast pisma otrzymamy odpowiedź w trakcie rozmowy lub drogą elektroniczną.

Bardzo często dłużnicy zostają poproszeni o telefon do Działu Windykacji w celu omówienia problemu i ewentualnego planu spłaty długu. Powinniśmy zdecydować się na takie rozwiązanie jak najszybciej to możliwe, aby uniknąć dodatkowych odsetek za zwłokę w maksymalnej wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, opłat za monity ponaglające i inne działania windykacyjne. Grozi nam również negatywny wpis do baz BIG.

Rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty zależy od zasad i dobrej woli konkretnego pożyczkodawcy. Należy jednak pamiętać, ze pożyczkodawcy zależy przede wszystkim na tym, abyś spłacił zadłużenie wobec niego. Oznacza to, ze najczęściej firmy pożyczkowe godzą się na rozłożenie długu na raty.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Jeśli masz problem ze spłatą zobowiązania, koniecznie sprawdź, czy Twój pożyczkodawca oferuje swoim klientom rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty. Takie rozwiązanie pojawia się zazwyczaj w przypadku chwilówek. Ich cechą charakterystyczną jest krótki termin spłaty zobowiązania oraz zwrot należności w postaci jednorazowego przelewu. Dlatego może się zdarzyć, że w wyniku problemów w życiu zawodowym lub nieprzemyślanej decyzji o zaciągnięciu pożyczki, nie będziemy w stanie zgromadzić potrzebnej sumy w określonym czasie. W takiej sytuacji warto przed upływem terminu płatności złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty.

Czy chwilówki można rozłożyć na raty?

Zarówno w przypadku chwilówek, jak i pożyczek długoterminowych istnieje możliwość refinansowania lub wakacji ratalnych. Jednak kiedy do ostatniej chwili będziemy się łudzić, że uda nam się zgromadzić potrzebne pieniądze, wówczas taka szansa przepada. Najczęstszym problemem jest uciekanie przed kontaktem z pożyczkodawcą. Boimy się jego reakcji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że brak wystarczającej kwoty do uregulowania zobowiązania nie jest powodem do wstydu. Jeżeli nasz pożyczkodawca uwzględnia w swojej ofercie rozłożenie długu na raty, to znaczy, że jest przygotowany na każdą ewentualność.

Może się zdarzyć, że na stronie pożyczkodawcy nie znajdziemy informacji na temat spłaty chwilówki w ratach. W takiej sytuacji warto skontaktować się z doradcą klienta przez infolinię i zapytać, jak rozłożyć chwilówki na raty i czy istnieje taka możliwość. W wielu przypadkach odpowiedź brzmi tak, a kontakt z pożyczkodawcą pozwoli nam uniknąć większych problemów.

Rozłożenie chwilówki na raty  – krok po kroku

Pierwszym krokiem w takich sytuacjach powinno być sprawdzenie strony internetowej pożyczkodawcy. Jeżeli istnieje opcja rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty, wówczas taką informację znajdziemy w regulaminie, umowie ramowej lub sekcji Pytania i odpowiedzi. Nie ulega jednak wątpliwości, że taką wiedzę należy posiąść jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze firmy pożyczkowej. Jeżeli nie znajdziemy takiej informacji, mimo wszystko warto skontaktować się z pożyczkodawcą i upewnić, czy istnieje taka możliwość.

Drugim krokiem, jaki powinniśmy wykonać przy problemach z terminowym zwrotem należności, jest nawiązanie kontaktu z przedstawicielem pożyczkodawcy. Każda firma podaje na swojej stronie internetowej dane kontaktowe. Jeżeli dostępny jest numer telefonu na infolinię, powinniśmy z niego skorzystać, aby jak najszybciej dowiedzieć się, co dalej robić. W przypadku gdy taki numer nie jest dostępny, możemy skorzystać z poczty elektronicznej. Jednak wówczas należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania na odpowiedź.

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór?

 1. W prawym górnym rogu zapiszmy miejscowość i datę.
 2. W lewym górnym rogu powinniśmy zapisać swoje dane. Kolejno: Imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz numer pożyczki.
 3. Poniżej, na środku umieszczamy tytuł “Wniosek o rozłożenie na raty pożyczki”.
 4. Następnie w treści wniosku powinna znaleźć się informacja o kwocie zobowiązania, numer umowy oraz sugerowana kwota miesięcznej raty.

Przykładowo: Zwracam się z prośbą o rozłożenie mojego zobowiązania w kwocie…. z tytułu umowy nr….,  na dogodne dla mnie miesięczne raty. Ze względu na swoją sytuację finansową nie jestem w stanie spłacić zobowiązania w całości. Oświadczam, że spłacę całą należność w ratach nie wyższych niż …. zł miesięcznie.

 1. W dalszej części, od nowego akapitu uzasadniamy swój wniosek, na przykład nieoczekiwanym pogorszeniem się sytuacji finansowej.
 2. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
 3. Na końcu pod tekstem właściwym zapisujemy zwrot grzecznościowym “Z poważaniem” i składamy swój podpis.

Wniosek o rozłożenie długu na raty uzasadnienie!

Jak wspominaliśmy, prośba o rozłożenie zadłużenia na raty powinna zawierać również właściwe uzasadnienie. Jest to ważna część każdego formularza i pozwoli zweryfikować pożyczkodawcy, co tak naprawdę leżało u podstaw problemów finansowych klienta. Dlatego należy uwzględnić w nim wszelkie okoliczności powstania problemów ze spłatą zadłużenia. Przykładem może być:

 • utrata pracy
 • pojawienie się choroby, która generuje wysokie koszty leczenia czy też 
 • zdarzenia losowe, którym nie mogliśmy zapobiec.

W uzasadnieniu można uwzględnić również wysokość aktualnych dochodów, wydatków oraz liczbę osób, które znajdują się na utrzymaniu.

Jak dostarczyć wniosek o rozłożenie chwilówki na raty lub zadłużenia?

Przekroczenie terminu spłaty zobowiązania wiążę się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Są nimi między innymi: odsetki za zwłokę, opłaty za monity, opłaty za wezwania ponaglające do spłaty zobowiązania czy też koszty działań windykacyjnych. Wraz z odkładaniem decyzji o stawieniu czoła problemom zwiększamy swoje zadłużenie wobec pożyczkodawcy. Zasady rozłożenia długu na raty różnią się w zależności od firmy, w jakiej posiadamy przeterminowane zobowiązanie. Jednak w każdym przypadku potrzebne będzie podanie o rozłożenie na raty chwilówki czy też długu. Informacje na temat formy, jaką powinien on przybrać często znajdziemy również w umowie lub sekcji Pytania i Odpowiedzi. Jakie są możliwości?

 1. Wysłanie odpowiednio napisanego wniosku o rozłożenie długu na raty pocztą tradycyjną.
 2. Dostarczenie prośby o rozłożenie zadłużenia na raty drogą elektroniczną – wiadomość e-mail.
 3. Zgłoszenie chęci rozłożenia długu na raty poprzez Panel Klienta.

Ile kosztuje rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty?

Jeśli dostarczymy wniosek o rozłożenie na raty chwilówki we właściwy sposób dla danego pożyczkodawcy, wówczas zostaniemy zobowiązani do podpisania nowej umowy oraz wymaganych aneksów. Następnie będziemy musieli dokonać dodatkowych opłat, takich jak: prowizja za skorzystanie z usługi lub procent kapitału pożyczki oraz zapłacić pierwszą ratę w wyznaczonym terminie. Często będziemy musieli zgodzić się na zwiększenie łącznej kwoty zobowiązania, aby móc spłacać je w ratach.

Prośba o rozłożenie długu na raty ratunkiem przed pętlą zadłużenia

W akcie desperacji wiele osób decyduje się na zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej – to prosta droga do wpadnięcia w pętle zadłużenia. Co to jest? Nazywamy w ten sposób sytuację, kiedy wysokość zaciągniętych przez nas zobowiązań oraz ich raty przekraczają wysokość naszych dochodów. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, warto pomyśleć o rozłożeniu zobowiązania na raty lub konsolidacji zobowiązań. Konsolidację można przeprowadzić w banku lub skorzystać z konsolidacji w instytucjach pozabankowch.

Jeśli chodzi o połączenie spłaty kilku chwilówek w jedną, z pewnością nie dostaniemy na ten cel kredytu w banku. Jednak możemy sami zorganizować sobie takie rozwiązanie, zaciągając odpowiednią pożyczkę na raty. Aby nie pogorszyć tym sposobem swojej sytuacji, należy zwrócić uwagę na:

 • wysokość pożyczki – powinna pokrywać nasze wszystkie obecne zobowiązania i nic ponadto,
 • ilość rat – kwota jednorazowej miesięcznej raty powinna być dostosowana do naszego budżetu domowego.

Decyzje związane z pożyczaniem pieniędzy powinny być zawsze przemyślane i dobrze zaplanowane.

Jakie firmy oferują rozłożenie zadłużenia na raty?

Wielu pożyczkodawców wprost informuje o możliwości rozłożenia długu na raty w przypadku problemów z jego terminową spłatą. W praktyce, taką praktykę stosuje większość firm pożyczkowych. Często jest to najkorzystniejsze rozwiązanie na obu stron. To, jaki zostanie Ci zaproponowany harmonogram spłaty i czy zostaną pobrane dodatkowe opłaty, zależy od konkretnego pożyczkodawcy.

Rozłożenie chwilówki na raty w wybranych firmach pożyczkowych

Wybraliśmy kilka firm pożyczkowych, o które najczęściej pytają pożyczkodawcy, aby zorientować się, jak wygląda w ich przypadku kwestia rozłożenia zadłużenia na raty. Oto wyniki:

 • Smart Pożyczka rozłożenie na raty – firma oferuje swoim klientom taką możliwość. Co więcej informuje, że w razie pojawienia się problemów z nieterminową płatnością skontaktuje się z pożyczkobiorcą i zaproponuje jedną z następujących rozwiązań: rozłożenie spłaty pożyczki na raty, przedłużenie terminu spłaty lub refinansowanie pożyczki. Mimo to zalecamy samodzielne nawiązanie kontaktu z pożyczkodawcą. Zapytajmy również o to, jak powinno wyglądać pismo o rozłożenie na raty.
 • LendOn rozłożenie na raty – LendOn posiada własny Dział Windykacji, z którym należy skontaktować się w razie problemów z terminową spłatą zobowiązania. Na stronie pożyczkodawcy znajdziemy informację, że w szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty oraz ustalenia indywidualnego planu spłat. Oprócz tego pożyczkobiorcy mają do dyspozycji refinansowanie pożyczki o 5, 10, 15, 20, 25 lub nawet 30 dni. Informacje na ten temat można znaleźć w “Strefie klienta”.
 • Finbo rozłożenie na raty – Finbo nie informuje oficjalnie, czy pozwala na rozłożenie długu na raty w przypadku braku możliwości spłaty zobowiązania. Z opinii klientów firmy wynika jednak, ze taka możliwość bywa proponowana przez dział windykacji firmy. Jeśli masz problem z terminową spłatą pożyczki w Finbo, skontaktuj się z działem windykacji firmy pod numerem 22 266 81 71.
 • Kuki rozłożenie na raty – Kuki również nie podaje oficjalnej informacji o możliwości rozłożenia zadłużenia na raty. Z informacji dostępnych w Internecie oraz opinii klientów można jednak wywnioskować, że klienci mający problem ze spłatą pożyczki otrzymują taką możliwość. Aby poznać swoje opcje należy skontaktować się z działem windykacji Kuki pod numerem 22 349 94 12.

Vivus – czy można spłacać zadłużenie w ratach?

Czy Vivus rozkłada dług na raty? Na stronie pożyczkodawcy są tylko zdawkowe informacje na ten temat. Dowiadujemy się stamtąd, że w każdym przypadku dobierane są indywidualne warunki spłaty. Jedną z możliwości jest rozłożenie długu na raty. Nie jednak jednak dostępny żaden wniosek o rozłożenie na raty Vivus.

Jeżeli pojawi się problem z uregulowaniem zadłużenia w terminie, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą. Z pewnością przedstawi nam on dostępne rozwiązania. Wśród nich znajduje się między innymi możliwość przesunięcia terminu spłaty o 7, 14 lub nawet 30 dni. Każdy pożyczkobiorca ma szansę skorzystać z tego rozwiązania maksymalnie dwa razy. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

Podanie o rozłożenie na raty – podsumowanie

Obecnie firmy dość często zgadzają się na rozłożenie chwilówki czy zadłużenia na raty po niedotrzymaniu terminu. Co jednak jeśli będzie to niemożliwe? W takich sytuacjach warto zastanowić się nad wyżej wspomnianą konsolidacją zobowiązań. Umożliwi nam to spłatę pożyczki w dogodnych dla nas ratach. W przypadku posiadania tylko jednej chwilówki jednak ze stale rosnącym saldem, również warto rozważyć takie wyjście z sytuacji, jeżeli wszystkie inne zawiodły. Pamiętajmy również o podstawowej zasadzie: Nie unikaj kontaktu z pożyczkodawcą!

W pierwszej kolejności należy poszukać wzoru podania rozłożenie pożyczki oraz zadłużenia na raty na stronie internetowej pożyczkodawcy. Może on znajdować się w sekcji dokumenty, w stopce, regulaminie lub panelu klienta. Jednak kiedy firma wymaga od pożyczkobiorcy samodzielnego napisania wniosku, wielu z nas ma problem. Nie wiemy, w jaki sposób pisać oficjalne pisma, boimy się, że popełnimy błąd. Wtedy warto skorzystać z naszego wzoru.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły