Odstąpienie od umowy SuperGrosz

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą supergrosz

Odstąpienie od umowy SuperGrosz

SuperGrosz oferuje swoim klientom możliwość wnioskowania o pożyczki długoterminowe na atrakcyjnych warunkach. Jeżeli uznamy, że jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie w ciągu miesiąca, możemy skorzystać z możliwości zwolnienia z opłat. Takie połączenie przyciąga wielu konsumentów. Jednak nie powinniśmy zapominać, że każda decyzja finansowa może mieć wpływ na naszą przyszłość. Zwłaszcza kiedy kwota pożyczki liczona jest w tysiącach. Dlatego też może się zdarzyć, że po ponownym przeanalizowaniu warunków będziemy chcieli zrezygnować. Mamy oczywiście taką możliwość nawet po podpisaniu wszystkich dokumentów i zawarciu umowy. Gwarantuje nam to  ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). Jak to możliwe?

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki SuperGrosz?

Zgodnie z zapisami w ustawie każdy ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki. Jednak aby tego dokonać konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Gdzie znajdziemy dokument, o którym mowa? Według zapisów w ustawie obowiązek dostarczenia gotowego wzoru należy do pożyczkodawcy. Zazwyczaj otrzymujemy odpowiednie pismo wraz z zawartą umową. Jednak może się zdarzyć, że z różnych powodów formularz do nas nie dotarł. W takiej sytuacji musimy samodzielnie stworzyć wymagane oświadczenie i dostarczyć w odpowiednim terminie. Dlatego też aby ułatwić naszym użytkownikom to zadanie, dodajemy poniżej gotowe do wypełnienia dokumenty. Są one uniwersalne i z pewnością pomogą w dopełnieniu wszelkich formalności.

Wypowiedzenie umowy SuperGrosz

Według zapisów zawartych w umowie SuperGrosz pożyczkobiorca ma prawo do jej wypowiedzenia. Możemy to zrobić między innymi w sytuacji, kiedy umowa zostanie zmieniona, a nowe warunki nam nie odpowiadają. Jednak musimy się liczyć z okresem wypowiedzenia wynoszącym zaledwie 30 dni. W ciągu tego miesiąca jesteśmy zobowiązani do zgromadzenia pożyczonej kwoty i zwrócenia jej na konto pożyczkodawcy. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie umowy nie zwalnia nas z pokrycia wszelkich należności zawartych w zatwierdzonym dokumencie.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy SuperGrosz – konsekwencje

Jedną z podstawowych konsekwencji złożenia odstąpienia od umowy pożyczki jest konieczność zwrócenia pożyczonych pieniędzy w trybie natychmiastowym. Jednak możemy być spokojni, ponieważ maksymalny czas zwrotu środków na konto pożyczkodawcy przypada na 30 dzień od momentu złożenia oświadczenia. Do pierwotnej kwoty pożyczki zostaną doliczone również ustawowe odsetki kapitałowe. Obejmują one okres od daty wypłaty pieniędzy na nasz rachunek do dnia ich zwrotu. W przypadku zwłoki należy spodziewać się naliczenia maksymalnych odsetek za opóźnienie, które wynoszą aktualnie sumę dwukrotności stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych.

Odstąpienie od umowy SuperGrosz – jak dostarczyć pismo?

Według informacji podawanych przez pożyczkodawcę wzór oświadczenia zostanie dołączony do umowy jako załącznik nr 1. Otrzymamy go wraz z wszystkimi dokumentami po zaakceptowaniu wniosku. Jeżeli z jakiegoś powodu oświadczenie do nas nie dotrze, możemy je znaleźć również w umowie ramowej udostępnionej na stronie SuperGrosz. Wypełnione pismo o odstąpieniu należy dostarczyć na adres korespondencyjny pożyczkodawcy wskazany w podpisanej umowie lub adres e-mail umieszczony na stronie internetowej. Poniżej udostępniamy naszym użytkownikom niezbędne dane.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z SuperGrosz

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy SuperGrosz

SuperGrosz Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

KRS  0000551150
Tel. 22 102 15 00
Adres e-mail: kontakt@supergrosz.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły