Najniższa krajowa a komornik – sprawdź, ile może zabrać!

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 8 minut

Czy komornik może zająć najniższą krajową? To pytanie, które pojawia się u wielu z nas w obliczu problemów finansowych. Jedną z największych obaw jest pozostanie bez środków do życia. Ile komornik może nam zabrać?

najniższa krajowa a komornik

Czy komornik może zająć najniższą krajową? Zajęcie komornicze z umowy o pracę

pożyczkowy portal

Osoby, które zarabiają najniższą krajową na podstawie umowy o pracę, w świetle nowych przepisów mogą spać spokojnie. Najważniejsze informacje na temat obowiązujących regulacji można znaleźć w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).  Według przepisów najniższa krajowa jest kwotą wolną od zajęć komorniczych. Komornik nie może zabrać ani złotówki. Zgodnie z przepisami na koncie dłużnika musi zostać kwota równa co najmniej minimalnej krajowej.

W 2023 roku minimalna krajowa wynosi 3490 zł brutto, od 1 lipca 2023 wzrasta do 3600 brutto. Po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie otrzymamy kwotę około 2700 zł, od 1 lipca 2023 ok. 2800 zł. 

UWAGA! Trochę odmienna sytuacja występuje w przypadku dłużników alimentacyjnych, czyli osób, które zalegają z obowiązkiem płacenia alimentów na rzecz osób zależnych.

Długi alimentacyjne – ile może zabrać komornik z najniższej krajowej?

Czy komornik może zabrać z najniższej krajowej? Jak zostało wspomniane, najniższa krajowa wolna od zajęć komorniczych jest tylko wtedy, kiedy dotyczy długów niealimentacyjnych. Są to na przykład zaległe raty pożyczki, rachunki za prąd i media. Sytuacja jest inna, kiedy dłużnik ma zaległości w spłacie alimentów na rzecz osób zależnych. 

pożyczkowy portal

W przypadku tych zobowiązań urzędnik ma prawo zająć 60% wynagrodzenia, minimalna krajowa nie podlega zwolnieniu Oznacza to, że do dyspozycji osoby zarabiającej najniższą płacę pozostanie 40% całej kwoty. Będzie to około 1080 zł. Odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć pensję najniższą krajową, brzmi: w niektórych przypadkach tak, ale nie całą! Warte podkreślenia jest jednak to, że osoby wolne od tego obowiązku mogą być spokojne. Zachowają one całą swoją wypłatę, bo taki zapis stworzony został przez ustawodawcę.

Od jakiej kwoty komornik może zająć wynagrodzenie?

najniższa krajowa a komornik

Najniższa krajowa a komornik w przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat

pożyczkowy portal

Wszystko to, co napisaliśmy do tej  pory, odnosiło się do osób zatrudnionych na pełny etat. Jaką część pensji może zająć komornik? W ich przypadku ilość środków zabezpieczonych przed zajęciem jest proporcjonalnie zmniejszona. To, o ile dokładnie, zależy od części etatu, na jaki podpisano umowę.

Diametralnie inne reguły obowiązują pracowników, którzy podpisali z pracodawcą umowę cywilno-prawną (zlecenie, dzieło). Niestety, pieniądze mogą zostać w całości przeznaczona na spłatę wierzycieli. Wedle prawa wszystkie te środki mogą być zajęte na ten właśnie cel. Dzieje się tak dlatego, że nie istnieje kwota wolna od zajęcia w przypadku umów zlecenie i o dzieło.

Czy komornik może zająć całe wynagrodzenie? Czy to zgodne z prawem?

pożyczkowy portal

Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest chroniona prawnie. Ustawodawca założył, że można zabrać jej całe wypracowane wynagrodzenie. Sytuacja zmienia się wtedy, gdy opisywane źródło utrzymania jest jedynym. Jeżeli zatrudnienie ma charakter stały (pensja wypłacana jest z jednakową częstotliwością), komornik może zastosować zasady obowiązujące w przypadku umowy o pracę. W myśl tej zasady gromadzone na koncie środki są w pełni bezpieczne. 

Komornik zajął najniższą krajową na umowie zlecenie – co robić?

pożyczkowy portal

Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej musimy sami zabezpieczyć swoje interesy. Oznacza to, że koniecznością jest wystosowanie do urzędnika sądowego odpowiedniego pisma, które pozwoli urzędnikowi na stwierdzenie, czy umowa cywilnoprawne jest jedynym naszym źródłem dochodu, a wypłaty wynagrodzenia są stałe. W dokumencie musi znaleźć się przede wszystkim uzasadnienie, że otrzymywane pieniądze pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb i są konieczne do  prawidłowego funkcjonowania. W takiej sytuacji istnieje szansa, iż nie zostanie zajęta cała, otrzymywana co miesiąc, pensja.

Źle wyliczone zajęcie komornicze a najniższa krajowa

Kiedy na horyzoncie pojawiają się problemy związane z komornikiem, mamy wiele pytań. Jesteśmy podejrzliwi, czy jego działania są zgodne z prawem. Zastanawiamy się, ile może zabrać komornik z pensji minimalnej, jaką część wypłaty może zająć komornik. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w obowiązujących aktach prawnych między innymi we wspomnianym już Kodeksie pracy oraz w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego. Warto dla pewności zweryfikować, czy zajęcie komornicze pensji zostało prawidłowo obliczone. Mogą pojawić się pewne nieścisłości wynikające z kilku kwestii.

 • Obowiązek wyliczenia kwoty zajęcia komorniczego leży po stronie działu kadr w danej firmy. Oznacza to, że problem może leżeć po stronie firmy, a nie komornika. Zajęcie komornicze opiewa na taką kwotę, jaką pracodawca wyliczy.
 • Komornik zajął kwotę powyżej minimalnej krajowej, a na konto trafiła niższa kwota. Obniżenie pensji pozostałej na koncie może wynikać z dodatkowych zobowiązań pracownika względem pracodawcy, na przykład automatycznie ściągana rata pożyczki w zakładzie, ubezpieczenie. W takiej sytuacji wysokość zajęcia komorniczego z wynagrodzenia mogła być prawidłowa, ale wypłata na konto została obniżona o dodatkową kwotę przez pracodawcę. 

Ile procent pensji może zająć komornik?

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku otrzymywania wynagrodzenia wyższego niż najniższa krajowa istnieją dodatkowe obostrzenia. Dzięki nim komornik nie będzie mógł zająć nam zbyt dużej części środków na utrzymanie. Ile może ściągnąć komornik z wypłaty? Obowiązujący górny limit zajęcia to:

 • 60% wynagrodzenia, kiedy długi dotyczą alimentów na rzecz osób zależnych,
 • 50% w przypadku pozostałego zadłużenia. 

Zasady: komornik a najniższa krajowa emerytura

pożyczkowy portal

Spore zmiany w zakresie kwot zajmowanych przez komornika sądowego wprowadził ustawodawca w odniesieniu do emerytur. Trzeba przecież pamiętać, że one – podobnie jak wypłata za wykonaną pracę – stanowią podstawowe źródło utrzymania. W przypadku tych świadczeń jest jednak tak, że wolne od zajęcia komorniczego jest 75% najniższej emerytury.

Jednak jeśli Twoje zadłużenie jest z tytuły alimentów, kwota wolna od zajęcia komorniczego to jedynie 50%.
Zapis ten wszedł w życie od 1 lipca 2018 roku. 

Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które otrzymują wyższe świadczenie podlegają trochę innym regulacjom. Ile komornik może zabrać z najniższej krajowej emerytury? Obowiązują następujące limity:

 • 25% emerytury w przypadku świadczeń niealimentacyjnych,
 • 60% w przypadku świadczeń alimentacyjnych,
 • 50% z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.

Zajęcie komornicze a zasiłek chorobowy i najniższa krajowa

pożyczkowy portal

W przypadku zasiłku chorobowego także występuje kwota wolna od potrąceń. Wynosi ona 60% najniższej emerytury w przypadku długów inne niż alimentacyjne, a dla alimentacyjnych jest to 50% najniższej emerytury. Najniższa krajowa oraz najniższa emerytura wyznaczają, jakie kwoty będą podlegały zajęciu komorniczemu. Te dwie wartości wyznaczają ile zostanie Ci w portfelu, a ile będziesz zmuszony oddać z tytułu spłaty długów.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie i konto bankowe jednocześnie?

Zdarza się, że część zajęcia komorniczego jest pobierana bezpośrednio od pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca samodzielnie przekazuje kwotę na spłatę zadłużenia komornikowi. Następnie pozostała kwota trafia na konto pracownika. W takiej sytuacji może dojść również do zajęcia wynagrodzenia przelanego na konto. Czy to zgodne z prawem? Mamy do czynienia z “podwójną egzekucją”. Są to dwa odrębne działania, które posiadają swoje uzasadnienie w prawie. Każdy komornik może sięgnąć po takie kroki i zastosować podwójne działania egzekucyjne. Nie ma przepisów, które zabraniają łączenie tych praktyk. 

7 komentarzy

Grzegorz

Witam pracuje na najniższa krajową 3100 i komornik mi wysłał pismo że zabierze mi 50 procent czy ma takie prawo i ile mi zostanie na reke

00 Odpowiedz
Anna

Mam pytanie czy komornik ma prawo z najniższej krajowej odciągnąć alimenty,zalega za 2mc a ma na utrzymaniu rodzinę i troje dzieci proszę o odpowiedź

00 Odpowiedz
Dawid

Zarabiam najnizsza krajowa dostaje 500+ komornik zabral mi z pensji 1700zł co moge zrobic?

00 Odpowiedz
Tomasz

Pracuje na umowę zlecenie zarabiam najniższa krajowa 1800 czy komornik może mi coś wsiąść

00 Odpowiedz
  Stanisław

  Komornik może zająć pensję pochodzącą z umowy zlecenia. Jeżeli umowa stanowi główne źródło dochodu, to należy w takiej sytuacji skontaktować się z komornikiem. Powinien wtedy zaprzestać egzekuzji z pensji.

  00 Odpowiedz
Anna

Witam,pracuję na 0,55 etatu jestem osobą niepełnosprawną stopień znaczny ,otrzymuję 1071 zł wypłaty ,w listopadzie komornik zajoł mi 500 zł z wypłaty u pracodawcy. i w grudniu 200 zł(zajoł mi te pieniądze na koncie bankowym)i dodatkowo u pracodawcy ,czy komornik może zająć pieniądze z pensji poniżej najniższej krajowej? jeśli nie może to poproszę o podanie przepisu prawnego który to potwierdza.Dziękuję

00 Odpowiedz
  Stanisław

  Art. 871 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę
  w wysokości:
  1) minimalnego wynagrodzenia za pracę […].

  00 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły