Odstąpienie od umowy Wandoo

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą wandoo

Odstąpienie od umowy Wandoo

Chwilówka to jeden z najpopularniejszych produktów finansowych jaki możemy znaleźć w ofercie instytucji pozabankowych. Standardowo jest ona udzielana na okres wynoszący 30 dni. Jeśli po zaciągnięciu takiej pożyczki zdecydujemy, że popełniliśmy błąd lub zbyt pochopnie podjęliśmy taką decyzję, zawsze mamy prawo rozwiązać taką umowę. Prawo do rezygnacji jest uregulowane w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, które reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych. Oto zapis, który nas interesuje:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Wandoo?

Jak widać, regulacje prawne są gwarancją dla nas, że w każdej firmie pozabankowej możemy zdecydować się na odstąpienie od umowy pożyczki. Gdy zdecydujemy się na taki krok, będziemy mieć dokładnie 30 dni od dnia złożenia takiego oświadczenia na zwrot całej pożyczonej kwoty na konto pożyczkodawcy.
Wspomniane oświadczenie powinno być dostępne na stronie internetowej naszego pożyczkodawcy. W momencie, gdy nie znajdziemy go w tym miejscu, możemy skorzystać z gotowych wzorów formularzy odstąpienia od umowy pożyczki, przygotowanych przez ekspertów Pożyczkowego-Portalu. Wszystkie pliki znajdują się poniżej.

Wypowiedzenie umowy Wandoo

W umowie ramowej zaciągniętej pożyczki znajdziemy zapisy dotyczące prawa odstąpienia. Warto wiedzieć, że pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Dodatkowo, trzeba pamiętać o zachowaniu okresu wypowiedzenia, który trwa 1 miesiąc. Zwrot pożyczki przed czasem może wiązać się z naliczeniem dodatkowych kosztów i opłat. Formularz odstąpienia od umowy znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej firmy Wandoo w zakładce “Dokumenty”, a dokładnie będzie to Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki o nazwie “Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy”.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Wandoo – konsekwencje

Jak już wspomnieliśmy, firmy pożyczkowe mogą doliczyć nam dodatkowe opłaty lub koszty. W przypadku Wandoo pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem odsetek w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne), za okres od dnia wypłaty środków pieniężnych w ramach pożyczki do dnia ich spłaty.

Odstąpienie od umowy Wandoo – jak dostarczyć pismo?

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące odstąpienia umowy znajdziemy w umowie ramowej pożyczki oraz na oficjalnej stronie internetowej pożyczkodawcy. Przypominamy, że pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Aby zachować ten termin, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Wspomniany formularz należy na wysłać adres pożyczkodawcy. W momencie gdy korespondujemy z pożyczkodawcą za pomocą wiadomości SMS, pamiętajmy, że przesyłane wiadomości traktowane są jako oświadczenie woli każdej ze stron i powodują skutki prawne.
Warto wiedzieć, że pożyczkodawca również ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku powinien to zrobić na trwałym nośniku z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Wandoo

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Wandoo

WANDOO FINANCE Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa 00-613
Telefon: 22 380 01 02
E-mail: info@wandoo.pl
REGON: 365046670
NIP: 5252670955
KRS: 0000629774

1 komentarz

Jacek

witam na jaki adres mam wysłać potwierdzenie spłaty pożyczki w celu odstąpienia od umowy

00 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły