Co dalej z Getin Bankiem?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 10 minut

30 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. ze względu na jego złą sytuację finansową i ryzyko upadłości. Działanie takie jest konieczne, by zapewnić stabilność sektora. Mimo że formalnie Getin Bank przestaje istnieć, to nadal normalnie będą działały jego placówki, bankowość elektroniczna, karty czy lokaty. Wielu klientów zastanawia się, czy odczują jakieś zmiany w związku z działaniami podjętymi przez BFG. O swoją przyszłość obawiają się również frankowicze, którzy słysząc afera Getin Bank, nie do końca wiedzą o co chodzi. Co dzieje się z Getin Bankiem? Podpowiadamy.

getin

Getin Bank — krótka historia

Getin Bank jest to detaliczna część ogólnopolskiego Getin Noble Banku, który powstał w 2004 roku wskutek przekształcenia należącego do Getin Holding Górnośląskiego Banku Gospodarczego. Jeszcze w grudniu tego samego roku Getin Bank przejął Bank Przemysłowy w Łodzi. W 2005 roku kupił wschodni oddział Bank Cukrownictwa. Rok później zaś oddziały zachodnie Banku Cukrownictwa zostały włączone do sieci sprzedaży Getin Banku. Z kolei licencja bankowa i kapitał WBC posłużyły jako podstawa do stworzenia Noble Bank. 

W 2010 roku Getin Bank połączył się z Noble Bank, tworząc instytucje o nazwie Getin Noble Bank. Od tego czasu jednak był wielokrotnie karany przez UOKiK między innymi za stosowanie niedozwolonych praktyk wobec klientów i wprowadzanie ich w błąd.

Jakie są przyczyny upadku Getin Bank?

30 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji Getin Banku ze względu na jego bardzo złą sytuację finansową. W praktyce oznacza ona jego likwidację. Działalność Getin Noble Banku w dniu 3 października 2022 została przeniesiona do banku BFG S.A., którego właścicielem od tego dnia będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także System Ochrony Banków Komercyjnych utworzony przez 8 największych komercyjnych banków w Polsce. Już od pewnego czasu sytuacja finansowa Getin Banku była bardzo zła. Z tego powodu właśnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny zadecydował o jego przymusowej restrukturyzacji.

Getin Noble Bank już od 2016 roku notował nieprzerwanie roczne straty. Z kolei 29 kwietnia 2022 roku poinformował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Dodatkowo z raportu przeprowadzonego przez niezależny podmiot, jakim jest Deloitte Advisory wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł. 

Dane te wyraźnie wskazywały na to, że aktywa tego podmiotu nie są wystarczające do pokrycia jego zobowiązań. W związku z tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny, aby chronić depozyty klientów, które wynoszą 39,5 mld zł, a także depozyty w kwocie 3,5 mld zł, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji w razie upadłości, zdecydował o przymusowej restrukturyzacji banku. Takie działanie pozwala ochronić wszystkie wymienione depozyty. Czynności BFG prowadzone są w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów, a także Narodowym Bankiem Polskim. Dodatkowo BFG przed wszczęciem tej procedury prowadził konsultacje z Komisją Europejską, która wyraziła zgodę na przeprowadzenie tych działań. Na proces ten przeznaczono 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków Systemu Ochrony Banków Komercyjnych.

Przyczyną przymusowej restrukturyzacji Getin Banku było więc jego zagrożenie upadłością. Dodatkowo nie było przesłanek, które pokazałoby, że działania nadzorcze lub system ochrony instytucjonalnej pozwoliłyby we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. W związku z tym wszczęcie procedury przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Banku było konieczne w szeroko rozumianym interesie publicznym, aby zachować stabilność sektora finansowego.

Co się stanie z klientami? Kto przejmie Getin Noble Bank?

Kto przejmie Getin Bank i co stanie się z jego klientami? Wszystkie depozyty, których w Getin Banku jest około 300 000 opiewających na kwotę około 39 mld zł oraz kredyty złotówkowe zostaną przeniesione do nowego podmiotu. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych, ale i prywatnych, które posiadały w tym banku jakiekolwiek depozyty, konta czy lokaty. A zatem również lokaty zostaną przeniesione do nowej instytucji.

Klienci Getin Banku nie powinni odczuć żadnych niedogodności. Będą tak samo obsługiwani jak do tej pory, mają dostęp do bankowości elektronicznej i wszystkich swoich oszczędności, zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i przez internet. Nadal działa również aplikacja mobilna, nie zmieniają się loginy, hasła, a także numery kont bankowych. Kredyty nadal należy spłacać zgodnie z harmonogramem. 

Bank do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Banku, będzie działał pod nazwą Velo Bank S.A.. Obecnie jednak jeszcze trwa proces rejestracji zmiany nazwy. O jego zakończeniu klienci zostaną poinformowani. W dość trudnej sytuacji mogą być jednak osoby, które zaciągnęły w Getin Banku kredyty indeksowane do walut obcych, ponieważ zostały one wyłączone z przeniesienia do nowego podmiotu i nadal pozostają w Getin Banku. Obecnie jednak tacy klienci powinni spłacać raty zgodnie z terminarzem i będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach. Kody IBAN i SWIFT dla Velo Bank pozostają takie same jak dla Getina.

Getin Bank a frankowicze i kredyty w walutach obcych

W związku z restrukturyzacją banku w szczególnej sytuacji znajdują się tzw. frankowicze, czyli osoby posiadające kredyt hipoteczny denominowany we frankach. Niestety, w tym temacie większość kwestii pozostaje na razie zagadką. Kredyty denominowane we frankach i w innych walutach obcych nie zostaną przeniesione do Velo Bank i pozostaną w Getin Bank.

Część prawników i doradców kredytowych doradza, by przestać spłacać kredyt frankowy, o ile spłacona została już część kredytowa zobowiązania, bowiem Getin już teraz zawiesił część postępowań sądowych w tej sprawie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś liczył na odszkodowanie od banku za niesłusznie naliczone opłaty z tytułu takich kredytów, to możliwe, że nigdy go nie uzyska. Nawet pomimo korzystnych rozstrzygnięć sądu upadły bank nie będzie miał z czego wypłacić zasądzonej sumy.

Czy klienci muszą podejmować jakieś działania w związku z upadkiem Getin Banku?

Klienci Getin Banku nie muszą podejmować żadnych działań w związku z jego restrukturyzacją. Nadal będą mieli dostęp do swoich kont, oszczędności, a ich numery czy hasła nie zostaną zmienione. Obsługa wszystkich zobowiązań będzie przebiegała płynnie. Mogą korzystać zarówno z bankowości elektronicznej, jak i placówek stacjonarnych. Te ostatnie zmienią szyldy dopiero po rebrandingu Velo Bank S.A.. Od 3 października klienci Getin Noble Bank S.A. z kredytami walutowymi są obsługiwani przez Bank BFG S.A. Jak wyjaśnił Piotr Tomaszewski, prezes BFG, kredyty walutowe nie zostaną przeniesione do nowego banku pomostowego, ponieważ stanowiłyby dla niego zbyt duże obciążenie, ponieważ ich szacunkowa wartość to ok. 8–9 mld zł. 

Wszyscy klienci Getin Banku powinni spłacać swoje kredyty na numer rachunku umieszczony w umowie. 

Infolinia Getin Bank

Dodatkowo, jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji, mogą skorzystać z całodobowej infolinii klientów indywidualnych pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01

Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub +48 32 604 30 25.

Czy Getin Bank jest zagrożony upadłością?

Getin Bank już od kilku lat był w złej sytuacji finansowej. Niektórzy analitycy wieszczyli jego upadek i informowali o tym, że może stać się niewypłacalny. Z tego powodu Bankowy Fundusz Gwarancyjny w porozumieniu z innymi organami finansowymi, zarówno państwowymi, jak i europejskimi, podjął decyzję o restrukturyzacji tego podmiotu. Właśnie dlatego, że Getin Bank był zagrożony upadłością, został on przejęty przez BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A.). 

Jak można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu na stronie banku: ”Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Bank S.A. oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów Getin Noble Bank S.A. i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Wsparcie to stanowi znaczne wzmocnienie wspólnego banku.”

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, wszystkie jego obligacje zostały umorzone, a zarząd został rozwiązany. Z kolei kompetencje rady nadzorczej są zawieszone. Na tym przykładzie doskonale widać, jak dobrze działa procedura unijna, której założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom banku przy ograniczeniu wykorzystania środków publicznych.

Czy pieniądze w Getin Banku są bezpieczne?

Mimo że Getin Bank już nie istnieje, to pieniądze klientów i wszystkie depozyty są bezpieczne. Kontrolę nad nimi sprawuje Bank BFG, w którym pełna gwarancja depozytów to równowartość 100 tys. euro. Jednak dzięki przymusowej, szybkiej restrukturyzacji bezpieczne są wszystkie depozyty, również te, które nie podlegały pod gwarancje BFG. Dlatego też klienci nie muszą martwić się o to, że nie będą mieli do nich dostępu lub też stracą swoje oszczędności — ich pieniądze są w pełni bezpieczne.

Polityka a Getin Bank

Mimo że organy nadzoru finansowego informują, że przymusowa restrukturyzacja była konieczna ze względu na złą sytuację finansową banku i zagrożenie upadłością, to Leszek Czarnecki, biznesmen i współwłaściciel GNB, uważa, że sprawa ma podłoże polityczne. Przypomniał, że w 2018 r. organy nadzoru złożyły mu jego zdaniem korupcyjną propozycję przejęcia jego banku za przysłowiową złotówkę. 

Trudno jednak uwierzyć w tę wersję, aby polski nadzór uwziął się na Getin Bank, ponieważ instytucja ta nie płaciła podatku bankowego i miała mniejszą rezerwę finansową. Można więc powiedzieć, że nadzór i tak bardzo długo tolerował niespełnianie przez Getin Bank wymogów kapitałowych. 

Zaostrzone przez KNF regulacje dotyczyły całego sektora bankowego, a ich zadaniem było zwiększenie jego stabilności. Inne banki bez problemu spełniły wszystkie te wymogi. Leszek Czarnecki, mimo że wiedział o konieczności dokapitalizowania Getin Banku, nie wykonywał przez lata żadnych kroków w tym kierunku. Dodatkowo na początku 2021 roku przymusowej restrukturyzacji został poddany również inny bank Czarnieckiego, a mianowicie Idea Bank. Był on między innymi zamieszany w aferę GetBack.

Jak zamknąć konto w Getin Banku?

Klienci, którzy w związku z zaistniałą sytuacją chcą zlikwidować konto w Getin Banku, mogą procedurę taką przyprowadzić za pośrednictwem internetu i bankowości elektronicznej lub w placówce banku. 

W tym pierwszym przypadku, aby wypowiedzieć umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego, należy po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej wybrać zakładkę “Oferty i Wnioski” a następnie opcję: wypowiedzenie umowy rachunku lub w bankowości elektronicznej wybrać zakładkę: “Oferta i wnioski” — “Nowy wniosek” — “Wypowiedzenie umowy rachunku”. Zamknąć konto w Getin Banku można również stacjonarnie. Wówczas konieczne jest złożenie pisemnego wypowiedzenia w oddziale. Sprawdź również jak zamknąć konto w każdym banku.

2 komentarze

Jacek

Proszę o zmianę nazwy banku z „VALEO” na „VELO” artykuł wprowadza w błąd

00 Odpowiedz
    Redakcja

    Dziękujemy za wskazanie pomyłki. Poprawimy najszybciej jak tylko to możliwe.

    00 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły