500 plus dla seniora – kto może ubiegać się o to świadczenie?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie określane jest jako 500 plus dla seniora. Aby go otrzymać, trzeba spełniać ściśle określone kryteria. W 2023 roku wzrośnie próg dochodowy uprawniający do pobierania tego świadczenia, dzięki czemu wypłaty trafią do jeszcze większej grupy odbiorców. Jakie wymagania trzeba jednak spełnić, aby dostać 500 plus dla emerytów i jak można wnioskować o to świadczenie? Podpowiadamy.

500+ dla seniorów

Jakie trzeba spełnić warunki?

500 plus dla emerytów to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z tego powodu nie przysługuje ono wyłącznie seniorom, ale każdej osobie, która ukończyła 18. rok życia i spełnia ściśle określone warunki. O dodatek taki mogą się więc ubiegać osoby, które:

 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji,
 • ukończyły 18 lat,
 • nie są uprawnione do emerytury lub renty bądź wysokość tego świadczenia jest niższa niż ustalony w danym roku kalendarzowym próg dochodowy, 
 • mają obywatelstwo polskie, adres zamieszkania na terenie Polski lub prawo do przebywania na terenie Polski.

O świadczenie takie mogą się ubiegać również obywatele państw Unii Europejskiej, którzy mają prawo do przebywania na terenie Polski. W przypadku osób spoza UE lub EFTA, aby otrzymać takie świadczenie, pobyt na terenie naszego kraju musi być zalegalizowany.

Jakie orzeczenie jest wymagane?

Jednym z kryteriów uprawniających do otrzymania świadczenia uzupełniającego, potocznie nazywanego 500+ dla seniora, jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które stwierdza niezdolność do samodzielnej egzystencji. Kto otrzyma te pieniądze? Beneficjenci tego świadczenia muszą posiadać jeden z poniższych rodzajów orzeczenia:

 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dokument taki nie jest wymagany od osób, które ukończyły 75. rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji jednak należy udokumentować swój stan zdrowia, dołączając do wniosku na przykład zaświadczenie od lekarza lub kartę badania profilaktycznego.

Próg dochodowy

Jednym z kryteriów przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jest próg dochodowy. 500 plus dla seniora w 2022 roku przysługiwało osobom, które nie miały prawa do świadczeń pieniężnych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekraczała 1896,13 zł brutto.

Od 2023 roku kwota ta zostanie podniesiona do 2157,8 zł brutto. Z tego powodu osoby, którym renta z MOPS nie pozwala na godną egzystencję i spełniają wcześniej wymienione kryteria, mogą ubiegać się o świadczenie. Przy wyliczaniu kwoty dochodów nie jest brana pod uwagę renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny.

Jak wnioskować o 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniora nie jest wydawane w sposób automatyczny. Dlatego osoby, które spełniają kryteria niezbędne do uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek o przyznanie takiej formy finansowania. Można go wypełnić osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub przez platformę usług elektronicznych tej instytucji. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

 • Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • Dokumentację medyczną 
 • Inne dokumenty, które mają wpływ na decyzję o przyznaniu 500+ dla seniora, a więc w przypadku osób powyżej 75 roku życia na przykład zaświadczenie od lekarza lub karta badania profilaktycznego.

Po złożeniu takiego wniosku ZUS ma 30 dni od wyjaśnienia ostatnich okoliczności niezbędnych do jej wydania na podjęcie decyzji. 500 plus dla seniora będzie wypłacane od miesiąca, w którym spełni on wymagane warunki.

Jeżeli jednak emerytura lub renta przekroczy o więcej niż 500 zł ustalony na dany rok próg dochodowy, świadczenie to nawet pomniejszone o pewną kwotę, mimo utrzymującej się niezdolności do samodzielnej egzystencji nie zostanie przyznane. Co więcej, komornik może zająć rentę w sytuacji, kiedy jej beneficjent ma długi. Wówczas na poczet wierzycieli może on zarekwirować 25% kwoty otrzymywanej przez dłużnika co miesiąc. Świadczenie 500 plus jest jednak zwolnione z opodatkowania i nie może być zajęte przez komornika.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 500 zł, jeżeli próg dochodowy ustalony na dany rok nie zostanie przekroczony (w 2022 roku – 1896,13 zł brutto, w 2023 roku – 2157,80 zł brutto). W sytuacji, kiedy jednak dochody takiej osoby przekraczają tę kwotę, wówczas stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”.

Dlatego na przykład osoba, której miesięczny dochód brutto jest o 200 zł wyższy od kryterium dochodowego, otrzyma świadczenie w wysokości 300 zł.  Na pełne 500 zł mogą liczyć też osoby powyżej 18 roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i w ogóle nie mają prawa do żadnego świadczenia finansowego ze środków publicznych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły