Waloryzacja emerytur 2019!


Każdego roku marzec to jeden z najbardziej wyczekiwanych miesięcy przez emerytów. To właśnie wtedy odbywa się waloryzacja emerytur, a osoby pobierające świadczenia dowiadują się , jak wpłynie ona na wysokość ich źródła utrzymania. 1 marca 2019 roku weszła w życie nowelizacja z dnia 14 grudnia 2018 roku, która zaowocowała zmianami nie tylko zasad waloryzacji emerytur, ale także ich minimalnej wartości. Ile wynoszą obecnie kwoty świadczeń? Sprawdźmy!


Spis treści:

Waloryzacja emerytur 2019 

Jak już wspomnieliśmy, 1 marca 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 39 ). Informacja o nowych zasadach waloryzacji poruszyła wielu Polaków. Nic dziwnego, skoro dotyczą one około 9 mln osób pobierających świadczenie emerytalno-rentowe. Wśród nich znajdują się nie tylko emeryci i renciści, ale także Ci, którzy otrzymują świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz osoby ubezpieczone w  KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Aby zrozumieć, o co chodzi w tym budzącym wiele skrajnych emocji temacie, należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czym jest owa waloryzacja.

Co to jest waloryzacja?

Każdego roku Główny Urząd Statystyczny udostępnia do wiadomości publicznej dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do ubiegłorocznego roku oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dlaczego o tym wspominamy? To te dwie wartości mają największy wpływ na zmiany w wysokości emerytur. Bez wątpienia jest to uzasadnione, ponieważ kwota świadczeń powinna być dostosowana do obecnej sytuacji tak, aby emeryt mógł bez problemu zaspokoić najważniejsze potrzeby. Nie da się również ukryć, że dla większości osób pobierających emeryturę lub rentę stanowią one jedyne lub główne źródło utrzymania zastępujące wynagrodzenie za pracę. Dlatego też powinny choć w niewielkim stopniu odzwierciedlać obecną sytuację zatrudnionych.

Jak czytamy w ustawie (Dz.U. 2019 poz. 39 ), waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji.

 

Wskaźnik waloryzacji

Zapis zawarty w ustawie niewiele rozjaśnia, a jedynie wprowadza dodatkowe pojęcie, które wymaga wyjaśnienia. Czym jest wskaźnik waloryzacji? To właśnie on zostaje określony na podstawie wyżej wymienionych danych GUS. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, do którego dolicza się co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia również za poprzedni rok kalendarzowy. Tak więc, w przypadku waloryzacji za rok 2019 należy wziąć pod uwagę dane za 2018 rok.

Według oficjalnych komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

  • średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 roku wzrósł o 1,6% w porównaniu z 2017 rokiem,
  • z kolei realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 5,3%. Natomiast 20% tej wartości to 1,06%.

 

Waloryzacja emerytur – nowe zasady

Po wyjaśnieniu najważniejszych informacji na temat tego, na czym polega waloryzacja i jak oblicza się jej wskaźnik, możemy przejść do najważniejszego. Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustaw oraz nowa waloryzacja emerytur? 1 marca 2019 roku  większość emerytów otrzymała listy z informacjami o nowych wartościach emerytur. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 2,86%.

Przed oficjalną wiadomością mogliśmy słyszeć o wzroście nawet o 3,26%. Jednak podkreślamy, że ostateczna wartość wyniosła 2,86%.

Dodatkowo osoby pobierające minimalne świadczenia otrzymują gwarancję, że podwyżka musi wynosić co najmniej 70 zł brutto pod warunkiem zachowania odpowiedniego okresu składkowego. Dla kobiet wynosi on 20 lat, z kolei dla mężczyzn 25 lat.  Natomiast podstawą wyliczeń waloryzacji jest kwota emerytury lub renty, którą uzyskaliśmy na dzień 28 lutego 2019 roku. Warto również zaznaczyć, że jeżeli ktoś otrzymuje świadczenia niższe od wysokości minimalnej emerytury lub renty nie przysługuje mu gwarancja wzrostu o 70 zł brutto, a waloryzacja zostanie przeprowadzona w oparciu o wartość wypłaty obowiązującej w dniu 28 lutego 2019 roku.

Ile wynosi gwarantowana podwyżka dla pozostałych? Jeżeli przysługuje nam renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub renta inwalidzka III grupy, nasze świadczenie wzrośnie o conajmniej 52,50 zł brutto. Z kolei kiedy pobieramy jedynie częściową emeryturę, możemy liczyć na wzrost nie mniejszy niż 35 zł brutto. Pamiętajmy również, że nowe zasady obowiązują nie tylko osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale również tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę rolniczą.

Jakie zmiany w emeryturach? Waloryzacja 2019

Nie ulega wątpliwości, że osoby otrzymujące najniższe kwoty świadczeń najbardziej skorzystają na nowelizacji ustaw. Informacje te potwierdzają również wypowiedzi zarówno premiera Mateusza Morawieckiego, jak i wicepremier Beaty Szydło.

Waloryzacja składa się z dwóch części: inflacyjnej i części związanej ze wzrostem wynagrodzeń i my tę drugą część chcemy podzielić w taki sposób, żeby w większym stopniu beneficjentami byli emeryci, którzy dzisiaj mają najniższe emerytury, np. 1100, 1200, 1300 zł – mówił premier w Polsat News. Następnie podkreślił, że “Chodzi o to, żeby biedniejsi dostali kwotowo więcej”.

– Emeryci to jest ta grupa, która powinna w tej chwili otrzymać wsparcie ze strony rządu. Dlatego pracujemy nad przygotowaniem różnych projektów. (…) Na pewno dużym problemem w Polsce jest wysokość emerytur – wicepremier Beata Szydło.

Waloryzacja emerytur – jakie zmiany zostały wprowadzone? Według zapisów w ustawie (Dz.U. 2019 poz.39) wzrosną:

  • renta do kwoty 1 100 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy do kwoty 825 zł miesięcznie,
  • najniższa emerytura do kwoty 1 100 zł miesięcznie
  • oraz renta rodzinna i socjalna również do kwoty 1 100 zł miesięcznie.

Wysokość emerytury po waloryzacji

Poniżej prezentujemy wyliczenia dotyczące waloryzacji emerytur. Na zielono zostały oznaczone kwoty brutto, które zgodnie z nowymi zasadami zostaną nam przyznane. Kolor czerwony oznacza kwotę, jaką otrzymalibyśmy przed wprowadzeniem kwoty minimalnej 70 zł. Natomiast ostatnia kolumna zawiera informacje na temat wartości emerytury, jaką faktycznie otrzymamy do ręki. 

Emerytura lub renta przed waloryzacją Świadczenie po waloryzacji (wskaźnik 2,86%) Świadczenie po waloryzacji – o co najmniej 70 zł brutto Ile dostanę do ręki?
1 100 zł (minimalna emerytura) 1131,46 zł 1170,00 zł 991,12 zł
1 400 zł 1440,04 zł 1 470,00 zł 1 233,37 zł
1 600 zł 1 645,76 zł 1670,00 zł 1 394,87 zł
1 800 zł 1851,48 zł 1870, 00 zł 1 556,37 zł
2 200 zł 2262,92 zł 2270,00 zł 1879,37 zł
2 500 zł 2571,50 zł 2570,00 zł 2 065,10 zł

 

Trzynastka dla emerytów

Nie można zapomnieć również o pozostałych zmianach, które zamierza wprowadzić rząd. Wśród nich znajduje się również dodatkowa emerytura. Została  ona nazwana “trzynastką”, co mogło być inspirowane wynagrodzeniem otrzymywanym przez uprawnionych do tego pracowników w ramach premii za przepracowanie całego roku. Jednak skupmy się na sytuacji osób pobierających świadczenia emerytalne. Jakie warunki należy spełniać, aby móc otrzymać trzynastą emeryturę? Okazuje się, że wymagania nie są zbyt wygórowane. Nie ma bowiem żadnego kryterium dochodowego, a co za tym idzie świadczenie otrzyma każdy emeryt i rencista. Wartość dodatkowej wypłaty będzie równa wysokości minimalnej emerytury, która w 2019 roku wynosi 1100 zł brutto. Oznacza to, że ponad 9 mln osób otrzyma dodatkowe 888,25 zł na rękę. Kiedy mają odbyć się pierwsze wypłaty? Już 1 maja 2019 roku! Czy rzeczywiście tak się stanie? Poczekajmy na rozwój sytuacji.

Emerytura dla matek

Na zmianach dotyczących świadczeń emerytalnych zyskały również kobiety posiadające wielodzietne rodziny. Program Mama Plus ma na celu wesprzeć młodych ludzi w życiu rodzinnym. Niewątpliwie kobietom wychowującym czwórkę dzieci lub więcej ciężko pozostawać aktywnymi zawodowo. Dlatego też osiągnięcie odpowiedniego stażu składkowego może być wyjątkowo trudne. Jednak z pomocą przychodzi rząd, który gwarantuje matkom co najmniej czwórki dzieci, świadczenie emerytalne na poziomie 1 100 zł, czyli wysokości odpowiadającej minimalnej emeryturze.

Czy emerytura matczyna przysługuje jedynie kobietom? Otóż nie, prawo do otrzymania specjalnego świadczenia może uzyskać również ojciec. Jednak musi spełniać jeden z dwóch następujących warunków: wychował co najmniej czworo dzieci wskutek porzucenia rodziny przez matkę lub śmierci matki. Kiedy można ubiegać się o emeryturę w ramach programu Mama 4 plus? Konieczne będzie osiągnięcie wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, natomiast mężczyzn 65 lat. Wniosek mogą składać osoby nieposiadające wymaganego okresu składkowego lub otrzymujące świadczenie niższe niż minimalna emerytura.

Waloryzacja emerytur 2019!