Odstąpienie od umowy ViaSMS

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą viasms

Odstąpienie od umowy ViaSMS

Chwilówki to jedne z najpopularniejszych produktów oferowanych przez firmy pożyczkowe. Bez wątpienia stanowią one atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Jednym z pożyczkodawców umożliwiających skorzystanie (m.in. przez SMS) z pożyczki krótkoterminowej jest ViaSMS. Dzięki swojej ofercie pierwszego zobowiązania za darmo przyciąga wielu klientów. Jednak jako konsumenci musimy pamiętać, że pożyczone pieniądze zawsze podlegają zwrotowi. Analiza budżetu domowego powinna nam towarzyszyć przy podejmowaniu każdej decyzji finansowej. Jednak nawet jeżeli stosujemy się do tych zaleceń, po podpisaniu umowy może się okazać, że pożyczka nie będzie nam potrzebna lub z jakiegoś powodu chcemy z niej zrezygnować. W takiej sytuacji warto znać swoje prawa, które określa między innymi ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.):

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki ViaSMS?

W świetle prawa chwilówki Via-SMS traktowane są jako kredyt konsumencki. Dlatego też każdemu pożyczkobiorcy przysługuje możliwość złożenia oświadczenia o odstąpienie od pożyczki. Należy zwrócić szczególną uwagę na termin ważności tego rozwiązania. Odpowiednich formalności musimy dokonać najpóźniej 14 dni od zawarcia umowy. Aby nastąpiło jej rozwiązanie, konieczne będzie złożenie odpowiedniego pisma. Jeżeli zagłębimy się w dalsze zapisy zawarte w ustawie, dowiemy się, że obowiązek dostarczenia wzoru wymaganego dokumentu, leży po stronie firmy pożyczkowej. Mimo to może się zdarzyć, że z przyczyn nieznanych nie posiadamy takiego dokumentu. W takiej sytuacji musimy samodzielnie stworzyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dlatego też poniżej udostępniamy gotowe do wypełnienia formularze, które powinny pomóc w przejściu przez wszelkie procedury.

Wypowiedzenie umowy ViaSMS

Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do złożenia wypowiedzenia pożyczkobiorcy. Musi mieć formę pisemną i być dostarczone pocztą tradycyjną pod wskazany w umowie adres lub wiadomością e-mail. W takiej sytuacji konsumenta obowiązuje dwumiesięczny okres wykonalności. Po upływie tego czasu musi on zwrócić pożyczone środki na konto pożyczkodawcy. Warto również pamiętać, że jako klienci również mamy prawo do złożenia wypowiedzenia. Może się zdarzyć, że w trakcie okresu kredytowania zmienią się warunki dotyczące przykładowo prowizji. Jeżeli się na nie nie godzimy, należy złożyć pismo, a następnie w ciągu miesiąca zwrócić uzyskaną pożyczkę.
Pamiętajmy, że pożyczkodawca ma również prawo wymagać natychmiastowego rozwiązania umowy, kiedy:

  • podamy nieprawdziwe dane lub będą one niemożliwe do weryfikacji,
  • nastąpi opóźnienie w spłacie dłuższe niż 30 dni kalendarzowych.
Zobacz:

Odstąpienie od umowy ViaSMS – konsekwencje

W formularzu odstąpienia od umowy pożyczki zobowiązujemy się do zwrotu pożyczki w trybie natychmiastowym, nie później niż 30 dnia od momentu wystosowania pisma. Należy również pamiętać, że pożyczkodawca będzie od nas wymagał uregulowania ustawowych odsetek kapitałowych. W stosunku rocznym wynoszą one dwukrotność sumy wartości stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Jeżeli nastąpi opóźnienie w spłacie, zostaniemy zobowiązani do uregulowania maksymalnych odsetek za zwłokę.

Odstąpienie od umowy ViaSMS – jak dostarczyć pismo?

Jak już wspominaliśmy, aby odstąpienie od pożyczki viaSMS było możliwe, niezbędne będzie dostarczenie pożyczkodawcy odpowiedniego pisma. Znajdziemy je w załączniku do umowy w formie pliku PDF, po zalogowaniu się do Panelu Klienta lub w umowie ramowej. Dokument musi zawierać czytelny podpis pożyczkobiorcy oraz być dostarczony w formie skanu na adres poczty elektronicznej pożyczkodawcy albo pocztą tradycyjną. Wszystkie dane potrzebne do wysyłki znajdziemy w podpisanej umowie, a także poniżej pod nagłówkiem “Dane Via-sms”.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Via SMS

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Via SMS

VIA SMS PL Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

KRS 0000367773
Tel. 22 483 53 88
Adres e-mail: info@viasms.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły