Umorzenie odsetek od długu – kto może na nie liczyć? [Wzór wniosku]

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 10 minut
Wszystkie oferty związane z udzieleniem pożyczki lub chwilówki przez firmy pozabankowe wiążą się z naliczeniem dodatkowych kosztów, m.in. odsetek. Sprawdź, czym charakteryzują się odsetki pożyczki. Podpowiadamy, jak możesz starać się o umorzenie odsetek zaciągniętego zobowiązania.

Odsetki pożyczki – ogólna charakterystyka

Firmy pozabankowe i banki udzielają pożyczek, dzięki którym osiągają dodatkowy zysk. Większość produktów, jaka oferowana jest przez instytucje finansowe, ma doliczone dodatkowe opłaty w postaci odsetek. Tyczy się to głównie ofert kredytów hipotecznych, gotówkowych, pożyczek ratalnych czy chwilówek. Naliczone odsetki sprawiają, że w rzeczywistości oddajesz więcej pieniędzy, niż pożyczyłeś od firmy. W polskim prawie istnieją dwa rodzaje odsetek: kapitałowe i ustawowe za opóźnienie spłaty zobowiązania.

W przypadku odsetek kapitałowych mamy na myśli możliwość skorzystania z uzyskanych pożyczonych pieniędzy. Natomiast odsetki za opóźnienie to poniekąd rekompensata, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z terminu spłaty zaciągniętych należności.

Podczas zaciągania pożyczki musimy pamiętać o dodatkowych kosztach, w których skład wchodzi oprocentowanie nominalne, prowizje oraz dodatkowe koszty np. ubezpieczenie pożyczki.

Wysokość odsetek pożyczki 

Wysokość odsetek kapitałowych nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.
W przypadku braku odnotowania spłaty należności przez klienta zostają naliczane odsetki ustawowe, które możemy łatwo policzyć, bez konieczności korzystania z kalkulatorów. Wysokość odsetek ustawowych oblicza się według wzoru, w którym mnożymy kwotę zaległości, liczbę dni zwłoki oraz wysokość stawki odsetek i dzielimy wynik przez 365 dni.

Oczywiście możemy również ułatwić sobie to zadanie, korzystając ze specjalnych kalkulatorów odsetek ustawowych online, które znajdziemy na licznych stronach internetowych. Nałożenie odsetek ustawowych przysługuje każdej firmie, kiedy dłużnik opóźnia spłatę należności. Jeżeli znajdujemy się w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie spłacić naszego zobowiązania i tym bardziej naliczonych odsetek od udzielonej pożyczki, możemy napisać i złożyć stosowne pismo o umorzenie odsetek.

Umorzenie odsetek

Większość z nas bez wątpienia zastanawiała się nad zaciągnięciem pożyczki lub kredytu w jednej z instytucji finansowych. Jeżeli zdecydowaliśmy się na uzyskanie pomocy finansowej, ale znajdujemy się w gronie osób, które mają problem z uregulowaniem opłaty za zaciągnięte zobowiązanie – nie popadajmy w panikę. Problemy ze spłatą pożyczki mogą mieć różne przyczyny. U większości osób będzie to pojawienie się nagłych, nieplanowanych wydatków, takich jak naprawa samochodu, sprzętu RTV/AGD, zakup leków czy zmniejszenie otrzymywanej pensji.

Jedną z możliwości wyjścia z problemów ze spłatą zobowiązania jest staranie się o przyznanie umorzenia odsetek uzyskanej pożyczki ratalnej lub chwilówki online. Niestety nie jest to do końca takie proste, ponieważ prośba o umorzenie odsetek powinna zostać odpowiednio uzasadniona.

Powody, jakie umożliwiają pozytywne przyjęcie wniosku o umorzenie odsetek to m.in.:

  • nagła choroba,
  • utrata pracy,
  • wypadek,
  • śmierć bliskiej osoby czy również
  • utrata majątku z powodu klęski żywiołowej. 

Innym, równie ważnym powodem, jest konieczność uregulowania zadłużenia środkami pieniężnymi uzyskanymi z pomocy społecznej. 

Jak ubiegać się o umorzenie odsetek?

Niestety zaciągając pożyczkę, niektóre osoby nie myślą o konsekwencjach, jakie mogą pojawić się, w sytuacji gdy w rzeczywistości nie są w stanie uregulować zaciągniętego zobowiązanie u wierzyciela. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę warto przekalkulować swoje możliwości finansowe i zweryfikować swój budżet domowy. Łatwo jest bowiem wpaść w spiralę zadłużenia, z której ciężko jest się wydostać.

Jeżeli już zastanawiamy się nad możliwością zwolnienia z obowiązku spłaty dodatkowych opłat zaciągniętej pożyczki, należy przygotować odpowiedni wniosek o umorzenie odsetek. Wzory takich dokumentów znajdziemy, wpisując odpowiednie hasło w wyszukiwarkę internetową. Pismo należy wydrukować i odpowiednio wypełnić. Kolejnym krokiem jest wysłanie dokumentu do firmy pozabankowej lub banku, z którym zawarliśmy stosowną umowę. Dokument również można złożyć w firmie windykacyjnej. Pamiętajmy o podaniu odpowiedniej przyczyny, która uniemożliwia nam spłatę długu. 

Wniosek o umorzenie odsetek

Podanie o umorzenie odsetek u wierzyciela przygotowuje dłużnik, który własnoręcznie podpisuje się na przygotowanym dokumencie. Odręcznie napisane pismo, zawierające  wszystkie istotne informacje, czyli powód nieterminowej spłaty pożyczki, może mieć ogromny wpływ na decyzję firmy, u której posiadamy długi. Wniosek o umorzenie odsetek powinien zawierać:

  • dane osoby zadłużonej, 
  • informacje dotyczące wierzyciela, 
  • sumę długu i odsetek, 
  • zagwarantowanie związane ze spłatą zobowiązania w wyznaczonym terminie, oraz uzasadnienie podania o umorzenie odsetek pożyczki 
  • oraz dodatkowe załączniki. 

Pamiętajmy również, aby napisać wiadomość w formie grzecznościowej i na końcu zawrzeć prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Spory wpływ może mieć forma, w jakiej będziemy chcieli złożyć pismo oraz to, co będzie się w nim znajdowało.

Co dołączyć do pisma?

Dodatkowymi dokumentami, jakie należy dołączyć do podania o umorzenie odsetek to np. dokument, który potwierdza utratę dotychczasowego źródła zarobku, czyli zwolnienia z pracy. Jeżeli jednym z powodów jest nasza zła kondycja zdrowotna lub doznaliśmy stałego uszczerbku na zdrowiu należy do pisma dołączyć dokument ze szpitala lub zaświadczenie lekarskie, które potwierdza stan naszego zdrowia.

Dodatkowo możemy wysłać informacje o bieżącej sytuacji materialnej lub oświadczenie o stanie majątkowym. Ostateczna decyzja zależy wyłącznie od firmy pozabankowej lub banku. W przypadku błędnie sformułowanego wniosku należy go niezwłocznie poprawić. 

Jak uniknąć kary naliczenia odsetek?

Przed złożeniem wniosku o pożyczkę zastanówmy się kilka razy, czy będziemy w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Pożyczkobiorca, który decyduje się na uzyskanie dodatkowej pomocy finansowej, może uniknąć płacenia kary w postaci odsetek. W tym przypadku należy trzymać się terminu spłaty zobowiązania i dokonywać wpłat w wyznaczonym terminie. Niektóre firmy pożyczkowe oferują swoim pożyczkobiorcom możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenia w całości spłaty zobowiązania na pewien czas. Dotyczy to zarówno raty kapitałowej, jak i odsetkowej. Bez wątpienia wakacje kredytowe mogą być sporym obciążeniem, jeżeli w danym momencie odczuwamy słabszą kondycję finansową.

Pamiętajmy jednak, że wakacje kredytowe to nie to samo, co anulowanie spłaty pożyczki. Przed podpisaniem umowy z firmą pozabankową lub bankiem, warto zapoznać się szczegółowo z regulaminem i umową o pożyczkę. Aby uniknąć kary naliczenia odsetek, można również skorzystać z konsolidacji posiadanych pożyczek. Jest to ciekawa opcja dla osób posiadających kilka zaciągniętych pożyczek w wielu instytucjach finansowych. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z biurem obsługi klienta, gdzie konsultanci pomogą rozwikłać wszystkie wątpliwości i odpowiedzą na każde pytanie. 

Co w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu – o jakie umorzenie odsetek i prowizji możemy się starać?

Wiele osób, którym udało się spłacić zaciągnięty kredyt lub pożyczkę przed wyznaczonym terminem, może stawać przed dość nurtującym, a jak ważnym pytaniem. Mianowicie, jeżeli dokonaliśmy wcześniejszej spłaty otrzymanych należności od banku lub firmy pozabankowej – czy w takiej sytuacji mamy prawo do ubiegania się o umorzenie naliczonych odsetek i prowizji?

Jak nakazuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, każdy konsument powinien otrzymać podczas wcześniejszego uregulowania zobowiązania, proporcjonalny zwrot kosztów dodatkowych np. prowizji, czy opłaty administracyjnej. Aby znaleźć się w gronie osób, które ubiegają się o zwrot kosztów, należy odpowiednio wcześniej przygotować i złożyć reklamację do firmy, która udzieliła nam kredytu lub pożyczki, powołując się na najnowszy wyrok TSUE. W przypadku, gdy taka forma pisma nie przyniesie rezultatu, warto zgłosić się bezpośrednio do Rzecznika Finansowego, który pomoże nam rozwiązać zaistniałą sytuację. 

Wyrok TSUE – o czym mowa?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w skrócie TSUE został ustanowiony w 1952 roku w Luxemburgu. Organ sądowy Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ma na celu zapewnienie, aby wszystkie zapisy prawa unijnego zostały odpowiednio interpretowane i stosowane jednakowo we wszystkich krajach członkowskich.

Wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 roku nawiązuje do możliwości ubiegania się o umorzenie odsetek i prowizji kredytu, który udało nam się spłacić przed wyznaczonym terminem. Zgodnie z wydanym wyrokiem kredytobiorcy zobowiązani są do obniżenia kosztów takiego kredytu, związanych z m.in. prowizjami, opłatami administracyjnymi, czy kosztami ubezpieczenia.

Wejście w życie ustawy jest bez wątpienia bardzo pozytywną informacją dla wszystkich pożyczkobiorców, którzy decydują się na wcześniejszą spłatę zaciągniętego zobowiązania.  Jeżeli nasza sytuacja finansowa nam na to pozwala, obecnie warto jest uregulować pożyczkę przed wyznaczonym terminem. Instytucja finansowa, u której posiadamy pożyczkę lub kredyt, w przypadku, gdy spłacimy ją w połowie naszego okresu kredytowania, zobowiązana jest do zwrócenia wszystkich kosztów. Zarówno bank, jak i firma pozabankowa musi rozliczyć się z kosztów ubezpieczenia, opłaty przygotowawczej i prowizji. Jeżeli pożyczkobiorca zdecyduje się na spłatę zaciągniętych należności np. w połowie czasu trwania umowy, powinien on otrzymać zwrot połowy kosztów początkowych, czyli wspomnianych przez nas kosztów opłaty przygotowawczej, prowizji, oraz ubezpieczenia.

Co ciekawe, za naruszenie praw i brak przestrzegania się do ustawy o kredycie konsumenckim może skutkować karą pieniężną w postaci 10% obrotu. Każdy konsument, którego reklamacja zostanie odrzucona, powinien powołać się na wyrok lub poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego. Ostatecznie może również dochodzić swoich praw w sądzie. 

Decyzja UOKiK – Firma Aasa Polska zobowiązana jest do zwrotu prowizji dla klientów

Pierwszą decyzją UOKiK nawiązującą do ustawy z dnia 11 września 2019 roku, jest konieczność poniesienia kosztów przez firmę pożyczkową Aasa Polska. Klienci pożyczkodawcy dostaną zwrot kosztów wcześniej spłaconego kredytu. Jeżeli pożyczkodawca dokonał  wcześniej pobrania opłaty przygotowawczej, zobowiązany jest do jej zwrotu. Co więcej, UOKiK postawił już podobne zarzuty ponad 20 firmom działającym w branży finansowej. 

Wszystkie osoby, którym udało się spłacić zaciągnięte zobowiązanie w Aasa przed terminem 16 maja 2016 roku, firma zobowiązana jest do wysłania odpowiedniej wiadomości do klientów, odnoszącą się do tego, że mają oni prawo do złożenia reklamacji. Aasa Polska zobowiązana jest do obniżenia wszystkich kosztów pożyczki proporcjonalnie do okresu jej spłaty, do jakiego została ona faktycznie skrócona.

Wzór wniosku o umorzenie odsetek

Pobierz wzór wniosku w wersji DOCPobierz wzór wniosku w wersji PDF

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły