Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.
Co zrobić, gdy nie złożyło się PIT-u w terminie?

Z końcem kwietnia minął termin składania rocznych zeznań podatkowych. Kilka milionów Polaków musiało odstać godziny w długich kolejkach w Urzędzie Skarbowym lub poradzić sobie z elektroniczną deklaracją. Większość, jak co roku, zastosowała się do ustawowych terminów, których przekroczenie jest solidnie karane. Co jednak z tymi, którzy mimo setek artykułów prasowych, reklam w Internecie, tv i powiadomień na ogólnopolskich portalach nie zdążyli lub zapomnieli o obowiązku każdego polskiego podatnika? Czego powinni się spodziewać i czy istnieje możliwość wyjścia z nieciekawej sytuacji? Co zrobić, gdy nie złożyło się PIT-u w terminie? O tym właśnie jest poniższy tekst.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest PIT?
  • Jakie są terminy składania wniosku PIT?
  • Co w sytuacji, gdy nie złożyło się PIT-u w terminie?

Koniec kwietnia to najważniejszy okres dla większości podatników. Mimo licznych apeli wystosowywanych między innymi przez Ministerstwo Finansów, wielu Polaków podchodzi do tematu złożenia PIT-u za ubiegły rok podatkowy z lekceważeniem. Okazuje się, że swobodny stosunek do obowiązków wobec państwa może sporo kosztować i sprowadzić na głowę obywatela kłopoty.

Kilka słów o PIT

Dla wielu podatników wypełnienie rocznego zeznania to czarna magia. Niektórzy z nich korzystają więc z pomocy specjalistów. Już sama mnogość dostępnych formularzy może przyprawić o zawrót głowy, a co dopiero skrupulatne i bezbłędne wypełnienie każdego z tych dokumentów. Od obowiązku złożenia PIT-u do właściwego Urzędu Skarbowego nie sposób jednak uciec.

Elektroniczne zeznanie

Na szczęście istnieje możliwość ominięcia długich, szczególnie w ostatnich dniach kwietnia, kolejek i wysłanie tzw. e-deklaracji. Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać z pośrednictwa strony Ministerstwa Finansów. Wystarczy wykonać wszystkie kroki opisane w instrukcji, między innymi potwierdzić swoją tożsamość. Podatnik zostanie poproszony o podanie szczegółowych danych osobowych oraz teleadresowych, a także wykazanie kwoty przychodu sprzed dwóch lat podatkowych. W szczególnych przypadkach resort będzie wymagać złożenia podpisu elektronicznego.

Terminy to rzecz święta 

Dlaczego więc tak wiele osób składa PIT po wymaganym terminie lub nie składa wcale? Większość podatników ma obowiązek dostarczyć zeznanie najpóźniej 30 kwietnia.

Zobligowani są do tego podatnicy, którzy wypełniają następujące formularze: PIT 16A (tzn. karta podatkowa), PIT 28 (ryczałt), PIT 36 (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych), PIT 37 (umowa o pracę, emerytura, renta, umowa o dzieło czy zlecenie), PIT 38 (przychody z gry na giełdzie) czy też PIT 39 (przychody z handlu lub wynajmu nieruchomości).

Decydujące znaczenie w tym względzie ma data na stemplu pocztowym lub potwierdzenie daty i godziny wysłania elektronicznej deklaracji.

Niedostosowanie się do terminu – co zrobić, gdy nie złożyło się PIT-u w terminie?

Co w przypadku, gdy nie złożyło się PIT-u w wyznaczonym terminie? Wówczas mogą spotkać go dość przykre konsekwencje. Urzędy Skarbowego mają prawo pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności na płaszczyźnie karnoskarbowej. Mowa tutaj bowiem o możliwości popełnienia wykroczenia lub nawet przestępstwa skarbowego. Czym charakteryzują się obie sytuacje i jaka zachodzi między nimi różnica?

Czy jest wykroczenie?

Podstawowym wyznacznikiem tego, czy mamy do czynienia z przestępstwem czy wykroczeniem skarbowym jest wartość uszczuplenia należności względem fiskusa. Wykroczenie uregulowane jest przez kodeks skarbowy i występuje wtedy, gdy kwota nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a więc 10 500 złotych. Za popełnienie wykroczenia podatnika może spotkać kara w postaci mandatu w wysokości od 210 do nawet 4 200 złotych.

Czym jest przestępstwo?

W tym przypadku sprawa wygląda poważniej. O przestępstwie mówimy, gdy kwota uszczuplenia należności przekroczy 10 500 złotych. Każdą tego rodzaju sprawę rozpatruje sąd, badając wszelkie przesłanki i okoliczności. Może on określić liczbę stawek dziennych od 10 do 720, a każda z nich może wynosić między 70 a nawet 28 000 złotych. Wpływ na werdykt sądu mają kwestie majątkowe, zawodowe i prywatne podatnika. Nie trudno jednak obliczyć, że płatnik, który popełnił przestępstwo skarbowe może dostać od 700 do 20 160 000 złotych!

Teoria a praktyka

Tak naprawdę większość postanowień w tej sprawie kończy się karą kilkuset, góra kilku tysięcy złotych. Wynika to w dużej mierze z niskiej szkodliwości tego rodzaju czynu, a także wielu innych okoliczności i wyjaśnień podatnika. Co ciekawe, kara może dotknąć nie tylko obywatela, który spóźnił się lub w ogóle nie złożył zeznania rocznego, ale także tych, którzy oddali błędnie wypełniony formularz.

Jakie błędy popełniają podatnicy?

Okazuje się, że Urzędy Skarbowe traktują błędnie wypełnione deklaracje, jako zeznania złożone po terminie. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy podatnik nie zorientuje się sam, że popełnił błąd lub naprawi go zbyt późno. Wszelkie korekty naniesione po 30 kwietnia nie powodują, że PIT traktowany jest jako oddany terminowo. Do najczęściej popełnianych błędów należy wybór złego formularza, nieprawidłowo obliczony dochód, podanie błędnych danych osobowych czy teleadresowych, a w szczególności – brak własnoręcznego i czytelnego podpisu.

Jak uniknąć kłopotów?

Eksperci przyznają, że czasami lepiej złożyć niepełny PIT, niż znaleźć się w sytuacji, w której nie złożyło się PIT-u  lub zrobiło się to po terminie. Sporo w tym prawdy. Praktyka pokazuje bowiem, że wiele Urzędów Skarbowych po zauważeniu błędów wzywa podatnika do ich poprawienia lub uzupełnienie informacji. Dokonanie korekty po 30 kwietnia wiąże się co prawda z konsekwencjami, ale – jak się okazuje – fiskus czy sąd patrzą na takich płatników lepiej niż na tych, którzy zupełnie uchylili się od obowiązku złożenia deklaracji.

Ostatnia deska ratunku

Jeśli zauważymy, że popełniliśmy błąd nie warto unikać odpowiedzialności. Każde tego rodzaju działanie wiąże się z kolejnymi konsekwencjami i jeszcze większymi problemami natury finansowej i prawnej. Najlepszym rozwiązaniem jest… przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego i dobrowolne poddanie się karze. Potocznie instytucję taką nazywamy czynnym żalem.

Czym jest czynny żal?

Najkrócej mówiąc to jedyny racjonalny sposób uniknięcia sankcji karnoskarbowych w związku z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Reguluje go artykuł 16 kodeksu karnego skarbowego. Przepis stanowi, że nie podlega karze sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Weź pożyczkę w Szybka Gotówka

Skuteczność czynnego żalu

Aby jednak zastosowanie tej możliwości okazało się w pełni skuteczne, podatnik musi dopełnić kilku ważnych przesłanek. Należą do nich: popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, zawiadomienie o tym odpowiedniego organu czy przekazanie istotnych informacji. Ważne jest również to, aby czynny żal złożyć przed wykryciem wykroczenia lub przestępstwa. Warunkiem koniecznym jest także uiszczenie zaległego podatku oraz odsetek.

Jak złożyć czynny żal?

Prawo nie określa dokładnego wzoru ani sposobu złożenia czynnego żalu. Podatnik może zawiadomić więc odpowiedni organ pisemnie albo ustnie do protokołu. Jeśli wybierze pierwszy sposób, pismo powinno zawierać dane urzędu, składającego, datę i miejscowość, dokładny opis okoliczności i podpis.

Co zrobić, gdy nie złożyło się PIT-u w terminie?
4.5 (90%) 2 votes

Zobacz także