Waloryzacja emerytur 2023 – znamy szacunkowe wartości!

Avatar photo Bartłomiej Węglewski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 8 minut

W przyszłym roku czeka nas najwyższa od wielu lat waloryzacja emerytur. Osoby pobierające świadczenia zyskają co najmniej 13,8% miesięcznie. Eksperci sugerują, że podwyżka powinna być jeszcze wyższa i przekroczyć 20%! Jakie są zasady waloryzacji emerytur i o Ile wzrosną kwoty świadczeń w 2023 roku? Sprawdźmy!

waloryzacja emerytur

Waloryzacja emerytur 2023

Według wstępnych przewidywań rządu, waloryzacja emerytur ma w 2023 roku wynieść aż 13,8%, ale nie mniej niż 250 zł dla emerytów, którzy pobierają świadczenie w minimalnej wysokości lub wyższe. Projekt uzyskał już akceptację sejmu, senatu i Prezydenta. Byłaby to najwyższa waloryzacja od wielu lat. Ostatecznie, podwyżka może być jednak jeszcze większa. Specjaliści spekulują, że ostatecznie może wynieść nawet ponad 20%. Oczywiście jest to efekt najwyższej od 25 lat inflacji w Polsce. Jednocześnie, minimalna podwyżka ma wynieść 250 zł. Tym samym minimalna emerytura może urosnąć do około 1588,44 zł (przy waloryzacji na poziomie 13,8%), a nawet do około 1612,82 zł (przy waloryzacji na poziomie 20,5%).

Nowe zasady dotyczą około 9 mln osób pobierających świadczenie emerytalno-rentowe. Wśród nich znajdują się nie tylko emeryci i renciści, ale także Ci, którzy otrzymują świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz osoby ubezpieczone w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Aby zrozumieć, o co chodzi w tym temacie, należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czym jest owa waloryzacja.

Co to jest waloryzacja?

Każdego roku Główny Urząd Statystyczny udostępnia do wiadomości publicznej dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do ubiegłorocznego roku oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dlaczego o tym wspominamy? To te dwie wartości mają największy wpływ na zmiany w wysokości emerytur. Bez wątpienia jest to uzasadnione, ponieważ kwota świadczeń powinna być dostosowana do obecnej sytuacji tak, aby emeryt mógł bez problemu zaspokoić najważniejsze potrzeby.

Nie da się również ukryć, że dla większości osób pobierających emeryturę lub rentę, te świadczenia stanowią jedyne lub główne źródło utrzymania zastępujące wynagrodzenie za pracę. Dlatego też powinny ich wysokość powinna być skorelowana ze średnim wynagrodzeniem.

Jak czytamy w ustawie (Dz.U. 2019 poz. 39 ), waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji

Zapis zawarty w ustawie niewiele rozjaśnia, a jedynie wprowadza dodatkowe pojęcie, które wymaga wyjaśnienia. Czym jest wskaźnik waloryzacji? To właśnie on zostaje określony na podstawie wyżej wymienionych danych GUS. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, do którego dolicza się co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia również za poprzedni rok kalendarzowy. Tak więc, w przypadku waloryzacji za rok 2022 należało wziąć pod uwagę dane za 2021 rok.

W roku 2021 według oficjalnych komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

 

  • średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wzrósł o 5,1% w porównaniu z 2020 rokiem,
  • z kolei realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 3,0%. Natomiast 20% tej wartości to 0,6%.

Na podstawie tych danych ustalono wskaźnik waloryzacji na poziomie 107%. Oznaczało to wzrost emerytur w 2022 roku o 7%.

Niestety dokładne dane za 2022 rok poznamy dopiero na początku 2023 roku. Można jednak założyć, że wskaźniki będą znacznie wyższe niż w roku poprzednim. Ma to związek przede wszystkim z wysoką inflacją.

Waloryzacja emerytur – ile wyniesie w 2023 roku?

Po wyjaśnieniu najważniejszych informacji na temat tego, na czym polega waloryzacja i jak oblicza się jej wskaźnik, możemy przejść do najważniejszego. Jakich zmian w wysokości emerytur mogą spodziewać się emeryci w 2023 roku? Dokładne wartości poznamy dopiero w lutym i marcu 2023 roku, jednak na podstawie zapowiedzi rządu i wskaźników ekonomicznych za rok 2022, możemy oszacować, że w 2023 waloryzacja będzie najwyższa od wielu lat.  

Wiemy, że rząd przewidywał waloryzację na poziomie 13,8%. Uzyskała ona akceptację obu izb Parlamentu i Prezydenta. Było to jednak jeszcze przed końcem 2022 roku. Wypowiedzi ekspertów i dane z ostatnich miesięcy roku wskazują na to, że finalnie podwyżka może być jeszcze wyższa. Mówi się nawet o 20,5%. Bezpiecznie można jednak założyć, że emeryci zyskają nie mniej, niż 13,8%.

O tyle samo wzrosną również renty i częściowe emerytury. Niestety, zapowiedziana podwyżka o minimum 250 zł dotyczy jedynie osób, pobierający minimalną emeryturę lub wyższą. Jeśli ktoś pobiera świadczenie o niższej wartości niż emerytura minimalna, może liczyć jedynie na waloryzację procentową. Pamiętajmy również, że nowe zasady obowiązują nie tylko osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale również tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę rolniczą.

Jakie zmiany w emeryturach? Waloryzacja 2023

Na waloryzacji emerytur w 2023 roku najbardziej skorzystają emeryci pobierający emeryturę minimalną, lub nieznacznie wyższą od minimalnej. Mogą oni bowiem liczyć na podwyżkę w wysokości 250 zł, co w przypadku emerytury minimalnej stanowi 18,68%. Inni otrzymają 13,8% podwyżki świadczenia, należy jednak pamiętać, że ostateczne wartości będą znane dopiero, kiedy GUS poda pełne dane za 2022 rok. Póki co bazujemy jednak na przyjętych przez rząd rozwiązaniach.

Waloryzacja emerytur – jakie zmiany zostały wprowadzone? Wzrosną:

  • renta do kwoty 1588,44 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy do kwoty 1 191,33 miesięcznie,
  • najniższa emerytura do kwoty 1588,44 zł miesięcznie
  • oraz renta rodzinna i socjalna również do kwoty 1588,44 zł miesięcznie.

Wysokość emerytury po waloryzacji 2023

Poniżej prezentujemy wyliczenia dotyczące waloryzacji emerytur w kwotach brutto. Po lewej znajdują się emerytury przed waloryzacją, a po prawej już po waloryzacji.

Emerytura lub renta przed waloryzacjąŚwiadczenie po waloryzacji (wskaźnik 13,8%)
1 338,44 zł (minimalna emerytura)1588,44 zł
2 000 zł2276 zł
2 500 zł2845 zł
3 000 zł3414 zł

Trzynastka, czternastka, a nawet piętnastka dla emerytów?

Nie można zapomnieć również o pozostałych zmianach, które zamierza wprowadzić rząd. Wśród nich znajdują się również dodatkowe emerytury. Trzynasta emerytura potocznie została nazwana “trzynastką”, co mogło być inspirowane wynagrodzeniem otrzymywanym przez uprawnionych do tego pracowników w ramach premii za przepracowanie całego roku.

Skupmy się jednak na sytuacji osób pobierających świadczenia emerytalne. Jakie warunki należy spełniać, aby móc otrzymać trzynastą emeryturę? Okazuje się, że wymagania nie są zbyt wygórowane. Nie ma bowiem żadnego kryterium dochodowego, a co za tym idzie świadczenie otrzyma każdy emeryt i rencista. Wartość dodatkowej wypłaty będzie równa wysokości minimalnej emerytury, która w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto. Oprócz trzynastki obecnie funkcjonuje również 14 emerytura, a także świadczenie 500+ dla emerytów i emerytura po mężu.

W sieci krążą również doniesienia o tym, że emerytom może zostać przyznana też 15 emerytura. Pogłoski te nie zostały potwierdzone przez polityków obozu władzy. „Piętnastka” nie została też jednak jednoznacznie zdementowana, co może oznaczać, że jej wypłacenie jest wciąż rozważane.

Emerytura dla matek

Na zmianach dotyczących świadczeń emerytalnych zyskały również kobiety posiadające wielodzietne rodziny. Program Mama Plus ma na celu wesprzeć młodych ludzi w życiu rodzinnym. Niewątpliwie kobietom wychowującym czwórkę dzieci lub więcej ciężko pozostawać aktywnymi zawodowo. Dlatego też osiągnięcie odpowiedniego stażu składkowego może być wyjątkowo trudne. Jednak z pomocą przychodzi rząd, który gwarantuje matkom co najmniej czwórki dzieci, świadczenie emerytalne, które wynosi 1338,44 zł, czyli tyle ile minimalna emerytura. To świadczenie także będzie waloryzowane w przyszłym roku.

Czy emerytura matczyna przysługuje jedynie kobietom? Otóż nie, prawo do otrzymania specjalnego świadczenia może uzyskać również ojciec. Jednak musi spełniać jeden z dwóch następujących warunków: wychował co najmniej czworo dzieci wskutek porzucenia rodziny przez matkę lub śmierci matki. Kiedy można ubiegać się o emeryturę w ramach programu Mama 4 plus? Konieczne będzie osiągnięcie wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, natomiast mężczyzn 65 lat. Wniosek mogą składać osoby nieposiadające wymaganego okresu składkowego lub otrzymujące świadczenie niższe niż minimalna emerytura.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły