Odstąpienie od umowy Zaplo

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą zaplo

Odstąpienie od umowy Zaplo

Zaplo to firma pozabankowa udzielająca szybkich pożyczek ratalnych online na wysokie kwoty – nawet do 15 000 zł. W Zaplo każdy klient indywidualnie ustala, jakiej wysokości ratę zamierza płacić, tak aby była ona dopasowana do jego potrzeb i możliwości finansowych. Jeśli po wzięciu takiej pożyczki rozmyślimy się i postanowimy z niej zrezygnować, możemy to zrobić na podstawie art. 53.1. ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki Zaplo?

Powyższy zapis jest gwarancją dla każdego pożyczkobiorcy, że od każdej podpisanej umowy ma możliwość rezygnacji. Czas na odstąpienie w Zaplo, jak w każdej innej firmie udzielającej pożyczek lub kredytów wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy jest dobrowolne i nikt nie może nas do tego zmuszać. Rezygnacja odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w którym nie musimy podawać przyczyn naszej decyzji. Jeżeli pożyczkodawca udziela pożyczek online, to wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki powinien znajdować się na jego stronie internetowej.

Wypowiedzenie umowy Zaplo

Jako pożyczkobiorcy mamy prawo wypowiedzieć umowę firmie Zaplo z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zdecydowanie się na taki krok, będziemy zobowiązani do dokonania zwrócenia dotychczas niespłaconej kwoty pożyczki wraz z prowizją i opłatami oraz należnymi odsetkami do dnia spłaty w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
Z drugiej strony, pożyczkodawca ma prawo również nam wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Może to zrobić w przypadku:

  • gdy nie dotrzymujemy zobowiązań dotyczących warunków spłaty pożyczki w terminie,
  • gdy utracimy zdolność kredytową,
  • gdy nasza ocena zdolności kredytowej będzie negatywna.

Wypowiedzenie umowy przez pożyczkodawcę z przyczyn określonych powyżej również wiąże się z koniecznością dokonania spłaty pożyczki w całości.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Zaplo – konsekwencje

Większość firm pożyczkowych, w momencie gdy pożyczkobiorca postanowi zrezygnować z umowy pożyczki dolicza im dodatkowe opłaty i prowizje. W przypadku odstąpienia od umowy w firmie Zaplo jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego zwroty pożyczki na rachunek bankowy pożyczkodawcy wraz z odsetkami umownymi określonymi w podpisanej przez nas umowie za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty. Na tą czynność mamy 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Wysokość odsetek umownych w stosunku dziennym należnych od dnia wypłaty pożyczki do 30-ego dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi: 0,027%, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%.

Odstąpienie od umowy Zaplo – jak dostarczyć pismo?

Do zachowania terminu odstąpienia (14 dni) należy przed jego upływem złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby tego dokonać wystarczy wysłać oświadczenie tradycyjną pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajdziemy na stronie zaplo.pl w dolnej zakładce “warunki umowy”. Stanowi on załącznik nr 2 do umowy.
W razie jakichkolwiek problemów z odstąpieniem od umowy pożyczki w firmie Zaplo mamy możliwość skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, które działa od poniedziałku do piątku: 8:00 – 22:00 oraz w soboty i niedziele: 8:00 – 20:00. Doświadczeni konsultanci z pewnością udzielą nam odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące całego procesu rezygnacji z umowy.
W celu przyśpieszenie procesu odstąpienia od umowy pożyczki, możemy skorzystać z poniższych uniwersalnych wzorów dostępnych w formacie PDF oraz DOCX.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Zaplo

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Zaplo

Zaplo sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa
Telefon: 221 333 888 lub 222 673 000
E-mail: kontakt@zaplo.pl
REGON: 146952871
NIP: 5213660875
KRS: 0000483782

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły