Bank odrzucił twój wniosek o kredyt? – Teraz dowiesz się dlaczego!


Dlaczego bank odrzucił wniosek o kredyt? Do tej pory kredytodawcy nie mieli obowiązku informować swoich potencjalnych klientów o powodach udzielenia decyzji odmownej. Musieliśmy się zadowolić informacją o złej ocenie wiarygodności kredytowej. Teraz wszystko się zmieni dzięki nowelizacji prawa bankowego. Bank odrzucił Twój wniosek o kredyt? Dowiedz się dlaczego!


Spis treści:

Dlaczego bank odrzucił twój wniosek o kredyt?

Znalezienie konkretnej odpowiedzi na pytanie, o powód odrzucenia wniosku o kredyt było do tej pory niemożliwe. Mogliśmy jedynie gdybać i zastanawiać się, czy chodzi o formę zatrudnienia, otrzymywane dochody, negatywny wpis w historii kredytowej lub inne. Jednak 4 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, które ułatwią nam dostęp do takich informacji. Wszystko to dzięki ustawie z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dotychczas wiele osób twierdziło, że zmiany kryjące się za  tak popularnym w ostatnim czasie skrótem RODO były źródłem zamieszania i problemów. Jednak teraz niesie ze sobą skutki, które z pewnością poprawią sytuację klientów banków.

 

Odrzucony wniosek o kredyt – jakie zmiany w prawie bankowym?

Wśród niemal 170 zmienionych ustaw znalazło się również prawo bankowe. Nowelizacja dotyczy zapisów na temat podejmowania decyzji kredytowej i udzielenia wnioskodawcy informacji wyjaśniających zajmowane przez bank stanowisko. Dzięki temu w przypadku wątpliwości, co do jego słuszności jako klienci możemy podjąć odpowiednie kroki w celu rozstrzygnięcia sporu. Z informacji zawartych w rozporządzeniu (Dz.U. 2019 poz. 730) dowiadujemy się, że do takich informacji mają prawo wnioskodawcy posiadający status: osoby fizycznej, czyli klienci indywidualni, osoby prawne, czyli przedsiębiorstwa oraz jednostki organizacyjne. Warunkiem jest jedynie posiadanie zdolności prawnej.

Od jakich instytucji uzyskamy uzasadnienie decyzji?

Z danych zawartych w rozporządzeniu (Dz.U. 2019 poz. 730) wynika, że obowiązek przekazania wyjaśnienia dotyczącego decyzji odmownej dotyczy nie tylko banków, ale również instytucji pożyczkowych oraz podmiotów działających w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim. Co to właściwie oznacza? Jeżeli składamy wniosek w jednej z firm pożyczkowych znajdujących się na naszej stronie internetowej, przysługuje nam pełne prawo do uzyskania wszelkich informacji dotyczących powodów odrzucenia wniosku. Nie wystarczy już informacja o złym scoringu, czyli ocenie wiarygodności kredytowej. Mamy prawo otrzymać konkretny powód.

 

Czy konieczny jest dodatkowy wniosek z prośbą o uzasadnienie?

Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu (Dz.U. 2019 poz. 730) jako klienci banku mamy obowiązek zgłosić chęć uzyskania wyjaśnienia. Po wniesieniu takiego wniosku instytucja finansowa powinna podać konkretny powód, dla którego nie przyznała nam kredytu czy pożyczki. Jeżeli kredytodawca odrzuci naszą prośbę, mamy prawo do dochodzenia swoich praw inną drogą. Możemy skorzystać z prawa reklamacji do Rzecznika Finansowego lub złożenia zawiadomienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Co to oznacza dla klientów?

Wcześniej otrzymując ogólną informacje dotyczącą złego scoringu, musieliśmy samodzielnie szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało. Nawet jeśli myśleliśmy, że już znamy powód, mogło się okazać, że jest on zupełnie inny. Dlatego też jakakolwiek poprawa sytuacji była  utrudniona lub nawet niemożliwa. Teraz kiedy dowiemy się, że powodem otrzymania negatywnej decyzji kredytowej była forma zatrudnienia, możemy dążyć do zmiany lub sprawdzić warunki stawiane klientom przez inne instytucje. Pamiętajmy, że możemy złożyć również wniosek o wyjaśnienie dotyczące niższej wartości kredytu, niż się spodziewaliśmy.

Należy wspomnieć, że pozabankowe firmy pożyczkowe akceptują różne źródła dochodu nie tylko umowę o pracę, rentę czy emeryturę. Jeżeli mamy poważny problem z uzyskaniem kredytu w banku, warto zastanowić się nad złożeniem wniosku w instytucji pozabankowej.

 

Odrzucony wniosek o kredyt  ile kosztuje otrzymanie uzasadnienia?

Przejdźmy teraz do cen. Ile będzie kosztowało uzyskanie informacji, dlaczego bank odrzucił twój wniosek? Klienci indywidualni nie muszą się martwić żadnymi dodatkowymi opłatami. Nowelizacja ustawy daje prawo do uzyskania bezpłatnego wyjaśnienia. Jednak jako przedsiębiorcy możemy zostać poproszeni o wniesie dodatkowych opłat, które zostaną dostosowane do wysokości kredytu. Bank lub inna instytucja może, ale nie musi wprowadzać obowiązku wniesienia dodatkowych kosztów.

Jak otrzymamy uzasadnienie i czego się z niego dowiemy?

Odpowiedź na pytanie, dlaczego bank odrzucił twój wniosek o kredyt, powinna być bardzo konkretna. Tylko w takiej sytuacji będziemy w stanie poprawić swoją wiarygodność finansową. Informacja ta zostanie przekazana w formie pisemnej. Przykładowe wyjaśnienie podane przez Fundację Panoptykon:

„Na negatywny wynik oceny zdolności kredytowej miały wpływ następujące czynniki:

 1. forma zatrudnienia (we wniosku została podana umowa o dzieło);
 2. miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego przewyższające zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu (we wniosku został podany miesięczny dochód w wysokości 5000 zł; koszty utrzymania w wysokości 1000 zł; dwie osoby na utrzymaniu);
 3. potwierdzone w bazie danych Biura Informacji Kredytowej opóźnienie w spłacie innego kredytu powyżej 60 dni;
 4. stwierdzony niedozwolony debet na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym”.

Z jakich informacji może skorzystać bank? – RODO

Bank odrzucił Twój wniosek o kredyt? Musisz wiedzieć, że bank ma prawo skorzystać z informacji dotyczących nas jako klientów indywidualnych oraz zobowiązania. Oznacza to, że powodem odrzucenia wniosku i uzasadnienia decyzji może być między innymi:

 • wiek ( szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych),
 • obywatelstwo,
 • stan cywilny,
 • niezapłacony podatek,
 • brak zameldowania na terenie Polski,
 • wysokość zarobków,
 • forma zatrudnienia,
 • zaległości w opłatach za rachunki,
 • inne aktywne zobowiązania finansowe,
 • opóźnienia w  spłacie zobowiązań
 • i wiele innych.

Warto również podkreślić, że zmiany wprowadzone przez ustawę (Dz.U. 2019 poz. 730) nie ułatwiają otrzymania kredytu. Jednak pozwalają na szybszą poprawę zdolności kredytowej w oparciu o uzasadnienie banku lub firmy pożyczkowej.

Bank odrzucił twój wniosek o kredyt? – Teraz dowiesz się dlaczego!
4.2 (84%) 5 votes