Przewalutowanie kredytu. Jak to zrobić i czy to się opłaca?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut

Jak wygląda przewalutowanie kredytu i czy warto to zrobić? Na co trzeba zwrócić uwagę? Dowiedz się najważniejszych kwestii dotyczących przewalutowania kredytu w euro lub we frankach.

sąd

Czym są kredyty walutowe?

Kredyt walutowy, nazywany też kredytem dewizowym jest udzielany w obcej walucie, czyli innej niż polska złotówka. W Polsce najczęściej można spotkać się z kredytem udzielanym w euro lub we frankach szwajcarskich. 

Jeszcze kilka lat temu zobowiązanie w obcej walucie mógł zaciągnąć każdy, kto wykazał wystarczającą zdolność kredytową. Obecnie, zgodnie z rekomendacją S mogą z niego skorzystać jedynie osoby, które pobierają dochody w walucie, w której chcą zaciągnąć kredyt.

Na czym polega przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie kredytu pozwala ustalić nowe, korzystniejsze warunki spłaty zobowiązania. Jest to jeden ze sposobów na restrukturyzację, czyli na zmianę sposobu rozliczenia się z spłacanego kredytu. 

Przewalutowanie kredytu to nic innego jak zmiana waluty, w której spłacany jest kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Jest to oferta przeznaczona dla osób, które zaciągnęły zobowiązanie we wzmacniającej się walucie. Wynika to z tego, że wraz z wzmacniającą się walutą wzrastają stopy procentowe, a co za tym idzie oprocentowanie kredytu. 

Kiedy opłaca się przewalutować kredyt?

Przewalutowanie zobowiązania powoduje, że dalsza spłata rat odbywa się w złotówkach. To skutkuje tym, że wysokość raty jest pewna, a ryzyko walutowe wyeliminowane. Jednakże w obecnych realiach gospodarczych w Polsce wzrosty stóp procentowych udowodniły, że kredytobiorcy hipoteczni nie mogą czuć się bezpieczni od nagłych wzrost rat kredytowych.

Nie zawsze przewalutowanie kredytu w euro, czy we frankach jest opłacalne. Korzystne jest wtedy, gdy kurs waluty kredytu jest na niskim poziomie, a złoty ma mocną pozycję. Dodatkowo trzeba wziąć uwagę, że obca waluta, w której zaciągnąłeś kredyt będzie się umacniać. Przewalutowanie jest także korzystne, gdy osiągasz znaczne dochody w obcej walucie. 

Jaki jest koszt przewalutowania kredytu?

Instytucje bankowe pobierają niemałą opłatę za przewalutowanie kredytu. Zwykle taka operacja to koszt prowizji w wysokości 0,5% do 1,5% wartości salda zatrudnienia. Prowizja jest doliczana do miesięcznej raty kredytowej. Ponadto do tego dochodzi opłata za sporządzenie aneksu do umowy, który określa warunki przewalutowania – oscyluje ona od 100 do 350 zł. Pośrednim kosztem jest spread walutowy, który jest różnicą między kursem zaciągnięcia a spłaty zobowiązania. To, ile będzie w ostatecznym rozrachunku kosztować przewalutowanie kredytu zależy od jego wysokości oraz indywidualnej oferty banku.

Ile wynosi podatek od przewalutowania kredytu? Zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest pobierany od dochodów:

  • umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także
  • ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.

Jak przewalutować kredyt krok po kroku

Procedura przewalutowania kredytu nie powinna stanowić dla nikogo problemu. Jak powinna ona wyglądać?

Najpierw należy złożyć wniosek o przewalutowanie. Wzór wniosku znajdziesz w banku, w którym spłacasz zobowiązanie w obcej walucie. Ważny jest dzień złożenia wniosku, gdyż w niektórych instytucjach kurs przewalutowania jest obliczany na dzień, w którym wniosek został złożony. 

Następnie czekasz na decyzję banku. Jeśli rata kredytu będzie wyższa niż poprzednio spłacana, bank od nowa będzie analizował zdolność kredytową. Dzięki temu zweryfikuje, czy podołasz spłacie kredytu na nowych warunkach.

Ostatnim krokiem jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej i uiszczenia prowizji za przewalutowanie kredytu. Po zaakceptowaniu aneksu będą Cię obowiązywać nowe warunki kredytowe.

Czy opłaca się przewalutowanie kredytu w euro?

Czy warto zdecydować się na przewalutowanie kredytu w euro? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy wziąć pod uwagę prowizję bankową, a także różnicę kursów euro i złotówki oraz prognozy analityków finansowych. Dopiero po przekalkulowaniu kosztów przewalutowania i zobrazowania potencjalnych korzyści można podjąć rozsądną decyzję, czy w aktualnej sytuacji ta operacja będzie dla nas opłacalna. 

Na czym polega przewalutowanie kredytu frankowego?

Przewalutowanie kredytu we frankach polega na tym, że bank przelicza aktualne saldo zadłużenia w walucie franka szwajcarskiego na złotówkę polską. Uwzględnia się przy tym aktualny kurs franka. Dla kredytów frankowych właściwy jest LIBOR, a dla kredytów złotówkowych WIBOR. Dzięki tej operacji kredytobiorca ma szansę na uwolnienie się od kredytu we frankach i nie jest narażony na ryzyko wahań kursowych. 

Przewalutowanie kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy jest możliwe, gdyż dokonywane jest przewalutowanie, w okresie gdy wartość franka spada w odniesieniu do złotówki, a przy tym istnieje prognoza umocnienia się tej waluty. Jednakże banki zazwyczaj nie godzą się na taką opcję, gdyż byłoby to dla nich niekorzystne.

Czy opłaca się przewalutowanie kredytu frankowego

Osoby, które spłacają kredyt frankowy często zastanawiają się, czy przewalutowanie kredytu we frankach jest korzystne. Ta operacja wiąże się ze wzrostem miesięcznej raty kredytowej, ale z drugiej strony usuwa ryzyko walutowe. Obecnie przewalutowanie po kursie z dnia podpisania umowy jest opłacalne, choć trudno dostępne.

Innym sposobem na restrukturyzację zadłużenia jest odfrankowienie kredytu we frankach. Dotyczy to kredytów, dla których sąd wydał rozstrzygnięcie że, zasady przeliczania rat i wartości zadłużenia są rażąco niedozwolone. Z tego powodu sąd uznaje te postanowienia umowne za bezskuteczne. Odfrankowienie umowy kredytowej oznacza, że z jej treści usuwa się klauzule abuzywne. W konsekwencji kredyt staje się złotówkowy i w takiej walucie jest spłacany przez kredytobiorcę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły