Odstąpienie od umowy Pożyczka Plus

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą pożyczkaplus

Odstąpienie od umowy Pożyczka Plus

Wizja szybkiej gotówki może oczarować niejednego z nas. Wielu ludzi decyzję o wzięciu chwilówki podejmuje świadomie, jednak mogą się zdarzyć również osoby, które działając pod wpływem emocji, zaciągnęły pożyczkę mimo tego, że jej nie potrzebowały. Jeśli należysz do tego grona i zorientowałeś się, że pożyczone pieniądze nie są ci do niczego potrzebne, możesz zrezygnować z podpisanej umowy i zwrócić kwotę, którą otrzymałeś. Taką możliwość dają nam zapisy w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, które regulują działalność pozabankowych firm pożyczkowych. Poniżej artykuł, który może okazać się najważniejszy w takiej sytuacji:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Pożyczka Plus?

Cytowany artykuł ustawy o Kredycie Konsumenckim daje nam gwarancję, że od każdej podpisanej umowy pożyczki mamy możliwość zrezygnowania w terminie 14 dni od daty zawarcia. Decydując się na taki krok, nie musimy podawać przyczyny naszej decyzji. Jeżeli pożyczkodawca będzie nalegał na podanie okoliczności, które wpłynęły na rezygnację, możemy powołać się na zamieszczony wyżej przepis i nie udzielać odpowiedzi na takie pytanie.
Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, nie wystarczy poinformowanie pożyczkodawcy o takim zamiarze. W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy należy dostarczyć firmie pożyczkowej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wspomniany wzór dokumentu znajdziemy na stronie internetowej naszego pożyczkodawcy. W momencie gdy, pożyczkodawca nie udostępnił takiego pliku, to na nas samych ciąży obowiązek przygotowania takiego oświadczenia. W celu przyspieszenia całego procesu, Pożyczkowy-Portal przygotował dla Państwa wzór oświadczenia odstąpienia od umowy. Pliki w formacie PDF i DOC znajdziemy poniżej.

Wypowiedzenie umowy Pożyczka Plus

Umowy pożyczek w Pożyczka Plus zawierane są na czas określony od momentu podpisania umowy do wyznaczonego dnia zwrotu całej kwoty przez pożyczkobiorcę. Jako osoby zaciągające pożyczkę, mamy prawo w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rozwiązać ramową umowę pożyczki za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który liczony jest od dnia otrzymania przez pożyczkodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Pożyczka Plus – konsekwencje

W momencie odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić w terminie 30 dni całą pożyczoną kwotę pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi naliczonymi od dnia otrzymania przelewu z pieniędzmi do dnia poprzedzającego upływ 30 dni od dnia odstąpienia. Zwrot należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy pożyczkodawcy. Wszelkie informacje, w tym numer rachunku i dane do przelewu, znajdziemy w umowie ramowej pożyczki.
Wysokość odsetek kapitałowych w stosunku dziennym należnych w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki wynosi: 0,027%. Z kolei po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%.

Odstąpienie od umowy Pożyczka Plus – jak dostarczyć pismo?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możemy znaleźć na oficjalnej witrynie online Pożyczki Plus w dolnej zakładce “Umowa ramowa”, a dokładnie w załączniku nr 2 do umowy.
W umowie ramowej, a konkretnie w paragrafie 14 – Wypowiedzenie ramowej umowy pożyczki – znajdziemy informację, że oświadczenie o wypowiedzeniu ramowej umowy pożyczki możemy przesłać na adres poczty elektronicznej firmy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny.
W razie jakichkolwiek problemów związanych z odstąpieniem od umowy lub zwrotem pieniędzy mamy możliwość kontaktu z firmą Pożyczka Plus, dzwoniąc na numer telefonu pożyczkodawcy, pisząc wiadomość e-mail i za pomocą chatu online z konsultantem na stronie internetowej pozyczkaplus.pl.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Pożyczka Plus

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Pożyczka Plus

Aventus Group Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok
Telefon: 85 871 00 52
E-mail: info@pozyczkaplus.pl
REGON: 200358089
NIP: 9662029390
KRS: 0000355948

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły