Co jeśli nie rozliczę PIT-u w terminie? Jak uniknąć kary za spóźniony PIT?

Avatar photo Bartłomiej Węglewski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 9 minut

Z końcem kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych. Dzięki wprowadzonym przez rząd otrzymaliśmy możliwość skorzystania z systemu „Twój e-PIT”. Bez wątpienia jest to duże udogodnienie dla osób, którym brakuje czasu na wizyty w urzędzie czy księgowego. Jak złożyć zeznanie elektroniczne? Co zrobić, gdy nie złożyło się PIT-u w terminie? Sprawdźmy!

gdy nie złożyło się pit-u w terminie

Co to jest PIT i w jaki sposób można go złożyć?

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Potocznie PIT-ami nazywane są deklaracje podatkowe, jakie płatnicy muszą składać każdego roku. Na szczęście można to zrobić przez Internet bez wychodzenia z domu. Dzięki platformie Twój e-PIT, dostęp do swoich deklaracji możesz uzyskać online. Co więcej, dane od Twojego pracodawcy zostaną automatycznie wprowadzone do systemu. Oznacza to, że osoby fizyczne, które nie posiadają dodatkowych źródeł dochodu, nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze swoim PIT-em. Deklaracja zostanie wypełniona i wysłana automatycznie. Zawsze warto jednak sprawdzić, czy deklaracja została wypełniona prawidłowo. Poza tym, jeśli posiadasz dodatkowe dochody, które należy własnoręcznie wpisać do deklaracji, musisz to zrobić przed upływem terminu składania PIT.

Deklarację podatkową PIT można złożyć online, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy Twój e-PIT. Jast to zdecydowanie najwygodniejsza metoda, ale jeśli nie chcesz składać deklaracji online, możesz to zrobić również osobiście, w urzędzie skarbowym, lub wysłać dokument pocztą.

Logowanie Twój e-PIT

Najprostszą drogą do uzyskania dostępu do strony logowania Twój e-PIT jest przejście na adres Portalu Podatkowego – podatki.gov.pl. Następnie na stronie głównej znajdziemy odnośnik “e-Urząd Skarbowy” wyglądający następująco:


screen źródło www.podatki.gov.pl

Po kliknięciu zostaniemy przekierowani na podstronę, gdzie znajduje się instrukcja logowania. Do systemu rozliczeń podatkowych online możemy uzyskać dostęp, poprzez profil zaufany, aplikację mObywatel, lub udzielając następujących informacji:

 • PESEL lub NIP i data urodzenia,
 • Przychód za rok 2021 zawarty w rozliczeniu PIT,
 • Przychód za rok 2020.

Następnie będziemy musieli zidentyfikować, czy wskazana przez system kwota nadpłaty lub zaległości podatkowej za rok 2020 jest poprawna. Jeśli nie posiadasz powyższych informacji, do logowania będziesz musiał wykorzystać profil zaufany. Jego założenie zdecydowanie ułatwia logowanie do różnych oficjalnych platform.

Logowanie do Twój e-PIT przez Profil Zaufany

Najłatwiejszym sposobem na zalogowanie się do Twój e-PIT jest połączenie się z Profilem Zaufanym. To jedna z popularnych metod weryfikacji tożsamości w administracji państwowej. Dzięki niemu możemy załatwiać większość formalności online. Będzie to przydatne również, kiedy przykładowo zechcemy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przez internet. Warto wiedzieć, że profil zaufany można założyć z poziomu swojej bankowości elektronicznej. Jednak zwróćmy uwagę, czy wszystkie dane są zgodne z tymi zawartymi w naszym dokumencie tożsamości i zeznaniu PIT. Może się zdarzyć, że w procesie zakładania konta bankowego nastąpił błąd, a my mamy wpisane niepoprawne drugie imię. Taka pomyłka wyklucza możliwość sprawnego założenia Profilu Zaufanego, ponieważ wszelkie zmiany danych osobowych wymagają wizyty w placówce i wystosowania odpowiedniej dyspozycji.

Może wydawać się śmieszne, jak to jest możliwe, że do tak ważnych danych wkradł się błąd. Jednak po wprowadzeniu możliwości zakładania kont przez internet takie rzeczy się zdarzają. Wróćmy do tego, co dla nas istotne. W jakim banku możemy założyć Profil Zaufany? Taką możliwość udostępniają:

 • Alior Bank,
 • Bank Pekao,
 • Inteligo,
 • ING Bank Śląski,
 • VELO Bank,
 • mBank,
 • Millennnium Bank,
 • PKO Bank Polski,
 • oraz Santander.

Jakie są terminy składania wniosku PIT?

Większość podatników ma obowiązek dostarczyć zeznanie najpóźniej 30 kwietnia (w 2023 roku jest to 2 maja, ponieważ 30 kwietnia i 1 maja wypadają w dni wolne). Zobligowani są do tego podatnicy, którzy wypełniają następujące formularze: PIT 16A (tzn. karta podatkowa), PIT 28 (ryczałt), PIT 36 (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych), PIT 37 (umowa o pracę, emerytura, renta, umowa o dzieło czy zlecenie), PIT 38 (przychody z gry na giełdzie) czy też PIT 39 (przychody z handlu lub wynajmu nieruchomości).

Decydujące znaczenie w tym względzie ma data na stemplu pocztowym lub potwierdzenie daty i godziny wysłania elektronicznej deklaracji.

Niezłożenie PIT w terminie – co zrobić, gdy nie złożyło się PIT-u na czas?

Co w przypadku, gdy nie złożyło się PIT-u w wyznaczonym terminie? Urzędy Skarbowego mają prawo pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności na płaszczyźnie karnoskarbowej. Mowa tutaj bowiem o możliwości popełnienia wykroczenia lub nawet przestępstwa skarbowego. Jaka zachodzi między nimi różnica? Podstawowym wyznacznikiem tego, czy mamy do czynienia z przestępstwem czy wykroczeniem skarbowym jest wartość uszczuplenia należności względem fiskusa. Wykroczenie uregulowane jest przez kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 Nr 83 poz. 930) i występuje wtedy, gdy kwota nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, które obecni wynosi 3450 zł brutto. Za popełnienie wykroczenia podatnika może spotkać kara w postaci mandatu w wysokości od 210 do nawet 5 000 złotych.

Czym jest przestępstwo? W tym przypadku sprawa wygląda poważniej. O przestępstwie mówimy, gdy kwota uszczuplenia należności przekroczy 5-krotność minimalnego wynagrodzenia. Każdą tego rodzaju sprawę rozpatruje sąd, badając wszelkie przesłanki i okoliczności. Może on określić liczbę stawek dziennych od 10 do 720, a każda z nich może wynosić między 116,33 a nawet 46 532 złotych. Wpływ na werdykt sądu mają kwestie majątkowe, zawodowe i prywatne podatnika. Nie trudno jednak obliczyć, że płatnik, który popełnił przestępstwo skarbowe może dostać od 1 163,3 do 33 503 040 złotych!

Jak uniknąć kłopotów za rozliczenie PIT po terminie?

Eksperci przyznają, że czasami lepiej złożyć niepełny PIT, niż znaleźć się w sytuacji, w której nie złożyło się PIT-u  lub zrobiło się to po terminie. Sporo w tym prawdy. Praktyka pokazuje bowiem, że wiele Urzędów Skarbowych po zauważeniu błędów wzywa podatnika do ich poprawienia lub uzupełnienie informacji. Dokonanie korekty po terminie wiąże się co prawda z konsekwencjami, ale – jak się okazuje – fiskus czy sąd patrzą na takich płatników lepiej niż na tych, którzy zupełnie uchylili się od obowiązku złożenia deklaracji.

Jeśli zauważymy, że popełniliśmy błąd nie warto unikać odpowiedzialności. Każde tego rodzaju działanie wiąże się z kolejnymi konsekwencjami i jeszcze większymi problemami natury finansowej i prawnej. Najlepszym rozwiązaniem jest… przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego i dobrowolne poddanie się karze. Potocznie instytucję taką nazywamy czynnym żalem.

Czym jest czynny żal?

Jednak co zrobić, gdy nie złożyło się PIT-u w terminie? Najkrócej mówiąc, to jedyny racjonalny sposób uniknięcia sankcji karnoskarbowych w związku z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Reguluje go artykuł 16 kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. 1999 Nr 83 poz. 930). Przepis stanowi, że nie podlega karze sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. 

Aby jednak zastosowanie tej możliwości okazało się w pełni skuteczne, podatnik musi dopełnić kilku ważnych przesłanek. Należą do nich: popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, zawiadomienie o tym odpowiedniego organu czy przekazanie istotnych informacji. Ważne jest również to, aby czynny żal złożyć przed wykryciem wykroczenia lub przestępstwa. Warunkiem koniecznym jest także uiszczenie zaległego podatku oraz odsetek.

Jak złożyć czynny żal?

Prawo nie określa dokładnego wzoru ani sposobu złożenia czynnego żalu. Podatnik może zawiadomić więc odpowiedni organ pisemnie albo ustnie do protokołu. Jeśli wybierze pierwszy sposób, pismo powinno zawierać dane urzędu, składającego, datę i miejscowość, dokładny opis okoliczności i podpis. Pismo musi zawierać wszystkie najważniejsze szczegóły dotyczące uchybienia. Muszą się tam więc znaleźć Twoje dokładne dane, a także informacja o tym, że nie wypełniłeś deklaracji podatkowej PIT za obecny rok w terminie. Pamiętaj, aby nie ukrywać żadnych faktów. Takie działanie może doprowadzić do tego, ze Twój czynny żal nie uchroni Cię przez dodatkowymi konsekwencjami.

Co zrobić, kiedy w formularzu PIT za 2023 rok pojawią się błędy?

Źle wypełniony PIT nie zawsze musi się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Wszystkie informacje, które są nieprawidłowe, mamy prawo zmienić z poziomu systemu Twój e-PIT. Przykładowo jeżeli nie rozliczamy się samodzielnie, a ze współmałżonkiem czy jako rodzic wychowujący samotnie dziecko możemy poprawić błąd, klikając odpowiednią kategorię znajdującą się na samej górze strony.

W przypadku dołączenia do rozliczenia małżonka należy podać jego informacje weryfikacyjne takie, jak w przypadku logowania do naszego systemu. Warto również wiedzieć, że mamy prawo do dodania ulgi lub jej usunięcia, jeśli od ubiegłego roku coś się zmieniło. Aby wybrać komu chcemy przeznaczyć 1% podatku, wystarczy wpisać odpowiedni numer KRS. Jeśli mamy wątpliwości co do pozostałych danych, również możemy je edytować, klikając dodatkowy odnośnik na końcu zeznania “edytuj pozostałe dane”. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy “Zaakceptuj i wyślij”.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły