Odstąpienie od umowy Provident

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą provident

Odstąpienie od umowy Provident

Provident to jedna z instytucji pożyczkowych działająca na rynku jeszcze przed wprowadzeniem możliwości wnioskowania online. Wielu klientów decyduje się na skorzystanie z różnorodnej oferty, ponieważ oprócz atrakcyjnych warunków zapewnia również działanie oparte na dużym doświadczeniu. Mimo to nie wyklucza się sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu po podpisaniu umowy, stwierdzimy, że jednak nie tego szukaliśmy lub po prostu nie potrzebujemy już wsparcia finansowego. Warto wówczas pamiętać o możliwości odstąpienia od umowy Provident. Takie prawo gwarantuje nam ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). Jak brzmi informujący o tym artykuł?

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki Provident?

Najważniejsza jest świadomość tego, że pożyczki online należą do grupy nazywanej kredytami konsumenckimi. Tak więc każda ustawa dotycząca usługodawców udostępniających produkty kredytowe będzie stosowana również w przypadku instytucji pożyczkowych. Jednak znajomość tego jednego artykułu może nie wystarczyć. Aby procedura odstąpienia od pożyczki została rozpoczęta, niezbędne jest złożenie odpowiedniego dokumentu. Gdzie go znaleźć? Według dalszych zapisów w ustawie obowiązek dostarczenia wzoru oświadczenia należy do pożyczkodawcy. Mimo to kiedy z jakiegoś powodu firma nie wywiąże się z tego zadania, wówczas wymagany formularz musimy stworzyć samodzielnie. Aby usprawnić dopełnienie niezbędnych formalności, poniżej udostępniamy naszym użytkownikom gotowe do wypełnienie pismo.

Wypowiedzenie umowy Provident

Z dostępnych informacji wynika, że pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z okresem wykonalności 14 dni, kiedy klient spóźnia się z zapłatą kwoty równej dwóm ratom zobowiązania. Jednak procedura ta zostanie poprzedzona wysłaniem nakazu dokonania wpłaty należności lub jej części w terminie 7 dni. Jeżeli spóźnimy się z uregulowaniem rachunku, wówczas obowiązują nas również odsetki za opóźnienie. Warto również pamiętać, że pożyczkodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Będzie to możliwe, kiedy:

  • klient podał nieprawdziwe dane we wniosku,
  • złożył wniosek w celu naruszenia prawa, przekazując część pieniędzy lub całą sumę innej osobie,
  • transakcja łamie zapisy w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zobacz:

Odstąpienie od umowy Provident – konsekwencje

Kiedy zdecydujemy się na odstąpienie od umowy Provident, będziemy zobowiązani do niezwłocznej wpłaty na konto pożyczkodawcy pożyczonych pieniędzy. Oznacza to, że na zgromadzenie sumy potrzebnej na spłatę wierzyciela mamy dokładnie 30 dni od daty zgłoszenia chęci anulowania umowy. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie będziemy zobowiązani do wpłaty jakichkolwiek odsetek kapitałowych, prowizji czy innych opłat. Zwracamy na rachunek pożyczkodawcy dokładnie taką kwotę, jaką pożyczyliśmy. W przypadku niedotrzymania terminu zostaniemy obciążeni odsetkami za opóźnienie.

Odstąpienie od umowy Provident – jak dostarczyć pismo?

Według umowy Provident odpowiedni formularz należy wysłać w terminie 14 dni w formie listu poleconego na adres siedziby lub wiadomości e-mail. Warto pamiętać, że w obu przypadkach dokument musi zostać przez nas własnoręcznie podpisany. Dlatego też jeżeli wybierzemy sposób doręczenia drogą elektroniczną, niezbędne będzie zeskanowanie oświadczenia. Dane, na które należy przesłać dokument znajdziemy w umowie lub poniżej w sekcji “Dane Provident”. Wspomnijmy również, że jeżeli oświadczenie nie dotrze w terminie, ale zwrócimy pożyczkę w odpowiednim czasie, wówczas zostanie ono uznane.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Provident

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Provident

Provident Polska S.A.
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
KRS 0000009389
Tel. 600 400 101
Adres e-mail: bok@provident.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły