Odstąpienie od umowy Extraportfel

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą extra porftel

Odstąpienie od umowy Extraportfel

Pożyczka krótkoterminowa, czyli tzw. chwilówka, to produkt finansowy, który znajdziemy w ofercie pozabankowych firm pożyczkowych. Decydując się na wzięcie pożyczki, powinniśmy dobrze przemyśleć, czy jest to rozwiązanie dla nas. Brak wcześniejszej analizy naszej sytuacji finansowej oraz możliwe problemy w spłacie pożyczki mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi ze strony instytucji pozabankowych. Jeśli zaciągnęliśmy pożyczkę, mamy prawo do zrezygnowania z niej. Taką możliwość dają nam zapisy w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, które regulują działalność pozabankowych firm pożyczkowych. Oto najważniejszy z nich:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Extraportfel?

Regulacje prawne gwarantują nam możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. W momencie gdy zdecydujemy się na taki krok, będziemy zobowiązani w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić pożyczoną kwotę na konto pożyczkodawcy. Wspomniane oświadczenie powinno być dostępne na stronie internetowej naszego pożyczkodawcy. Co zrobić, jeśli pożyczkodawca nie udostępnia takiego formularza? W takiej sytuacji obowiązek sporządzenia odpowiedniego oświadczenia przypada na pożyczkobiorcę. Dla ułatwienia, eksperci naszego portalu przygotowali wzór takiego formularza. Znajdziemy go poniżej.

Wypowiedzenie umowy Extraportfel

W umowie pożyczki znajdziemy zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy pożyczki. Każdy z nas ma prawo do rozwiązania umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy chwilówki. Pamiętajmy, że decydując się na taki krok będziemy musieć zwrócić całą pożyczoną kwotę, wraz z dodatkowymi kosztami z jakimi się ona wiązała. Formularz o odstąpieniu od zawarcia umowy pożyczki należy złożyć w siedzibie pożyczkodawcy. Wzór formularza jest dostępny po zalogowaniu się na konto klienta na oficjalnej stronie firmy Extraportfel, jak również jest on przesyłany pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej każdorazowo w momencie zawarcia umowy pożyczki.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Extraportfel – konsekwencje

Niektóre firmy pożyczkowe naliczają dodatkowe opłaty w związku z odstąpieniem od umowy – mogą to być np. odsetki naliczane od dnia otrzymania pożyczki do czasu jej zwrotu. W przypadku firmy Extraportfel, pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem wspomnianych już odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki.

Odstąpienie od umowy Extraportfel – jak dostarczyć pismo?

Wszystkie potrzebne informacje znajdziemy w umowie ramowej. Dowiemy się z nich, że pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany adres pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W momencie skorzystania z takiego prawa, umowę pożyczki uważa się za niezawartą.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Extraportfel

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Extraportfel

MDP Finance Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Telefon: 22-388-6-444
E-mail: info@extraportfel.pl
REGON: 363682923
NIP: 5272758771
KRS: 0000600366

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły