Refinansowanie pożyczki – co to znaczy? Czy możliwe jest refinansowanie chwilówek?

Avatar photo Michał Ziemski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Spłata zadłużenia w bardzo krótkim terminie może nastręczać wiele trudności Opóźnienia w zwrocie pożyczki to jeden z częstszych problemów wielu dłużników. Na szczęście istnieje skuteczne rozwiązanie w postaci refinansowania długów. Pozwala nie tylko na uniknięcie trudnych do przewidzenia konsekwencji, ale także na zwiększenie własnych możliwości finansowych. Czy jest to najlepsze rozwiązanie dla każdego dłużnika?

Refinansowanie pożyczki - co to znaczy Czy możliwe jest refinansowanie chwilówek

Jak działa refinansowanie pożyczki?

Dzięki zmianom prawnym, które wprowadziła ustawa antylichwiarska z 2016 roku, praktycznie większość dłużników może skorzystać z pożyczki refinansującej. Ma to na celu ochronę klientów przed wpadaniem w spiralę zadłużenia. Zakaz wysokich prowizji od możliwości przedłużania terminu spłaty spowodował, że na rynku pożyczek pojawiły się nowe rozwiązania. Przedłużenie spłaty stało się mniej opłacalne dla firm pożyczkowych, które zrezygnowały z tej możliwości w swojej ofercie.

Samo refinansowanie pożyczki nie oznacza automatycznie wydłużenia terminu oddania pieniędzy. Stanowi jedynie przeniesienie płatności na kolejny okres. W praktyce jest to zaciągnięcie nowego zobowiązania, aby spłacić stare – występujące w innej firmie pożyczkowej. W tym wypadku instytucja refinansująca chwilówkę przejmuje zobowiązanie klienta i jego obowiązki. Dzięki temu, pożyczkobiorca ma kolejny miesiąc na uregulowanie swojej zaległości.

Takie rolowanie pożyczki może uchronić dłużnika przed niektórymi konsekwencjami niespłacania pożyczki – np. przed monitem. Refinansowanie długu pozwala także uniknąć interwencji komornika lub przekazania sprawy do firmy windykacyjnej.

Czym różni się refinansowanie od prolongaty chwilówki?

Zarówno pożyczka refinansująca, jak i samo przedłużenie spłaty zobowiązania są stosowane w jednym celu – aby skutecznie uregulować dług. Jednak w praktyce nie jest to jedno i to samo. Różni je termin spłaty:

  • prolongata chwilówki – czyli przedłużenie jej terminu pozwala na odroczenie płatności na okres maksymalnie 1-2 tygodni,
  • refinansowanie – pozwala na przesunięcie spłaty na okres od jednego do nawet dwóch miesięcy – w zależności od proponowanej oferty.

Warto także pamiętać, że prolongatę można uzyskać u pierwotnego pożyczkodawcy, natomiast refinansowania może udzielić inna firma. Jest to kolejny podmiot, który udziela wsparcia już na innych zasadach niż te, które obowiązywały w momencie powstania zadłużenia. Często zdarza się, że obydwie firmy występują w tej samej grupie kapitałowej, a pierwsza z nich po prostu przekazuje swoje zobowiązanie tej drugiej.

Ile może kosztować refinansowanie zobowiązania?

Obecnie instytucje udzielające pożyczek posiadają limity w naliczaniu dodatkowych kosztów od swoich klientów. Jeśli dana firma przyznała pożyczkobiorcy chwilówkę na 30 dni, to może od niego pobrać maksymalnie 16% od całej kwoty zobowiązania. Można to łatwo zobrazować na przykładzie.

Załóżmy, że zaciągnęliśmy pożyczkę w wysokości 3000 zł na 30 dni. W takim wypadku koszt długu wyniesie 3464,70 zł, ponieważ koszt refinansowania wynosi 464,70 zł, czyli 15,49% od pożyczonej kwoty.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to ostateczna kwota do zapłaty. Po przekazaniu długu do firmy, która zdecydowała się refinansować dług zwiększa się też okres spłaty. Jeśli wyniesie 2 miesiące, to łączny koszt wyniesie 929,40 zł. Do tego należy doliczyć dodatkowe opłaty i koszty podmiotu, który rozpoczął obsługę zobowiązania.

Jakie są wady i zalety refinansowania długów?

Największą zaletą uzyskania pożyczki refinansującej jest szybka spłata poprzedniego zobowiązania. Oznacza to także elastyczniejsze podejście do nowego terminu spłaty, który tym razem jest dłuższy. Dzięki temu, że dłużnik współpracuje z wierzycielem, może uniknąć nieprzyjemnych ponagleń i obawiać się spłaty dodatkowych odsetek karnych. Jego dług nie może też zostać sprzedany obcym podmiotom, nie ucierpi też jego reputacja – nie zostanie wpisany do bazy nierzetelnych dłużników.

Z kolei największą wadą usługi refinansowania są wyższe koszty pożyczki. Jest to rozwiązanie, z które warto korzystać jedynie w ograniczonym zakresie. Jego nadużywanie może prowadzić do rozkręcania się większej spirali zadłużenia i w rezultacie pogrążyć dłużnika. 

Kiedy warto skorzystać z możliwości refinansowania?

Refinansowanie nie jest trwałą korzyścią, a jedynie chwilowym ratunkiem w spłacie zobowiązania. Pożyczka refinansująca nie powoduje likwidacji problemu, a jedynie jego przesunięcie w czasie. To doraźne rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w przypadku utraty płynności finansowej lub w krytycznym momencie. 

Warto korzystać z refinansowania częściowo, aby uniknąć wysokich kosztów spłaty zadłużenia. Samo rozłożenie długu na raty jest już korzystne dla sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, który może łatwiej poradzić sobie z odsetkami. 

Jednocześnie nie jest to idealne rozwiązanie w każdej sytuacji. Nie można z niego skorzystać, jeśli firma parabankowa zastrzegła w umowie, że dany produkt nie podlega refinansowaniu. Kolejny przykładem jest zobowiązanie, którego termin spłaty został już przekroczony.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły