Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika – wszystko co musisz wiedzieć

Szymon Machniewski avatar Szymon Machniewski  • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Podstawowym zadaniem komornika jest prowadzenie egzekucji sądowej. Jego cel stanowi znalezienie majątku, z którego zostaną zaspokojone roszczenia wierzyciela. W praktyce oznacza to, że ma do ściągnięcia pewien dług i różne możliwości w tym zakresie. Jednym z kroków, jakie podejmuje, jest zajęcie konta bankowego. Kiedy może to zrobić i co to w praktyce oznacza? Czy możliwe jest odblokowanie konta przez komornika na wniosek dłużnika?

Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika - wszystko co musisz wiedzieć

Blokada konta przez komornika – jak to przebiega?

Po tym, jak już odbędzie się windykacja krok po kroku, kiedy komornik ma już wniosek wierzyciela i tytuł wykonawczy, może zacząć działać w kierunku odzyskania środków należnych wierzycielowi. Przeważnie jednym z pierwszych jego kroków jest ustalenie rachunków bankowych, które należą do dłużnika i ich zajęcie. Nie ma znaczenia, ile wynosi kwota długu – może być bardzo mała, ale też bardzo duża. 

Krok po kroku przebiega to następująco:

 • Za pomocą systemu OGNIVO komornik dowiaduje się, w jakich bankach dłużnik ma konto.
 • Wysyła do prowadzących te rachunki instytucji zawiadomienie o ich zajęciu.
 • Bank blokuje środki, które znajdują się na tych rachunkach.
 • Termin przekazania zajętych kwot przez bank jest ustalony w przepisach. Powinno to nastąpić niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zajęciu. W przypadku gdy dług dotyczy alimentów lub rent, pieniądze powinny niezwłocznie trafić do komornika.

Dla dłużnika oznacza to, że środki do wysokości długu będą zajęte. Dłużnik nie będzie mieć dostępu do pieniędzy, które wpływają na jego konto – te będą blokowane i przelewane do komornika, a następnie trafią do wierzyciela. 

Ile pieniędzy na rachunku może zająć komornik?

Nie jest tak, że komornik ma prawo zajęć wszystkie środki na koncie, bez względu na to, jaka kwota się na nich znajduje. Obowiązuje suma wolna od zajęcia, ale nie w każdym przypadku. Z założenia wolne od tego zajęcia jest 75% płacy minimalnej. W 2023 roku ograniczenia prezentują się następująco:

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023 – kwota wolna od zajęcia wynosi 2617,50 zł,
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023 –  kwota wolna od zajęcia jest równa 2700 zł.

Skąd dwie różne kwoty? Z tego względu, że od 1 stycznia 2023 roku standardowo wprowadzono nowo obowiązujące wynagrodzenie minimalne – 3490 zł. Natomiast od 1 lipca ulegnie ono podwyższeniu do 3600 zł. 

Uwaga: powyższe kwoty wolne dotyczą długów niealimentacyjnych. W przypadku gdy chodzi o alimenty, wspomniana suma nie obowiązuje. Komornik zajmuje wówczas wszystkie środki na rachunku. 

Kiedy warto złożyć do komornika wniosek o odblokowanie konta bankowego?

Zadaniem egzekutora jest ściągnięcie środków na zaspokojenie długu. Komornik odblokuje rachunek wyłącznie wtedy, gdy będzie miał do tego wyraźne podstawy. Może to zrobić, jeśli:

 • doszło do spłaty długu albo jego przedawnienia;
 • komornik zablokował środki, których nie powinien;
 • doszło jednocześnie do zajęcia wynagrodzenia u pracodawcy i na koncie;
 • dłużnik zawarł ugodę o spłacie z wierzycielem;
 • dłużnik podpisał ugodę z komornikiem;
 • na rachunek wpływają wyłącznie środki zwolnione  z egzekucji, takie jak alimenty, 500+ czy zasiłek rodzinny.

Zablokowane konto przez komornika – jak wypłacić pieniądze?

Środki możesz wypłacać tylko do wysokości kwoty wolnej od zajęcia i z tytułu tych świadczeń, które zajęciu nie podlegają. Ponadto, zgodnie z Kodeksem cywilnym po spełnieniu określonych warunków możesz wypłacić środki, których potrzebujesz:

 • na zapłatę alimentów i rent o charakterze alimentacyjnym;
 • wynagrodzenia za pracę łącznie z podatkami.

W takich przypadkach komornik musi wyrazić zgodę na wypłatę pieniędzy. W obu przypadkach dłużnik musi przygotować dowody, który potwierdzają, że potrzebuje środków z tego tytułu. 

Blokada konta przez komornika a wniosek o odblokowanie

Jeśli masz do tego podstawę, złóż pismo do komornika. Taki dokument powinien zawierać:

 • sygnaturę akt,
 • Twoje dane,
 • numer rachunku, o który chodzi, 
 • jakie środki chcesz odblokować – z jakiego tytułu są to pieniądze,
 • podpis,
 • załącznik (w zależności od tego jak uzasadniasz wniosek); jeżeli doszło do spłaty długu, to udowodnij to odpowiednimi dokumentami.

Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Jeśli chcesz ubiegać się o zdjęcie blokady z rachunku, możesz skorzystać z poniższego wzoru:

Treść wniosku dostosuj do danego przypadku. Najlepiej skonsultuj ją z prawnikiem lub osobą, która ma doświadczenie w przygotowywaniu takich dokumentów. Dzięki temu unikniesz odrzucenia wniosku ze względu na braki. 

Ile czasu ma komornik na odblokowanie konta?

To, czy w ogóle będzie to możliwe, zależy od Twojego wniosku. Czy komornik ma podstawy do wycofania zajęcia? Jeśli nie, zablokowanie konta bankowego będzie obowiązywać. Przepisy nie określają, ile czasu mają bank i komornik na wykonanie czynności. Przeważnie w takich sytuacjach rachunek jest odblokowywany nawet w ciągu kilku dni, ale nie jest to regułą.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły