14 emerytura – ile wynosi i czy będzie w 2023 roku?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 2 minut

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, to na pewno jesteś zainteresowany, jaka jest wysokość Twoich świadczeń. Tym bardziej, że rząd przygotował kolejne dodatki dla osób pobierających uposażenie z ZUS-u, w tym 15 emeryturę. O ile 13 emerytura stała się standardem i można spodziewać się kolejnych transferów w przyszłym roku, to w pewnym momencie nie było to takie oczywiste w przypadku 14. emerytury. Zwiększone wydatki państwa na obronność, na pomoc uchodźcom i ograniczone wpływy do budżetu spowodowały trudności w finansach publicznych.

szczęśliwy emeryt

Na czym polega 14 emerytura? 

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które przysługuje osobom posiadającym prawo do emerytury lub renty. Pierwszy raz została przekazana świadczeniobiorcom 25 sierpnia 2022 roku. Wypłacono ją ponad 9 milionom osób, które do tej pory miały różne uprawnienia, wymienione w ustawie o ZUS, czyli:

  • emerytury,
  • renty – różne rodzaje,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • świadczenie Mama 4+.

Natomiast nie podlegały mu te osoby, które posiadały zawieszoną wypłatę świadczenia – m.in. z powodu zbyt wysokich zarobków. Zarówno 13 emerytura, jak i 14 emerytura funkcjonują w bardzo podobny sposób:

  • są wypłacane wszystkim uprawnionym, niezależnie od dochodów,
  • są wolne od zajęcia komorniczego,
  • nie są wliczane do dochodu uposażonych.

Jedyną daniną, jaka obejmuje omawiane świadczenie, jest składka zdrowotna, która w 2022 roku wyniosła 120,46 zł. Podobne zasady będą prawdopodobnie dotyczyły również 15 emerytury.

Czy w 2023 roku będzie 14 emerytura? 

Zgodnie z zapowiedziami rządu, 14 emerytura ma się stać corocznie wypłacanym dodatkiem, więc ma być także w 2023 roku. Podobnie jak w roku 2022, ZUS wypłaci ją do końca sierpnia przyszłego roku. O tym fakcie poinformowała Marlena Maląg – minister Rodziny i Polityki Społecznej. Ostateczny sposób rozliczenia tego świadczenia ma się znaleźć w projekcie ustawy. Obecnie ma ono charakter jednorazowy, jednak politycy partii rządzącej chcą je wprowadzić na stałe, podobnie tak jak 500 plus dla seniorów i emeryturę po mężu.

Jaka jest będzie wysokość 14 emerytury? 

Kwota, jaką otrzymają świadczeniobiorcy będzie się różnić wysokością. Pełna 14 emerytura jest dla osób, których podstawowy dochód nie przekracza 2900 zł. Pozostali dostaną kwoty pomniejszone o każdą sumę powyżej tej kwoty – czyli dla dochodu 3200 zł będzie to 300 zł mniej. 

Co do zasady kwota 14 emerytury będzie na poziomie minimalnej, podlegającej corocznej waloryzacji emerytury. W 2023 roku ma ona wynosić 1588 zł brutto. Jednocześnie istnieją przypadki, że może być wypłacana w kilku częściach – np. dla kilku osób, które pobierają wspólnie rentę rodzinną. Wysokość tego świadczenia zależy od możliwości budżetowych państwa – przede wszystkim od sytuacji gospodarczej i obecnego poziomu inflacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły