Koronawirus w Polsce a sytuacja finansowa Polaków

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 12 minut
Koronawirus SARS-CoV-2 powoduje chorobę COVID-19, która 11 marca została określona przez WHO jako pandemia. Oznacza to rozprzestrzenianie się choroby na całym świecie. W konsekwencji władze każdego kraju mają prawo wprowadzić restrykcyjne nakazy i zakazy, co możemy obserwować również w Polsce. Jednak warto zastanowić się, jak koronawirus zmieni życie Polaków? Jak wpływa na naszą sytuację finansową? Jak sobie z tym poradzić?
koronawirus w Polsce


Koronawirus w Polsce

Odkąd pojawiły się informacje o SARS-CoV-2 w Wuhan, a następnie intensywności i poziomie rozprzestrzeniania się, wiele osób zastanawiało się, czy koronawirus jest już w Polsce, ale niewielu miało świadomość zagrożenia. Teraz, gdy widzimy stale rosnącą liczbę osób zarażonych, konsekwencje gospodarcze oraz kolejne decyzje rządu i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nikt nie ma już wątpliwości. Jednocześnie nie powinniśmy panikować, a podchodzić do tego rozsądnie i stosować się do wszystkich zaleceń. Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest koronawirus.

Kiedy rozmawiamy o obecnej sytuacji w Polsce i na świecie, stosujemy tę nazwę jako określenie pandemii. W rzeczywistości koronawirus jest odpowiedzialny za jej wywołanie. Choroba, z którą mamy do czynienia, nazywa się COVID-19. Warto rozróżniać te nazwy, aby wiedzieć, o czym mówią eksperci, nie być zaskoczonym stosowanym nazewnictwem. Bądźmy świadomi! 

Objawy koronawirus

Według informacji podanych na stronie nfz.gov.pl, przebieg zakażeń koronawirusem może być różny. Część osób przejdzie je bezobjawowo, inni odczują jako łagodną chorobę układu oddechowego. Są również pacjenci w grupie ryzyka mogą przechodzić zakażenie trudniej jak: ciężkie zapalenie płuc, niewydolność wielonarządową czy nawet wstrząs septyczny. 

Jakie objawy koronawirusa możemy sami zaobserwować? Wśród nich wymienia się:

 • gorączkę,
 • męczący kaszel,
 • uczucie duszności oraz
 • problemy z oddychaniem.

Kiedy występuje u nas kaszel i duszności, powinniśmy skontaktować się z lekarzem. Jeżeli dochodzi do tego podwyższona temperatura lub przebywanie na obszarach objętych wirusem czy też miałeś kontakt z osobą zarażoną, należy:

pożyczkowy portal

zadzwonić na infolinię NFZ, powiatowego inspektoratu sanitarnego lub lekarza rodzinnego. Następnie zostaniemy poinformowani o kolejnych krokach, którym może być zgłoszenie się do najbliższego oddziału zakaźnego, NIE KORZYSTAJĄC ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO I UNIKAJĄC SKUPISK LUDZI.

Jak zabezpieczyć się przed Koronawirusem? 

Nie możemy mieć 100% pewności, że nie zostaniemy zakażeni. Mimo to na stronie Ministerstwa Zdrowia i GIS znajdziemy kilka zaleceń, które pomogą nam zminimalizować ryzyko zakażenia. Wśród nich wymienia się:

 • częste mycie dłoni wodą z mydłem lub dezynfekcję środkami na bazie alkoholu,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od osób trzecich (1-1,5 metra),
 • unikanie dużych skupisk ludzi,
 • dbanie o higienę miejsc, w których przygotowuje się posiłki,
 • niedzielenie się jedzeniem, którego dotykamy rękoma, na przykład chipsy z jednej paczki. 

Koronawirus Polska i zalecenia dla zakładów pracy 

Jednym z efektów działań rządu oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego są zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Powstały one we współpracy Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wśród zaleceń znajdziemy informacje o:

 • zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra),
 • promowaniu regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja środkami na bazie alkoholu,
 • upewnienie się, że wszyscy mają dostęp do miejsc, w których mogą umyć ręce,
 • umieszczeniu dozowników z płynami odkażającymi w widocznych miejscach,
 • instrukcji dokładnego mycia rąk, szkolenie dla personelu,
 • rekomendowanie niedotykania ust, nosa, oczy, przestrzeganie higieny kaszlu i oddachynia, maseczki ochronne są przeznaczone dla osób zakażonych lub z podejrzeniem,
 • ograniczenie do minimum podróży służbowych i delegacji,
 • promowanie pracy zdalnej!

Obecnie każdy, kto może pracuje zdalnie. Co najbardziej dotknęło przedsiębiorców?

Największe konsekwencje dla przedsiębiorców – koronawirus w Polsce

Od 15 marca obowiązuje zakaz przemieszczania się w transporcie kolejowym poza granice RP. Ponadto zostały odwołane również loty międzynarodowe oraz krajowe. Natomiast osoby wracające spoza granic Polski do swoich domów muszą poddać 14-dniowej kwarantannie.

pożyczkowy portal

Dodatkowo obowiązuje ograniczenie czasowe w funkcjonowaniu określonych instytucji lub zakładów pracy wymienionych w § 5. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Dotyczy ono między innymi: 

 • lokali gastronomicznych, 
 • działalności o charakterze rozrywkowym, 
 • galerii handlowych, 
 • handlu detalicznego w obiektach powyżej 2000 m2, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Warto również zwrócić uwagę na zakaz organizowania zgromadzeń, gdy bierze w nim udział ponad 50 osób. Do limitu wlicza się również organizatora i innych pracowników.

Branża turystyczna a koronawirus

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży turystycznej mówią otwarcie o zagrożeniu upadkiem. Biura podróży były zmuszone do odwoływania wycieczek ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa. W efekcie przedsiębiorcy stracili pieniądze przeznaczone na zaliczki. Pozostałe koszty zwracają niezadowolonym klientom, którzy nierzadko grożą nawet sądem. Wśród przedstawicieli biur podróży znajdują się osoby przeznaczające na straty finansowe własne oszczędności. W efekcie tracą środki na utrzymanie własnych rodzin. Dotyczy to również pilotów wycieczek, biur pielgrzymkowych, a także branży hotelarskiej.

pożyczkowy portal

Przedsiębiorcy muszą zawieszać swoją działalność, co nierzadko powoduje odcięcie od jedynego źródła dochodu gospodarstwa domowego. 

Koronawirus w Polsce zagrożeniem nie tylko dla branży turystycznej

Kryzys dotyka przedsiębiorców prowadzących działalność w innych branżach. Wielu właścicieli hotelów zamknęło swoje obiekty dla gości ze względu na bezpieczeństwo. Prowadzący firmy transportowe informują, że jeśli sytuacja będzie utrzymywać się przez dwa miesiące, upadłość może ogłosić nawet 30% przedsiębiorców. Rezerwacje na przewozy autokarami oraz busami również są odwoływane, co generuje kolejne koszty dla przedsiębiorców. Swoją działalność zawieszają salony fryzjerskie, kosmetyczki. Brak zainteresowania ofertą oraz odwoływanie rezerwacji zauważają również osoby prowadzące hotele dla zwierząt. 

Warto zwrócić uwagę, że branża restauracyjna zamyka swoje lokale, ale wprowadza możliwość zamawiania jedzenia na wynos. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy to bezpieczne? Właściciele zapewniają, że zostaną zachowane wszelkie zasady higieny oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

pożyczkowy portalPakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem

Rząd reaguje na doniesienia przedsiębiorców, proponując pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem. Ustawa, nad którą pracuje, będzie zawierała następujące udogodnienia:

 • ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
 • instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
 • ochronę i wsparcie rynku pracy, w tym rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów,
 • odroczenia w płatnościach, wcześniejsze zwroty VAT
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 • zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.
 • możliwość skorzystania z odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego lub umorzenia należności

Kredyt w banku a koronawirus w Polsce

Banki gwarantują klientom indywidualnym oraz firmom znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które umożliwi przesunięcie terminów rat. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na udzielenie pomocy w ramach pomocy de minimis. Mają być one zwiększone do 80% kwoty kredytu. Prowadzone są również dyskusje dotyczące dopłaty do oprocentowania kredytów przez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

pożyczkowy portal

Niektórzy klienci indywidualni będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych, które zostały uwzględnione w umowach kredytowych. Aktualnie obejmują one zazwyczaj odroczenie terminu spłaty na 2-3 miesiące, a klient jest zobowiązany do dopełnienia odpowiednich formalności i negocjacji z bankiem. Przedstawiciele banków pracują nad ułatwieniem tej procedury oraz możliwością odroczenia spłaty na dłuższy czas

Jeżeli klient nie miał takiej możliwości w dotychczasowej umowie kredytowej, Związek Banków Polskich gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby każdy konsument otrzymał pomoc w spłaceniu zobowiązania w przypadku kłopotów finansowych związanych z pandemią koronawirusa.

Koronawirus a zasiłek opiekuńczy

W związku z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych rodzice byli zobowiązani do zapewnienia opieki swoim dzieciom. Wielu z nich musiało zrezygnować na ten czas z pracy. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, przedsiębiorcy oraz pracownicy otrzymają zasiłek opiekuńczy. W tym przypadku muszą być spełnione następujące warunki:

 • opieka nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny,
 • dziecko zostało objęte izolacją lub kwarantanną,
 • wychowanek do lat 8 przebywający w domu w wyniku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.
Zasiłek opiekuńczy obejmuje okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli nieprzewidziane zamknięcie placówki miało związek z koronawirusem. 

pożyczkowy portal

Czy mogę odmówić pracy w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem?

Jeżeli wykonywana przez nas praca niesie ze sobą zagrożenia zdrowia i życia, wówczas możemy odmówić pracy. W takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do poinformowania o swojej decyzji pracodawcę. Jednak niezbędne jest uzasadnienie o realnym zagrożeniu.

Umowa zlecenie a koronawirus Polska

Jak wspominaliśmy, kryzys finansowy dotyka wielu osób, które prowadzą własne firmy. Należy podkreślić, że konsekwencje takiej sytuacji dotykają również pracowników. Wiele osób straciło swoje jedyne źródło utrzymania już na etapie podjęcia decyzji o zamknięciu kin i muzeów. Zawieszenie działalności klubów, restauracji, barów, pubów oraz galerii handlowych pozbawiło zatrudnienia nie tylko studentów, ale również osób posiadających rodziny. Wielu z nas było zatrudnionych na umowie zlecenie lub umowie o dzieło. W takiej sytuacji szef miał prawo zakończyć współpracę. 

Oznacza to,że wiele osób zostało z niespłaconymi zobowiązaniami finansowymi bez źródła dochodu. Co zrobić w takiej sytuacji? Problem ten dotyka kilku milionów osób! Jeżeli ktoś nadal pozostaje zatrudniony, ale nie ma ubezpieczenia chorobowego, nie przysługuje mu nawet zasiłek chorobowy ani opiekuńczy. Sytuacja jest trudna. 

pożyczkowy portal

Koronawirus jak się zabezpieczyć finansowo?

Jednym z rozwiązań, które może pomóc nam z tymczasowymi problemami finansowymi, jest oferta pozabankowa. Firmy pożyczkowe oferują swoim klientom zarówno chwilówki, jak i pożyczki ratalne. Każdy z nas może skorzystać z produktu krótkoterminowego, otrzymując potrzebne środki finansowe z możliwością spłaty po upływie 30, a nawet 60 dni. Jeżeli korzystamy z oferty danego pożyczkodawcy po raz pierwszy, mamy możliwość otrzymania chwilówki za darmo. Oznacza to, że składając wniosek o 1000 zł na 30 dni, po miesiącu oddajemy dokładnie tyle samo! 

Niektóre firmy pożyczkowe oferują nowym klientom nawet do kilku tysięcy złotych. Nie ulega wątpliwości, że są to kwoty, które niosą realną pomoc w kryzysowej sytuacji. Należy podkreślić, że takie zobowiązanie możemy zaciągnąć bez wychodzenia z domu! Wniosek możemy złożyć przez internet, a pieniądze otrzymać nawet tego samego dnia.


Jak pracują banki? Zagrożenie epidemiologiczne

Warto zaznaczyć, że ograniczenie działalności niektórych instytucji nie dotyczy banków! Nie ma żadnych przeszkód, aby działały również placówki znajdujące się w galeriach handlowych. Należy podkreślić, że część banków zdecydowała się na zmianę godzin pracy. Wśród nich znajdują się ING Bank Śląski czy Bank Millennium.

pożyczkowy portal

Jeżeli mamy sprawę do załatwienia w banku, sprawdźmy, czy nie da się jej załatwić przez bankowość internetową lub mobilną! Chcesz udać się na konsultacje do banku? Lepiej skontaktuj się telefonicznie!

Wpływ koronawirusa na gospodarkę Polski

Już teraz możemy stwierdzić, że wpływ koronawirusa na gospodarkę Polski i Unii Europejskiej będzie ogromny. Dlatego też Unia Europejską zdeklarowała się do pomocy w walce z koronawirusem i łagodzenie skutków epidemii państwom członkowskim.

pożyczkowy portal

Komisja Europejska ma przekazać 25 mld euro na rzecz wszystkich członków UE. Z kolei Polska ma otrzymać najwięcej środków na walkę z koronawirusem. Kwota dla Polski ma wynosić 7,4 mld euro! Eksperci oszacowali, że światowa gospodarka może stracić nawet 2,4 bln USD. Warto podkreślić, że jest to jeden z najłagodniejszych scenariuszy! 

Co dalej? Jeżeli koronawirus rozwija się bez żadnych przeszkód i ingerencji ze strony władzy i służb, wówczas zakażone może być nawet 60% społeczeństwa. Epidemia wygasa po miesiącu. Innym scenariuszem może być wprowadzenie totalnej kwarantanny. W takim przypadku epidemia może minąć nawet po 2 tygodniach. Eksperci podkreślają, że jest to bardzo trudne do przeprowadzenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły