Nowa płaca minimalna 2023 – czyli ile wynoszą zarobki Polaków?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 9 minut
Płaca minimalna a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto to dwie różne rzeczy. Warto wiedzieć czym są te dwa pojęcia i jak je rozróżnić. Większość Polaków niechętnie rozmawia o swoim wynagrodzeniu, jednak wielu z nich pracuje za minimalną pensję. Jakie są obecnie zarobki Polaków i czy zmienią się w 2021 roku? Sprawdźmy!
płaca minimalna

Ile obecnie wynoszą zarobki Polaków?

Zarobki Polaków to dla wielu osób drażliwy temat. Nie da się jednak ukryć, że wysokość pensji każdego z nas jest bardzo różna, tak samo, jak koszty życia i potrzeby. Jednemu wystarczy ustawowa kwota minimalna, a innemu potrzebne są znacznie większe sumy. Na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników. Może się ono różnić przede wszystkim w zależności od wykonywanego zawodu lub stażu pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2021 roku wynosiło 6156,25 zł, czyli około 4526,67 zł netto (według zasad nowego ładu).

Płaca minimalna 2023

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowy projekt dotyczący płacy minimalnej w 2023 roku.  Zgodnie z dokumentem od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosi 3 490 zł brutto. Oznacza to wzrost o 390 zł w porównaniu z 2022 rokiem. Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi w projekcie 22,80 zł brutto. Jest to wzrost o 3,1 zł. Od 1 lipca 2023 r. stawka minimalna wynagrodzenia wzrasta do 3600 zł brutto zatem będzie to wzrost o 500 zł, stawka godzinowa będzie wynosiła 23,50 zł zatem wzrośnie finalnie o 3,8 zł.

Podniesiona płaca minimalna w 2023 roku a konsekwencje

Z perspektywy pracownika podwyżka płacy minimalnej wiąże się z samymi zaletami. Podstawową z nich jest po prostu dodatkowy zastrzyk gotówki. W takiej sytuacji osoba zatrudniona nie myśli o konsekwencjach, z którymi muszą borykać się pracodawcy. Coroczny wzrost najniższej krajowej wiąże się dla nich z wyższymi kosztami utrzymania pracownika. Warto zaznaczyć, że nie każdy pracodawca będzie w stanie uporać się z nową sytuacją finansową, a w konsekwencji mogą nastąpić zwolnienia. Czy problem jest aż tak duży?

Koszt, jaki poniosą pracodawcy w związku z podwyżkami na jednego pracownika, to 4204,75 zł. Jest to wzrost o 469 zł. Od 1 lipca 2023 r. po ponownym wzroście minimalnego wynagrodzenia koszt pracodawcy będzie wynosił 4337,28 zł. To końcowy wzrost o 737,28 zł.

Co to jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to ustalona prawnie najniższa dopuszczalna wysokość wynagrodzenia, jaką pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi za wykonaną pracę. Ma to zastosowanie, w momencie gdy jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy pracodawca wypłaca swojemu pracownikowi wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest to naruszenie jego praw pracowniczych. Wynagrodzenie to jest niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia. W Polsce wysokość płacy minimalnej ma swoje uregulowanie prawne w rozporządzeniu właściwego ministra. W niektórych krajach poziom wynagrodzenia minimalnego zależny jest od regionu, wieku lub wykształcenia.

Płaca minimalna 2023

Mimo optymistycznych wyliczeń średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, okazuje się, że co siódma osoba na etacie pracuje za minimalną pensję. Wysokość płacy minimalnej stanowi ok. 47% wszystkich wynagrodzeń w Polsce. Tak wyglądają zarobki Polaków.

W wyniku decyzji rządu, od stycznia 2023 roku w Polsce nastąpi wzrost płacy minimalnej. Nowa płaca minimalna została ustalona na kwotę 3 490 zł a od 1 lipca 2023 r. 3600 zł, a to oznacza że wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 500 zł.

Od początku roku, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę nie mogą zarabiać mniej niż wspomniane 3 490 zł, co daje około 2 709 zł netto. Analogicznie wzrosną też pensje minimalne osób będących zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym – np. osoba zatrudniona na 1/2 etatu od 1 stycznia 2023 r. nie może zarabiać mniej niż 1 745 zł brutto.

Z początkiem 2023 r. podniesiona zostanie też minimalna stawka godzinowa. Osoby pracujące na podstawie umowy innej niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło), za godzinę swojej pracy będą dostawały minimum 22,80 zł od 1 lipca 2023 r. będzie to 23,50 zł. W stosunku do 2022 roku jest to podwyżka finalna o 3,80 zł.

Co dostajemy “na rękę”?

Z wypłaceniem pracownikowi wynagrodzenia nieodłącznie wiążą się dodatkowe koszty wynikające wprost z polskiego prawa. Największym “pożeraczem wypłat” jest składka ZUS, a następnie zaliczka PIT – pochłaniają one bowiem aż około 29% całej kwoty, czyli prawie jedną trzecią pensji! Pracodawca nie może nic z tym zrobić, ponieważ tak stanowi polskie prawo i musi go przestrzegać.

Oszczędności Polaków

63% Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, a ich wysokość jest zwykle mniejsza niż półroczne dochody. Niestety Polacy mało oszczędzają lub nie robią tego wcale. Ze względu na to, że prawie połowa Polaków zarabia minimalną krajową, a “zaskórniaki” ma tylko co trzeci rodak, to aż około 70% z nich nie jest zadowolonych z tego, ile udało im się przez lata uzbierać. Wielu z nas nie ma pojęcia jak prowadzić domowy budżet oraz czym jest poduszka finansowa? Z czego to wynika? Otóż na etapie edukacji szkolnej oraz w domu nie została nam przekazana wiedza o zasadach skutecznego oszczędzania. Oczywiście, mogliśmy czasem usłyszeć “Zostaw sobie na później, kiedyś Ci się przyda”, ale niestety nie jest to tak samo skuteczne jak poważna lekcja o tym, jak systematycznie oszczędzać oraz jakie korzyści mogą z tego płynąć.

Płaca minimalna na przestrzeni lat

Z roku na rok płaca minimalna jest coraz wyższa. Wzrost jaki nastąpił na przełomie 2018/2019 roku jest jedną z najwyższych podwyżek krajowej płacy minimalnej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Takie działania rządu na pewno znajdą uznanie u szerokiego grona odbiorców. Ale to nie wszystko – nowa płaca minimalna wpłynie na poziom życia ludzi oraz  na ich zdolność kredytową. To ze względu na to, że wysokość zarobków jest jednym z jej kluczowych składników. Spójrzmy, jak wysokość płacy minimalnej zmieniała się na przestrzeni lat.

płaca minimalna

Płaca minimalna a zdolność kredytowa

Jak już wspomnieliśmy, nowa płaca minimalna wpłynie na zdolność kredytową. Banki oraz pozabankowe instytucje finansowe uzależniają przyznanie kredytu lub pożyczki od zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Czym jest zdolność kredytowa? Otóż należy przez nią rozumieć zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz jego kosztami w terminach określonych w podpisanej przez nas umowie.

Analiza zdolności kredytowej odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanych do tego programów komputerowych, które wykorzystują skomplikowane algorytmy do przeprowadzenia analizy ryzyka kredytowego. Taka analiza dzieli się na część ilościową i jakościową:

  • W skład pierwszej wchodzą m.in.: uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania (czynsz i inne stałe opłaty), a także obecne zadłużenie.
  • W drugiej części pod uwagę bierze się cechy osobowe, takie jak: stan cywilny, wielkość rodziny, status mieszkaniowy, wykształcenie, wykonywany zawód i staż pracy.

W trakcie analizy zdolności kredytowej bank pobierze raport z Biura Informacji Kredytowej (BIK), na podstawie którego uzyska informacje o naszej historii kredytowej, dowie się, czy aktualnie posiadamy jakiekolwiek inne zobowiązania oraz jak wyglądała spłata poprzednich.

Ile musimy zarabiać, aby otrzymać pożyczkę?

Wniosek w tradycyjnym banku znacząco różni się od tego w firmie pożyczkowej. Starając się o pożyczkę w banku, będziemy musieli spełnić wiele rygorystycznych wymogów oraz podać wiele szczegółowych danych o nas i naszej sytuacji majątkowej. W przypadku instytucji pozabankowych, poza podstawowymi danymi osobowymi, wniosek bardzo często ogranicza się do wypełnienia pól „dochody” i „wydatki”.

Wysokość zarobków jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zdolność kredytową, a w efekcie na decyzję o przyznaniu pożyczki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć między innymi w Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego. Dokument ten zaleca, aby dostępny limit kredytowy wynosił maksymalnie 50% dochodów wnioskodawcy (wyrażonych w jednej racie).  Takie kryteria stosuje się w przypadku zarobków w wysokości minimalnej krajowej oraz zobowiązania z okresem kredytowania, który wynosi co najmniej 12 miesięcy. Należy przyjąć, że klient nie będzie miał w tym samym czasie innych kredytów lub pożyczek.

Płaca minimalna a pożyczka

Zgodnie z zaleceniem Rekomendacji T, przyjąwszy, że nowa płaca minimalna (od 1.07.2023 r.) wynosi 2823,86 zł netto, oznacza to, że jedna rata przyszłej pożyczki nie może wynosić więcej niż 1 411,93 zł. 

Czy wzrost płacy minimalnej 2023 wpłynie na pożyczki?

Wzrost płacy minimalnej poprawi sytuację życiową wielu Polaków oraz korzystnie wpłynie na ich zdolność kredytową. Jak możemy zauważyć na załączonych przykładach, zarobki na poziomie płacy minimalnej w 2023 roku (na podstawie umowy o pracę), pozwolą na to aby móc starać się o uzyskanie nawet najwyższych kwot, jakie proponują wybrane firmy pożyczkowe.

Powinniśmy pamiętać, że załączone wcześniej wyliczenia mają swoje zastosowanie wyłącznie do pożyczek z długim okresem spłaty, czyli pożyczek ratalnych. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z oferty chwilówek na 30 dni, obliczenia te nie będą już miarodajne i będą opierały się na innych zasadach. Aby otrzymać pożyczkę krótkoterminową, będziemy musieli wykazać większą zdolność kredytową.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły