W jakich sytuacjach żona dziedziczy emeryturę po mężu?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Co dzieje się ze świadczeniem emerytalnym po śmierci jednego z małżonków? Czy druga osoba po zmarłym małżonku może przejąć jego emeryturę? Według prawa tego typu świadczenie nie jest już nazywane emeryturą, ale rentą rodzinną. Kiedy można się o nią ubiegać? Co należy się wdowie po śmierci męża? Czy przejęcie emerytury po mężu jest w ogóle możliwe? Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdziesz w tym artykule.

banknoty

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną?

Formalnie nie istnieje tzw. emerytura po mężu. Istnieje jednak możliwość uzyskania renty rodzinnej po śmierci jednego z małżonków pobierającego takie świadczenie. Co ciekawe, o rentę można ubiegać się po śmierci osoby, która pobierała:

 • świadczenia emerytalne;
 • rentę;
 • zasiłek przedemerytalny;
 • emeryturę pomostową.

Jeśli zmarła osoba pobierała tylko emeryturę częściową, to ostatecznie oblicza się dla niej emeryturę pełną i dopiero od tej kwoty liczona jest wysokość świadczenia w formie renty rodzinnej. Taki dodatek przysługuje nie tylko wdowie lub wdowcowi po śmierci współmałżonka, ale też innym krewnym. Osoby, które są uprawnione do renty rodzinnej, to:

 • dzieci (wspólne zmarłego i wdowy/wdowca lub tylko jednego z małżonków, a także te adoptowane);
 • wnuki i dzieci przyjęte na wychowanie przez zmarłą osobę;
 • rodzice.

Przejęcie emerytury po mężu – jakie warunki trzeba spełnić?

Kiedy jeden z małżonków odejdzie na zawsze, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, aby nastąpiła zamiana emerytury po śmierci męża. 2022 rok niesie ze sobą wiele zmian, jednak obecnie nie zostały doprecyzowane żadne zmiany przepisów odnoszących się do przeniesienia świadczenia emerytalnego. Najczęściej to wdowa „przejmuje” emeryturę po mężu, gdyż ta najczęściej jest znacznie wyższa. Aby mieć prawo do uzyskania takiego świadczenia trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

 • w momencie śmierci męża/żony mieć ukończone 50 lat lub być osobą niezdolną do pracy;
 • mieć ukończone 50 lat w przeciągu 5 lat od śmierci współmałżonka lub w czasie zakończenia sprawowania opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty;
 • wychowywać dziecko poniżej 16. roku życia lub poniżej 18. roku życia, jeśli kontynuuje naukę;
 • wychowywać dziecko z trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Co ciekawe, renta rodzinna po śmierci męża przysługuje kobiecie nie tylko będącej wcześniej w związku małżeńskim ze zmarłym. Istnieje pewne odstępstwo od tego przepisu. Kiedy wcześniej doszło do rozwodu, ale np. żona miała zasądzone alimenty przyznane przez sąd może ubiegać się o przyznanie renty rodzinnej, ale również pod warunkiem spełnienia, chociażby jednego z powyższych kryteriów.

W kwestii tego typu świadczeń warto też wiedzieć, czym jest waloryzacja emerytur i na jakich zasadach się odbywa.

Emerytura dla niepracującej żony – czy przysługuje po śmierci męża?

Czy niepracująca żona może dostać emeryturę po śmierci współmałżonka? Przepisy w szczególnych przypadkach pozwalają na pobieranie renty rodzinnej przez krótki czas po śmierci męża przez wdowę nieposiadającą żadnego źródła dochodu nawet kiedy nie zostanie spełniony żaden z wymaganych warunków. 

Na takie odstępstwo można jednak liczyć tylko na okres 1 roku po śmierci męża, lub maksymalnie 2 lat jeśli wdowa bierze udział w szkoleniach umożliwiających późniejsze wykonywanie pracy zarobkowej.

Ile wynosi renta rodzinna po śmierci męża?

Wysokość emerytury po mężu nigdy nie wynosi 100% przysługującego zmarłej osobie świadczenia. W praktyce wszystko zależy od tego, przez ile osób będzie pobierana renta rodzinna. Aktualne przepisy przewidują następujące stawki:

 • dla jednej osoby – 85%;
 • dla dwóch osób – 90%;
 • dla trzech osób i więcej – 95%.

O tym warto wiedzieć! Jeśli renta rodzinna pobierana jest przez kilka spokrewnionych osób, to ostateczna kwota świadczenia dzielona jest na tyle części, ile osób do niej uprawionych. Dla przykładu: dwie osoby pobierające świadczenie w wysokości 1620 złotych (90% z 1800 złotych) otrzyma równo po 810 złotych na rękę.

Uwaga! Aktualnie najniższa renta rodzinna nie może wynosić mniej niż 1250,88 złotych miesięcznie!

W kwestii emerytury po śmieci męża warto też wiedzieć, iż osoba otrzymująca takie świadczenie może z powodzeniem wnioskować o kredyt ratalny. Dzięki temu nawet osoby w podeszłym wieku mają możliwość kupna towarów w dogodnych ratach miesięcznych – nawet na 0%.

O czym warto wiedzieć w kwestii renty rodzinnej po śmierci męża?

Wdowa, która zdecyduje się na uzyskanie renty rodzinnej, nie może w tym samym czasie pobierać emerytury, którą dotychczas otrzymywała. Trzeba więc wybrać, które świadczenie będzie atrakcyjniejsze kwotowo. 

Kiedy wdowa traci rentę po mężu? Jeśli dana kobieta prowadzi działalność gospodarczą lub zarabia na poziomie między 70% a 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, to renta rodzinna będzie stopniowo zmniejszana. Po przekroczeniu progu 130% świadczenie zostanie całkowicie ANULOWANE.

Emerytura dla niepracującej żony, to dla wielu kobiet finansowy ratunek. Podsumowując, renta rodzinna, szczególnie kiedy zmarłą osobą jest mąż otrzymujący dotychczas wyższe świadczenia to bardzo dobre rozwiązanie w tej trudnej sytuacji życiowej. Decydując się na taki krok, warto dokładnie obliczyć wysokość ewentualnego świadczenia i opłacalność całego przedsięwzięcia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły