Odstąpienie od umowy Kuki

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą kuki

Odstąpienie od umowy Kuki

Kuki to jedna z popularnych firm oferująca możliwość zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej. Składając wniosek o chwilówki nawet na niewielką kwotę, powinniśmy przeanalizować swój budżet domowy, ponieważ pomoże nam to uniknąć ewentualnych problemów ze spłatą. Zdarza się, że w obliczu kryzysu finansowego nie zastanawiamy się nad tym, czy mamy odpowiednie warunki, aby wywiązać się w zapisów w umowie. Dlatego jeżeli z jakiegokolwiek powodu zdecydujemy, że jednak nie chcemy skorzystać z tego typu wsparcia finansowego, mamy prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki. Gwarantują to zapisy w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). Możemy w niej przeczytać następujące słowa:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Kuki?

Chwilówki oraz pożyczki długoterminowe oferowane przez firmy pozabankowe noszą miano kredytu konsumenckiego. Dlatego też zgodnie z powyżej przytoczonym art. 53 ustawy o Kredycie Konsumenckim mamy prawo do odstąpienia od umowy. Warunkiem uznania naszego wniosku jest zachowanie terminu 14 dni od momentu zatwierdzenia dokumentu. Jednak należy pamiętać, że jedną z konsekwencji takiego kroku jest obowiązek spłaty zobowiązania w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jak już wspomnieliśmy, niezbędne będzie dostarczenie pożyczkodawcy odpowiedniego pisma świadczącego o naszej decyzji. Według kolejnych zapisów w ustawie firma pożyczkowa ma obowiązek dostarczyć nam odpowiedni formularz oraz wskazać informacje dotyczące jego przekazania. Mimo to wciąż zdarzają się podmioty, które się z tego nie wywiązują. Dlatego też oddajemy do dyspozycji naszych użytkowników gotowe wzory dokumentu umożliwiające sprawny przebieg całego procesu.

Wypowiedzenie umowy Kuki

Korzystając z chwilówki online, otrzymujemy status konsumenta, co oznacza, że przysługuje nam prawo nie tylko do złożenia odstąpienia, ale także wypowiedzenia. W firmie Kuki rozwiązanie umowy na wniosek pożyczkobiorcy następuje z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Możliwość ta będzie aktywna po upływie 14 dni, w trakcie których możemy wystąpić z oświadczeniem o odstąpieniu. Warto zaznaczyć, że żadne z tych rozwiązań nie zwalnia nas jednak z obowiązku spłaty zobowiązania wobec pożyczkodawcy.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Kuki – konsekwencje

Kuki gwarantuje swoim klientom, że nie poniosą oni żadnych dodatkowych opłat związanych z odstąpieniem od umowy poza bezzwrotnymi, które firma poniosła na rzecz organów administracji publicznej oraz kosztów notarialnych. Kwota pożyczki powinna zostać zwrócona w terminie 30 dni na konto pożyczkodawcy wraz z ustawowymi odsetkami kapitałowymi. Jeżeli przekroczymy okres miesiąca, wówczas poniesiemy standardowe koszty wynikające z opóźnienia, którymi są ustawowe odsetki za zwłokę.

Odstąpienie od umowy Kuki – jak dostarczyć pismo?

Informacje dotyczące odstąpienia od pożyczki w Kuki znajdziemy w podpisanej przez nas umowie. Pożyczkodawca informuje, że mamy możliwość wysłania odpowiedniego oświadczenia za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej wiadomością e-mail. Dane, na które powinien zostać skierowany wniosek, są uwzględnione w umowie. Można również skorzystać z informacji podanych poniżej. Kuki dostarcza swoim klientom również gotowy wzór oświadczenia. Znajdziemy go w załączniku umowy pożyczki lub na stronie internetowej w zakładce “Umowa”.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Kuki

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Kuki

Ducatos Sp. z o.o.
ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa

KRS 0000655385
Tel. 22 349 94 10
Adres e-mail: info@kuki.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły