Co się stanie jak źle wypełnię PIT? Źle wypełniony PIT i co dalej?

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 18 minut
Kwiecień to najważniejszy miesiąc w roku podatkowym. To właśnie wraz z jego końcem mija termin, kiedy każdy z nas ma obowiązek złożenia rocznego zeznania. Dla wielu osób wypełnianie PIT-u to jednak czarna magia. Zadanie to wiąże się z silnym stresem i poczuciem, że w każdej chwili można popełnić błąd, który będzie sporo kosztował. Urząd Skarbowy podchodzi do tematu bardzo skrupulatnie i nakłada kary za nawet niewielkie odejście od normy. Źle wypełniony PIT i co dalej? Jak uchronić się przed karą? Co zrobić, gdy pomylimy się w zeznaniu? Czy istnieją narzędzia elektroniczne, które wykonają PIT za nas?
źle wypełniony pit

Spis treści:

Termin składania PIT 2022

Zazwyczaj termin złożenia PIT 37, 36, 38 oraz 39 przypadał na 30 kwietnia każdego roku. Do tego czasu mamy szansę wypełnić i złożyć deklaracje, a także nanieść wszelkie korekty. W tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, więc termin na złożenie PIT w tym roku zostaje wydłużony do 2 maja. Natomiast termin rozliczenia PIT-28 upłynął wraz z ostatnim dniem lutego 2022 roku. 

Pamiętajmy, aby złożyć deklarację w terminie.

Co jak nie zdążę złożyć PIT-u?

Najważniejszą rzeczą w przypadku rocznych zeznań jest przestrzeganie wyznaczonych terminów, które mijają równo o godzinie 23:59, a decydujące znaczenie ma data stempla pocztowego lub potwierdzenia wysyłki PIT-u drogą elektroniczną. Do grupy zeznań, które należy przesłać do Urzędu Skarbowego najpóźniej 2 maja 2022 roku należą:

 • PIT-36 (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych),
 • PIT-37 (zatrudnienie na umowę o pracę, renta, emerytura, umowy cywilnoprawne),
 • PIT-38 (przychody z gry na giełdzie),
 • PIT-39 (przychody, których źródłem są nieruchomości).
 • Natomiast PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany) należy złożyć do końca lutego.
Niezłożenie PIT-u na czas wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Fiskus przewidział bowiem odpowiedzialność karnoskarbową. W praktyce oznacza to tyle, że podatnik popełnia wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Różnica między nimi polega na wysokości uszczuplanej należności względem Urzędu Skarbowego.

Jaka czeka nas kara za źle wypełniony PIT?

pożyczkowy portal

W ustawie z dnia 10 września 1999 roku kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 Nr 83 poz. 930) uregulowano, że o wykroczeniu mówimy wówczas, gdy kwota ta nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego krajowego wynagrodzenia. W roku 2022 wynosi ona więc 15 500 złotych brutto (5 x 3 100 zł). W tym przypadku podatnik może otrzymać mandat karny w wysokości od 210 do nawet 4 200 złotych.

Jeśli kwota uszczuplenia przekroczyła wspomniane 15 500 złotych, mówimy o przestępstwie skarbowym. Sprawę rozpatruje wówczas sąd, który może określić liczbę stawek dziennych od 10 do 720, a wysokość każdej z nich może mieć od 70 do 28 000 złotych, w zależności od warunków majątkowych, osobistych i rodzinnych płatnika. Łatwo jednak policzyć, że w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego grzywna wynosi od 700 do nawet 20 160 000 złotych. W większości przypadków sprawa kończy się jednak karą rzędu kilkuset złotych.

Jak uniknąć grzywny za źle wypełniony PIT? Czynny żal do urzędu skarbowego

Istnieje jeden skuteczny sposób, aby uniknąć kary za nieterminowe złożenie zeznania. Jest nim przyznanie się do winy z jednoczesnym przekazaniem – najlepiej w formie pisemnej – tzw. czynnego żalu. To nic innego jak oświadczenie podatnika o popełnieniu czynu zabronionego. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy rezygnuje z ukarania podatnika. Czynny żal nie poskutkuje jeśli:

 • podatnik został już wezwany przez organ skarbowy w związku z popełnieniem czynu lub
 • fiskus prowadzi już postępowanie kontrolne w tym zakresie.

Źle wypełniony PIT, czyli najczęstsze błędy

pożyczkowy portal

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi – głosi znane przysłowie. O ile w większości życiowych sytuacji drobny błąd nie niesie za sobą konsekwencji, o tyle w kwestiach związanych z wypełnieniem PIT-u nie warto się mylić. Mimo to, podatnicy popełniają czasem proste, ale niezwykle częste błędy. Pomyłka w picie to na przykład:

 • zły wybór formularza PIT, czyli błędne zeznanie podatkowe
 • nieprawidłowo obliczony dochód,
 • błędnie zaokrąglona kwota,
 • błędny adres czy numer identyfikacyjny.

Pierwszy i ostatni błąd wskazuje po prostu na błędne zeznanie podatkowe. Natomiast druga i trzecia pomyłka oznaczają źle rozliczony PIT, co może skutkować już karami.

Wiele trudności sprawia również:

 • rozliczenie ulg podatkowych,
 • wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy czy też
 • ich błędne wykazanie.

Zdarza się, że podatnicy, którzy osiągali przychód z wielu źródeł zapominają wskazać jednego z nich lub nie zaznaczą, że mowa o dochodach uzyskanych w innym kraju. Niezwykle często zapominają też o jednej z najważniejszych kwestii – złożeniu podpisu. Bez niego dokument nie jest ważny, a podatnik będzie wzywany przez Urząd Skarbowy do jego uzupełnienia. Przy czym należy wiedzieć, że podpis złożony później skutkuje tym, że fiskus uznaje deklarację za dostarczoną po wymaganym terminie. 

Co, jeśli źle wypełnię PIT?

Czy istnieje kara za źle wypełniony PIT? Każdy podatnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że tylko on ponosi odpowiedzialność osobistą za błędy w zeznaniu podatkowym. Czasami zdarza się, że dana osoba zorientuje się, iż podała złe dane, błędnie obliczyła przychód czy podatek lub nie wykazała jakiejś ulgi. Nie warto wówczas chować głowy w piasek i mieć nadzieję, że fiskus nie zauważy pomyłki. Także i w tym wypadku warto zastosować konstrukcję tzw. czynnego żalu. Jeśli zrobimy to w porę, unikniemy nieprzyjemnych, często karnoskarbowych konsekwencji i będziemy mogli dokonać korekty zeznania podatkowego. Innymi okolicznościami, w których istnieje możliwości zauważenia pomyłki jest kontrola podatkowa Urzędu Skarbowego czy też prowadzenie tzw. czynności sprawdzających. 

Jeśli oddamy błędnie wypełniony PIT 37 lub inny formularz, możemy spodziewać się konsekwencji. W zależności od pomyłki będą one inne. W najgorszym przypadku zostanie naliczona źle rozliczony PIT kara za przestępstwo skarbowe. Należy jednak zaznaczyć, że zdarza się to rzadko w przypadku drobnych pomyłek.

Korekta PIT jak zrobić i poprawić źle wypełniony PIT?

Źle rozliczony PIT konsekwencje mogą być poważne. Dlatego sprawdźmy kilka razy poprawność wypełnionej deklaracji. Jeśli okaże się, że jest w niej pomyłka, mamy szansę ją poprawić. Na błędnie wypełniony PIT jest rozwiązanie, którym może być korekta. Polega ona na poprawieniu pierwotnego zeznania.

pożyczkowy portal

Podatnik ma prawo złożyć korektę tylko wtedy, gdy Urząd Skarbowy nie wszczął jeszcze przeciwko niemu postępowania lub kontroli w sprawie jego PIT-u. Korekty można dokonać do pięciu lat. Ważne jest to, aby dobrze zatytułować nowe zeznanie. W rubryce „cel złożenia” należy zaznaczyć, że jest to korekta wcześniejszej deklaracji.

Jak widzimy, źle wypełniony PIT przez internet lub w sposób tradycyjny to jeszcze nie koniec świata. Zawsze warto popatrzeć na przykładowo PIT 16A wzór wypełniony czy PIT 37 przykład. 

Źle wypełniony PIT 37 a pytania Urzędu Skarbowego

pożyczkowy portal

Po złożeniu zeznania fiskus może mieć kilka pytań do podatnika. Pojawią się one w szczególności wtedy, gdy jeden z punktów deklaracji budzi wątpliwości. Czasami wynikają one z błędów osoby składającej zeznanie podatkowe, która przeoczyła jakiś szczegół lub zapomniała uwzględnić daną informację w dokumencie. US może zażądać wyjaśnień związanych z niemal każdym elementem rocznego zeznania, w szczególności dotyczącego różnych źródeł przychodu, łączenia umów, prawa zastosowania danej ulgi czy też dochodu z pracy za granicą i podatku. 

Nie obawiajmy się jednak rozmowy z urzędnikiem. Ma ona na celu wyjaśnić jedynie ewentualny źle rozliczony PIT.

Jak rozliczyć PIT w 2022 roku? E-deklaracje

Zeznanie można zanieść do Urzędu Skarbowego osobiście albo wysłać pocztą. Dużym ułatwieniem jest jednak możliwość dostarczenia zeznania drogą internetową. Jak wysłać PIT elektronicznie? Wystarczy wejść na stronę resortu finansów i postępować według instrukcji. Niezbędny w tym wypadku będzie podpis elektroniczny, profil zaufany, lub podanie danych pozwalających na potwierdzenie tożsamości podatnika. Jeśli nie przekażemy wszystkich niezbędnych informacji, system najprawdopodobniej odrzuci nasz PIT.

Danymi autoryzującymi są w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data urodzenia oraz
 • numer NIP, jeśli takowy podatnik posiada.
 • Niezbędne będzie również podanie kwoty przychodu z roku podatkowe sprzed dwóch lat. Składający deklarację za 2022 rok będziemy zmuszeni podać kwotę z roku 2021.

Co to jest Twój e-PIT?

Od 2019 roku podatnicy mogą korzystać ze specjalnego systemu nazwanego Twój e-PIT. Dzięki temu zyskujemy czas oraz oszczędzamy nerwy. Wszystko zostaje uzupełnione automatycznie, a my jedynie sprawdzamy poprawność danych, wpisujemy numer KRS instytucji, na jaką chcemy przeznaczyć swój 1%, wprowadzić ulgi i odliczenia. Wszystko przebiega sprawnie i bez większych problemów.

pożyczkowy portal

Kto może rozliczyć PIT na platformie Twój e-PIT? Aktualnie usługa jest dostępna dla osób rozliczających się formularzem PIT-37 lub PIT-38. Natomiast w późniejszych latach – od 2020 roku – Twój e-PIT będą mogły złożyć również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą – PIT 36, PIT 36L – oraz osoby płacące zryczałtowany podatek – PIT 28.

Ile czeka się na zwrot podatku? Wiele zależy od tego, czy wybierzemy przekazanie pieniędzy pocztą na adres zamieszkania, czy też na konto bankowe. Jednak czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 45 dni od dnia zatwierdzenia i wysłania formularza PIT. Warto również wiedzieć, że istnieje możliwość naniesienia korekt do swojego zeznania podatkowego w każdej formie, a więc również na platformie Twój e-PIT.

Więcej informacji na temat platformy Twój e-PIT znajdziesz w artykule CO ZROBIĆ, GDY NIE ZŁOŻYŁO SIĘ PIT-u W TERMINIE?

Jak rozliczyć się na stronie Twój e-PIT?

Mimo że obsługa strony jest bardzo prosta, warto wspomnieć, jak ją znaleźć i z niej skorzystać. Każda nowa usługa, a zwłaszcza dotycząca tak istotnej sprawy, jak rozliczenie podatkowe, może wywoływać u nas stres. Dlatego wyjaśnijmy, że tak naprawdę nie ma się, czym martwić. Na odpowiednią platformę możemy przejść z poziomu oficjalnej strony Portalu Podatkowego. Następnie na stronie głównej wyświetli się odnośnik “Zobacz Twój e-PIT. Można również wpisać w Google “Twój e-PIT” oraz przejść bezpośrednio na podstronę. W tym momencie zostanie nam przedstawiona instrukcja logowania. Mamy dwie możliwości.

Pierwsza z nich polega na podaniu podstawowych informacji, takich jak: PESEL lub NIP oraz datę urodzenia, przychód za rok 2020 oraz przychód za 2021 rok. Po uzupełnieniu tych danych zostaniemy przekierowani na odpowiednią podstronę z formularzem. Innym sposobem logowania jest skorzystanie z profilu zaufanego. Możemy go stworzyć za pomocą bankowości elektronicznej, a następnie zalogować się za pomocą tych samych danych, co do banku. Taką możliwość udostępniają:

 • T-mobile Usługi Bankowe,
 • PKO BP,
 • Inteligo,
 • Santander,
 • Bank Pekao,
 • mBank,
 • ING Bank Śląski,
 • Envelo,
 • Millennium Bank
 • oraz Alior Bank.

Źle wypełniony PIT 37 – jak tego uniknąć?

Problemy z rozliczeniem PIT-u ma spore grono podatników. Z tego powodu co roku powstają nowe darmowe programy do PIT, które pomagają wygenerować bezpłatny dokument. W Internecie można znaleźć także strony, na których dostępne są pliki o nazwach: PIT 37 wzór. Warto skorzystać z tego typu rozwiązania. Dzięki nim rozliczenie PITów jeszcze nigdy nie było tak proste. Wiele cennych informacji o tym, jak poradzić sobie z wypełnieniem zeznania, podaje na swojej stronie resort finansów. Wystarczy wyszukać frazę Ministerstwo Finansów PIT, a z pewnością odnajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Godnym polecenia będzie jednak program dostępny na stronie Ministerstwa Finansów o nazwie „Aplikacja e-Deklaracje Desktop”. Jest to darmowy program, w którym możemy dokonać całej procedury złożenia zeznania podatkowego. Jeśli korzystaliśmy w ubiegłych latach z tej aplikacji, widzimy też nasze poprzednie rozliczenia, więc wszystko mamy w jednym miejscu. Ponadto otrzymujemy urzędowe elektroniczne poświadczenie złożenia wniosku. Mamy wtedy pewność, że wszystko załatwiliśmy poprawnie. e-Deklaracje mają jeszcze jedna przewagę. Możemy wpisać dowolny cel z nr KRS, gdy chcemy przekazać 1% podatku potrzebującym. Co prawda w innych darmowych programach też mamy oczywiście możliwość odliczenia 1% podatku, ponieważ tak skonstruowany jest druk ministerialny. Trzeba  jednak wiedzieć, że wiele darmowych programów jest sponsorowanych i narzuca z góry ustaloną fundację, do której powędruje nasz 1% podatku i której już nie możemy zmienić.

Jeśli nadal mamy problem z wypełnianiem PIT-u lub nasze wątpliwości nie zostały rozwiane, warto udać się do specjalisty, który odpowie na wszystkie nasze pytania.

Jak rozliczyć PIT? Krok po kroku

Rozliczenie PIT to obowiązek każdego podatnika. Nie ma przed nim ucieczki. Na domiar złego zadanie wydaje się niezwykle skomplikowane. Nie pomagają zawiłe przepisy prawa podatkowego, mnogość różnego rodzaju rozwiązań dotyczących tego zagadnienia, przeróżne formularze PIT, a także podejście do tematu samego Urzędu Skarbowego jako instytucji. Nic więc dziwnego, że często pojawia się problem, jakim jest źle wypełniony PIT.

Rozliczenia podatkowe kojarzą się większości z nas z czasochłonnym i pełnym obaw procesem. Wielu oddaje to zadanie księgowej lub fiskusowi. Jeśli jednak chcemy spróbować swoich sił,  od czego powinniśmy zacząć, aby z sukcesem poradzić sobie z tym wyzwaniem?

Formularze PIT – jak wybrać?

PIT 37, PIT 28, PIT 36 – lista różnego rodzaju formularzy jest niezwykle długa. Każdy z nich został stworzony dla innego źródła przychodów. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy więc zrobić, chcąc przystąpić do rozliczenia PIT-u, jest wybór odpowiedniego druku. Należy przeanalizować wszystkie źródła przychodów, jakie osiągnęliśmy w 2020 roku.

Najbardziej popularną formę rozliczenia stanowi deklaracja PIT 37, w której podatnik wykazuje przychody między innymi z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umów cywilnoprawnych,
 • z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • emerytury czy renty,
 • stypendiów oraz
 • zasiłków.

Wszystkie one powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli 18 lub 36% zależnie od progu dochodów.

Zgromadź wszystkie dokumenty i uniknij błędnie wypełnionego PIT-u!

Aby móc przystąpić do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, musimy zdobyć od pracodawcy lub zleceniodawców dokumenty potwierdzające nasze przychody. Każdy z nich ma obowiązek dostarczyć je nam w postaci:

 • PIT-11,
 • PIT-11A,
 • PIT-8C czy
 • PIT-R do końca lutego.

Mogą to zrobić na różne sposoby – osobiście, drogą mailową lub pocztą. Dokumenty te określają nie tylko, ile pieniędzy wpłynęło na nasze konto, ale także dokładne kwoty odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki nim bez problemu wypełnimy podstawowe pola w formularzu PIT, takie jak przykładowo przychody za 2020 rok.

Ulgi podatkowe PIT 2022

Ważny element rocznego zeznania stanowią ulgi podatkowe i odliczenia od dochodu za rok 2021. Do tej grupy można zaliczyć :

 • wartość zapłaconych składek na IKZE,
 • ulga na badania i rozwój,
 • składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ulgi na leki,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulgi na samochód.
pożyczkowy portal

Niezwykle istotna i popularna jest także ulga na internet PIT czy też ulga na dziecko. W przypadku ulgi na Internet można odliczyć ją dwa razy, czyli przez dwa następujące po sobie lata. Jeśli płaciliśmy za Internet domowy przez cały rok, nasza podstawa opodatkowania może zmniejszyć się maksymalnie o 760 zł.

PIT ulgi: ulga na dziecko 2022 za 2021 rok

Inaczej nazywana ulgą prorodzinną lub na wychowanie dziecka. Jest ona zależna od okresu wychowywania dziecka w danym roku podatkowym. Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc podatkowy.

W tym roku kwot ulga wynosi:

 • a od jednego dziecka 92,67 zł,
 • dwójki – 92,67 złote na każde dziecko,
 • trojga i więcej dzieci – 92,67 zł na pierwsze i drugie,
 • 166,67 zł na trzecie,
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne.

Aby skorzystać z ulgi, należy przedłożyć akt urodzenia oraz prawo opieki nad dzieckiem. 

Ulga na dziecko a warunki skorzystania!

pożyczkowy portal

Jeżeli decydujemy się na skorzystanie z ulgi na dziecko, powinniśmy przyjrzeć się warunkom, jakie należy spełniać. Dotyczą one głównie dochodów i zależą od liczby dzieci na wychowaniu oraz sytuacji życiowej. Spójrzmy na poniższe ograniczenia:

 • jeśli mamy więcej niż jedno dziecko, wówczas wysokość dochodów nie będzie miała wpływu na możliwość skorzystania z ulgi.
 • dla rodziców samotnie wychowujących jedno dziecko wprowadza się limit wynoszący 112 000 zł rocznie. W przypadku wyższych zarobków, nie otrzymamy ulgi.
 • dla małżeństw z jednym dzieckiem limit dochodów po zsumowaniu wynosi 112 000 zł rocznie!
 • osoby, które mają jedno dziecko i nie są w związku małżeńskim z rodzicem dziecka, podlegają limitowi rocznemu 56 000 zł.

Co, jeśli źle rozliczę PIT? Kara za złe odliczenie ulgi na dziecko

Jeżeli korzystamy z systemu Twój e-PIT, warto zwrócić uwagę na automatycznie wpisane wartości. Upewnijmy się, że

 • wszystkie ulgi zostały przypisane do jednego rodzica lub
 • podzielone proporcjonalnie i przede wszystkim 
 • nie zostały podwojone.

 Internauci wskazują na błędy systemowe, które mogą zdarzać się nie tylko w przypadku ulgi na dzieci. Do naszych obowiązków należy weryfikacja danych wpisanych w deklaracji PIT. Każdy z nas ma prawo poprawić dane wprowadzone do formularzy i powinniśmy z niego skorzystać. W innym przypadku może pojawić się problem, a podatnikowi grożą konsekwencje za źle rozliczony PIT.

pożyczkowy portal

Co grozi za źle wypełniony PIT? Wśród konsekwencji pojawiają się między innymi: odsetki za zwłokę oraz sankcje karnoskarbowe. Zadajesz sobie pytanie: co, jeśli źle rozliczę PIT? Najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze poprawienie błędów! Pamiętajmy, że mamy taką możliwość!

PIT 2022 czy dostanę zwrot i ile zwraca US?

Dobrze wypełnione zeznanie wraz z wykazanymi ulgami i odliczeniami może poskutkować zwrotem nadpłaty podatku. Sytuacja taka ma miejsce, gdy podatnik uiścił większe kwoty zaliczek niż wyniósł sam podatek dochodowy. Urząd Skarbowy jest zobowiązany zwrócić do trzech miesięcy od dnia złożenia PIT. Środki zostaną przesłane przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym. Jak już wspomnieliśmy, składanie deklaracji online przez Twój e-PIT gwarantuje nam czas oczekiwania do 45 dni.

Błędnie wypełniony PIT a obowiązek zapłaty podatku

Każdy kij ma dwa końce. Tak samo jest w przypadku podatku dochodowego wykazanego w zeznaniu rocznym. W niektórych okolicznościach podatnik nie może liczyć na zwrot podatku, musi za to sam go zapłacić. Może zdarzyć się tak wtedy, gdy zaliczka była pobierana według 18% pułapu podatkowego przy zasadach ogólnych, a dochód roczny wskazuje na konieczność zastosowania do części zarobku 32% podatku. Często okazuje się też, że w trakcie roku podatkowego doszło do pomyłki lub zaniechania wpłaty należnej zaliczki.

PIT źle wypełniony przez urząd skarbowy – co robić?

Wystarczy odrzucić PIT w formie zaproponowanej przez urząd skarbowy i wprowadzić prawidłowe dane. PIT proponowany przez urząd skarbowy NIE jest wersją wysłaną do urzędu – należy ją jeszcze sprawdzić i zaakceptować.

Co zrobić jeżeli nie dostałem od pracodawcy PIT-11?

Należy upomnieć się o przesłanie PIT-u. W razie dalszego braku reakcji należy wysłać oficjalną prośbę przez list polecony. Brak udostępnienia PIT-11 przez pracodawcę może być podstawą do nałożenia na niego kary przez urząd skarbowy.

Do kiedy można złożyć PIT-2?

Według deklaracji Ministerstwa Finansów PIT-2 można składać przez cały rok.

Do kiedy można złożyć korektę PIT-u?

Korektę można złożyć przez 5 lat od końca roku, w którym złożono dany PIT. Po tym okresie zobowiązanie wobec urzędu skarbowego wygasa, więc składanie korekty mija się z celem.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 30 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły