Oświadczenie o dochodach – jak je napisać i kiedy jest potrzebne? [Wzór]

Szymon Machniewski avatar Szymon Machniewski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Kiedy składasz wniosek o pożyczkę lub kredyt, jednym z wymogów może być okazanie zaświadczenia o zarobkach. Musisz wtedy mieć dokument, który potwierdza, że osiągasz określone dochody miesięcznie. To jeden z kluczowych elementów, który przesądza, czy zostaną Ci przyznane środki. Nie zawsze jednak zaświadczenie jest niezbędne. Czasami wystarczy oświadczenie o zarobkach. Co to jest, jak je przygotować i kiedy może być wymagane?

Oświadczenie o dochodach – jak je napisać i kiedy jest potrzebne [Wzór]

Co to jest oświadczenie o dochodach?

Zdarza się, że terminy „zaświadczenie” oraz „oświadczenie” używane są zamiennie. To błąd. Pierwszy z nich dotyczy oficjalnego potwierdzenia wysokości Twoich dochodów. Wystawia je pracodawca i przeważnie musisz czekać na ten dokument kilka dni. Oświadczenie o zarobkach nie pochodzi z kolei od zatrudniającego. Przygotowujesz je samodzielnie, podając wysokość dochodów oraz ich źródło. 

Istotną różnicą między nimi jest odpowiedzialność. Kiedy przekażesz oświadczenie, to Ty odpowiadasz za dane podane w dokumencie. Natomiast w przypadku zaświadczenia odpowiedzialność ponosi firma, która przygotowała dokument. 

Co istotne, oświadczenie o dochodach możesz złożyć ustnie. Natomiast, jeśli dana firma wymaga tego, to raczej w formie pisemnej. 

Oświadczenie o dochodach a odpowiedzialność

Skoro dokument przygotowujesz samodzielnie, to czy możesz w nim podać dowolne informacje, dzięki którym będziesz wyglądać wiarygodniej w oczach firmy? Nie rób tego! Instytucja, która otrzyma od Ciebie oświadczenie, ma prawo skontrolować, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Przeważnie wzór takiego dokumentu zawiera klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

Zazwyczaj znajdziesz w nich również konkretny artykuł, który opisuje odpowiedzialność. Chodzi tutaj o art. 233 Kodeksu karnego:

§ 1.Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy do lat 8.

Kiedy wymagane jest oświadczenie o zarobkach?

Dokument ten może być potrzebny w różnych przypadkach m.in.

 • wnioskowania o kredyt online,
 • ubiegania się o uzyskanie miejsca dla dziecka w przedszkolu lub w żłobku,
 • dokonywania zakupów w sklepie i wnioskowania o kredyt ratalny,
 • składania wniosku o chwilówkę – o popularne pożyczki na oświadczenie,
 • ubiegania się o miejsce w akademiku,
 • składania wniosku  o mieszkanie komunalne,
 • wnioskowania o pomoc socjalną lub społeczną od placówek państwowych.

Zatem nie jest tak, że oświadczenia o dochodach potrzebujesz wyłącznie, kiedy wnioskujesz o kredyt lub pożyczkę. Okazuje się, że jest ono wymagane w wielu różnych sytuacjach. Czasem potrzebne jest też oświadczenie o braku dochodów, np. w przypadku studentów ubiegających się o określone stypendia socjalne.

Jak napisać oświadczenie o dochodach?

Dokument musi zawierać podstawowe informacje. Jeśli podmiot, który ma go otrzymać, oczekuje czegoś niestandardowego, na pewno Cię o tym powiadomi. Przeważnie wystarczą następujące dane:

 • dane składającego oświadczenie,
 • miejscowość i data,
 • podanie źródeł dochodu, 
 • kwota dochodu z okresu wymaganego przez daną instytucję (najczęściej podaje się zarobki za ostatnie 3 miesiące),
 • dane pracodawców,
 • liczebność gospodarstwa domowego,
 • klauzula świadomości odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych zeznań.

Instytucja może wymagać wykorzystania określonego wzoru dokumentu, który udostępnia. Jeśli go nie ma, to przeważnie podaje, jakie dane mają się znaleźć w oświadczeniu. Na pewno wśród nich jest wysokość zarobków. 

Jak obliczyć dochód do oświadczenia? 

W zależności od tego, kto wymaga dokumentu i w jakim celu, może oczekiwać średniego miesięcznego dochodu za inny okres. Raczej rzadko będzie chodzić tylko o miesiąc – przeważnie kwartał, często pół roku, a nawet rok. Jak wypełnić oświadczenie o dochodach? Na jakiej podstawie ustalić wysokość zarobków? Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 • Zsumuj dochody netto wszystkich członków gospodarstwa, czyli środki, które poszczególne osoby otrzymują na rękę. Przeważnie pensje wpływają na konto bankowe – wystarczy, że sprawdzisz wpływy z danego okresu.
 • Uwzględnij dodatkowe źródła zarobków – tylko takie, które jesteś w stanie udokumentować.
 • Sumę wszystkich dochodów podziel przez liczebność gospodarstwa domowego. Tak uzyskasz zarobki w  przeliczeniu na osobę. Jeśli jesteś singlem, to oczywiście uwzględniasz wyłącznie swoje dochody.

Pewne instytucje w Polsce przyznają określone świadczenia, jeśli nie przekroczysz danej wysokości dochodu. Może się zdarzyć, że nieznacznie jest wyższy. To nie oznacza, że możesz go delikatnie zmniejszyć i nic się nie stanie. Licz się z poważną odpowiedzialnością w razie kontroli. 

Przykładowe wyliczenie dochodu do oświadczenia

Załóżmy, że:

 • Masz męża i jedno dziecko. Zarobki partnera za ostatnie 3 miesiące wynoszą 15 tys. zł.
 • Twoje zarobki za ten okres to 12 tys. zł. 
 • Suma wpływów wynosi 27 tys. zł. 
 • Kwotę zarobków dzielimy przez liczbę domowników, co daje 9 tys. na osobę. Następnie jeszcze dzielimy przez liczbę miesięcy, czyli 3 i to nam daje 3 tys. średniego miesięcznego zarobku na osobę w rodzinie.  

Oświadczenie o dochodach – wzór

Jeśli instytucja nie wymaga wypełnienia określonego wzoru dokumentu, możesz go przygotować samodzielnie. Najważniejsze, aby zawierał wymagane dane. Aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy wzór, który możesz wykorzystać. Możesz go rozbudować o informacje, których wymaga dana firma czy instytucja. Jeśli poniższe pozycje w oświadczeniu są wystarczające, możesz pobrać gotowy wzór w formacie PDF

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły