Waloryzacja emerytur 2022!

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut

Każdego roku marzec to jeden z najbardziej wyczekiwanych miesięcy przez emerytów. To właśnie wtedy odbywa się waloryzacja emerytur, a osoby pobierające świadczenia dowiadują się , jak wpłynie ona na wysokość ich źródła utrzymania. która zaowocowała zmianami nie tylko zasad waloryzacji emerytur, ale także ich minimalnej wartości. Ile wynoszą obecnie kwoty świadczeń? Sprawdźmy!

waloryzacja emerytur

Spis treści:

Waloryzacja emerytur 2022

Według zapowiedzi waloryzacja emerytur ma w 2022 roku wynieść aż 7%. Tym samym minimalna emerytura urośnie do około 1338,44 zł brutto. Informacja o nowych zasadach waloryzacji poruszyła wielu Polaków. Dodatkowo w związku z wyższą kwotą od podatku w kieszeniach mniej zamożnej części emerytów pozostanie więcej pieniędzy. Emerytury do kwoty 2500 zł brutto będą objęte niższym podatkiem.

Nowe zasady dotyczą około 9 mln osób pobierających świadczenie emerytalno-rentowe. Wśród nich znajdują się nie tylko emeryci i renciści, ale także Ci, którzy otrzymują świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz osoby ubezpieczone w  KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Aby zrozumieć, o co chodzi w tym budzącym wiele skrajnych emocji temacie, należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czym jest owa waloryzacja.

Co to jest waloryzacja?

Każdego roku Główny Urząd Statystyczny udostępnia do wiadomości publicznej dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do ubiegłorocznego roku oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dlaczego o tym wspominamy? To te dwie wartości mają największy wpływ na zmiany w wysokości emerytur. Bez wątpienia jest to uzasadnione, ponieważ kwota świadczeń powinna być dostosowana do obecnej sytuacji tak, aby emeryt mógł bez problemu zaspokoić najważniejsze potrzeby.

Nie da się również ukryć, że dla większości osób pobierających emeryturę lub rentę stanowią one jedyne lub główne źródło utrzymania zastępujące wynagrodzenie za pracę. Dlatego też powinny choć w niewielkim stopniu odzwierciedlać obecną sytuację zatrudnionych.

Jak czytamy w ustawie (Dz.U. 2019 poz. 39 ), waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji

Zapis zawarty w ustawie niewiele rozjaśnia, a jedynie wprowadza dodatkowe pojęcie, które wymaga wyjaśnienia. Czym jest wskaźnik waloryzacji? To właśnie on zostaje określony na podstawie wyżej wymienionych danych GUS. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, do którego dolicza się co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia również za poprzedni rok kalendarzowy. Tak więc, w przypadku waloryzacji za rok 2022 należy wziąć pod uwagę dane za 2021 rok.

Według oficjalnych komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

 

  • średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku wzrósł o 5,1% w porównaniu z 2021 rokiem,
  • z kolei realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 3,0%. Natomiast 20% tej wartości to 06%.

Waloryzacja emerytur – ile wyniesie w 2022 roku?

Po wyjaśnieniu najważniejszych informacji na temat tego, na czym polega waloryzacja i jak oblicza się jej wskaźnik, możemy przejść do najważniejszego. Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustaw oraz nowa waloryzacja emerytur? 1 marca 2022 roku  większość emerytów otrzymaa listy z informacjami o nowych wartościach emerytur. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji ma wynieść aż 7%. Natomiast podstawą wyliczeń waloryzacji jest kwota emerytury lub renty, którą uzyskaliśmy na dzień 28 lutego 2022 roku.

Ile wynosi gwarantowana podwyżka dla pozostałych? Jeżeli przysługuje nam renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub renta inwalidzka III grupy, nasze świadczenie wzrośnie o co najmniej 52,50 zł brutto. Z kolei kiedy pobieramy jedynie częściową emeryturę, możemy liczyć na wzrost nie mniejszy niż 35 zł brutto. Pamiętajmy również, że nowe zasady obowiązują nie tylko osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale również tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę rolniczą.

Jakie zmiany w emeryturach? Waloryzacja 2022

Nie ulega wątpliwości, że osoby otrzymujące najniższe kwoty świadczeń najbardziej skorzystają na nowelizacji ustaw. Informacje te potwierdzają również wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego

Waloryzacja składa się z dwóch części: inflacyjnej i części związanej ze wzrostem wynagrodzeń i my tę drugą część chcemy podzielić w taki sposób, żeby w większym stopniu beneficjentami byli emeryci, którzy dzisiaj mają najniższe emerytury, np. 1100, 1200, 1300 zł – mówił premier w Polsat News. Następnie podkreślił, że “Chodzi o to, żeby biedniejsi dostali kwotowo więcej”.
– Emeryci to jest ta grupa, która powinna w tej chwili otrzymać wsparcie ze strony rządu. Dlatego pracujemy nad przygotowaniem różnych projektów. (…) Na pewno dużym problemem w Polsce jest wysokość emerytur – wicepremier Beata Szydło.

Waloryzacja emerytur – jakie zmiany zostały wprowadzone? Wzrosną:

  • renta do kwoty 1338,44 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy do kwoty 1 003,83 miesięcznie,
  • najniższa emerytura do kwoty 1338,44 zł miesięcznie
  • oraz renta rodzinna i socjalna również do kwoty 1338,44 zł miesięcznie.

Wysokość emerytury po waloryzacji 2022

Poniżej prezentujemy wyliczenia dotyczące waloryzacji emerytur w kwotach brutto. Po lewej znajdują się emerytury przed waloryzacją, a po prawej już po waloryzacji.
Emerytura lub renta przed waloryzacjąŚwiadczenie po waloryzacji (wskaźnik 7%)
1 250,88 zł (minimalna emerytura)1338,44 zł
2 000 zł2140 zł
2 500 zł2675 zł
3 000 zł3210 zł

Trzynastka dla emerytów

Nie można zapomnieć również o pozostałych zmianach, które zamierza wprowadzić rząd. Wśród nich znajduje się również dodatkowa emerytura. Została  ona nazwana “trzynastką”, co mogło być inspirowane wynagrodzeniem otrzymywanym przez uprawnionych do tego pracowników w ramach premii za przepracowanie całego roku.

Jednak skupmy się na sytuacji osób pobierających świadczenia emerytalne. Jakie warunki należy spełniać, aby móc otrzymać trzynastą emeryturę? Okazuje się, że wymagania nie są zbyt wygórowane. Nie ma bowiem żadnego kryterium dochodowego, a co za tym idzie świadczenie otrzyma każdy emeryt i rencista. Wartość dodatkowej wypłaty będzie równa wysokości minimalnej emerytury, która w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto. 

Emerytura dla matek

Na zmianach dotyczących świadczeń emerytalnych zyskały również kobiety posiadające wielodzietne rodziny. Program Mama Plus ma na celu wesprzeć młodych ludzi w życiu rodzinnym. Niewątpliwie kobietom wychowującym czwórkę dzieci lub więcej ciężko pozostawać aktywnymi zawodowo. Dlatego też osiągnięcie odpowiedniego stażu składkowego może być wyjątkowo trudne. Jednak z pomocą przychodzi rząd, który gwarantuje matkom co najmniej czwórki dzieci, świadczenie emerytalne na poziomie 1 100 zł, czyli wysokości odpowiadającej minimalnej emeryturze.

Czy emerytura matczyna przysługuje jedynie kobietom? Otóż nie, prawo do otrzymania specjalnego świadczenia może uzyskać również ojciec. Jednak musi spełniać jeden z dwóch następujących warunków: wychował co najmniej czworo dzieci wskutek porzucenia rodziny przez matkę lub śmierci matki. Kiedy można ubiegać się o emeryturę w ramach programu Mama 4 plus? Konieczne będzie osiągnięcie wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, natomiast mężczyzn 65 lat. Wniosek mogą składać osoby nieposiadające wymaganego okresu składkowego lub otrzymujące świadczenie niższe niż minimalna emerytura. Warto również zainteresować się możliwością otrzymania części emerytury po zmarłym mężu. 

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 lutego 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły